Zamknij
REKLAMA
2
19:52, 31.12.2022
Od 2 stycznia 2023 roku uruchomione zostaną przewozy autobusowe do Białegostoku
9
12:00, 29.12.2022
W uroczystości przekazania komputerów i laptopów uczestniczył Pan Kazimierz Gwiazdowski Poseł na Sejm RP, który wręczał je dzieciom i młodzieży wraz z Panią Agnieszką Rutkowską Burmistrz Stawisk
6
10:34, 18.12.2022
Zakupu węgla w cenie 1.850,00 zł mogą dokonać osoby, którym przysługuje dodatek węglowy i złożyły do Centrum Usług Społecznych w Stawiskach zapotrzebowanie na zakup paliwa stałego po cenie preferencyjnej.
13
10:32, 29.11.2022
W dniu oficjalnego otwarcia drogi mieszkańcy Gminy Stawiski nie kryli radości, że wreszcie mają asfalt do Dobrzyjałowa w Gminie Piątnica, gdzie jest ich Kościół parafialny i cmentarz, na którym pochowani są ich bliscy. Teraz dotrą tam bezpiecznie i nie będą musieli już nadkładać kilometrów, bo przed remontem, bywało tak, że ta droga była po prostu nieprzejezdna. O tym, że to inwestycja wyczekiwana i ważna również dla mieszkańców Gminy Piątnica mówił Artur Wierzbowski Wójt Gminy Piątnica.
1
09:57, 14.11.2022
Od 14 listopada br. zapraszamy do korzystania z Hali sportowej i siłowni w Stawiskach
11
07:28, 07.11.2022
Jak mówiła burmistrz Stawisk, Agnieszka Rutkowska, uroczystości zaplanowano na niedzielę, żeby więcej mieszkańców mogło w nich uczestniczyć.
11
09:13, 30.08.2022
Na uroczystości Powiat Kolneński reprezentowali Starosta Kolneński Tadeusz Klama, Wicestarosta Kolneński Karol Pieloszczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Kolneńskiego Michał Kulczewski.
17
09:10, 27.08.2022
Łącznie powstanie ponad 7,1 km dróg. Na te zadania Gmina Stawiski pozyskała dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja I oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
10
08:05, 18.07.2022
Celem Spółdzielni Energetycznej Stawiski będzie wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz organizowanie jej dostaw i odbioru, co dla Gminy Stawiski i jej mieszkańców oznaczać będzie zmniejszenie rachunków za prąd. Za zarządzanie energią w spółdzielni odpowiedzialny będzie system besmart.energy rozwijany w spółce.
12
10:02, 29.06.2022
Zanim doszło do głosowań nad projektami uchwał Agnieszka Rutkowska Burmistrz Stawisk przedstawiła zgromadzonym za sesji prezentację multimedialną streszczająca ponad 80-stronicowy Raport o Stanie Gminy Stawiski za 2021 rok.
3
11:01, 17.06.2022
Władze gminy Stawiski ogłosiły przetarg na przebudowę dróg gminnych. W ramach inwestycji planowana jest realizacja czterech zadań.
4
21:07, 30.05.2022
Z tego samego źródła dofinansowany zostanie II etap rozpoczynającej się właśnie rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Stawiski – Jurzec Włościański. Na ten cel z Programu Inwestycji Strategicznych przekazana zostanie dla Powiatu Kolneńskiego kwota nieco ponad 8 mln zł.
1
10:03, 28.05.2022
Nawierzchnia drogi zostanie całkowicie rozebrana, jednocześnie będą wykonywane przepusty na całej szerokości drogi. W związku z tym brak będzie możliwości przejazdu drogą na w/w odcinku.
7
20:52, 20.04.2022
Agnieszka Rutkowska przypomniała, że remont ponad pięciu kilometrów drogi samorząd finansuje również z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina otrzymała z tej puli 4 mln zł.
12:30, 28.02.2022
Mieszkańcy gminy Stawiski biorą udział w zbiórce dla uchodźców
REKLAMA