Zamknij
REKLAMA
25
08:12, 07.02.2023
"To jest wyzwanie tego współczesnego czasu, że ludzie potrzebują wsparcia. To nie jest ujma w tej chwili prosić psychiatrę czy psychologa o pomoc. Są też ludzie starsi, którzy też wymagają opieki psychiatrycznej, jest młodzież. Ludzie mają problem i dobrze, że przestają się wstydzić, żeby prosić o pomoc. Że sami się zgłaszają, bo widzą, że mają problem." - mówiła Krystyna Dobrołowicz.
11:24, 31.01.2023
Jeśli mieszkasz na terenie powiatu kolneńskiego i chcesz zostać rodziną zastępczą zgłoś się do nas! Kontakt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie ul. Wojska Polskiego 69 D,18- 500 Kolnotel. 86 278 13 34 e-mail: [email protected] www.pcprkolno.pl
15
12:47, 30.01.2023
Prace budowlane na Oddziale nie ograniczyły się tylko do zwykłego remontu. W wyremontowanym budynku i nowopowstałej części planowane jest otwarcie Centrum Zdrowia Psychicznego, w ramach którego będą funkcjonowały: Oddział Psychiatryczny Ogólny, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Dzienny Oddział Psychiatryczny, Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) oraz Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień.
16
10:15, 19.01.2023
Szacunkowy koszt całej inwestycji wynosi  4 770 325,65 zł. Wykonawcą jest MAG-BUD Piotr Lipski z Grajewa. Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad 2023 roku.
5
16:52, 18.01.2023
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie, Grzegorz Kulągowski, w imieniu Powiatu Kolneńskiego podpisał umowę na wdrożenie systemu e-usług.
17
12:45, 16.01.2023
Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany m.in. 11 miejscami postojowymi, ogrodzeniem, kratownicowym masztem antenowym radiolinii o mocy nadajnika 10W, instalacją doziemną kanalizacji sanitarnej, instalacją doziemną pompy ciepła, instalacją doziemną elektryczną na terenie obejmującym działki.
11
19:53, 15.01.2023
Część poradni specjalistycznych z kolneńskiego szpitala będzie przeniesiona poza placówkę.
31
11:32, 10.01.2023
Wiszowaty zdaje sobie sprawę, że na każdą gminę nie da się przeznaczyć takiej samej kwoty. Gminy są bowiem różne, mają określone długości dróg, zależy to także od charakteru programów. Przypomina, że sam był kiedyś zwolennikiem algorytmu, czyli podziału środków w zależności od długości dróg i ilości mieszkańców. Teraz uważa, że to był głupi pomysł. W rezultacie doprowadziło to bowiem do rozdrobnienia inwestycji.
30
09:22, 09.01.2023
Remont drogi polegał na wykonaniu nakładki asfaltowej o szerokości 5 metrów po uprzednim wyrównaniu istniejącej nawierzchni masą bitumiczną. Pas drogowy został oczyszczony z krzaków i zarośli, a pobocza wyregulowane i uzupełnione. Zjazdy na przyległe do pasa drogowego działki zostały wzmocnione i dodatkowo oczyszczono i wyprofilowano istniejące przydrożne rowy.
104
10:33, 06.01.2023
Podinspektor dodaje, że policjanci zazwyczaj stosują w pierwszej kolejności pouczenia. Dotyczy to oczywiście sytuacji, które nie bywają drastyczne. Równocześnie w sytuacji, gdy wokół są 3 przejścia, znajduje się tam również radiowóz, a ktoś mimo tego popełnia wykroczenie, to musi dojść do wręczenia mandatu.
54
14:01, 03.01.2023
Starosta dodaje, że zadłużenie bezpośrednio wynika m.in. z ustawy o podniesieniu płacy minimalnej. Twierdzi, że dyrekcja zmniejszyła pewne koszty, niemniej one dalej rosną. Władze powiatu czekają na rozwiązania systemowe.
3
11:32, 29.12.2022
“Budżet Powiatu Kolneńskiego na rok 2023 to budżet ambitny, wychodzący naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Są w nim inwestycje z tego roku, które przechodzą na następny rok, są tam inwestycje nowe, zaplanowane do wykonania w 2023 roku. Ale myślimy również, że będą nowe, w zależności od środków i ich programów zewnętrznych, które będziemy mogli pozyskać dla Powiatu. Warto zauważyć, że ta Rada zaczynała z budżetem w wysokości 40 milionów złotych. Dzisiaj, budżet na rok 2023, po stronie wydatków to kwota prawie 75 milionów złotych. To znaczna poprawa i duży budżet. A zawdzięczamy to temu, że pozyskujemy środki zewnętrzne na wykonanie głównych inwestycji“ - mówi Starosta Kolneński, Tadeusz Klama.
11:22, 29.12.2022
28 grudnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie odbyła się XLII Sesja Rady Powiatu Kolneńskiego (VI kadencji).
7
10:15, 27.12.2022
Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 5.370.228,92 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.500.000,00 zł 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie w kwocie 2.870.228,92 zł.
15:53, 20.12.2022
Płomień przekazany przez harcerzy przyjął Starosta Powiatu Kolneńskiego, Tadeusz Klama i Wicestarosta, Karol Pieloszczyk. Płomień został umieszczony w dostępnym miejscu, aby każdy mógł zanieść to światło do swojego domu. 
REKLAMA