Zamknij
REKLAMA

Sesja Rady Powiatu Kolneńskiego

Sesja Rady Powiatu Kolneńskiego
  • czwartek  lutego, 12.00
  • 25.02.2021
25 lutego (czwartek) o godz. 12.00, odbędzie się w trybie zdalnym, XXV Sesja Rady Powiatu Kolneńskiego (VI kadencji) z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.

Przedstawienie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Sprawozdanie Starosty z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.

Interpelacje i zapytania radnych.

Uchwalenie planów pracy na rok 2021:

rady powiatu wg projektu przedstawionego przez Przewodniczącego Rady;

komisji stałych wg projektów przedstawionych przez Przewodniczących Komisji.

Podjęcie uchwał wg projektów wniesionych przez Zarząd Powiatu:

w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2021 r.;

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolneński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat kolneński za rok 2020;

w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu lokali użytkowych;

w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu obsługi Oświaty w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego i kolejnej umowy na ekspozycję reklamy neonowej;

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Kolneńskim na lata 2021-2023;

w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Szpital Ogólny w Kolnie;

w sprawie realizacji przez Szpital Ogólny w Kolnie inwestycji pn. „Przebudowa Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z jej rozbudową obejmującą również zabudowę wjazdu dla karetek oraz przebudowę centralnej szatni dla personelu medycznego w związku z COVID-19”.

Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie za rok 2020.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wnioski i oświadczenia radnych.

Zamknięcie obrad.

marzec 2021


7.03 niedziela
Orzeł Kolno - Orlęta Czyżew
7.03 niedziela
Koncert z okazji Dnia Kobiet
8.03 poniedziałek
MISTRZOSTWA KOLNA W PŁYWANIU