Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
2
10:12, 14.05.2022
Podczas tegorocznej Gali finałowej o oprawę artystyczną zadbali: Zespół Pieśni i Tańca Grajewianie, Formacja Master Kids oraz Marcin Wincenciak. Swój talent taneczny na scenie zaprezentowała również Gabriela Filipkowska (Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 2022) wraz ze swoim partnerem tanecznym. Para reprezentowała klub tańca towarzyskiego AKAT z Łomży.
5
11:57, 13.05.2022
"Powstanie lądowiska przy naszym szpitalu zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Kolneńskiego. Zapewni im sprawniejszą i przede wszystkim szybszą pomoc. Teraz, kiedy pacjent wymaga transportu lotniczego, trzeba go najpierw przewieźć na najbliższe lądowisko, czyli na przykład do Łomży. Kiedy lądowisko będzie przy naszym szpitalu, helikopter będzie mógł wylądować przy samej placówce. A pacjenci trafią na pokład w kilka minut od opuszczenia szpitalnego oddziału" - mówił Starosta Kolneński, Tadeusz Klama.
13
09:29, 13.05.2022
Stowarzyszenie złożyło wniosek do LGD Kraina Mlekiem Płynąca i otrzymało dofinansowanie, dzięki któremu zostanie wyremontowany plac przy domu kultury.
21
08:14, 13.05.2022
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi w art. 44-46 ustawy Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia taryfowego. Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
1
17:32, 11.05.2022
Zakres realizacji projektu zakłada przeprowadzenie szczegółowych analiz w uwarunkowań przestrzennych i ekonomicznych w obrębie przebiegu wariantów planowanej linii kolejowej.
REKLAMA
4
11:11, 10.05.2022
Przypomnijmy, że władze Kolna w ubiegłym roku przystąpiły do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Dębowej, Lipowej i M. Dąbrowskiej w Kolnie. W granicach opracowania planowano rozwój zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
2
11:23, 07.05.2022
W koncercie solo wystąpili: Zuzanna Drężek, Aleksandra Skrodzka, Anna Wróblewska , Julia Rydelek, Julia Wierzbicka, Natalia Szymańska, Natalia Kuklińska, Amelia Szymańska, Anna Podeszwik.
15
15:36, 06.05.2022
Przypomnijmy, że roboty rozpoczęto jesienią ubiegłego roku, a w pierwszej kolejności skupiono się przede wszystkim na budowie kanalizacji deszczowej z przyłączami.
6
08:25, 06.05.2022
Dzięki realizacji programu świadczone seniorom wsparcie oraz działania podejmowane w tym zakresie przez ośrodki pomocy społecznej będą przebiegały sprawniej, a seniorzy uzyskają pomoc m.in. w czynnościach dnia codziennego.
7
09:32, 05.05.2022
Dla celów porównawczych, w tegorocznym badaniu zostały wykorzystane te same kryteria oceny, które pojawiały się w Rankingach Finansowych Samorządu Terytorialnego w Polsce w latach poprzednich. Podyktowane to zostało przede wszystkim – po konsul- tacjach ze środowiskiem samorządowym – potrzebą stworzenia możliwości porównania uzyskiwanych wyników przez poszczególne jednostki w dłuższym okresie czasu oraz po- wszechną akceptacją wybranych wskaźników.
REKLAMA
42
07:26, 05.05.2022
Włodarz regionu został doceniony m.in. za sprawne zarządzanie województwem podlaskim, ukierunkowane na dobro mieszkańców i rozwój regionu przy wykorzystywaniu funduszy europejskich. Laureatami Orłów zostali także: Andrzej Duda, burmistrz Kolna, jako osobowość roku oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w kategorii przedsiębiorca. Uroczysta gala wręczenia statuetek odbyła się w środę, 4 maja, w Białymstoku. Wydarzenie swoim patronatem objęło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).
15
13:58, 04.05.2022
Podobne zapewnienia redakcja usłyszała przed weekendem majowym również od pracownika firmy, która zajmuje się na miejscu pracami budowlanymi.
8
13:07, 04.05.2022
Kolneńscy artyści zaprezentowali patriotyczne pieśni, również ukraińskie. Samo widowisko rozpoczęło się hymnem polskim, a skończyło ukraińskim.
9
09:35, 04.05.2022
Okazuje się, że elementy urządzenia nie nadawały się już do użytku. Decyzja o likwidacji zapadła po konsultacji z potencjalnym wykonawcą. Zdecydowano się na tzw. mniejsze zło.
29
14:30, 03.05.2022
Poczty sztandarowe oraz delegacje instytucji złożyły wieńce pod krzyżem w pobliżu „Dębu Wolności” i pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz pod pomnikiem „Solidarności”.
REKLAMA