Zamknij
REKLAMA
8
09:38, 24.01.2023
Modernizacja drogi polegać będzie na remoncie istniejącej jezdni drogi gminnej o szerokości 4,00 m oraz poboczy o szerokości 1,00 m poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym: wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie; przebudowę i budowę miejsc dostępu do drogi tj. zjazdów indywidualnych i publicznych oraz wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu).
16:15, 23.12.2022
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia – czytamy w komunikacie. – Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.
6
11:02, 21.09.2022
Zakończenie realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi gminnej nr 104421B wraz z przebudową mostu przez rzekę Rybnica w miejscowości Popiołki.
6
10:33, 21.09.2022
Gmina Turośl zakończyła realizację zadania dotyczącego Rozbudowa drogi gminnej nr 104425B wraz z rozbudową i przebudową mostu przez Kanał Turośl w miejscowości Trzcińskie
28
14:08, 10.09.2022
Za działalność na rzecz Gminy Turośl i Województwa Podlaskiego członkowie Kół Gospodyń Wiejskich otrzymali z rąk Wójta Gminy Turośl Pana Piotra Niedbała i Radnego Województwa Podlaskiego Adama Wojciecha Sekścińskiego podziękowania i pamiątkowe dyplomy.
15
20:18, 20.04.2022
Te mostki zagrażały bezpieczeństwu. Trzeba było je wyłączyć z ruchu. Po remoncie znów będą piękne i do użytku – mówił Piotr Niedbała, wójt gminy Turośl i dodał, że pomoc, jaką oferuje samorząd województwa jest nieoceniona.
45
17:52, 14.12.2021
Uchwałę w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Turośl radni podjęli jednogłośnie. Włodarz gminy podziękował radnym. Stwierdził, że podwyżka nie ma znaczenia dla jego pracy na rzecz podległego mu samorządu. Równie dobrze mogłoby jej nie być.
32
10:56, 06.12.2021
Autobus kosztował ponad 700 tys. zł. Połowa tej kwoty pochodziła z budżetu gminy Turośl, a połowa z rządowego dofinansowania.
11
10:29, 29.09.2021
Poprzez zakup wyposażenia chcemy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przedstawić działania ukierunkowane na ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego. Przygotowanie studia nagrań w formie sceny pozwoli wzbogać o nowe możliwości prowadzoną działalność edukacyjną i umocnić w lokalnym środowisku. Umożliwi to również poprzez realizację transmisji promocję lokalnej kultury w skali kraju jak i poza jego granicą.
3
11:26, 30.08.2021
Obchody rozpoczęły się o godzinie 12.00 Mszą św. polową, która odprawiona została przy pomniku upamiętniającym bohaterską śmierć żołnierzy. Następnymi punktami programu był apel poległych zakończony salwą honorową wykonaną przez 15 Mazurski Batalion Saperów z Orzysza.
11
07:01, 04.08.2021
Dzieci z Turośli skorzystają z nowego placu zabaw. We wtorek (3.08) wicemarszałek Marek Olbryś podpisał z wójtem Piotrem Niedbałą umowę na dofinansowanie inwestycji z funduszy europejskich.
5
09:57, 27.07.2021
Bardzo ważne dla gminy i potencjalnych operatorów jest posiadanie informacji o tym ile gospodarstw domowych w danej miejscowości byłoby zainteresowanych otrzymaniem takich usług. W tym celu proszę o zgłoszenie informacji do Urzędu Gminy Turośl pod numerem tel. 86-278-67-65 w terminie do 31 sierpnia 2021 r. czy jesteście Państwo zainteresowani powyższymi usługami.
3
09:10, 18.05.2021
W sumie to 147 tysięcy złotych, które przeznaczone zostaną na organizację projektów Kurpiowska Scena Tradycji, Bitwa pod Lemanem oraz Podróże po skarbach kultury i sztuki.
9
09:32, 28.04.2021
Ministerstwo Finansów, na wniosek wojewody podlaskiego, zwiększyło dotację celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na 2021 rok o kwotę 425 tys. zł. Za te pieniądze Gmina Turośl kupi autobus szkolny do dowożenia uczniów do szkół oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych.
14
12:49, 23.03.2021
Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się 23 marca podczas sesji gminnej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Turośli. Odznaczenie zostało przyznane decyzją ministra MON z dnia 27 sierpnia 2020r. Jak podkreśla szef WKU w Łomży, medal jest szczególnym wyróżnieniem.
REKLAMA