Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
5
10:59, 18.03.2019
Wykonawcą inwestycji w miejscowości Ruda Skroda będzie firma z Łomży. Zakład wyremontuje most za 136 tysięcy. Do przetargu przystąpiły 3 firmy.
6
09:19, 18.03.2019
Władze Powiatu Kolneńskiego postanowiły z dniem 31 sierpnia 2019 r. zlikwidować kilka szkół. Powodem jest brak naboru do tych placówek w ostatnich latach. Decyzja związana jest w sumie z uporządkowaniem systemu od strony formalnej.
14
23:46, 13.03.2019
Burmistrz dodaje, że nie wolno podejmować decyzji, która gloryfikuje jedną gminę. Równocześnie nie wymienił ani razu jej nazwy. Można się domyślać, że chodzi o sąsiedni samorząd.
1
10:54, 13.03.2019
Blisko 2,2 mln zł otrzymają samorządy z woj. podlaskiego na utworzenie i prowadzenie placówek dla osób starszych w ramach tegorocznej edycji rządowego programu Senior+. Pozwoli to utworzyć 190 nowych miejsc w Klubach oraz dofinansować kolejne 280 miejsc w placówkach już istniejących.
09:14, 13.03.2019
9,8 mln zł z programu Ministerstwa Rodziny „MALUCH+ 2019” trafi do województwa podlaskiego na rozwój i utrzymanie placówek opieki dla najmłodszych dzieci. Utworzonych zostanie 555 nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Dofinansowanych zostanie 2296 już funkcjonujących miejsc opieki, w tym trzy miejsca dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz o specjalnych potrzebach.
11
17:15, 09.03.2019
Jest to bardzo ważne i istotnie, ponieważ wraz z postępem medycyny jak i poprawą warunków bytu, średnia długość życia znacznie się wydłużyła – mówi radny wojewódzki. – W związku z czym potrzeby w zakresie medycyny geriatrycznej z roku na rok będą coraz większe. Cieszę się, że Marszałek wraz z Zarządem dostrzegają potrzeby naszego powiatu i deklarują chęć dalszej współpracy na rzecz poprawy infrastruktury na naszym terenie. Liczę na to, iż niebawem uda nam się po raz kolejny pozyskać środki zarówno te na inwestycje jak i projekty miękkie.
15
10:23, 09.03.2019
Dzięki dotacji z RPO szpital poprawi jakość świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji osób starszych na terenie powiatu kolneńskiego.
34
00:27, 07.03.2019
Według starosty wniosek gminy Kolno, dotyczący wprowadzenia do budżetu powiatu środków finansowych na 2019 rok na realizacje siedmiu zadań, jest niemożliwy do uwzględnienia w całości. Wiąże się to z tym, że Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie nie posiada tak dużego zaplecza technicznego oraz takiej ilości personelu, aby oprócz prac polegających na utrzymaniu dróg, rocznie tak w dużym zakresie wykonywać zadania dotowane przez gminę.
22:29, 06.03.2019
Umowę na kolejny etap termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Zabielu podpisał z wykonawcą wójt gminy Kolno.
21:01, 05.03.2019
Ten projekt jest adresowany do 700 osób (400 kobiet i 300 mężczyzn) biernych zawodowo i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkających w Łomży oraz na terenie powiatów łomżyńskiego, kolneńskiego, zambrowskiego, wysokomazowieckiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i gminy Boćki.
15:22, 04.03.2019
Organizatorzy biegu wręczyli również specjalne wyróżnienia i podziękowania Wiesławowi Mieczkowskiemu i OSP w Grabowie za pomoc w organizacji dotychczasowych edycji grabowskiego biegu.
7
13:38, 02.03.2019
Umowę na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Lachowie podpisał dziś ( 1 marca 2019 r.) z wykonawcą Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. Nowe przedszkole zbuduje „Kolbud” spółka jawna w Kolna. – To długo oczekiwana inwestycja, którą możemy zrealizować dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - mówi Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Pozyskaliśmy na ten cel blisko 1,5 mln zł.
1
09:19, 02.03.2019
1 marca jest datą symboliczną w historii 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W tym dniu dwa lata temu brygada otrzymała imię gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. \"Mścisław\" - Komendanta Okręgu ZWZ-AK Białystok oraz nadane jej zostały tradycje oddziałów bojowych Armii Krajowej, Armii Krajowej Obywateli oraz Zrzeszenia \"Wolność i Niezawisłość\".
4
18:31, 01.03.2019
Zarząd Powiatu Kolneńskiego przyznał dotacje realizację zadań publicznych powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.
8
18:16, 01.03.2019
Zarząd Powiatu Kolneńskiego podjął decyzję o przyznaniu dotacji w ramach konkursu na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone