Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
11:39, 04.08.2022
Poinformujemy mieszkańców Gminy Kolno, za pośrednictwem Radnych i Sołtysów oraz na stronie internetowej, kiedy przepisy wejdą w życie oraz o sposobie i miejscu składania wniosków o dodatek węglowy.
21
14:32, 27.07.2022
Każda z Pań dodatkowo otrzymała dyplom z podziękowaniem za współpracę dla wszystkich członków Kół i różę. Medale przyznane zostały również pani Annie Cudnik Przewodniczącej KGW w Borkowie i pani Joannie Remiszewskiej Przewodniczącej KGW w Zaskrodziu, z racji nieobecności pań na Forum wręczone one zostaną w późniejszym terminie. Dyplom i róże dla KGW w Borkowie odebrała pani Hanna Filipkowska.
27
15:57, 23.07.2022
Proces realizacji inwestycji w Niksowiźnie składał się z wielu etapów, w tym m.in. pozyskania budynku zlewni od mleczarni, gruntów od Skarbu Państwa, a wreszcie dofinansowania na realizację zadania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
12
21:17, 08.07.2022
W ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno” zaplanowano cztery zadania. Łącznie przebudowanych zostanie ponad 8 kilometrów dróg. Rozpoczęta przebudowa drogi Obiedzino – Rydzewo dotyczy całego jej odcinka o długości blisko 2,5 km. W Kossakach przebudowany zostanie odcinek o długości blisko 1 km, w Janowie ponad 1,2 km, a na trasie Zabiele – Czerwone 3,7 km. Ten ostatni, najdłuższy odcinek, realizowany będzie w metodzie „zaprojektuj i wybuduj”.
8
17:01, 04.07.2022
Radni Gminy Kolno nie mieli żadnych uwag czy wątpliwości ani do Raportu o Stanie Gminy Kolno za 2021 rok, ani do sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2021 r. Stąd jednogłośne przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia wotum zaufania i w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 r.
REKLAMA
25
10:08, 27.06.2022
Na wszystkich gości czekał poczęstunek. Wojskową grochówkę serwowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Niksowiźnie, które zawiązało się całkiem niedawno i jest najmłodszym z 18 KGW w naszej gminie.
4
12:48, 20.06.2022
W programie było dużo muzyki, widowisko obrzędowe, konkurs na wianek oraz koncert zespołu Bajorek.
24
17:44, 10.06.2022
Jak mówi sołtys Beata Kuliś-Nalewajek na obie inwestycje mieszkańcy czekali od dawna. I przyznaje, że miała wątpliwości co do świetlicy, bo jest to świetlica modułowa. Ale teraz może śmiało polecać ją wszystkim.
15
09:50, 09.06.2022
Do przetargu na realizację tego dużego drogowego zadania stanęły trzy firmy. Najkorzystniejszą ofertę przedłożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego w Łomży. Prezes PBK pan Wojciech Olechwierowicz gościł dziś w gabinecie Wójta Gminy Kolno. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Halina Boryszewska Skarbnik Gminy Kolno i Robert Nadara Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Gminy Kolno.
1
09:32, 07.06.2022
Ku naszemu zadowoleniu, 5 czerwca 2022 r. w Remizie OSP w Borkowie, na starcie IV Rowerowej Gry Terenowej, stawiły się wielopokoleniowe, przyjacielskie bądź rodzinne grupy. Najmłodsza uczestniczka imprezy miała trzy miesiące, zaś najstarsi 70 +. Z roku na rok jest nas coraz więcej, w tym roku w zadaniu uczestniczyło ok. 100 osób.
REKLAMA
1
08:16, 07.06.2022
4 czerwca na boisku w Glinkach na wszystkich gości festynu czekało mnóstwo konkurencji z nagrodami, które świetnie poprowadziła animator Sylwia Foltyńska. Centrum Kultury Gminy Kolno zapewniło zjeżdżalnie, malowanie twarzy dzieciom i nagłośnienie wydarzenia. Były też darmowe lody, kiełbaski, zupa grochowa - wszystko przyrządziły Panie z KGW w Glinkach.
1
11:26, 03.06.2022
Na liście ofert zaopiniowanych pozytywnie znalazły się te złożone przez KGW w Filipkach Dużych, KGW w Bialikach, KGW w Zaskrodziu, KGW w Rupinie, KGW w Tyszkach – Łabno, KGW w Wincencie , KGW w Zabielu, KGW w Borkowie i KGW w Wykowie.
2
21:28, 30.05.2022
Przypomnijmy, że dotychczas Gmina Kolno w ramach wspomnianego programu pozyskała m.in. 500 tys. zł na termomodernizację budynków szkół, ponad 8 mln zł na przebudowę dróg gminnych i ponad 6 mln zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne.
25
08:51, 30.05.2022
Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno został dziś odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda Wręczenie odznaczeń zasłużonym samorządowcom odbyło się w trakcie uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w Belwederze.
1
08:38, 22.05.2022
W planach jest też realizacja zadania pt. „ Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno” w ramach którego przebudowane zostaną drogi: Obiedzino – Rydzewo, Zabiele – Czerwone oraz we wsi Janowo i we wsi Kossaki. Dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na ten cel to kwota ponad 8 mln zł. Gmina Kolno jest na etapie wyłaniania wykonawcy tych inwestycji.
REKLAMA
REKLAMA