Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
14
16:48, 20.10.2021
Kościół katolicki w latach osiemdziesiątych XX w. był ostoją nielegalnej „Solidarności”. Organizowane w kościołach w Polsce Msze Św. za Ojczyznę dawały ich uczestnikom poczucie jedności i siły. Wielu księży stanęło po stronie szykanowanych przez władze komunistyczne działaczy, co stało się powodem ich nękania i inwigilowania. Bł. ks. Jerzy Popiełuszko za umacnianie nadziei w sercach Polaków na przezwyciężenie podziałów społecznych, ideowych i narodowościowych zapłacił najwyższą cenę. Porwany przez oficerów SB kapłan został bestialsko zamordowany.
08:30, 15.10.2021
Wykonawcą zadań jest Spółdzielnia Budowlana „SKOMAND” w Ełku. Przedsięwzięcie opiewa na kwotę prawie 930 tysięcy złotych. Miasto Kolno na inwestycję pozyskało pieniądze z programu Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie wyniosło 70 procent.
6
07:37, 08.10.2021
Prace związane są przede wszystkim z utwardzeniem nawierzchni, budową instalacji kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia zewnętrznego i wykonaniem elementów małej architektury.
15:31, 07.10.2021
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkania informacyjno-konsultacyjne, które odbywają się codziennie w godz. 10:00–12:00 w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój 116; możliwość konsultacji telefonicznych pod nr. tel. 86 278 94 36
25
15:29, 05.10.2021
Burmistrz Kolna poinformował ponadto, że rozważane były również inne inwestycje, które mogłyby być sfinansowane w ramach wniosków z Programu Polski Ład m.in.: budowa sieci ciepłowniczej na pozostałej części miasta; budowa/ przebudowa ulic na terenie miasta Kolno ( m.in. ul. Lipowa, ul. Łabno Małe, ul. Łabno Duże, ul. Grunwaldzka, ul. Żurawia, ul. Łąkowa); budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną siecią ciepłowniczą; budowa Biologiczno-Mechanicznej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wraz ze stacją segregacji oraz przebudowa i zagospodarowanie terenu targowicy miejskiej.
REKLAMA
3
08:37, 04.10.2021
Burmistrz poinformował, że za 3,9 ml złotych wykonawca będzie dokonywał modernizacji budynku, jednakże kwota nie obejmuje zakładanej wcześniej budowy i wyposażenia kuchni. W ramach także zakładanych prac nie mieści się też wyposażenie sal ani zakupy pomocy szkolnych i zabawek dla dzieci.
5
13:13, 02.10.2021
Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Ratowników WOPR Kolno, ul. Konstytucji 3 Maja 9, 18-500 Kolno z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie postawienia w stan likwidacji i rozwiązania powyższego Stowarzyszenia oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, sygnatura akt BI.XII NS-REJ.KRS/6233/20/796 nastąpiło otwarcie likwidacji Stowarzyszenia. Likwidatorem Stowarzyszenia ustanowiono Roberta Sikorę.
13
12:46, 01.10.2021
Do pierwszej tury programu zostało zakwalifikowane miasto Kolno, które może ubiegać się o grant w wysokości 304 290 złotych. W poniedziałkowym spotkaniu Burmistrz Kolna Andrzej Duda odebrał symboliczny czek na wdrożenie inwestycji informatycznych z rąk sekretarza stanu w Kancelarii Premiera Adama Andruszkiewicza.
12
10:06, 23.09.2021
Duda przypomniał, że władze zaczynają już prowadzić negocjacje związane z kolejnymi terenami inwestycyjnymi. Miastu została już bowiem ostatnia działka do sprzedaży w drugim etapie.
39
09:55, 23.09.2021
Pokusił się nawet o stwierdzenie, że poważnym przedsiębiorcom można nawet oddać grunt za darmo, gdyby to było prawnie możliwe, ponieważ potem w formie podatków miasto i tak by sobie to odebrało. Podał przykład firmy działającej na terenach inwestycyjnych w Kolnie, która płaci około 400 tys. podatku od gruntu rocznie. W rezultacie z wpływów podatkowych w ciągu maksymalnie 3 lat, zwraca się wartość działki.
REKLAMA
22
11:36, 21.09.2021
Inwestycja jest rozpisana na 2 lata, zakończenie zaplanowano w 2022 roku. Dofinansowanie wpłynie więc w dwóch transzach i pokryje 60 procent wartości inwestycji. Najniższa oferta w ramach przetargu to około 1,4 mln
15
11:19, 18.09.2021
Pierwotnie inwestycja obejmowała między innymi profesjonalne wyposażenie kuchni (koszt oceniono na około 450 tys.), ale ta część zadania na razie nie zostanie zrealizowana. Trzeba było niestety zrezygnować z pewnych elementów z powodu oszczędności. Przedmiot zamówienia nie objął więc dostawy, montażu i uruchomienia elementów oraz urządzeń wyposażenia technologicznego kuchni zgodnie z częścią technologiczną projektu, dostawy i montażu mebli wg projektu aranżacji.
4
17:36, 17.09.2021
XXII zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno odbyła się 16 września 2021 r. (czwartek). Rada obradowała w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.
17
14:19, 17.09.2021
Podczas czerwcowej sesji rozmawiano o nazwaniu ronda usytuowanego na skrzyżowaniu ulic: Wojska Polskiego, Wincentego Witosa i Kolejowej.
16
08:19, 17.09.2021
Nie posiadamy obecnie informacji, ile dzieci zostało zaszczepionych w Kolnie przeciwko Covid – 19. Nie jest to na pewno duża liczba. Według dyrektora kolneńskiej Jedynki, średnio w każdej klasie są to 3 osoby.
REKLAMA
REKLAMA