Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
5
11:44, 23.09.2022
22 września 2022 r. w siedzibie Oddziału IPN w Białymstoku odbyła się uroczystość wręczenia działaczom opozycji antykomunistycznej Krzyży Wolności i Solidarności, nadawanych za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka w PRL. Odznaczono dwadzieścia osób (w tym jedną pośmiertnie). Ponadto wręczone zostały również cztery Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości.
12
08:21, 21.09.2022
Formy pomocy dla uchodźców z Ukrainy: zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w Hotelu Colnus i prywatnych domach, dary przekazane w ramach przeprowadzonych zbiórek w Kolnie; paczki żywnościowe z Banku Żywności w Piszu i Caritas Łomża, karty podarunkowe do KIK w wysokości 1OO zł na osobę; świadczenie 300+ w ramach Rządowego programu „Dobry Start", świadczenie wychowawcze 500+; obiady w szkołach dla dzieci ukraińskich; świadczenie rodzinny kapitał opiekuńczy w wysokości 12 tys. zł (jednorazowo); sfinansowanie wykonania zdjęć niezbędnych do nadania numeru PESEL; sfinansowanie tłumaczenia dokumentów niezbędnych do wyjazdu za granicę; społeczność ukraińska bezpłatnie korzysta z miejskiej pływalni.
50
21:13, 20.09.2022
Od 2018 roku do teraz, łącznie z pracami, które są realizowane, czyli budową lądowiska i remontem przychodni w Szpital zainwestowano blisko 30 milionów złotych. Jak mówi Starosta Kolneński, Tadeusz Klama, to pokazuje, że Zarząd Powiatu, Radni i dyrektor Szpitala, traktują rozwój placówki priorytetowo.
6
08:47, 20.09.2022
Zewnętrzna średnica ronda ma mieć 38 metrów, natomiast średnica wyspy środkowej 20 m. Średnica pierścienia najazdowego to 27 metrów. Szerokość jezdni ronda - 5,5 m, szerokość pierścienia najazdowego - 3,5 m. Na rondzie mają się znaleźć również urządzenia podczyszczające oraz separatory substancji ropopochodnych z osadnikami części mineralnych. Znajdzie się tam również żelbetowy kanał deszczowy.
2
10:33, 19.09.2022
Przypomnijmy, że inwestycja obejmuje wykonanie remontu jezdni, chodników, zjazdów oraz kanalizacji deszczowej. Długość remontowanego odcinka ul. Ogrodowej wynosi 168,05 m, a ul. Łaziennej 146,24 m.
3
09:27, 18.09.2022
W nawiązaniu do tych tragicznych wydarzeń została odprawiona Msza Święta o godz. 18:00 w Kościele pw. Świętej Anny w Kolnie, w intencji Sybiraków, w której uczestniczyli Sybiracy, ich rodziny, przyjaciele i znajomi.
37
07:40, 18.09.2022
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o. szacuje, że łączny czas na sporządzenie, przejście pozytywnej weryfikacji wniosku o wypłaty rekompensaty oraz jej wypłaty może wynieść około 2 miesięcy.
9
07:59, 17.09.2022
Jak tłumaczy burmistrz Kolna, dodatkowo w głównym budynku KOKiS przy ul. M. Konopnickiej 4 podczas jego gruntownej modernizacji w 2019r. wykonano przyłącze ciepłownicze oraz zaplanowano możliwość sterowania dostawy ciepła do każdego z pomieszczeń z automatyczną nastawą żądanej temperatury. Ponadto zastosowano system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja).
16
12:06, 16.09.2022
Jak poinformował Andrzej Duda, ciepłownia płaci za miał od 1000 do 1800 zł za tonę. W tym roku zostało zakontraktowane i dostarczone 1000 ton po 1000 zł; 2000 ton po 1400 zł i 300 ton po 1680 zł.
36
10:14, 13.09.2022
Już chwilę po ukazaniu się artykułu, otrzymaliśmy sygnały, że wersja Policji może mijać się z prawdą. Niestety nie udało nam się do tej pory nawiązać bezpośredniego kontaktu z jakimkolwiek świadkiem zdarzenia. Uznaliśmy więc, że policjanci nie kłamią. Nie chodzi im bowiem o zasługi, nagrody i medale.
12
10:35, 09.09.2022
Baza Harcerska Hufca ZHP Kolno, jest bazą położoną w powiecie kolneńskim, we wsi Kozioł. Pierwsze zabudowania (budynek parterowy) na tym terenie zostały wzniesione w 1975 roku. Zadaszony taras oddany do użytku został w 1980 roku. Budynek piętrowy powstał w 1990. Od początku baza służyła harcerzom zarówno z kolneńskiego hufca jak i harcerzom z całej Polski. Odbywały się tu również obozy międzynarodowe. Baza jest miejscem gdzie odbywają się różne wydarzenia harcerskie. Od 30 lat, co roku na Bazie odbywał się Piknik Majowy Drużyn. Po blisko 20 latach, udało się ponownie zorganizować letni obóz harcerski zgodny ze wszystkimi wymaganiami stawianymi organizatorom wypoczynku.
2
09:45, 08.09.2022
Konsultacje mają na celu poznanie uwag i opinii dotyczących projektu Strategii Rozwoju Miasta Kolno do roku 2030. Do udziału w konsultacjach upoważnione są osoby zamieszkałe na terenie miasta Kolno. Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:
49
12:14, 07.09.2022
Tym razem władze Spółdzielni w swojej mądrości postanowiły wybudować altankę śmietnikową tuż przy głównej ulicy miasta. O sprawie informował nas już na początku sierpnia jeden z naszych Czytelników.
2
11:47, 06.09.2022
Głównym punktem uroczystości był Apel Pamięci z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu w Bemowie Piskim z komendantem ppłk dypl. Jarosławem Wyszeckim, Pocztów Sztandarowych, zaproszonych gości i mieszkańców gminy. Dowódcą pocztu sztandarowego był mł. Chorąży Mariusz Głażewski, a dowódcą kompanii honorowej por. Rafał Jackiewicz. Uroczystości na cmentarzu poprzedziła Msza za Ojczyznę w grabowskim kościele.
21
09:07, 06.09.2022
Podczas dyskusji zastanawiano się także, czy kolneńska Łabnianka jest jeszcze rzeką, czy jednak strugą.