Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
17
14:42, 27.08.2019
Ks. Wojciechowi za posługę w Stawiskach dziękowali m.in. przedstawiciele władz w osobach Pani Agnieszki Rutkowskiej, Burmistrz Stawisk i pani Iwony Niedźwiedzkiej, Zastępcy Burmistrza Stawisk, strażacy ochotnicy, dzieci i… w sposób szczególny podziękowała Księdzu młodzież z Ruchu Lednickiego.
2
14:04, 27.08.2019
Wszystko dzięki pieniądzom pozyskanym przez Burmistrza Stawisk i Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
24
08:18, 14.08.2019
Po zakończeniu realizacji zadania park w Stawiskach ma być nie tylko atrakcyjną przestrzenią do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta i gminy, ale też miejscem świadczącym o bogatej historii tych ziem, dlatego w ramach projektu wyremontowany zostanie pomnik Orła Białego, a na środku parku powstanie szachownica – bo przecież Akiba Rubinstein polski arcymistrz w szachach klasycznych i jeden z czołowych zawodników świata w pierwszych dekadach XX w., urodził się w Stawiskach.
29
14:45, 13.08.2019
Trwa remont dwukilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 647 położonego na terenie gminy Stawiski. To spełnienie słów, które pod koniec marca br. w Stawiskach na temat tej inwestycji wypowiedział Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego w trakcie spotkania z Agnieszką Rutkowską, Burmistrz Stawisk.
4
12:30, 23.07.2019
Dla mieszkańców oznacza to łatwiejszy dostęp nie tylko do informacji, ale też możliwość składania wniosków do programu Czyste Powietrze w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, a nie w WFOŚiGW w Białymstoku jak dotychczas.
12
21:01, 09.05.2019
Rewitalizacja polegać będzie na budowie nowych urządzeń małej architektury, wykonaniu utwardzonych ścieżek i placów, rozbiórce istniejącego i wykonaniu nowego oświetlenia wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, remoncie istniejącego pomnika.
4
09:33, 02.05.2019
Na terenie gminy Stawiski pomocą w formie usług opiekuńczych zostanie objętych 12 osób wymagających wsparcia w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych.
31
11:51, 06.04.2019
Pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie poprawili w miniony piątek nawierzchnię na drodze w centrum Stawisk.
40
19:49, 04.04.2019
Nowa hala połączona będzie z budynkiem szkoły rozbudowanym łącznikiem, powstaną też dojazdy i miejsca parkingowe. Całkowity koszt inwestycji to 8 mln 300 tys. zł.
63
09:24, 19.02.2019
Niedźwiedzka jest związana z Urzędem Miejskim w Stawiskach od 1 sierpnia 2005 roku – najpierw na stanowisku stażysty, następnie referenta w Referacie Finansowym, ostatecznie zajmowała się pisaniem, koordynacją i rozliczaniem projektów finansowanych ze środków krajowych i unijnych. W 2013 roku przez kilka miesięcy pełniła obowiązki Sekretarza Gminy Stawiski.
REKLAMA
1
21:13, 17.01.2019
Kacper - tak ma na imię pierwsze dziecko, które przyszło na świat w 2019 roku w gminie Stawiski. Chłopiec urodził się 1 stycznia w godzinach wieczornych w Szpitalu Ogólnym w Kolnie, przynosząc ogromną radość swoim rodzicom.
28
20:12, 29.11.2018
Zespół zaakceptował wniosek dotyczący budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Stawiskach. Wartość dofinansowania miałaby wynieść nawet 5 mln.
48
15:16, 27.11.2018
Pierwsza sesja wyłoniła nowego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach, którym został Kamil Zajączkowski. Na wiceprzewodniczącą wybrano Mariannę Chojnowską.
17
14:56, 09.11.2018
We wtorek 6 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach odbyło się spotkanie, w trakcie którego Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiskach Teresa Zaręba przekazała zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Miejskiej w Stawiskach oraz Burmistrza Stawisk.
2
10:40, 26.10.2018
Rewitalizacja polegać będzie na budowie nowych urządzeń małej architektury, wykonaniu utwardzonych ścieżek i placów, rozbiórce istniejącego i wykonaniu nowego oświetlenia wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, remoncie istniejącego pomnika.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone