Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
15
18:06, 17.09.2019
Przejście przez Kolno, to właściwie przebudowa głównej ulicy w mieście, która prowadzi przez zwartą zabudowę z bliskim usytuowaniem budynków przy granicy pasa drogowego. Zakres prac obejmuje więc nie tylko wybudowanie nowej konstrukcji drogi o nawierzchni asfaltowej - przystosowanej do obciążeń nawierzchni do 115 kN/oś, ale również przebudowę kolidującej podziemnej infrastruktury technicznej, chodników, zatok autobusowych i ścieżki rowerowej. Koszt inwestycji to 27 mln zł.
6
11:23, 16.09.2019
Informujemy o planowanej w dniu 17 września 2019 r. zmianie organizacji ruchu polegającej na całkowitym jego zakazie na odcinku drogi obejmującym skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego - Kolejowa do skrzyżowania ulic Wojska Polskiego - Sobieskiego ─ w celu wykonania masy bitumicznej na całej szerokości jezdni.
31
08:37, 13.09.2019
Mieszkańcy Osiedla Południe w Kolnie wystosowali do władz miasta dwa listy, w których zawarli swoje wnioski w związku z planami miasta dotyczącymi sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Świerkowej, Dębowej, Klonowej w Kolnie. Poniżej publikujemy odpowiedź burmistrza Andrzeja Dudy na wnioski mieszkańców.
30
08:47, 10.09.2019
Uważam i uważałem, że decyzja o uniemożliwieniu z dniem 1września 2019r. - na potrzeby szkolne: korzystania przez młodzież szkolną z budynku po zlikwidowanym gimnazjum była najgorszą decyzją Rady Miasta poprzedniej kadencji – podsumowuje działania władz Kolna. – Nadto uważam, że podjęte decyzje, oprócz tego, że wprowadzają w mieście „prowizorkę", są bardzo kosztowne.
18
07:59, 10.09.2019
W toku powyższych zdarzeń, moi wyborcy dowiedzieli się, że zmiana obecnego planu „następuje na wniosek mieszkańców", a nie z urzędu – kontynuuje Twarowski. – Zainteresowani zwrócili się do mnie o ustalenie, kto konkretnie był wnioskującym o zmianę obecnego panu. Proszą oni również o udzielenie informacji ile będzie kosztować Miasto Kolno - zmiana planu oraz czy wnioskujący mieszkańcy będą ponosić koszty zmiany planu zagospodarowania przestrzennego?
2
11:56, 09.09.2019
Miasto Kolno otrzymało dofinansowanie na modernizację trzech ulic w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Oprócz ulicy Sikorskiego budowane będą dwie ulice.
11:29, 09.09.2019
Udział żołnierzy WOT w działaniach kryzysowych w maju i czerwcu br., a także zaangażowanie formacji w liczne akcje poszukiwawcze (trzynaście od 2018 roku, w tym dwie na Podlasiu) uwidoczniły potrzebę wykorzystania BSP zapewniających możliwość prowadzenia rozpoznania z powietrza. Takie zdolności są też klasycznym przykładem kompetencji podwójnego zastosowania: na wojnę, ale i kryzys. Na dodatek działalność kryzysowa spowoduje wzrost umiejętności przydatnych w czasie działań bojowych. Od stycznia 2020 r. kompetencje WOT w tym zakresie znajdą się w systemie zarządzania kryzysowego.
3
10:02, 09.09.2019
Sprawa upamiętnienia Mieczysława Torbicza ciągnie się od wielu lat. Żadna rada nie zdecydowała się na oddanie honoru bohaterowi walki o niepodległość. Jego zasługi potwierdza między innymi IPN.
3
10:38, 06.09.2019
Inwestycja na ulicy Sikorskiego będzie polegać na przebudowie jezdni o nawierzchni asfaltowej na długości 212,77 mb, szerokości 6,0 m, z zatoką parkingową dł. 70mb. Powstaną również chodniki z kostki betonowej szer. od 1,25 do 2,6 m.
16
02:14, 06.09.2019
Burmistrz Kolna przymierza się do zmiany obecnego planu zagospodarowania dla terenu pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Świerkową, Klonową i Dębową. Jego wizja spotkała się z protestami okolicznych mieszkańców.
REKLAMA
10
15:33, 04.09.2019
Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań rekomendowanych przez Wojewodę Podlaskiego do dofinansowania w 2019 r. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Miasto Kolno otrzymało dofinansowanie na 3 ulice.
1
11:14, 04.09.2019
Burmistrz Miasta Kolno informuje, że został ogłoszony nabór wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych na obszarach dotkniętych suszą z terenu miasta Kolno.
3
10:38, 04.09.2019
Burmistrz twierdzi, że trwają obecnie prace nad koncepcją adaptacyjną budynku po szkole gimnazjalnej. W przyszłym roku część budynku będzie zajęta przez uczniów, ponieważ miasto chce remontować Jedynkę. Część dzieci się tam po prostu przeniesie.
5
16:28, 03.09.2019
Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski ogłosił nowy nabór wniosków pod koniec lipca. Pula środków przeznaczona dla naszego województwa na 2020 r. to ponad 201 mln zł. To już drugi nabór wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w tym roku. Pierwszy odbył się w marcu i dotyczył inwestycji planowanych na 2019 r.
5
10:46, 03.09.2019
– W następnym roku najprawdopodobniej będą przeznaczone środki właśnie na targowice z PROW-u – mówi Andrzej Duda. – Będą się o nie mogły ubiegać miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Jeżeli chcemy otrzymać te pieniądze to w projekcie nie możemy samej targowicy wykazać, bo od razu padnie pytanie jakie mamy miejsca parkingowe.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone