Zamknij
REKLAMA
2
14:36, 07.02.2023
Do tego naboru składaliśmy trzy wnioski, na realizację dwóch otrzymamy wsparcie, a trzeci jest na liście rezerwowej – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – To naprawdę bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę liczbę gmin i składanych wniosków, ale najbardziej cieszy nas, że dzięki pieniądzom z RFRD zmodernizujemy kolejne drogi w naszej gminie, bo na to czekają mieszkańcy.
19
08:10, 23.01.2023
Obie dotacje w kwocie prawie pięciu milionów złotych pozwolą nam na realizację tego niezmiernie ważnego przedsięwzięcia, a będzie to możliwe dzięki wsparciu i dobremu współdziałaniu, za które dziś bardzo serdecznie dziękujemy – mówił Józef Wiśniewski
16
14:52, 30.12.2022
– To pierwszy krok do zwieńczenia starań o budowę ścieżki pieszo – rowerowej przy tej ruchliwej drodze wojewódzkiej – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno – Zabiegaliśmy o to wspólnie z Adamem Wojciechem Sekścińskim Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego i bardzo dziękuję, że władze województwa dostrzegły i uznały nasze argumenty.
2
13:26, 16.12.2022
Zadanie polegać będzie na przebudowie trzech odcinków drogi o łącznej długości ponad 650 mb. Nowa jezdnia wykonana zostanie z kostki brukowej, a pobocza z kruszywa, powstanie też chodnik dla pieszych.
15
13:22, 03.12.2022
Zgodnie z uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty w 2023 roku w Gminie Kolno obowiązywać będą następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: w wysokości 27 zł za jednego mieszkańca, w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych zapłacą o 1 zł miesięcznie mniej za jednego mieszkańca. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 81 zł za jednego mieszkańca. Pozostałe trzy uchwały dostosowują regulaminy oraz sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych do obowiązujących przepisów.
10
10:48, 12.11.2022
Gminne uroczystości tradycyjnie już rozpoczęła wspólna modlitwa na Mszy św. z muzyczną oprawą Zespołu Ludowego Czerwieniacy i z asystą pocztów sztandarowych. Tradycyjnym elementem było też złożenie kwiatów i zniczy pod pomnikiem. Z patriotycznym koncertem wystąpił zespół Borkowiacy
16
08:52, 06.11.2022
"To nasza druga rodzina. Możemy porozmawiać o wszystkim. To także odskocznia od codziennych obowiązków i pracy. Spotykamy się, jesteśmy razem, ale także wymieniamy się tradycyjnymi przepisami." - mówiły członkinie koła.
1
09:51, 30.10.2022
Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
6
13:56, 28.10.2022
Przebudowa tej drogi to jedno z przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania pt. „ Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno” na które pozyskaliśmy ponad 8 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład
14:04, 25.10.2022
Wójt Gminy Kolno zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przebudowy drogi gminnej Zabiele - Czerwone, które odbędą się 27 października br.o godz. 10.00 w Czerwonem.
10
10:17, 22.10.2022
Droga w Truszkach Zalesiu przebudowana została przy wsparciu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na drogę w Glinkach dofinansowanie pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y.
08:05, 20.10.2022
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie prowadzi obecnie nabory na wolne stanowiska pracy.
6
11:21, 17.10.2022
Dziękujemy za wsparcie i patronat honorowy dla Wójta Gminy Kolno Pana Józefa Bogdana Wiśniewskiego oraz sołtysa wsi Niksowizna Pana Alfreda Samul i Spółki „Sośnia” za udostępnienie terenu. Podziękowania dla Gminy Kolno za wsparcie finansowe. Dziękujemy dla Centrum Kultury Gminy Kolno za udostępnienie sprzętu nagłośnieniowego oraz wyposażenia sztabu imprezy. Podziękowania dla strażaków OSP Kolno i funkcjonariuszy Policji w Kolnie za pomoc w zabezpieczeniu terenu gry.
5
15:57, 14.10.2022
Zakres rzeczowy projektu obejmuje: zakup i wdrożenie oprogramowania Portalu Mieszkańca, opracowanie formularzy e-usług (podatki i gospodarka odpadami), integracja z EZD PUW, zakup i wdrożenie modułu komunikacyjnego, zakup i wdrożenie systemu zarządzania zasobami informacji przestrzennej z portalem mapowym oraz szkolenie w zakresie ww. rozwiązań.
1
19:15, 11.10.2022
Droga w Kossakach to kolejna droga w gminie przebudowywana przy wsparciu funduszy pozyskanych z Polskiego Ładu. Na zadanie pt. „ Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno” otrzymaliśmy ponad 8 mln zł
REKLAMA