Zamknij
REKLAMA
94
08:59, 05.02.2023
Z opinii eksperta wynika, że firmie rozliczeniowej podano nieprawidłowe kwoty. W rezultacie biegły stwierdza, że jest niedopuszczalne, aby Spółdzielnia Mieszkaniowa należności za ciepłą wodę wliczała do kosztów centralnego ogrzewania i w efekcie rozliczyła poprzez podzielniki kosztów.
26
11:11, 03.02.2023
Ukazało się zarządzenie burmistrza w sprawie ustalenia opłat i zasad za rezerwację miejsc pochówku za życia na cmentarzu komunalnym w Kolnie. Niestety będzie drożej.
25
10:23, 03.02.2023
Obecnie dyrektorem szkoły jest Dariusz Łosiewski, który nie wyklucza ponownego ubiegania się o to stanowisko. Z naszych informacji wynika, że uprawnienia emerytalne nabędzie dopiero za 3 lata. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby dalej pozostał na tym stanowisku.
11
11:05, 01.02.2023
Chodzi o przebudowę ulicy Kubraka wraz z infrastrukturą towarzyszącą o długości ok. 200,00 mb, budowę ulicy Okrzei wraz z infrastrukturą towarzyszącą o długości ok. 210,00 mb, przebudowę ulicy B. Prusa i S. Żeromskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej długość ok. 255 mb.
2
11:16, 31.01.2023
Zakres przedmiotu zamówienia w części 1 dotyczy: Montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp, zlokalizowanej w Kolnie - budynek Stacji Uzdatniania Wody, a w szczególności: - Montaż konstrukcji mocującej na gruncie pod panele fotowoltaiczne, - Montaż modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych, - Montaż inwertera fotowoltaicznego, - Montaż optymalizatorów mocy, - Podłączenie strony DC do inwertera fotowoltaicznego i przeprowadzenie odpowiednich pomiarów elektrycznych stringów . - Podłączenie strony AC do rozdzielni głównej obiektu, na którego potrzeby zbudowana instalacja fotowoltaiczna
15
12:47, 30.01.2023
Prace budowlane na Oddziale nie ograniczyły się tylko do zwykłego remontu. W wyremontowanym budynku i nowopowstałej części planowane jest otwarcie Centrum Zdrowia Psychicznego, w ramach którego będą funkcjonowały: Oddział Psychiatryczny Ogólny, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Dzienny Oddział Psychiatryczny, Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) oraz Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień.
21
04:22, 26.01.2023
Na dzisiaj, na drogi wydaliśmy prawie 48 milionów złotych, z tego u was 4 miliony złotych. Realizujemy duży zakres robót, w tej chwili mamy dużo uzgodnień z panem wójtem odnośnie dokumentacji innych dróg. Taką główną drogą, którą teraz robimy, jest odcinek od mostków w Grabowie do drogi do Świdrów. Pracujemy nad dokumentacją na kompletną modernizację." - mówił Tadeusz Klama.
41
09:28, 23.01.2023
Kolejny filmik przedstawiający przejazd alarmowy żółtego ambulansu pogotowia ratunkowego i nieodpowiedzialne zachowanie pieszego.
42
10:54, 21.01.2023
Impreza partyjna odbyła się z udziałem pierwszego sekretarza komitetu wojewódzkiego towarzysza Arkadiusza Łaszewicza, który pełnił tę zaszczytną funkcje w latach 1956–1971. Był również posłem na Sejm w latach 1952–1956 i 1961–1976.
10
10:30, 21.01.2023
Wygląda na to, że nie grozi nam jednak paraliż komunikacyjny. Drogi powinny być przejezdne, aczkolwiek warunki nie będą najlepsze.
16
10:15, 19.01.2023
Szacunkowy koszt całej inwestycji wynosi  4 770 325,65 zł. Wykonawcą jest MAG-BUD Piotr Lipski z Grajewa. Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad 2023 roku.
65
09:04, 19.01.2023
Wg Ustawy – prawo energetyczne art.45. a - ust 13 – mówi, że to ZARZĄDCA – ma przeprowadzić audyt i poinformować mieszkańców, że występuje energochłonność POWYŻEJ – 0,3 GJ /M3 oraz podać jak temu zapobiec, a nie tylko ocieplać budynki już ocieplone np. budynek - nr 17 ul. Sportowa ma zużycie 0,30 GJ /M3 – a nasz , który jest ocieplony jeden raz i OK 20 LAT wstecz - ma zużycie mniejsze – 0,27 GJ/M3.
5
16:52, 18.01.2023
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie, Grzegorz Kulągowski, w imieniu Powiatu Kolneńskiego podpisał umowę na wdrożenie systemu e-usług.
15
08:53, 18.01.2023
Znowu oglądamy Plac Wolności i ulicę Wojska Polskiego przed remontem, podobnie jak jeszcze wiele ulic, chociażby Kolejową (przy której działa wtedy kultowy Bar Champions).
65
13:53, 17.01.2023
Władze PUK przygotowały na spotkanie z przedsiębiorcami prezentację, która miała przybliżyć zebranym zawiłości gospodarki ciepłowniczej. Ci nie zgodzili się na taką formę i poprosili o odpowiedzi, na nurtujące ich pytania. Może trochę tego szkoda, ponieważ jak się okazało (gdy po spotkaniu poprosiliśmy o możliwość przekazania jej redakcji w celu publikacji), miała być ona poparta odpowiednim komentarzem (bez tego, jak nam powiedzieli prezesi Łuba i Gromadzki) – nie byłaby wyczerpująca i mogła tylko wprowadzić niepotrzebne zamieszanie.