Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
6
08:01, 16.05.2022
W Kolnie powstaje czterowlotowe skrzyżowanie skanalizowane z ruchem okrężnym typu rondo. Zewnętrzna średnica ronda ma mieć 38 metrów, natomiast średnica wyspy środkowej 20 m.
2
07:26, 16.05.2022
Wszystkie prace przewidziane umową są wykonywane zgodnie z terminami w harmonogramie – tłumaczy Andrzej Duda. – Wykonawca rozpoczął roboty budowlane po 15.08.2021 r. (Święto Wojska Polskiego). W pierwszej kolejności została zrealizowana kanalizacja deszczowa, która została odebrana jeszcze w 2021 r. Ze względu na okres zimowy Wykonawca podjął decyzję o nie rozpoczynaniu robót ziemnych, przygotowawczych i rozbiórkowych, gdyż skutkowało by to brakiem dojścia i dojazdu do okolicznych posesji, sklepów i lokali usługowych. Od marca 2022 roku wszystkie prace związane z realizacją inwestycji zostały wznowione. Na chwilę obecną nie ma żadnych opóźnień w realizacji inwestycji.
25
12:09, 14.05.2022
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Kolnie w głosowaniu tajnym do Rady Nadzorczej wybrało następujące osoby: Sielawa Tomasz, Grabowski Lech, Zdancewicz Maciej, Brzeziński Robert, Dąbrowski Wiesław, Kalinowski Zbigniew, Żubrowski Wiesław.
21
08:14, 13.05.2022
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi w art. 44-46 ustawy Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia taryfowego. Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
4
11:11, 10.05.2022
Przypomnijmy, że władze Kolna w ubiegłym roku przystąpiły do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Dębowej, Lipowej i M. Dąbrowskiej w Kolnie. W granicach opracowania planowano rozwój zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
REKLAMA
15
15:36, 06.05.2022
Przypomnijmy, że roboty rozpoczęto jesienią ubiegłego roku, a w pierwszej kolejności skupiono się przede wszystkim na budowie kanalizacji deszczowej z przyłączami.
6
08:25, 06.05.2022
Dzięki realizacji programu świadczone seniorom wsparcie oraz działania podejmowane w tym zakresie przez ośrodki pomocy społecznej będą przebiegały sprawniej, a seniorzy uzyskają pomoc m.in. w czynnościach dnia codziennego.
15
13:58, 04.05.2022
Podobne zapewnienia redakcja usłyszała przed weekendem majowym również od pracownika firmy, która zajmuje się na miejscu pracami budowlanymi.
9
09:35, 04.05.2022
Okazuje się, że elementy urządzenia nie nadawały się już do użytku. Decyzja o likwidacji zapadła po konsultacji z potencjalnym wykonawcą. Zdecydowano się na tzw. mniejsze zło.
29
14:30, 03.05.2022
Poczty sztandarowe oraz delegacje instytucji złożyły wieńce pod krzyżem w pobliżu „Dębu Wolności” i pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz pod pomnikiem „Solidarności”.
REKLAMA
3
11:06, 03.05.2022
Szymański odniósł się do wcześniejszych słów burmistrza, gdy mówił on o tym, że będzie problem z zakupem działek tuz przy drodze krajowej od prywatnych właścicieli. Będą oni bowiem prawdopodobnie próbowali sami je sprzedawać. Dopytywał, czy może nie należałoby w innym miejscu postawić na uzbrojenie terenów.
39
07:05, 30.04.2022
Bardzo dobrze, że burmistrz miasta nie chce wylać tej zabytkowej ulicy asfaltem. Mimo wszystko, lepiej będzie jednak, aby na razie władze miasta nie próbowały jej modernizować. Nie ma bowiem gwarancji, znając upodobania estetyczne decydentów, że przy okazji czegoś nie spartolą. Ten akurat kawałek miasta jest szczególnie istotny dla naszej historii. I nie można pozwolić, aby grzebali przy niej ignoranci.
101
17:54, 24.04.2022
Dnia 26 kwietnia 2022 r. o godz. 17 w Restauracji Markiza organizujemy spotkani członków Spółdzielni czujących się pokrzywdzonymi w tej sprawie celem złożenia pozwu grupowego oraz założenia stowarzyszenia „ Wolna Spółdzielnia”
163
07:54, 24.04.2022
Lokatorom Spółdzielni, źle nastawionym do obecnej władzy, nie udało się uzyskać większości w Radzie Nadzorczej. Do siedmioosobowego grona wprowadzili tylko dwóch ludzi: Roberta Brzezińskiego i Wiesława Żubrowskiego.
25
16:33, 22.04.2022
Na jutro zaplanowano ich wycinkę w okolicy kolneńskiego szpitala. Powodem mają być względy przeciwpożarowe. Chodzi o pozbycie się drzew, które znajdują się w odległości 12 metrów od budynku.
REKLAMA
REKLAMA