Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
3
12:53, 28.05.2020
Dofinansowanie ze środków PFRON trafi do samorządu na budowę hali sportowej w Stawiskach przy ulicy Polowej. Kwota dotacji to 1,2 mln. Trzeba zaznaczyć, że inne placówki otrzymały w tym rozdaniu dużo mniejsze kwoty. Dofinansowanie jakie trafiło do wszystkich sześciu placówek to ponad 2 mln.
37
13:08, 13.05.2020
Koszt inwestycji to ok. 10 mln zł, z czego 5 mln zł to pieniądze pozyskane przez władze Stawisk ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska.
19
19:00, 06.05.2020
Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na miejsca opieki dla osób starszych w Stawiskach.
9
09:24, 12.04.2020
Zapadła decyzja, że w swoim zakładzie wyprodukują przyłbice ochronne. Firma zakupiła niezbędne materiały do ich wykonania, przygotowała stanowiska produkcyjne, nie zabrakło chętnych do pomocy pracowników ATMSolutions, więc akcja charytatywna przebiegła bardzo sprawnie. Powstało tysiąc sztuk przyłbic ochronnych o wartości przekraczającej 44 tys. zł. Połowa trafiła do Stawisk.
3
10:34, 01.04.2020
W ramach postępowania przetargowego wpłynęło 5 ofert. Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza złożona została przez firmę BIK – Projekt Sp. z o.o. z Łomży. Spółka wykona prace budowlane za 3,3 mln. Planowane zakończenie prac to koniec sierpnia 2021 roku.
12
19:20, 30.12.2019
Mały Pawełek ma mózgowe porażenie dziecięce pod postacią spastycznego niedowładu czterokończynowego, padaczkę i wiele innych schorzeń. Rehabilitacja i leki potrzebne dziecku są bardzo kosztowne, dlatego rodzina potrzebuje wsparcia. Teraz każdy będzie mógł zapełnić serce na nakrętki, to naprawdę drobny gest, a może odmienić życie chłopca i jego rodziny.
7
13:23, 02.12.2019
Gmina Stawiski przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy instalacji solarnych wykorzystujących odnawialne źródła energii słonecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
13
16:09, 12.11.2019
Rozpoczęta meldunkiem uroczystość zakończona została odprowadzeniem sztandaru wojskowego przez kompanię honorową i złożeniem meldunku o zakończeniu uroczystych obchodów rocznicy odzyskania niepodległości w Stawiskach.
34
06:27, 09.11.2019
Obiekt powstanie przy Szkole Podstawowej w Stawiskach, ale będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców. Samorząd pozyskał na inwestycję 5 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
10
17:11, 09.10.2019
Malownicza trasa rajdu zaczęła się przed budynkiem GOKiSu i prowadziła przez ul. Polową, szosę w kierunku Rogal, następnie Mieszołki i Lisy - gdzie Pani sołtys Katarzyna Zelkowskata poczęstowała rajdowców herbatą.
REKLAMA
13:37, 29.09.2019
Osiem jednostek OSP z gminy Stawiski otrzymało łącznie 40 tys. zł z budżetu państwa. Potwierdzenie o przyznaniu dofinansowania druhowie otrzymali z rąk Jarosława Zielińskiego, Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w trakcie spotkania, które odbyło się 20 września br. w Białymstoku.
23
18:02, 18.09.2019
Po zakończeniu realizacji zadania park w Stawiskach ma być nie tylko atrakcyjną przestrzenią do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta i gminy, ale też miejscem świadczącym o bogatej historii tych ziem, dlatego w ramach projektu wyremontowany zostanie pomnik Orła Białego, a na środku parku powstanie szachownica – bo przecież Akiba Rubinstein polski arcymistrz w szachach klasycznych i jeden z czołowych zawodników świata w pierwszych dekadach XX w., urodził się w Stawiskach.
18
13:36, 18.09.2019
Przypomnijmy. Samorząd pozyskał na budowę hali przy szkole w Stawiskach 5 milionów dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska. Nowa hala ma być połączona z budynkiem szkoły rozbudowanym łącznikiem, powstać mają też dojazdy i miejsca parkingowe.
3
10:21, 18.09.2019
Projekt został wybrany w konkursie w ramach działania 6.2 RPOWP (ochrona wody i gleb), w którym można było uzyskać dofinansowanie na inwestycje polegające na kompleksowym wsparciu gospodarki wodno-ściekowej oraz zwiększeniu dostępności do linii wodociągowych i poprawie jakości wody pitnej.
22
14:42, 27.08.2019
Ks. Wojciechowi za posługę w Stawiskach dziękowali m.in. przedstawiciele władz w osobach Pani Agnieszki Rutkowskiej, Burmistrz Stawisk i pani Iwony Niedźwiedzkiej, Zastępcy Burmistrza Stawisk, strażacy ochotnicy, dzieci i… w sposób szczególny podziękowała Księdzu młodzież z Ruchu Lednickiego.
REKLAMA