Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
09:54, 20.09.2019
Jak informuje samorząd gminy Turośl - w ramach Programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” gmina Turośl uzyskała dofinansowanie w kwocie 20 tysięcy złotych na „Wykonanie pomnika upamiętniającego mieszkańców wsi Nowa Ruda wywiezionych do obozów koncentracyjnych w 1944 r.”.
09:10, 20.09.2019
W założeniach do projektu budżetu powiatu na 2020 r. przewiduje się niewielki wzrost dochodów powiatu, w związku ze wzrostem PKB o 3,7 % w stosunku do 2019 r. Wzrost ten może dotyczyć dochodów budżetu powiatu takich jak: subwencja wyrównawcza i subwencja równoważąca.
13
18:02, 18.09.2019
Po zakończeniu realizacji zadania park w Stawiskach ma być nie tylko atrakcyjną przestrzenią do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta i gminy, ale też miejscem świadczącym o bogatej historii tych ziem, dlatego w ramach projektu wyremontowany zostanie pomnik Orła Białego, a na środku parku powstanie szachownica – bo przecież Akiba Rubinstein polski arcymistrz w szachach klasycznych i jeden z czołowych zawodników świata w pierwszych dekadach XX w., urodził się w Stawiskach.
15
13:36, 18.09.2019
Przypomnijmy. Samorząd pozyskał na budowę hali przy szkole w Stawiskach 5 milionów dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska. Nowa hala ma być połączona z budynkiem szkoły rozbudowanym łącznikiem, powstać mają też dojazdy i miejsca parkingowe.
11:54, 18.09.2019
Kandydaci do pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej przechodzą obecnie intensywne szkolenie, które ma ich nauczyć podstawowych umiejętności niezbędnych żołnierzom lekkiej piechoty. Główny nacisk położony jest na naukę taktyki i szkolenie strzeleckie. Ponadto żołnierze uczą się m.in. topografii, podstaw łączności oraz udzielania pierwszej pomocy.
2
10:21, 18.09.2019
Projekt został wybrany w konkursie w ramach działania 6.2 RPOWP (ochrona wody i gleb), w którym można było uzyskać dofinansowanie na inwestycje polegające na kompleksowym wsparciu gospodarki wodno-ściekowej oraz zwiększeniu dostępności do linii wodociągowych i poprawie jakości wody pitnej.
2
19:01, 17.09.2019
Na wspólnym stoisku dożynkowym Województwa Podlaskiego i Gminy Grabowo promowano podlaskie potrawy regionalne, rękodzieło i walory turystyczne Podlasia.
13:44, 17.09.2019
Dzięki dotacjom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego dzieci z czterech szkół podstawowych w gminie Turośl wezmą udział w zajęciach dodatkowych. Dotacje na cel przyznał na dzisiejszym (17 września) posiedzeniu Zarząd Województwa Podlaskiego.
2
08:45, 17.09.2019
Zarząd Powiatu przedstawił założenia kierunkowe polityki społecznej i gospodarki powiatu, które - po publicznej dyskusji oraz po zaopiniowaniu przez komisje rady powiatu – posłużą jako wytyczne do dalszych prac nad budżetem powiatu na rok 2020.
3
06:22, 17.09.2019
W odpowiedzi poinformowano nas, iż w najbliższych latach nie przewiduje się takiego przedsięwzięcia, a ponadto wskazano, iż droga m 647 na odcinku Kolno­ Stawiski należy do relatywnie najsłabiej obciążonych odcinków sieci o znaczeniu regionalnym i m.in. z tych względów nie znalazła się na liście rankingowej 30 najważniejszych zadań inwestycyjnych na Podlasiu na lata 2014-2020.
REKLAMA
1
17:55, 16.09.2019
Remont tej sali gimnastycznej był konieczny, dlatego bardzo nas cieszy dobra ocena naszego wniosku i pozyskane dofinansowanie - przyznaje Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Jesteśmy wdzięczni, że w Ministerstwie Sportu i Turystyki dostrzeżono potrzeby naszej gminnej szkoły i jej społeczności.
8
11:19, 16.09.2019
Po dożynkowym nabożeństwie, które zostało zwieńczone procesją dookoła Kościoła, nastąpił przemarsz na plac obok zabytkowego dworku, gdzie na zebranych czekały występy zespołów oraz inne ciekawe atrakcje, w tym dmuchany plac zabaw dla dzieci.
2
09:36, 16.09.2019
Kilka miesięcy temu radni dyskutowali na temat placówki mieszczącej się w budynku Starostwa. Temat został poruszony w związku z wątpliwościami zarządu, dotyczącymi zasadności prowadzenia Bursy. Ostatecznie nie doszło do jej rozwiązania.
6
22:42, 15.09.2019
Obchody 80 rocznicy rozwiązania 110 Zapasowego Pułku Ułanów w Janowie odbyły się w niedzielę 15 września. Rozpoczęła je msza św. polowa. Potem uczestnicy obchodów wysłuchali okolicznościowych przemówień.
07:18, 11.09.2019
Chodzi o część budynku usytuowanego na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie przy ulicy Wojska Polskiego. W 2017 roku zabudowana część terenu w ramach darowizny została przeznaczona na siedzibę Brygady Patrolowej w Kolnie PZDW Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone