Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
12:49, 14.11.2019
Punktualnie o godz. 12.00 wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego w ramach akcji „Niepodległa do hymnu” rozpoczęły się gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Czerwonem. Sala konferencyjna Gminnej Biblioteki Publicznej wypełniona była po brzegi.
7
12:21, 14.11.2019
Następnie w swoim przemówieniu Wójt Gminy Turośl – Piotr Niedbała przedstawiał rys historyczny tych wydarzeń oraz wymienił pojmanych i wywiezionych do obozów mężczyzn. Przemówienia wygłosił również Z-ca Dyrektora Gabinetu Marszałka - Juliusz Jakimowicz oraz w imieniu mieszkańców Wanacji - Stanisław Siwik.
09:35, 13.11.2019
Po mszy wszyscy uczestnicy przemaszerowali na cmentarz parafialny, gdzie po uroczystym podniesieniu flagi państwowej i odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze na grobach poległych za Ojczyznę bohaterów.
7
16:09, 12.11.2019
Rozpoczęta meldunkiem uroczystość zakończona została odprowadzeniem sztandaru wojskowego przez kompanię honorową i złożeniem meldunku o zakończeniu uroczystych obchodów rocznicy odzyskania niepodległości w Stawiskach.
13
18:42, 11.11.2019
Obchody Święta Niepodległości 11 Listopada 2019 r. w Małym Płocku i II Bieg Niepodległości
20
14:12, 09.11.2019
W ramach przebudowy na całym odcinku drogi zaprojektowano konstrukcję nawierzchni jezdni o szer. 5,5 m dla ruchu KR 2 z betonu asfaltowego, uzupełnienie poboczy o szer. 2x1 m, zjazdy gospodarcze, przepusty pod koroną drogi, drogami bocznymi i zjazdami oraz wycinkę drzew.
34
06:27, 09.11.2019
Obiekt powstanie przy Szkole Podstawowej w Stawiskach, ale będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców. Samorząd pozyskał na inwestycję 5 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
1
09:08, 06.11.2019
Hubertus w Grabowie organizowany jest nieprzerwanie od 22 lat. Tegoroczne obchody święta myśliwych i jeźdźców zorganizowano 3 listopada, a rozpoczęła je uroczysta Msza Hubertowska w grabowskim kościele z udziałem pocztów sztandarowych Koła Łowieckiego „Wicher” i Stowarzyszenia Sportowo-Jeździeckiego im. 10 Pułku Ułanów Litewskich w Grabowie.
08:45, 06.11.2019
Już po raz czwarty Towarzystwo Przyjaciół Gminy Grabowo zorganizowało kwestę na odnowę nagrobków związanych z rodziną Wagów. Przy grabowskim cmentarzu 1 i 2 listopada datki na ratowanie cmentarnych zabytków zbierało 26 osób.
16
20:27, 31.10.2019
Jarosław Zieliński przekazał na ręce prezesa OSP w Małym Płocku Zdzisława Połońskiego oraz naczelnika OSP w Małym Płocku akt przekazania oraz klucze do samochodu.
REKLAMA
28
18:41, 30.10.2019
Dorota Waszkiewicz została główną księgową w Urzędzie Gminy Zambrów. Uchwała w tej sprawie została zaakceptowana przez 14 radnych przy jednym głosie wstrzymującym w miniony poniedziałek.
10:28, 30.10.2019
Ile przygotowań i wysiłku wymagał ten zakończony sukcesem proces opowiedział przy wykorzystaniu multimedialnej prezentacji wójt Józef Wiśniewski. W 2017 roku fundusz sołecki Wincenty został przekazany na opracowanie dokumentacji technicznej remontu. W międzyczasie trwały konsultacje i opracowywanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolno na lata 2017 – 2023, w którym m.in. zapisany został właśnie remont świetlicy w Wincencie. Dzięki termu, że Rada Gminy Kolno podjęła uchwalę w sprawie przyjęcia tegoż Programu Gmina Kolno mogła otrzymać wyższe dofinansowanie na realizację inwestycji. O środki unijne Gmina Kolno wnioskowała za pośrednictwem LGD Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku, której przedstawiciele obecni byli na uroczystości. Unijna dotacja pokryła 92 procent kosztów przebudowy świetlicy.
2
06:47, 26.10.2019
Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię poprzez zmianę struktury wytwarzania energii, zwiększenie lokalnej produkcji energii ze źródeł odnawialnych i efektywności wykorzystania energii pierwotnej oraz poprawę efektywności energetycznej sektora publicznego. Projekt przyczynia się do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i realizacji celów Strategii Europa 2020 w zakresie klimatu i energii.
5
10:46, 24.10.2019
Celem obchodów Międzynarodowego Dnia Niewidomych jest przypomnienie, że osoby niewidome i słabowidzące są obecne w naszym społeczeństwie oraz uczestniczą w nim na równi z osobami pełnosprawnymi.
67
18:23, 21.10.2019
– Brakowało w tych relacjach empatii, zwykłego zrozumienia i chęci pomocy innym – podkreśla starosta. – Pracowałem w kilku zakładach pracy i tam jego praca wyglądała zupełnie inaczej. Skarbnik był zawsze gotowy do pomocy. Nie było sytuacji, że pracownik czy naczelnik wydziału boi się wejść do pani skarbnik porozmawiać. To jest niedopuszczalne.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone