Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
4
11:50, 02.04.2021
Oddana do użytku 28 lat temu Oczyszczalnia Ścieków w Stawiskach wreszcie zostanie rozbudowana i zmodernizowana
5
07:40, 01.04.2021
250 000 złotych zostanie przekazane na budowę i przebudowę infrastruktury drogowej oraz rozbudowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stawiski. Inwestycja ma na celu m.in. poprawienie złego stanu dróg gminnych, stworzenie bezpiecznych warunków dla użytkowników ruchu drogowego, utworzenie niezbędnych parkingów.
15
12:10, 22.03.2021
Władze Stawisk ogłosiły konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach. To efekt mijającej kadencji obecnego dyrektora placówki.
32
12:20, 08.02.2021
Pierwszym etapem realizacji zadania, na które władze Stawisk pozyskały ponad 3,1 mln zł dotacji, jest trwający obecnie remont parteru budynku po dawnym gimnazjum. To właśnie w tym miejscu mieszkańcy w potrzebie będą mogli korzystać z szerszej niż dotychczas oferty wsparcia. Pieniądze pokrywające 100% kosztów na remont budynku i organizację CUS w Stawiskach pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
17
12:09, 28.01.2021
Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał w ramach inwestycji wodno-ściekowych dotację siedmiu gminom w podlaskiem. Wśród nich jest gmina Stawiski.
REKLAMA
1
08:00, 27.01.2021
Jako mieszkaniec, dzięki Lupe możesz: zgłaszać różne problemy, takie jak: awarie, dziury w drogach i inne problemy; kontrolować ich obsługę, otrzymywać informacje o ich załatwieniu (zobaczyć mapę wszystkich zgłoszeń); otrzymywać natychmiastowe informacje o ważnych sprawach i wydarzeniach kulturalnych; sprawdzić harmonogram wywozu odpadów komunalnych (z funkcją powiadomień).
15
12:07, 11.12.2020
Maszyny dostarczyła firma Baza Maszynowa "DANEX" D. Krajewski, J. Siwik Spółka Jawna z Rogienic Wielkich, która wygrała przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego na potrzeby Gminy Stawiski".
7
11:44, 11.12.2020
Przypomnijmy, że pierwsze wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Stawiski otrzymała w wakacje. Czek o wartości 1 503 338 zł wręczył Agnieszce Rutkowskiej Burmistrzowi Stawisk Kazimierz Gwiazdowski Poseł na Sejm RP. O kolejne rządowe wsparcie z tego funduszu trzeba było już postarać się składając wniosek na konkretne zadanie.
5
10:06, 04.11.2020
W gminie Stawiski realizowany jest fundusz sołecki, ale wprowadzono również budżet obywatelski. W tym roku mieszkańcy Stawisk mogą głosować w jego ramach na określone inwestycje już po raz drugi.
9
11:44, 27.10.2020
Samorząd ze Stawisk znajduje się na czele gmin z największą liczbą głosów poparcia w projekcie „POD BIAŁO - CZERWONĄ”.
REKLAMA
10:47, 14.07.2020
Burmistrz Stawisk ogłosił przetargi na sprzedaż nieruchomości. Oferowane są następujące działki:
4
18:38, 25.06.2020
Wykonaniem instalacji produkującej "zielona energię" zajmie się Konsorcjum Firm: ASH Remigiusz Skowroński z Ostrołęki oraz Falcon Energy Sp. z o.o. z Białegostoku. Projektem objęte zostały budynki szkół podstawowych w Stawiskach i Porytem, budynek po byłym gimnazjum w Stawiskach, przedszkola w Stawiskach, oczyszczalni ścieków w Stawiskach oraz Stacji Uzdatniania Wody w Stawiskach, Karwowie i Sokołach. Łączna moc instalacji to 195,92kW, a planowana łączna produkcja energii elektrycznej będzie wynosić 181,41MWh/rok. Wyprodukowana w ten ekologiczny sposób energia wykorzystywana będzie na potrzeby własne obiektów, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów ich utrzymania.
10
14:29, 24.06.2020
Przetargi mają charakter ustny, nieograniczony. Do postępowania mogą przystąpić wszyscy zainteresowani, warunki udziału zostały podane w ogłoszeniach o przetargach opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.stawiski.pl) w zakładce Tablica ogłoszeń.
1
17:20, 09.06.2020
Pszczółce Mai na łące z kwiatami towarzyszą m.in. Gucio i Filip. Kto jeszcze znalazł się na pierwszym muralu w Stawiskach? Warto sprawdzić samemu
4
12:53, 28.05.2020
Dofinansowanie ze środków PFRON trafi do samorządu na budowę hali sportowej w Stawiskach przy ulicy Polowej. Kwota dotacji to 1,2 mln. Trzeba zaznaczyć, że inne placówki otrzymały w tym rozdaniu dużo mniejsze kwoty. Dofinansowanie jakie trafiło do wszystkich sześciu placówek to ponad 2 mln.
REKLAMA
REKLAMA