Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
10:33, 13.05.2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia było prowadzone w formule "Zaprojektuj i wybuduj", a opis przedmiotu zamówienia sporządzony został na podstawie wcześniej opracowanego Program u Funkcjonalno - Użytkowego. Przedmiotem umowy jest Zaprojektowanie i rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na budowie układu technologicznego autotermicznej tlenowej stabilizacji osadu oraz wymianie wyeksploatowanego wyposażenia oczyszczalni.
7
07:43, 12.05.2021
W środku i na zewnątrz zastosowane będzie oświetlenie LED – mówi Beata Miksa. – Sklep wyposażono w ekologiczne urządzenia chłodnicze, działające w oparciu o gaz CO2. Nowa placówka posiadać będzie inteligentny system komunikacji dźwiękowej, informujący o aktualnych promocjach, wolnych kasach czy wypieku świeżego pieczywa.
11
06:46, 12.05.2021
Burmistrz dodaje, że w oparciu o lokalizację gazociągu określoną w ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, zgodnie z procedurą opisaną w specustawie gazowej, wydane zostały decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, które doprecyzowały obszar objęty inwestycją.
7
06:01, 11.05.2021
Twarowski podaje za przykład ciąg od ulicy Senatorskiej do skrzyżowania z Sobieskiego. Odnosi się również do samego chodnika.
40
15:31, 05.05.2021
Po konsultacjach z władzami miasta postanowiono bowiem powiększyć napis znajdujący się nad głową Jana z Kolna. Dzisiaj ściągnięto podnośnik i w pierwszej kolejności zamalowano pierwotny napis.
REKLAMA
10
13:06, 05.05.2021
Po konsultacjach z władzami miasta postanowiono powiększyć napis znajdujący się nad głową Jana z Kolna. Dzisiaj ściągnięto podnośnik i w pierwszej kolejności zamalowano pierwotny napis. Przypominamy, że we wtorek wieczorem zdemontowano rusztowania znajdujące się pod budynkiem.
5
10:49, 05.05.2021
Wykonane ma być również oświetlenie drogowe. Kanalizacja deszczowa na przebudowywanym odcinku została wybudowana we wcześniejszym etapie.
3
08:48, 05.05.2021
Andrzej Szymański przypomniał, że w tamtym roku, po dwudniowych opadach deszczu, burmistrz obiecał mieszkance zalanej posesji przy ulicy Kościelnej, że będzie tam zamontowana dodatkowa kratka i podniesiony wjazd.
23
19:14, 04.05.2021
Wykonawcą jest firma z Będzina, która została wybrana przez władze miasta w wyniku konkursu ofert. Firma Kolorart zaproponowała wykonanie muralu za 22 140 złotych. Dominik Rutkowski jest autorem m. in. muralu Henryka Sienkiewicza w Białymstoku.
9
07:04, 04.05.2021
Słyszymy, że Kolno jest na ustach całego województwa jeśli chodzi o pozyskiwanie pieniędzy na różne inwestycje jak np. modernizacja stadionu. Chciałbym jednak żebyśmy więcej konkretów jako radni otrzymywali. Bo mamy więcej informacji z prasy, niż faktyczne. Więcej informacji na temat kiedy był złożony wniosek, jaki to wniosek i tak dalej – mówił radny Twarowski.
REKLAMA
58
14:26, 02.05.2021
Krajowy Plan Odbudowy jest podstawą do sięgnięcia po środki z Funduszu Odbudowy. Taki dokument musi przygotować każde państwo członkowskie. Zgodnie z pierwotnym terminem wszystkie kraje miały przedstawić go Komisji Europejskiej do 30 kwietnia. Projekt ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych w budżecie UE trafił już do Sejmu. Od parlamentarzystów zależy, czy zostanie on przyjęty.
14
09:20, 02.05.2021
Twarowski już nie pierwszy raz poruszył temat wynagrodzeń w PUK. Radnego interesowało to jeszcze w lutym, gdy mówił o odśnieżaniu miasta. Wtedy burmistrz tłumaczył, że zwrócił się do rady nadzorczej i prezesa o wygospodarowanie środków finansowych na podwyżki dla pracowników przedsiębiorstwa.
16
08:29, 01.05.2021
Zostało kilka miesięcy do końca realizacji projektu związanego z rewitalizacją parku. Radny Klaudiusz Makarewicz dopytuje, czy jest możliwość rozszerzenia tego projektu o elementy zabawowe.
7
09:09, 29.04.2021
Radny przypomina, że przy odsłonięciu pomnika w 2019 roku burmistrz obiecał, że skwerek wokół będzie zagospodarowany i położona będzie nowa kostka.
9
18:25, 28.04.2021
Andrzej Szymański odniósł się do artykułu zamieszczonego w biuletynie ogólnopolskim światowego związku Armii Krajowej.
REKLAMA
REKLAMA