Zamknij
REKLAMA

niedziela, 24.03, godz. 10.00

pływalnia miejska w Kolnie przy ulicy Marii Dąbrowskiej 4

Bilety: Wstęp wolny

Organizatorem zawodów jest Kolneński  Ośrodek Kultury i Sportu. Mistrzostawa odbęda się 24 marca. Rozpoczną się o godzinie 10.00. 

1.Cel:

– popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży,

- propagowanie pływania jako forma spędzania czasu wolnego,

- promocja miasta Kolno.

2.Organizator:

-  Kolneński  Ośrodek Kultury i Sportu

3.   Miejsce i termin:

- weryfikacja zawodników  godz. 9:00

- pływalnia miejska w Kolnie przy ulicy Marii Dąbrowskiej 4 –  24.03.2019 r. godzina 1000 .

- ilość torów – 5

- głębokość –135/180

      - długość torów – 25 m

      - pomiar czasu – ręczny.

 4. Uczestnictwo:

W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i szkół  średnich posiadające:

       - ważne badania lekarskie, potrafiące pływać.

5. Zgłoszenia do zawodów:

- Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 24 marca  2019r. telefonicznie pod numerem    

            602 112 424 lub osobiście  w kasie krytej pływalni.

6. Style i kategorie wiekowe:

Szkoły podstawowe:

Klasa I

Dziewczęta – 25 m- styl dowolny

Chłopcy – 25m styl dowolny

Klasa II

Dziewczęta – 25 m- styl dowolny

Chłopcy – 25m styl dowolny

Klasa III

Dziewczęta – 25 m- styl dowolny/grzbietowy

Chłopcy – 25m styl dowolny/ grzbietowy

Klasa IV

Dziewczęta – 50 m- styl dowolny/grzbietowy

Chłopcy – 50 m- styl dowolny/grzbietowy

Klasa V

Dziewczęta – 50 m- styl dowolny/grzbietowy

Chłopcy – 50 m- styl dowolny/grzbietowy

Klasa VI i VII

Dziewczęta – 50 m- styl dowolny/grzbietowy/klasyczny

Chłopcy – 50 m- styl dowolny/grzbietowy/klasyczny

Klasy VIII  i  Gimnazjum klasa   III

Dziewczęta – 50 m- styl dowolny/grzbietowy/klasyczny

Chłopcy – 50 m- styl dowolny/grzbietowy/klasyczny

OPEN

Kobiety – 50 m- styl dowolny/grzbietowy/klasyczny/motylkowy

Mężczyźni – 50 m- styl dowolny/grzbietowy/klasyczny/ motylkowy

7. Przepisy techniczno organizacyjne:

- minimalny skład sędziowski ogranicza się do:

- sędziego głównego, startera, 5 sędziów mierzących czas, sekretarza zawodów,

- zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas,

- każdy zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach,

- dla pierwszych trzech zawodników zostaną wręczone medale.

8. Postanowienie końcowe:

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Zakłada się, że tym samym składa stosowne oświadczenie i posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach. Przyjmuje się, że zawodnicy posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach.

© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone