Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
21
09:44, 02.07.2022
Wykonujemy bardzo dużo inwestycji i będzie to kadencja rekordowa pod względem wykonanych remontów i długości odcinków nowych dróg bitumicznych. Odcinek drogi w ciągu: Czerwone - Cieloszka najdłuższy nasz odcinek, tutaj przebudowa praktycznie wykonana była od podstaw, włącznie z wykonaniem nowej podbudowy i poszerzeniem całej nawierzchni bitumicznej." - mówił Tadeusz Klama.
4
16:22, 24.06.2022
Wakacje to okres wyjątkowy i to jest taka przerwa, na którą wszyscy czekali. Życzę wam, żeby spełniły się te marzenia o odpoczynku i za dwa miesiące żebyście bezpiecznie wrócili tutaj.
6
16:18, 23.06.2022
"Inwestycja bardzo ciekawa, idealne powiązanie fotowoltaiki z pompami ciepła, termomodernizacja odpowiedniej grubości, wymiana stolarki. Wszystko jest bardzo dobrze przemyślane." - mówi Krzysztof Prusinowski.
2
11:16, 22.06.2022
Winda połączy wszystkie kondygnacje. Będzie to duże ułatwienie dla osób z niepełnosprawnościami. Do tej pory dostęp do wielu części szkoły był utrudniony. Teraz, jeżeli ktokolwiek z problemami z mobilnością, będzie chciał korzystać z naszej szkoły, będzie mógł to zrobić bez przeszkód. A dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, wydamy na inwestycję mniej pieniędzy. - mówi Tadeusz Klama
3
15:54, 15.06.2022
Chcę także w imieniu Zarządu i myślę że państwa Radnych serdecznie podziękować naszym posłowi, Kazimierzowi Gwiazdowskiemu, który od początku tej kadencji naprawdę lobbuje i bardzo nam pomaga. Trudno mi sobie wyobrazić dzisiaj rzeczywistość bez jego wsparcia." - mówił podczas sesji Tadeusz Klama.
REKLAMA
4
16:55, 14.06.2022
Placówka dzisiaj została oficjalnie otwarta po modernizacji i rozbudowie. Jak mówiła kierownik ŚDS, Beata Kozłowska, w ciągu ostatnich lat wiele się zmieniło.
12
22:50, 11.06.2022
Laureaci konkursów oprócz nagród rzeczowych otrzymali vouchery do Green Factory na kręgielnię i salę zabaw. Dla wszystkich przygotowano poczęstunek, była kiełbaska z grilla oraz oczywiście urodzinowy tort.
7
09:37, 03.06.2022
Wybrano ofertę złożoną przez TAMA Farby – Lakiery Sp. z o. o., ul. Olsztyńska 3, 12-200 Pisz, za łączną cenę 438.113,77 zł brutto za realizacją przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.
2
09:02, 03.06.2022
Zadania powiatu z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy wykonuje Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ( dalej PUP). PUP jest jednostką organizacyjną powiatu kolneńskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Zwierzchni nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Starosta Kolneński. Przy realizacji zadań PUP współpracował z Zarządem Powiatu, wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego, Powiatową Radą Rynku Pracy, Urzędem Marszałkowskim, Podlaskim Urzędem Wojewódzkim, Wojewódzkim Urzędem Pracy, pracodawcami, organami samorządu terytorialnego.
12
15:40, 02.06.2022
Z województwa podlaskiego, oprócz włodarza Kolna, odznakę otrzymali: Anna Bogucka - Burmistrz Czyżewa, Witold Kowalewski - Starosta Suwalski, Agnieszka Rutkowska - Burmistrz Stawisk i Lech Szabłowski - Starosta Łomżyński.
REKLAMA
17
17:03, 01.06.2022
Dzisiaj (1.06) w kolneńskim domu kultury samorządowcy podsumowali wyniki w ramach drugiego naboru. W konferencji uczestniczyli między innymi minister Dariusz Piątkowski, senator Marek Komorowski, poseł Kazimierz Gwiazdowski, wojewoda Bohdan Paszkowski i radny wojewódzki Piotr Modzelewski.
8
22:39, 30.05.2022
Podczas uroczystości w „Green Factory Rozrywkowe Centrum Miasta" w Kolnie rodzice zastępczy otrzymali symboliczne podziękowania w formie porcelanowych serc, a dzieci upominki. Nie brakowało też czasu na wspólną zabawę na kręgielni.
4
12:50, 30.05.2022
Nabór do II edycji Programu Inwestycji Strategicznych zakończył się 11 marca. W jego ramach każdy samorząd lub związek Jednostek Samorządu Terytorialnego mógł zgłosić 3 wnioski o dofinansowanie (do 65 mln zł, do 30 mln zł do 5 mln zł-wniosek obligatoryjny), z którego środki można było przeznaczyć na nowe inwestycje, jak drogi, szkoły, rozwój sieci kanalizacyjnej, transportu publicznego czy infrastruktury kulturalnej oraz sportowej.
4
09:14, 29.05.2022
Zarząd Powiatu Kolneńskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie
4
09:42, 25.05.2022
Czasami nie da się uniknąć wycinki drzew w czasie inwestycji drogowych. Ale jeżeli już trzeba to zrobić, później sadzonych jest więcej nowych drzew, niż było wyciętych - mówi Starosta Kolneński, Tadeusz Klama.
REKLAMA
REKLAMA