Zamknij
REKLAMA

XX zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno

XX zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno
  • czwartek  czerwca, 12.00
  • 11.06.2021
  • Dom kultury w Kolnie
Zwołano XX zwyczajną sesję Rady Miasta Kolno na dzień

11 czerwca 2021 r. (piątek). Początek sesji godzina 12.00. Rada obradować będzie w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Porządek dzienny posiedzenia:


Otwarcie sesji, zapoznanie z porządkiem obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Kolno.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miasta Kolno za 2020 rok.
Informacja z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Kolno w 2020 roku.
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.
Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie za rok 2020. 
Sprawozdanie z działalności Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2020 rok.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

czerwiec 2021


12.06 sobota
Orzeł Kolno- MOSP Białystok
12.06 sobota
Orzeł Kolno  -  Promień Mońki
13.06 niedziela
Rajd rowerowy

Rajd rowerowy

13 czerwca 2021 

Czytaj więcej
13.06 niedziela
Wiara czyni cuda

Wiara czyni cuda

13 czerwca 2021 

Czytaj więcej
20.06 niedziela
Ludowe Jarmarki w Parku