Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
7
20:52, 20.04.2022
Agnieszka Rutkowska przypomniała, że remont ponad pięciu kilometrów drogi samorząd finansuje również z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina otrzymała z tej puli 4 mln zł.
12:30, 28.02.2022
Mieszkańcy gminy Stawiski biorą udział w zbiórce dla uchodźców
2
11:31, 28.02.2022
Listę zadań do dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów Wojewoda Podlaski przedstawił 17 lutego br.
1
11:32, 19.02.2022
Z systemu korzystają m.in. duże biblioteki uniwersyteckie oraz biblioteki gminne i szkolne z oddalonych od ośrodków akademickich miejscowości, które dzięki Academice dają studentom i uczniom dostęp do literatury naukowej i popularnonaukowej (książek i artykułów z czasopism) potrzebnej w procesie kształcenia oraz przygotowywaniu prac licencjackich i magisterskich.
11
09:56, 12.01.2022
Radni zwolnili w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym ustalając miesięczną kwotę zwolnienia z opłaty w wysokości 1 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
REKLAMA
1
11:12, 13.12.2021
W Sokołach na Centrum opiekuńczo – mieszkalne przekształcony zostanie budynek, w którym kiedyś mieściła się szkoła. Dzięki pozyskanej dotacji uda się więc nie tylko stworzyć miejsce potrzebne do rehabilitacji i wsparcia osób niepełnosprawnych, ale też uratować budynek w którego powstanie zaangażowali się kiedyś mieszkańcy. Centrum w Sokołach ma być gotowe w czerwcu 2023 roku.
2
09:28, 01.12.2021
O tym, że zapracowanie na Stypendium Burmistrza Stawisk wymaga wysiłku można się przekonać poznając osiągnięcia tych, którzy je otrzymali. W tym roku Stypendia Burmistrza Stawisk trafiły do 41 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach i do 5 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Porytem. W tym gronie znalazło się: 9 uczniów ze średnią ocen 5,5 i powyżej, 32 uczniów ze średnią ocen od 5,01 do 5,49 oraz 5 uczniów średnią ocen 5,0.
41
10:41, 19.11.2021
Według naszych obliczeń pensja Agnieszki Rutkowskiej wzrosła o przynajmniej 90 procent (92,14%). Burmistrz Stawisk będzie teraz zarabiać 19 470 zł brutto, co na rękę powinno dać 13 820 zł. Wcześniej zarabiała 10 133 zł brutto, czyli jakieś 7 233 zł netto.
14
11:54, 08.11.2021
Naszym obowiązkiem jest o tym pamiętać. Dzięki bohaterstwu tych, którzy wtedy walczyli o Polskę mamy własny kraj. Możemy mówić po polsku, mieć własną kulturę i wartości narodowe." - mówił Wicestarosta Kolneński, Karol Pieloszczyk.
7
09:11, 29.10.2021
Na początek przeprowadzony zostanie generalny remont dawnej szkoły, bo w Centrum mają znajdować się pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym m.in.: pokoje z łazienkami, zaplecze kuchenne z jadalnią, sala wielofunkcyjna, pracownia pobytu dziennego, pomieszczenia dla kadry i taras wypoczynkowy. Placówka przeznaczona będzie dla osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
REKLAMA
3
16:59, 25.10.2021
Dzięki pozyskanej dotacji w Gminie Stawiski przebudowane zostaną drogi gminne do Bud Poryckich, Zabiela i Barzykowa oraz uliczki w Stawiskach, a także wykonany zostanie pierwszy etap "Rozbudowy drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski - Jurzec Włościański".
3
20:06, 15.10.2021
Więcej osób z szansą na zatrudnienie – to główny cel projektów, których realizacja zostanie dofinansowana z funduszy europejskich. Decyzję o przyznaniu dotacji zarząd województwa podjął podczas piątkowego (15.10) posiedzenia.
5
12:16, 06.10.2021
Formularz zgłoszenia zadań oraz zasady Budżetu Obywatelskiego dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stawiskach oraz do pobrania poniżej. Wypełniony formularz wraz z poparciem innych osób należy przesłać pocztą na adres Urzędu (Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski) lub złożyć w Punkcie Obsługi Klienta.
9
07:34, 12.09.2021
Trzy gminy: Stawiski, Kobylin-Borzymy i Dąbrowa Białostocka otrzymają dotacje na montaż kolektorów słonecznych na dachach domów mieszkańców, a dwa przedsiębiorstwa: EPV 1 Faszcze i EPV 1 Wizna – na budowę elektrowni fotowoltaicznych. Zarząd województwa na posiedzeniu w piątek, 10 września, zwiększył o blisko 6,7 mln zł budżety dwóch konkursów na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
2
15:23, 27.08.2021
Rozkłady jazdy dostępne są na stronie internetowej www.stawiski.pl oraz w pok. Nr 20 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach. Więcej informacji można uzyskać również pod nr telefonu 86 278 51 95.
REKLAMA
REKLAMA