Zamknij
REKLAMA

czwartek, 26.03, godz. 12.00

Starostwo Powiatowe w Kolnie

W dniu 26 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 12.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie, przy ul. 11 listopada 1, odbędzie się XVI Sesja Rady Powiatu Kolneńskiego (VI kadencji) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z międzysesyjnej pracy zarządu powiatu.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2019 r., (wg uchwały Nr 39/191/20 Zarządu Powiatu z dnia 10 marca 2020 r.).
7. Podjęcie uchwał wg projektów wniesionych przez Zarząd Powiatu tj.:

1) w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2020 r.;
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2020 – 2025;
3) w sprawie wyrażania opinii dotyczącej zmiany granicy administracyjnej gminy Turośl, zmieniającej jednocześnie granicę Powiatu Kolneńskiego;
4) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie pomieszczenia przez Szpital Ogólny w Kolnie.

8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie w roku 2019 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2020 oraz efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2019.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie obrad.

© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone