Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
23
13:33, 19.07.2021
W podsumowaniu nie zabrakło również informacji na temat tzw. projektów miękkich, wizyt przedstawicieli Rządu RP w Stawiskach, informacji o dofinansowaniu dla OSP czy relacji z wydarzeń kulturalnych. Zarówno z treściwego podsumowania, jak i z przedłożonego radnym szerszego Raportu o Stanie Gminy Stawiski za 2020 rok wynika, że był to bardzo dobry czas dla Gminy Stawiski.
1
09:05, 02.07.2021
Zadbany plac przy remizie w Porytem to nie tylko kwestia poprawy estetyki, ale przede wszystkim troska o funkcjonalność. Utwardzony teren spełni swoją rolę przy realizacji zadań jednostki OSP, która od niedawna włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
16
08:52, 02.07.2021
Zadanie pt. „Budowa hali sportowej w Stawiskach” realizuje łomżyńska firma Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski. Po zakończeniu jego realizacji do dyspozycji uczniów szkoły, ale też wszystkich mieszkańców Gminy Stawiski, będzie pełnowymiarowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem (szatnie, łazienki) siłownia oraz łącznik pomiędzy nowym obiektem a szkołą.
5
09:24, 17.06.2021
W województwie podlaskim, w ramach tego rządowego funduszu, na popegeerowskich terenach zrealizowanych zostanie 19 inwestycji. Stawiski znalazły się na drugim miejscu pod kątem wysokości pozyskanej dotacji.
38
11:35, 07.05.2021
Burmistrz Stawisk opowiedziała także o swoim marzeniu, czyli stworzeniu terenów inwestycyjnych na terenie gminy. Podkreśliła, że przechodzi przez nią ponad 30 kilometrów Via Baltica. Zachwalała więc znakomitą lokalizację atrakcyjna dla inwestorów. Krajowy Plan Odbudowy ma w jej ocenie pozwolić na przygotowanie terenów inwestycyjnych.
REKLAMA
4
11:50, 02.04.2021
Oddana do użytku 28 lat temu Oczyszczalnia Ścieków w Stawiskach wreszcie zostanie rozbudowana i zmodernizowana
5
07:40, 01.04.2021
250 000 złotych zostanie przekazane na budowę i przebudowę infrastruktury drogowej oraz rozbudowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stawiski. Inwestycja ma na celu m.in. poprawienie złego stanu dróg gminnych, stworzenie bezpiecznych warunków dla użytkowników ruchu drogowego, utworzenie niezbędnych parkingów.
15
12:10, 22.03.2021
Władze Stawisk ogłosiły konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach. To efekt mijającej kadencji obecnego dyrektora placówki.
32
12:20, 08.02.2021
Pierwszym etapem realizacji zadania, na które władze Stawisk pozyskały ponad 3,1 mln zł dotacji, jest trwający obecnie remont parteru budynku po dawnym gimnazjum. To właśnie w tym miejscu mieszkańcy w potrzebie będą mogli korzystać z szerszej niż dotychczas oferty wsparcia. Pieniądze pokrywające 100% kosztów na remont budynku i organizację CUS w Stawiskach pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
17
12:09, 28.01.2021
Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał w ramach inwestycji wodno-ściekowych dotację siedmiu gminom w podlaskiem. Wśród nich jest gmina Stawiski.
REKLAMA
1
08:00, 27.01.2021
Jako mieszkaniec, dzięki Lupe możesz: zgłaszać różne problemy, takie jak: awarie, dziury w drogach i inne problemy; kontrolować ich obsługę, otrzymywać informacje o ich załatwieniu (zobaczyć mapę wszystkich zgłoszeń); otrzymywać natychmiastowe informacje o ważnych sprawach i wydarzeniach kulturalnych; sprawdzić harmonogram wywozu odpadów komunalnych (z funkcją powiadomień).
15
12:07, 11.12.2020
Maszyny dostarczyła firma Baza Maszynowa "DANEX" D. Krajewski, J. Siwik Spółka Jawna z Rogienic Wielkich, która wygrała przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego na potrzeby Gminy Stawiski".
7
11:44, 11.12.2020
Przypomnijmy, że pierwsze wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Stawiski otrzymała w wakacje. Czek o wartości 1 503 338 zł wręczył Agnieszce Rutkowskiej Burmistrzowi Stawisk Kazimierz Gwiazdowski Poseł na Sejm RP. O kolejne rządowe wsparcie z tego funduszu trzeba było już postarać się składając wniosek na konkretne zadanie.
5
10:06, 04.11.2020
W gminie Stawiski realizowany jest fundusz sołecki, ale wprowadzono również budżet obywatelski. W tym roku mieszkańcy Stawisk mogą głosować w jego ramach na określone inwestycje już po raz drugi.
9
11:44, 27.10.2020
Samorząd ze Stawisk znajduje się na czele gmin z największą liczbą głosów poparcia w projekcie „POD BIAŁO - CZERWONĄ”.
REKLAMA
REKLAMA