Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
11
09:13, 30.08.2022
Na uroczystości Powiat Kolneński reprezentowali Starosta Kolneński Tadeusz Klama, Wicestarosta Kolneński Karol Pieloszczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Kolneńskiego Michał Kulczewski.
17
09:10, 27.08.2022
Łącznie powstanie ponad 7,1 km dróg. Na te zadania Gmina Stawiski pozyskała dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja I oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
10
08:05, 18.07.2022
Celem Spółdzielni Energetycznej Stawiski będzie wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz organizowanie jej dostaw i odbioru, co dla Gminy Stawiski i jej mieszkańców oznaczać będzie zmniejszenie rachunków za prąd. Za zarządzanie energią w spółdzielni odpowiedzialny będzie system besmart.energy rozwijany w spółce.
12
10:02, 29.06.2022
Zanim doszło do głosowań nad projektami uchwał Agnieszka Rutkowska Burmistrz Stawisk przedstawiła zgromadzonym za sesji prezentację multimedialną streszczająca ponad 80-stronicowy Raport o Stanie Gminy Stawiski za 2021 rok.
3
11:01, 17.06.2022
Władze gminy Stawiski ogłosiły przetarg na przebudowę dróg gminnych. W ramach inwestycji planowana jest realizacja czterech zadań.
4
21:07, 30.05.2022
Z tego samego źródła dofinansowany zostanie II etap rozpoczynającej się właśnie rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Stawiski – Jurzec Włościański. Na ten cel z Programu Inwestycji Strategicznych przekazana zostanie dla Powiatu Kolneńskiego kwota nieco ponad 8 mln zł.
1
10:03, 28.05.2022
Nawierzchnia drogi zostanie całkowicie rozebrana, jednocześnie będą wykonywane przepusty na całej szerokości drogi. W związku z tym brak będzie możliwości przejazdu drogą na w/w odcinku.
7
20:52, 20.04.2022
Agnieszka Rutkowska przypomniała, że remont ponad pięciu kilometrów drogi samorząd finansuje również z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina otrzymała z tej puli 4 mln zł.
12:30, 28.02.2022
Mieszkańcy gminy Stawiski biorą udział w zbiórce dla uchodźców
2
11:31, 28.02.2022
Listę zadań do dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów Wojewoda Podlaski przedstawił 17 lutego br.
1
11:32, 19.02.2022
Z systemu korzystają m.in. duże biblioteki uniwersyteckie oraz biblioteki gminne i szkolne z oddalonych od ośrodków akademickich miejscowości, które dzięki Academice dają studentom i uczniom dostęp do literatury naukowej i popularnonaukowej (książek i artykułów z czasopism) potrzebnej w procesie kształcenia oraz przygotowywaniu prac licencjackich i magisterskich.
12
09:56, 12.01.2022
Radni zwolnili w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym ustalając miesięczną kwotę zwolnienia z opłaty w wysokości 1 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
1
11:12, 13.12.2021
W Sokołach na Centrum opiekuńczo – mieszkalne przekształcony zostanie budynek, w którym kiedyś mieściła się szkoła. Dzięki pozyskanej dotacji uda się więc nie tylko stworzyć miejsce potrzebne do rehabilitacji i wsparcia osób niepełnosprawnych, ale też uratować budynek w którego powstanie zaangażowali się kiedyś mieszkańcy. Centrum w Sokołach ma być gotowe w czerwcu 2023 roku.
2
09:28, 01.12.2021
O tym, że zapracowanie na Stypendium Burmistrza Stawisk wymaga wysiłku można się przekonać poznając osiągnięcia tych, którzy je otrzymali. W tym roku Stypendia Burmistrza Stawisk trafiły do 41 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach i do 5 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Porytem. W tym gronie znalazło się: 9 uczniów ze średnią ocen 5,5 i powyżej, 32 uczniów ze średnią ocen od 5,01 do 5,49 oraz 5 uczniów średnią ocen 5,0.
42
10:41, 19.11.2021
Według naszych obliczeń pensja Agnieszki Rutkowskiej wzrosła o przynajmniej 90 procent (92,14%). Burmistrz Stawisk będzie teraz zarabiać 19 470 zł brutto, co na rękę powinno dać 13 820 zł. Wcześniej zarabiała 10 133 zł brutto, czyli jakieś 7 233 zł netto.
REKLAMA