Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
09:03, 21.07.2019
W bieżącym roku w konkursie uczestniczyło 61 gospodarstw. Podstawą ich oceny były elementy wpływające na bezpieczeństwo pracy, a w szczególności: organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa, ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych, stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej, przechowywanie środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych, estetyka gospodarstw, zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym
17
08:45, 19.07.2019
Krzysztof Góralczyk z Gminy Mały Płock, który wystąpił wraz z klaczą Zyką, oraz źrebięciem Zyber dostał wyróżnienie podczas wystawy klaczy ze źrebiętami, która odbyła się 14 lipca na terenie Stadniny Koni Forteca w Piątnicy.
1
09:30, 18.07.2019
Impreza odbyła się 14 lipca w Ptakach. Na scenie wystąpił między innymi Kabaret Kałamasz z aktorami serialu Ranczo. Gwiazdą wieczoru był zespół Czerwone Gitary.
15:13, 17.07.2019
Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka Robert Jabłoński podtrzymał wolę organizacji przez Marszałka Województwa Podlaskiego zgromadzenia wyrażającego poparcie dla idei rodziny w rozumieniu art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Organizacja zgromadzenia polegającego na przemarszu ma również zapewnić mieszkańcom Białegostoku sprawne, komfortowe i przede wszystkim bezpieczne dotarcie na Piknik Rodzinny odbywający się w tym samym dniu na dziedzińcu Pałacu Branickich.
13
09:28, 17.07.2019
Do przeprowadzenia procedury naboru powołano komisję w składzie: Tadeusz Klama (starosta) - przewodniczący komisji, Krzysztof Sobiewski (Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie) - członek komisji i Agnieszka Chrzanowska (sekretarz powiatu) - członek komisji.
3
09:06, 15.07.2019
KGW „Po Sąsiedzku” do konkursu stanęło z daniem: „Sandacz w sosie kurkowym”. Rywalizacja była zacięta, a poziom niezwykle wysoki. Wysiłek koła został doceniony, a Panie otrzymały pamiątkową statuetkę z podziękowaniem oraz wyrazami uznania za aktywną działalność związaną z kultywowaniem tradycji ludowych.
09:02, 09.07.2019
Polskie Stronnictwo Ludowe w województwie podlaskim jest gotowe do startu w ramach Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska w jesiennych wyborach parlamentarnych.
16
15:55, 08.07.2019
Obchody rozpoczęły się od poświęcenia pomnika, którego dokonał ks. Gabriel Jastrzębski, proboszcz parafii pw. NSJ w Łosewie. Mogiła została odnowiona dzięki unijnej dotacji, którą parafia otrzymała za pośrednictwem LGD Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku. Dzięki temu powstała też aleja z kostki prowadząca od bramy cmentarnej do miejsca spoczynku żołnierzy. W asyście pocztów sztandarowych wiązanki i znicze na grobie żołnierzy składali przedstawiciele samorządów, wojska, instytucji, stowarzyszeń i szkół. Wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski i wójt gminy Zbójna Elżbieta Parzych złożyli również wiązankę pod pamiątkową tablicą ku czci trzech mężczyzn aresztowanych za przynależność do podziemia, którzy zginęli w obozach hitlerowskich. Następnie kwiaty i znicze wszystkie delegacje złożyły przy pomniku w Piasutnie Żelaznym. Wartę przy mogile i pomniku pełnili żołnierze z Wojsk Obrony Terytorialnej, a na trąbce grał pan Piotr Gębarski.
13
21:46, 06.07.2019
Burmistrz Kolna został przewodniczącym Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
4
12:23, 05.07.2019
Podpisano umowę na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1891 B na odcinku Janowo-Łosewo-Niksowizna, którą będzie realizowało PBK w Łomży. Wartość całości inwestycji wynosi ponad 4 mln zł.
7
12:04, 05.07.2019
Trwa remont mostu na rzece Skroda w ciągu drogi powiatowej Nr 1896 B. Koszt inwestycji opiewa na kwotę 136 tys. zł. Remont mostu realizowany jest ze środków własnych Powiatu Kolneńskiego.
2
09:56, 03.07.2019
Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dotacje w wysokości 3,7 miliona złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego na cztery projekty skierowane do osób najbardziej potrzebujących z naszego regionu.
1
18:10, 01.07.2019
Głównym organizatorem uroczystości jubileuszowych była oczywiście jednostka OSP w Grabowo, którą wsparły władze gminy, gminne instytucje kultury oraz nauczyciele wychowania fizycznego z grabowskiej szkoły. W obchodach poza lokalną społecznością udział wzięli wójt gminy Grabowo Andrzejem Piętką, posłowie na sejm Bernadeta Krynicka, Kazimierz Gwiazdowski i Lech Kołakowski, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie, gminne jednostki OSP ze Stawisk, Małego Płocka i Kolna oraz jednostki OSP z terenu Gminy Grabowo.
1
07:41, 29.06.2019
Sejmik Województwa Podlaskiego udzielił gminie Grabowo pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Grabowie i Siwkach.
2
18:22, 27.06.2019
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ogłasza nabór na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko urzędnicze: głównego księgowego
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone