Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
17
14:45, 04.10.2022
Cały problem w tym, że sprawa została poruszona dopiero niedawno, a już w środę wykonawca zaplanował wylewanie asfaltu. Przepust w tym miejscu nie był ujęty w projekcie.
19:33, 25.09.2022
To jedna z czterech inwestycji drogowych w naszej gminie realizowanych w ramach projektu pt. „Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno” na który Gmina Kolno pozyskała ponad 8 mln zł w pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
14
18:21, 25.09.2022
Chcieli walczyć za wszelką cenę, chociaż wiedzieli, że jest to misja, która może kosztować ich życie. Kiedy przygotowywali się do wyruszenia na pomoc walczącej Warszawie, dowiedzieli się, że stolica skapitulowała. Dlatego dowódcy 110 Zapasowego Pułku Ułanów w Janowie podjęli decyzję o rozformowaniu i utworzeniu w to miejsce oddziałów partyzanckich. Żołnierze, jako partyzanci, walczyli dalej. 25 września, w niedzielę, pod symbolicznym pomnikiem w Janowie, spotkały się osoby, które uczciły pamięć bohaterów.
14
12:53, 20.09.2022
18 września Agrico Polska zorganizowało Dzień Ziemniaka w Borkowie. Podczas imprezy był pokaz kopania, a także prezentacje odmian ziemniaków, ciągników i maszyn do uprawy ziemniaków, nawozów i środków ochrony.
14
12:11, 29.08.2022
Nie zabrakło wyróżnień i odznaczeń dla rolników i ludzi zasłużonych na rzecz rozwoju rolnictwa w naszej gminie. Honorowe odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa” o które wnioskował Wójt Gminy Kolno z rąk Lecha Antoniego Kołakowskiego Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odebrali przedstawiciele Rady Gminy Kolno: Anastazy Jan Kalinowski, Bogusława Narowska, Edward Murawski, Jan Stanisław Pieklik, Jerzy Kołdys, Kazimierz Kowalewski, Krystian Borawski , Marek Baczewski , Tadeusz Chludziński i Małgorzata Chrostowska oraz Krzysztof Skrodzki ze wsi Koziki Olszyny, Waldemar Foltyński z Lachowa i Andrzej Ałajko z Zabiela oraz przewodniczące KGW w Borkowie pani Anna Cudnik i KGW w Zaskrodziu pani Joanna Remiszewska.
9
08:54, 18.08.2022
Zanim sprzęt komputerowy wraz z podpisanymi umowami został rozdany beneficjentom pan Adam Masłowski Sekretarz Gminy Kolno opowiedział o założeniach programu „Granty PPGR” i wyjaśnił zasady użytkowania sprzętu przekazanego w formie darowizny wszystkim tym wnioskodawcom, którzy spełnili kryteria wskazane w programie.
2
09:49, 17.08.2022
Podczas pikniku nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, degustacji lokalnych potraw, oraz wspólnego biesiadowania. Na scenie wystąpiły Panie z KGW w Nowej Rudzie oraz zespół Bosman.
2
08:53, 17.08.2022
Z programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” Gmina Kolno otrzymała 237 tys. zł. Dostawcę sprzętu komputerowego wyłoniono w drodze przetargu. Z osobami, które złożyły poprawne wnioski i spełniły warunki formalne konkursu podpisane zostały umowy określające zasady korzystania z tego sprzętu. Z nowych laptopów korzystać będzie 71 uczniów z naszej gminy.
11:39, 04.08.2022
Poinformujemy mieszkańców Gminy Kolno, za pośrednictwem Radnych i Sołtysów oraz na stronie internetowej, kiedy przepisy wejdą w życie oraz o sposobie i miejscu składania wniosków o dodatek węglowy.
21
14:32, 27.07.2022
Każda z Pań dodatkowo otrzymała dyplom z podziękowaniem za współpracę dla wszystkich członków Kół i różę. Medale przyznane zostały również pani Annie Cudnik Przewodniczącej KGW w Borkowie i pani Joannie Remiszewskiej Przewodniczącej KGW w Zaskrodziu, z racji nieobecności pań na Forum wręczone one zostaną w późniejszym terminie. Dyplom i róże dla KGW w Borkowie odebrała pani Hanna Filipkowska.
27
15:57, 23.07.2022
Proces realizacji inwestycji w Niksowiźnie składał się z wielu etapów, w tym m.in. pozyskania budynku zlewni od mleczarni, gruntów od Skarbu Państwa, a wreszcie dofinansowania na realizację zadania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
12
21:17, 08.07.2022
W ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno” zaplanowano cztery zadania. Łącznie przebudowanych zostanie ponad 8 kilometrów dróg. Rozpoczęta przebudowa drogi Obiedzino – Rydzewo dotyczy całego jej odcinka o długości blisko 2,5 km. W Kossakach przebudowany zostanie odcinek o długości blisko 1 km, w Janowie ponad 1,2 km, a na trasie Zabiele – Czerwone 3,7 km. Ten ostatni, najdłuższy odcinek, realizowany będzie w metodzie „zaprojektuj i wybuduj”.
8
17:01, 04.07.2022
Radni Gminy Kolno nie mieli żadnych uwag czy wątpliwości ani do Raportu o Stanie Gminy Kolno za 2021 rok, ani do sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2021 r. Stąd jednogłośne przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia wotum zaufania i w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 r.
25
10:08, 27.06.2022
Na wszystkich gości czekał poczęstunek. Wojskową grochówkę serwowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Niksowiźnie, które zawiązało się całkiem niedawno i jest najmłodszym z 18 KGW w naszej gminie.
4
12:48, 20.06.2022
W programie było dużo muzyki, widowisko obrzędowe, konkurs na wianek oraz koncert zespołu Bajorek.
REKLAMA