Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
1
19:52, 11.12.2018
11 grudnia radni wybrali wreszcie Zarząd Województwa Podlaskiego oraz wiceprzewodniczących Sejmiku. Przewodniczący Karol Pilecki (zgłoszony przez radnych z Koalicji Obywatelskiej oraz PSL) pozostał na stanowisku. W zarządzie nie znalazły się ostatecznie osoby spoza grona radnych (między innymi Marcin Sekściński z Kolna), co od początku było przedmiotem kontrowersji i ostatecznie przedłużyło proces obsady członków zarządu.
09:00, 03.12.2018
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przedstawił harmonogram konkursów w ramach RPOWP na lata 2014-2020 planowanych w 2019 roku. Zostanie przeprowadzonych 29 konkursów, których budżet wyniesie blisko 670 milionów złotych. Ponadto cały czas można korzystać z pożyczek w ramach RPOWP – na wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach, na założenie nowej firmy, termomodernizację przedsiębiorstwa lub budynku mieszkalnego.
26
20:12, 29.11.2018
Zespół zaakceptował wniosek dotyczący budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Stawiskach. Wartość dofinansowania miałaby wynieść nawet 5 mln.
14
13:54, 28.11.2018
Rada Powiatu Kolneńskiego ustaliła miesięczne wynagrodzenie staroście kolneńskiemu – Tadeuszowi Klamie, w łącznej wysokości 10 180 zł brutto.
38
15:16, 27.11.2018
Pierwsza sesja wyłoniła nowego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach, którym został Kamil Zajączkowski. Na wiceprzewodniczącą wybrano Mariannę Chojnowską.
4
20:25, 25.11.2018
Nowy Przewodniczący Rady Powiatu Kolneńskiego nie wyobraża sobie prowadzenia obrad bez zaangażowania wszystkich radnych.
15
20:03, 25.11.2018
Klama chce przekonać radnych i włodarzy, żeby uznali to również za swój obowiązek. Chodzi o zadania związane z oświatą i służbą zdrowia.
08:55, 25.11.2018
Kolejne edycje „PARASOLA” obejmą pozostałe powiaty województwa podlaskiego. Efektem projektu ma być wypracowanie optymalnego modelu wykorzystania potencjału wojska w procesie zarządzania kryzysowego.
4
14:28, 23.11.2018
Wybrano również przewodniczącego Rady Gminy Grabowo, którym został Janusz Wiśniewski, a także jego zastępcę Edwarda Chrzanowskiego.
11
14:18, 22.11.2018
22 listopada odbyła się pierwsza sesja szóstej kadencji rady Powiatu Kolneńskiego. Na początku obrad radni złożyli ślubowanie.
51
14:05, 22.11.2018
Starosta zaproponował również kandydatury na członków zarządu. Jan Lutrzykowski, Tomasz Chojnowski i Zbigniew Rogowski otrzymali po 13 głosów za. Dwie osoby wstrzymały się od głosu.
68
16:25, 21.11.2018
21 listopada radni gminy Mały Płock złożyli ślubowanie. Ślubował również wójt Józef Dymerski.
9
15:38, 21.11.2018
Obrady rozpoczął i do wyboru przewodniczącego prowadził najstarszy wiekiem radny –pan Jan Pieklik. Po wprowadzeniu na sesję sztandaru Gminy Kolno i odśpiewaniu hymnu pan Jan Pieklik odczytał treść ślubowania dla radnych, a każdy wyczytywany kolejno przez najmłodszego radnego – pana Krystiana Borawskiego wstawał i mówił: „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. Po złożeniu ślubowania przez radnych ślubowanie składał Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno, który zgodnie z przepisami sam odczytał jego treść. W imieniu wszystkich radnych gratulacje wójtowi złożył Jan Pieklik, a następnie zaproszenie goście w tym m.in. dyrektorzy szkół gminnych.
7
14:35, 20.11.2018
19 listopada w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku podpisano umowę na dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania „Remont drogi powiatowej nr 1862B na odcinku Grabowo- Konopki Białystok”.
54
20:23, 15.11.2018
Przypomnijmy, że Marcin Sekściński startował w ostatnich wyborach samorządowych, ale nie dostał się do sejmiku. Byłby więc członkiem zarządu spoza grona radnych.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone