Zamknij
REKLAMA
10
12:41, 14.01.2023
Jego uczestnicy mieli możliwość złożenia deklaracji dotyczącej podłączenia swoich nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, z czego wiele osób chętnie skorzystało.
10
09:44, 23.11.2022
Wykonana została podbudowa z kruszywa łamanego oraz nawierzchnia z betonu asfaltowego o szerokości 5 m. na odcinku 215 metrów oraz o szerokości 3,5 m. na odcinku 96 m. Wykonano także oznakowanie pionowe drogi. Przebudową drogi zajmowało się Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Łomży.
13
09:34, 14.11.2022
Władze dodają, że wypłaty zostaną uruchomione po otrzymaniu dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
12:43, 18.10.2022
Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane zostało w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
3
22:43, 12.10.2022
Realizacja zamówienia polegała na budowie strefowej pompowni ścieków, budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji z rur PVC oraz sieci kanalizacji ciśnieniowej z rur PE.
08:34, 19.08.2022
Przy ognisku można było pośpiewać piosenki patriotyczne i religijne, a także skosztować potraw przygotowanych przez KGW Mały Płock.
07:43, 27.07.2022
W związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1895B Rogienice Wielkie – Rogienice-Wypychy – Kołaki-Wietrzychowo – Mały Płock na odcinku dł. 2094,09 mb. (łączącym m. Rogienice-Wypychy i Kołaki-Strumienie od km. 1+300 do km. 3+394,09”, w dniu 28 lipca 2022 r. (czwartek) w godzinach 8.00 – 14.00 będą wykonywane prace związane z przebudową sieci wodociągowej w celu włączenia nowo wybudowanych odcinków do sieci wodociągowej, co spowoduje przerwy w dostawie wody.
4
10:21, 26.07.2022
Na wstępie Wójt Gminy Mały Płock Józef Dymerski przywitał wszystkich przybyłych gości, w szczególności: Lecha Antoniego Kołakowskiego - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Konrada Jabłońskiego – doradcę Wiceministra w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz przybyłych przedstawicieli jednostek z naszego regionu.
9
08:52, 23.07.2022
Pomieszczenia budynku zostały zaadoptowane do działalności centrum Aktywności Lokalnej poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych oraz edukacyjnych.
3
21:56, 21.07.2022
Zakończyły się prace związane z budową placu zabaw w Kątach. Na budowę placu, którego łączny koszt wyniósł 86 100 tys. zł, udało się pozyskać środki w ramach Projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Kątach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w kwocie 73 185,00 zł, pozostała część w kwocie 12 915 zł została sfinansowana z budżetu gminy Mały Płock.
5
08:17, 04.07.2022
Zakończył się remont elewacji budynku ośrodka zdrowia przy ulicy Jana Kochanowskiego 17 w Małym Płocku.
1
10:57, 10.05.2022
Trwa remont budynku znajdującego się na ul. ks. T. Ciborowskiego przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Małym Płocku z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Lokalnej.
22
13:26, 14.04.2022
W miejscowości Kąty powstanie świetnie wyposażone miejsce zabaw dla dzieci. W czwartek, 14 kwietnia, umowę na dofinansowanie tej inwestycji z funduszy europejskich podpisali wicemarszałek Marek Olbryś i Józef Dymerski, wójt gminy Mały Płock.
5
08:14, 28.03.2022
Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku zawiadamia, że w dniu 30 marca 2022r. od godziny 9.00 w Kownatach 85 (budynek po starej szkole) będzie wydawana żywność w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.
3
15:18, 17.03.2022
Realizacja tej inwestycji zaplanowana jest od 15 lipca do 15 września 2022 r. Projekt został zgłoszony na nabór zorganizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.
REKLAMA