Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
58
09:24, 19.02.2019
Niedźwiedzka jest związana z Urzędem Miejskim w Stawiskach od 1 sierpnia 2005 roku – najpierw na stanowisku stażysty, następnie referenta w Referacie Finansowym, ostatecznie zajmowała się pisaniem, koordynacją i rozliczaniem projektów finansowanych ze środków krajowych i unijnych. W 2013 roku przez kilka miesięcy pełniła obowiązki Sekretarza Gminy Stawiski.
1
21:13, 17.01.2019
Kacper - tak ma na imię pierwsze dziecko, które przyszło na świat w 2019 roku w gminie Stawiski. Chłopiec urodził się 1 stycznia w godzinach wieczornych w Szpitalu Ogólnym w Kolnie, przynosząc ogromną radość swoim rodzicom.
26
20:12, 29.11.2018
Zespół zaakceptował wniosek dotyczący budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Stawiskach. Wartość dofinansowania miałaby wynieść nawet 5 mln.
47
15:16, 27.11.2018
Pierwsza sesja wyłoniła nowego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach, którym został Kamil Zajączkowski. Na wiceprzewodniczącą wybrano Mariannę Chojnowską.
17
14:56, 09.11.2018
We wtorek 6 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach odbyło się spotkanie, w trakcie którego Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiskach Teresa Zaręba przekazała zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Miejskiej w Stawiskach oraz Burmistrza Stawisk.
2
10:40, 26.10.2018
Rewitalizacja polegać będzie na budowie nowych urządzeń małej architektury, wykonaniu utwardzonych ścieżek i placów, rozbiórce istniejącego i wykonaniu nowego oświetlenia wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, remoncie istniejącego pomnika.
21
09:05, 23.10.2018
Poznaliśmy nowych radnych w gminie Stawiski. Frekwencja w wyborach wyniosła 55.69%.
07:53, 25.09.2018
Dzięki dotacji w Miejskim Przedszkolu w Stawiskach będą prowadzone dla 87 podopiecznych zajęcia dodatkowe, matematyczno-przyrodnicze, informatyczne, z języka angielskiego, artystyczno-ruchowe, z robotyki z programowaniem.
2
10:14, 30.07.2018
Samorząd pozyskał na to zadanie pieniądze z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach dofinansowania z PROW 2014-2020. Podpisano już umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego.
6
10:37, 16.04.2018
Rada Miejska w Stawiskach obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.
2
10:28, 02.03.2018
Umowa o dofinansowanie została podpisana w Placówce Terenowej KRUS Kolno przez Prezesa KRUS w Warszawie Adama Wojciecha Sekścińskiego i Prezesa OSP Dzierzbia Jarosława Urbanowskiego w obecności członków OSP Dzierzbia.
4
10:35, 15.02.2018
13 lutego w Stawiskach odbył się Bal Ostatkowy z udziałem Seniorów. Wybrane zostały królowe balu: Pani Grażyna Nagorska i Pani Irena Konrad - najwytrwalsza para tego wieczoru.
25
08:24, 12.02.2018
Gmina w budżecie zapisała na ten cel wydatki w kwocie ponad 578 tys. Do tego mają dojść pieniądze z przesunięcia obligacji w kwocie 1,5 mln. Wartość inwestycji oceniono na ponad 9 mln. Samorząd chce pozyskać dofinansowanie z PFRON oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.
9
12:01, 27.01.2018
Józef Zalewski postanowił zwrócić uwagę burmistrza Stawisk na stan nawierzchni drogi w Cedrach.
28
11:44, 27.01.2018
Tadeusz Zalewski skrytykował pracę radcy prawnego w gminie Stawiski. – Jeżeli za coś temu człowiekowi płacimy, to niech on te przepisy studiuje – mówi radny.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone