Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
2
15:34, 09.09.2022
Zakończyły się prace polegające na montażu instalacji fotowoltaicznej na Świetlicy w Chełchach (klub Senior+), Pompowni w Chełchach oraz montażu 3 szt. klimatyzatorów z funkcją grzania w Świetlicy w Chełchach (klub Senior+).
2
11:47, 06.09.2022
Głównym punktem uroczystości był Apel Pamięci z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu w Bemowie Piskim z komendantem ppłk dypl. Jarosławem Wyszeckim, Pocztów Sztandarowych, zaproszonych gości i mieszkańców gminy. Dowódcą pocztu sztandarowego był mł. Chorąży Mariusz Głażewski, a dowódcą kompanii honorowej por. Rafał Jackiewicz. Uroczystości na cmentarzu poprzedziła Msza za Ojczyznę w grabowskim kościele.
5
23:15, 19.08.2022
W ranach I etapu planuje się wykonania utwardzenia działki na tereny komunikacji i tereny odpoczynku mieszkańców gminy Grabowo. W dalszej kolejności wykonane zostanie oświetlenie solarne, zainstalowane ławki i nasadzenia krzewów i zieleni.
1
16:15, 08.08.2022
ZAAWANSOWANE PRACE PRZY BUDOWIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH GMINY: ŚWIETLICA W CHEŁCHACH ORAZ POMPOWNIA W CHEŁCHACH
2
10:32, 27.07.2022
Wójt Gminy Grabowo podpisał umowę z Województwem Podlaskim dotyczącą udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla OSP Grabowo i OSP Siwki.
19:39, 07.07.2022
Wójt Gminy Grabowo i Wojewoda Podlaski podpisali umowę dotyczącą dofinansowania zadania realizowanego w ramach projektu,,Pod biało – czerwoną”.
4
09:48, 29.06.2022
W kategorii krów mlecznych tytuły wice czempionów uzyskały krowy, których właścicielami są Zbigniew Skrodzki i Marcin Dobrzycki, zaś w kategorii koni tytuł wice czempiona uzyskała klacz Beaty Bogdańskiej.
1
09:55, 11.06.2022
W dniach od 20.06 do 23.06.2022 r. w miejscowościach Grabowskie, Golanki, Świdry Dobrzyce oraz na ul. Gątkiewicza w Grabowie, firma SK-TEAM Karol Sienkiewicz przeprowadzać będzie oględziny w celu realizacji inwestycji pn.,, Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grabowo”, bardzo prosimy w/w mieszkańców miejscowości o udzielanie niezbędnych informacji w/w firmie w celu usprawnienia realizacji inwestycji.
09:39, 10.06.2022
Koszt inwestycji to 1 127 909,20 zł. w części finansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawcą inwestycji jest firma BUDREX spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku - czytamy w komunikacie UG Grabowo.
08:33, 02.06.2022
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grabowo została przyjęta przez Radę Gminy jednogłośnie. Za udzieleniem absolutorium głosowało 13 radnych.
13:57, 31.05.2022
Dofinansowanie obejmie: Rozbudowę, przebudowę, modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Grabowo. Inwestycja będzie polegała na wykonaniu jezdni z betonu asfaltowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową
4
08:19, 26.05.2022
Przy podpisaniu umowy obecni byli: przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego Jacek Chanko, Przewodniczący Rady Gminy Grabowo Janusz Wiśniewski, radna Mariola Lemańska, radny Edward Chrzanowski oraz podinspektor Rafał Załecki z UG Grabowo.
4
08:17, 22.05.2022
Inwestycja polegać będzie na montażu pomy ciepła powietrze-powietrze oraz instalacji fotowoltaicznej w Świetlicy wiejskiej,,Senior+’’ oraz na montażu instalacji fotowoltaicznej w Pompowni w Chełchach.
1
12:21, 28.04.2022
Uroczystości poprzedziła Msza Święta w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Romanach celebrowana przez kapelana NSZ Okręgu Łomża ks. kanonika dr Andrzeja Mikuckiego.
3
10:27, 01.04.2022
Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania:,,Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Grabowa”- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
REKLAMA