Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
1
08:36, 22.07.2019
Na trawniku obok kolneńskiego Sądu znajduje się niezabezpieczona studzienka deszczowa. Na razie otwór w ziemi nie jest duży, ale ziemia niebezpiecznie się obsuwa w tym miejscu.
6
19:05, 21.07.2019
Na dzień 31 grudnia 2018 r. liczba mieszkańców Kolna wynosiła 9 962 osób, w tym 5 125 kobiet (3062 w wieku 19-60) i 4 837 mężczyzn (3417 w wieku 19-65).
7
09:36, 21.07.2019
PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie miasta Kolno.
2
12:32, 18.07.2019
Wykonawca zamówienia będzie miedzy innymi ponosił koszty funkcjonowaniem PSZOK, zapewni na swój koszt niezbędny sprzęt do ładowania odpadów z poszczególnych boksów na odpady (wyposażenie PSZOK nie zawiera ładowarki).
1
12:03, 17.07.2019
W ciągu dwóch tygodni złożonych zostało ponad 2,1 mln wniosków o świadczenie 500+ i 1,2 mln wniosków do programu Dobry Start – wynika z danych MRPiPS. W Kolnie w ramach 500+ złożono 414 wniosków, natomiast do programu Dobry Start 282.
9
15:49, 15.07.2019
Równolegle trwają również prace na ulicy Dąbrowskiej w Kolnie. Przebudowywany jest parking przed Urzędem Miasta Kolno oraz przy blokach spółdzielczych na ulicy Wojska Polskiego. Budowana jest także droga wewnętrzna przy Reganowie.
11
13:15, 12.07.2019
Zniszczono ścianę budynku klubowego Orła Kolno. Członkowie zarządu odkryli szkodę w tym tygodniu.
8
12:31, 12.07.2019
Pozostała organizacja ruchu pozostaje bez zmian. Kierowcy są proszeni o korzystanie z objazdów ulicami Sienkiewicza – Dębowa , Armii Krajowej – Targowa – Towarowa oraz ulicami równoległymi do ul. Wojska Polskiego.
46
09:13, 08.07.2019
Kredyt ma być przeznaczony na pokrycie planowanego na 2019 r. deficytu budżetu miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
1
08:17, 06.07.2019
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. informuje, że w dniach: od 8 lipca 2019 r. – do 9 lipca 2019 r. nastąpi przerwa w dostawie ciepła. Przerwa jest spowodowana koniecznością przeprowadzenia niezbędnych robót budowlanych na sieci cieplnej w ul. 11 Listopada związanych z przebudową drogi krajowej nr 63.
17
12:41, 05.07.2019
Jak informuje Tomasz Bronicki – taką wersję altanki i jej lokalizację zaakceptowali wcześniej mieszkańcy okolicznych budynków podczas spotkania z władzami spółdzielni.
13
08:26, 04.07.2019
Oferta złożona przez RAF – THERM Grzegorz Pikuliński otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. łącznie 100 pkt: 60 pkt w kryterium „Cena”, 40 pkt w kryterium „Okres gwarancji” – wobec czego została wybrana jako najkorzystniejsza.
8
07:46, 04.07.2019
Burmistrz tłumaczy, że przynajmniej 35 procent z nich powinno być gotowe do recyklingu, tymczasem w Kolnie ten wskaźnik jest dużo niższy. Z tego biorą się wyższe opłaty. Na czym ma polegać te rygorystyczne podejście? Na początku tylko na akcji promocyjnej skierowanej do mieszkańców. Urząd będzie do nich apelował. Potem możemy się spodziewać kontroli.
87
12:37, 01.07.2019
W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie zorganizowano konferencję prasową dotyczącą programu 500+ na pierwsze dziecko. Uczestniczyli w niej Kazimierz Gwiazdowski, poseł na Sejm RP, Andrzej Duda, Burmistrz Kolna oraz Joanna Kowalewska- Kuklińska, kierownik MOPS w Kolnie. Towarzyszyły im dwie mamy z Kolna oraz radny powiatowy Hubert Charubin.
1
12:12, 01.07.2019
Prawdopodobieństwo zostało ocenione na 80% Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 5 mm do 15 mm, lokalnie do 20 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h, lokalnie do 90 km/h.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone