Zamknij
REKLAMA
5
18:39, 25.12.2022
W dniu 19 grudnia 2022 r. Rada Gminy uchwaliła budżet gminy Grabowo na 2023 rok. Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku. Budżet gminy na 2023 rok został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie. Dochody budżetu w 2023 roku wyniosą 31 960 683 zł, a wydatki 35 507 883 zł. Na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) Gmina przeznaczy 18 193 223 zł.
1
16:32, 23.12.2022
Zakup autobusu był możliwy dzięki wsparciu finansowemu firmy Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa.
6
13:37, 16.12.2022
Jeśli chodzi o transport z punktu dystrybucyjnego do siedziby danego mieszkańca, to oczywiście można zorganizować go sobie we własnym zakresie, albo skorzystać z usługi punktu dystrybuującego (stawka za każdy dowóz zgodnie z oświadczeniem podmiotu dystrybuującego 50,00 zł za jeden dowóz).
17:35, 15.11.2022
Organizatorami uroczystości w tym roku byli: Gmina Grabowo, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Grabowie, OSP Grabowo, Koło Łowieckie Wicher w Grabowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Grabowie „U Wagów" oraz Towarzystwo Przyjaciół Gminy Grabowo.
3
11:27, 12.11.2022
W ramach tej inwestycji dokonano rozbiórki mostu i wybudowano przepust o nośności do 40 ton przez rzekę Skroda w miejscowości Konopki-Białystok i przebudowano część drogi gminnej 104270b relacji Konopki - Białystok – Wiszowate bezpośrednio prowadzącą do przepustu.
11:12, 07.10.2022
Koszt inwestycji wyniósł 513.929,64 zł z czego 500.000,00 zł dofinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).
2
15:34, 09.09.2022
Zakończyły się prace polegające na montażu instalacji fotowoltaicznej na Świetlicy w Chełchach (klub Senior+), Pompowni w Chełchach oraz montażu 3 szt. klimatyzatorów z funkcją grzania w Świetlicy w Chełchach (klub Senior+).
2
11:47, 06.09.2022
Głównym punktem uroczystości był Apel Pamięci z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu w Bemowie Piskim z komendantem ppłk dypl. Jarosławem Wyszeckim, Pocztów Sztandarowych, zaproszonych gości i mieszkańców gminy. Dowódcą pocztu sztandarowego był mł. Chorąży Mariusz Głażewski, a dowódcą kompanii honorowej por. Rafał Jackiewicz. Uroczystości na cmentarzu poprzedziła Msza za Ojczyznę w grabowskim kościele.
5
23:15, 19.08.2022
W ranach I etapu planuje się wykonania utwardzenia działki na tereny komunikacji i tereny odpoczynku mieszkańców gminy Grabowo. W dalszej kolejności wykonane zostanie oświetlenie solarne, zainstalowane ławki i nasadzenia krzewów i zieleni.
1
16:15, 08.08.2022
ZAAWANSOWANE PRACE PRZY BUDOWIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH GMINY: ŚWIETLICA W CHEŁCHACH ORAZ POMPOWNIA W CHEŁCHACH
2
10:32, 27.07.2022
Wójt Gminy Grabowo podpisał umowę z Województwem Podlaskim dotyczącą udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla OSP Grabowo i OSP Siwki.
19:39, 07.07.2022
Wójt Gminy Grabowo i Wojewoda Podlaski podpisali umowę dotyczącą dofinansowania zadania realizowanego w ramach projektu,,Pod biało – czerwoną”.
4
09:48, 29.06.2022
W kategorii krów mlecznych tytuły wice czempionów uzyskały krowy, których właścicielami są Zbigniew Skrodzki i Marcin Dobrzycki, zaś w kategorii koni tytuł wice czempiona uzyskała klacz Beaty Bogdańskiej.
1
09:55, 11.06.2022
W dniach od 20.06 do 23.06.2022 r. w miejscowościach Grabowskie, Golanki, Świdry Dobrzyce oraz na ul. Gątkiewicza w Grabowie, firma SK-TEAM Karol Sienkiewicz przeprowadzać będzie oględziny w celu realizacji inwestycji pn.,, Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grabowo”, bardzo prosimy w/w mieszkańców miejscowości o udzielanie niezbędnych informacji w/w firmie w celu usprawnienia realizacji inwestycji.
09:39, 10.06.2022
Koszt inwestycji to 1 127 909,20 zł. w części finansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawcą inwestycji jest firma BUDREX spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku - czytamy w komunikacie UG Grabowo.
REKLAMA