Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
3
08:14, 25.09.2022
Położenie geograficzne naszego regionu sprawia, że szczególne znaczenie w naszej działalności ma współpraca z wojskami operacyjnymi i siłami sojuszniczymi. Uczestniczymy w najważniejszych ćwiczeniach w Siłach Zbrojnych, a od ponad roku ramię w ramię współdziałamy z naszymi kolegami z wojsk operacyjnych w ochronie granicy państwowej. Zacieśniamy także współpracę z naszymi sojusznikami, w tym z litewskimi Wojskami OT oraz Batalionową Grupą Bojową NATO w Polsce - powiedział płk Sławomir Kocanowski, dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
4
16:14, 24.09.2022
Podpis pod stosownymi dokumentami złożył w czasie uroczystej przysięgi w Kolnie (Podlaskie), złożonej przez nowych żołnierzy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
5
11:44, 23.09.2022
22 września 2022 r. w siedzibie Oddziału IPN w Białymstoku odbyła się uroczystość wręczenia działaczom opozycji antykomunistycznej Krzyży Wolności i Solidarności, nadawanych za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka w PRL. Odznaczono dwadzieścia osób (w tym jedną pośmiertnie). Ponadto wręczone zostały również cztery Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości.
26
09:47, 23.09.2022
Przyznanym Krzyżem Wolności i Solidarności doceniono jego działalność opozycyjną w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku w latach 80-tych. W tym samym dniu Mirosław Bajorek dostał też Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości za wkład wniesiony w budowanie wolnej i niepodległej Polski.
12
08:21, 21.09.2022
Formy pomocy dla uchodźców z Ukrainy: zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w Hotelu Colnus i prywatnych domach, dary przekazane w ramach przeprowadzonych zbiórek w Kolnie; paczki żywnościowe z Banku Żywności w Piszu i Caritas Łomża, karty podarunkowe do KIK w wysokości 1OO zł na osobę; świadczenie 300+ w ramach Rządowego programu „Dobry Start", świadczenie wychowawcze 500+; obiady w szkołach dla dzieci ukraińskich; świadczenie rodzinny kapitał opiekuńczy w wysokości 12 tys. zł (jednorazowo); sfinansowanie wykonania zdjęć niezbędnych do nadania numeru PESEL; sfinansowanie tłumaczenia dokumentów niezbędnych do wyjazdu za granicę; społeczność ukraińska bezpłatnie korzysta z miejskiej pływalni.
6
08:47, 20.09.2022
Zewnętrzna średnica ronda ma mieć 38 metrów, natomiast średnica wyspy środkowej 20 m. Średnica pierścienia najazdowego to 27 metrów. Szerokość jezdni ronda - 5,5 m, szerokość pierścienia najazdowego - 3,5 m. Na rondzie mają się znaleźć również urządzenia podczyszczające oraz separatory substancji ropopochodnych z osadnikami części mineralnych. Znajdzie się tam również żelbetowy kanał deszczowy.
2
10:33, 19.09.2022
Przypomnijmy, że inwestycja obejmuje wykonanie remontu jezdni, chodników, zjazdów oraz kanalizacji deszczowej. Długość remontowanego odcinka ul. Ogrodowej wynosi 168,05 m, a ul. Łaziennej 146,24 m.
37
07:40, 18.09.2022
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o. szacuje, że łączny czas na sporządzenie, przejście pozytywnej weryfikacji wniosku o wypłaty rekompensaty oraz jej wypłaty może wynieść około 2 miesięcy.
9
07:59, 17.09.2022
Jak tłumaczy burmistrz Kolna, dodatkowo w głównym budynku KOKiS przy ul. M. Konopnickiej 4 podczas jego gruntownej modernizacji w 2019r. wykonano przyłącze ciepłownicze oraz zaplanowano możliwość sterowania dostawy ciepła do każdego z pomieszczeń z automatyczną nastawą żądanej temperatury. Ponadto zastosowano system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja).
16
12:06, 16.09.2022
Jak poinformował Andrzej Duda, ciepłownia płaci za miał od 1000 do 1800 zł za tonę. W tym roku zostało zakontraktowane i dostarczone 1000 ton po 1000 zł; 2000 ton po 1400 zł i 300 ton po 1680 zł.
2
09:45, 08.09.2022
Konsultacje mają na celu poznanie uwag i opinii dotyczących projektu Strategii Rozwoju Miasta Kolno do roku 2030. Do udziału w konsultacjach upoważnione są osoby zamieszkałe na terenie miasta Kolno. Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:
4
12:45, 07.09.2022
Niestety zaczęły też atakować ludzi. Poszkodowany został kilkuletni chłopiec.
49
12:14, 07.09.2022
Tym razem władze Spółdzielni w swojej mądrości postanowiły wybudować altankę śmietnikową tuż przy głównej ulicy miasta. O sprawie informował nas już na początku sierpnia jeden z naszych Czytelników.
20
09:40, 06.09.2022
Na początku sesji przegłosowano dwie autopoprawki do porządku obrad. Pierwsza dotyczyła podjęcia uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w mieście Kolno. W tym przypadku głosowanie przeniesiono na następną sesję. Prosił o jej zdjęcie z porządku obrad Burmistrz Andrzej Duda.
21
09:07, 06.09.2022
Podczas dyskusji zastanawiano się także, czy kolneńska Łabnianka jest jeszcze rzeką, czy jednak strugą.
REKLAMA