Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
09:46, 22.05.2019
Doroczne święto 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej zostało ustanowione decyzją ministra obrony narodowej nr 81/MON z 20 maja 2019 roku. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele garnizonowym św. Jerzego. Następnie pododdziały brygady przemaszerowały przez teren kompleksu wojskowego na plac, gdzie o godz. 12.00 rozpoczął się apel.
08:08, 22.05.2019
Gmina Grabowo podpisała porozumienie z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019
2
07:53, 22.05.2019
Dobiegają końca prace przy budowie otwartych stref aktywności w Przyborowie, Konopkach-Monetach i w Grabowie. Umowny termin zakończenia inwestycji to 28 czerwca 2019 r. Z postępu prac wynika, że strefy zostaną wybudowane wcześniej.
07:45, 22.05.2019
W ramach projektu „Termomodernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Grabowo” prowadzone są prace przy budynku Urzędu Gminy Grabowo.
16
20:28, 20.05.2019
18 maja w Stawiskach odbyło się spotkanie z byłym ministrem rolnictwa - posłem Krzysztofem Jurgielem.
6
07:55, 18.05.2019
17 maja podpisano umowę pomiędzy Powiatem Kolneńskim a Gminą Kolno. Przedmiotem umowy jest udzielenie w 2019 roku Powiatowi Kolneńskiemu przez Gminę Kolno pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891 B na odcinku Janowo – Łosewo – Niksowizna” realizowanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
12
09:55, 16.05.2019
Gmina Kolno zakupiła na swoje potrzeby nowszy model równiarki oraz autobus do przewozu dzieci. Zakup został sfinansowany ze środków budżetowych.
39
13:23, 15.05.2019
O zwiększeniu wynagrodzeń mówiono już od jakiegoś czasu. Podwyżki wejdą w życie prawdopodobnie od czerwca. Każdy z pracowników otrzyma miesięcznie około 150 zł brutto więcej.
2
15:51, 12.05.2019
Dzięki Funduszom Europejskim nasz region bardzo się rozwinął. Powstały nowe firmy, miejsca pracy, drogi, tereny inwestycyjne, zmodernizowane zostały szkoły, uczelnie i szpitale, duża pomoc została też przeznaczona na odnawialne źródła energii i gospodarkę niskoemisyjną. To inwestycje twarde, ale jak wiele działo się w sferze społecznej! Mieszkańcy podnosili kompetencje i umiejętności na szkoleniach i warsztatach, dzięki dotacjom zakładali działalność gospodarczą, zyskiwali samodzielność.
34
10:19, 12.05.2019
Przewodniczący Rady Powiatu Kolneńskiego uważa, że to powinno być bezwzględnie poprawione, zwłaszcza jeżeli inwestycję obejmuje jeszcze okres gwarancyjny.
29
08:23, 11.05.2019
Radni powiatowi dokonali podczas ostatniej sesji zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2019 rok w związku z inwestycją. Wprowadzone zmiany dotyczą dofinansowania z gminy Kolno w wysokości 500 000 zł oraz dofinansowania z budżetu wojewody w wysokości 2 120 467 zł na przebudowę drogi powiatowej Janowo – Łosewo – Niksowizna. Cała wartość inwestycji to 4 240 934 zł. Pozostałą część sfinansuje powiat kolneński.
10
21:01, 09.05.2019
Rewitalizacja polegać będzie na budowie nowych urządzeń małej architektury, wykonaniu utwardzonych ścieżek i placów, rozbiórce istniejącego i wykonaniu nowego oświetlenia wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, remoncie istniejącego pomnika.
39
18:21, 08.05.2019
Realizowane są remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami na drodze powiatowej nr 1888B w okolicach miejscowości Krusza oraz Charubin.
1
11:46, 08.05.2019
Celem głównym jest zwiększenie do 31 marca 2022 r. aktywności społecznej i zawodowej 700 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego, poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej świadczonej przez CIS: uzyskanie zatrudnienia przez min. 25% osób i podjęcie aktywności społecznej przez min. 34% osób.
4
11:25, 08.05.2019
Z poboczy i rowów przy drogach powiatowych usuwane są zalegające śmieci. Zakończono już zbiórkę śmieci wzdłuż drogi powiatowej nr 1861B. Zebrano ponad tonę odpadów.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone