Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
1
10:52, 21.04.2021
Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj (21.04.2021) o 260 nowych przypadkach zakażeń w województwie podlaskim. Zmarło 11 osób na choroby współistniejące wraz z COVID-19, odnotowano także 4 zgony wyłącznie z powodu covid. W kwarantannie przebywają 4892 osoby.
15
09:27, 21.04.2021
Krystyna Dobrołowicz tłumaczy, że zespół po licznych rozmowach z personelem wskazuje, że pacjenci niejednokrotnie pomimo największych wysiłków i starań czują się w oddziale covid-owym bardzo niekomfortowo. Dodaje, że w ocenie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego mają na to wpływ przede wszystkim: brak bezpośredniego kontaktu z osobami najbliższymi (rodziną); niedotlenienie organizmu, które wpływa niejednokrotnie na zmianę zachowania pacjentów i kategoryczne pogorszenie samopoczucia, niejednokrotnie chwilowo tracą poczucie czasu, miejsca i sytuacji.
08:40, 21.04.2021
Wójt Gminy Grabowo zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Grabowo na lata 2021-2027.
10:44, 20.04.2021
Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj (20.04.2021) o 142 nowych przypadkach zakażeń w województwie podlaskim. Zmarło 8 osób na choroby współistniejące wraz z COVID-19. W kwarantannie przebywają 5074 osoby.
17:40, 19.04.2021
Skansenem Kurpiowskim im. Adama Chętnika w Nowogrodzie najprawdopodobniej będzie zarządzał Samorząd Województwa Podlaskiego. List intencyjny w tej sprawie podpisali w poniedziałek (19.04) Marek Olbryś, wicemarszałek województwa oraz Mariusz Chrzanowski, prezydent Łomży. Miejsce zyska nowe możliwości finansowe, ale też szansę na rozwój i promocję.
REKLAMA
40
15:23, 19.04.2021
W sprawie podniesionych zarzutów Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wszczęła postępowanie wyjaśniające. W toku tego postępowania komisja w dniu 31 marca 2021 r. zwróciła się z pismem do dyrektora szpitala o złożenie wyjaśnień w sprawie zarzutów przedstawionych w skardze.
10:55, 19.04.2021
Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj (19.04.2021) o 135 nowych przypadkach zakażeń w województwie podlaskim. Zmarła jedna osoba na choroby współistniejące wraz z COVID-19, odnotowano także jeden zgon wyłącznie z powodu covid. W kwarantannie przebywa 5070 osób.
10:02, 19.04.2021
Wójt Gminy Kolno ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2021 r.
1
19:01, 18.04.2021
Zarząd powiatu kolneńskiego podjął uchwałę w sprawie wsparcia w 2021 r. realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Powiatu Kolneńskiego z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji
11:35, 18.04.2021
Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie, w oparciu o badania przeprowadzone przez powiatowe komisje lekarskie, stopnia zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet, podlegających temu obowiązkowi.
REKLAMA
11:22, 18.04.2021
Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj (18.04.2021) o 214 nowych przypadkach zakażeń w województwie podlaskim. Zmarło 5 osób na choroby współistniejące wraz z COVID-19, odnotowano także jeden zgon wyłącznie z powodu covid. W kwarantannie przebywa 5506 osób.
21:32, 17.04.2021
Carska Droga ma ok. 30 kilometrów i biegnie przez Biebrzański Park Narodowy od Osowca do Strękowej Góry. To droga, którą chętnie przekraczają dzikie zwierzęta, w tym łosie, a wiosną to miejsce migracji płazów.
9
10:49, 17.04.2021
Docelowo w każdym powiecie (lub mieście na prawach powiatu) powinny być co najmniej 2 duże punkty szczepień funkcjonujące jako Punkty Szczepień Powszechnych:
10:30, 17.04.2021
Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj (17.04.2021) o 349 nowych przypadkach zakażeń w województwie podlaskim. Zmarło 9 osób na choroby współistniejące wraz z COVID-19, odnotowano także jeden zgon wyłącznie z powodu covid. W kwarantannie przebywa 6267 osób.
7
10:39, 16.04.2021
Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj (16.04.2021) o 344 nowych przypadkach zakażeń w województwie podlaskim. Zmarło 13 osób na choroby współistniejące wraz z COVID-19, odnotowano także jeden zgon wyłącznie z powodu covid. W kwarantannie przebywa 6595 osób.
REKLAMA
REKLAMA