Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
15
12:07, 11.12.2020
Maszyny dostarczyła firma Baza Maszynowa "DANEX" D. Krajewski, J. Siwik Spółka Jawna z Rogienic Wielkich, która wygrała przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dostawa ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego na potrzeby Gminy Stawiski".
7
11:44, 11.12.2020
Przypomnijmy, że pierwsze wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Stawiski otrzymała w wakacje. Czek o wartości 1 503 338 zł wręczył Agnieszce Rutkowskiej Burmistrzowi Stawisk Kazimierz Gwiazdowski Poseł na Sejm RP. O kolejne rządowe wsparcie z tego funduszu trzeba było już postarać się składając wniosek na konkretne zadanie.
5
10:06, 04.11.2020
W gminie Stawiski realizowany jest fundusz sołecki, ale wprowadzono również budżet obywatelski. W tym roku mieszkańcy Stawisk mogą głosować w jego ramach na określone inwestycje już po raz drugi.
9
11:44, 27.10.2020
Samorząd ze Stawisk znajduje się na czele gmin z największą liczbą głosów poparcia w projekcie „POD BIAŁO - CZERWONĄ”.
10:47, 14.07.2020
Burmistrz Stawisk ogłosił przetargi na sprzedaż nieruchomości. Oferowane są następujące działki:
4
18:38, 25.06.2020
Wykonaniem instalacji produkującej "zielona energię" zajmie się Konsorcjum Firm: ASH Remigiusz Skowroński z Ostrołęki oraz Falcon Energy Sp. z o.o. z Białegostoku. Projektem objęte zostały budynki szkół podstawowych w Stawiskach i Porytem, budynek po byłym gimnazjum w Stawiskach, przedszkola w Stawiskach, oczyszczalni ścieków w Stawiskach oraz Stacji Uzdatniania Wody w Stawiskach, Karwowie i Sokołach. Łączna moc instalacji to 195,92kW, a planowana łączna produkcja energii elektrycznej będzie wynosić 181,41MWh/rok. Wyprodukowana w ten ekologiczny sposób energia wykorzystywana będzie na potrzeby własne obiektów, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów ich utrzymania.
10
14:29, 24.06.2020
Przetargi mają charakter ustny, nieograniczony. Do postępowania mogą przystąpić wszyscy zainteresowani, warunki udziału zostały podane w ogłoszeniach o przetargach opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.stawiski.pl) w zakładce Tablica ogłoszeń.
1
17:20, 09.06.2020
Pszczółce Mai na łące z kwiatami towarzyszą m.in. Gucio i Filip. Kto jeszcze znalazł się na pierwszym muralu w Stawiskach? Warto sprawdzić samemu
4
12:53, 28.05.2020
Dofinansowanie ze środków PFRON trafi do samorządu na budowę hali sportowej w Stawiskach przy ulicy Polowej. Kwota dotacji to 1,2 mln. Trzeba zaznaczyć, że inne placówki otrzymały w tym rozdaniu dużo mniejsze kwoty. Dofinansowanie jakie trafiło do wszystkich sześciu placówek to ponad 2 mln.
37
13:08, 13.05.2020
Koszt inwestycji to ok. 10 mln zł, z czego 5 mln zł to pieniądze pozyskane przez władze Stawisk ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska.
REKLAMA
19
19:00, 06.05.2020
Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na miejsca opieki dla osób starszych w Stawiskach.
9
09:24, 12.04.2020
Zapadła decyzja, że w swoim zakładzie wyprodukują przyłbice ochronne. Firma zakupiła niezbędne materiały do ich wykonania, przygotowała stanowiska produkcyjne, nie zabrakło chętnych do pomocy pracowników ATMSolutions, więc akcja charytatywna przebiegła bardzo sprawnie. Powstało tysiąc sztuk przyłbic ochronnych o wartości przekraczającej 44 tys. zł. Połowa trafiła do Stawisk.
3
10:34, 01.04.2020
W ramach postępowania przetargowego wpłynęło 5 ofert. Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza złożona została przez firmę BIK – Projekt Sp. z o.o. z Łomży. Spółka wykona prace budowlane za 3,3 mln. Planowane zakończenie prac to koniec sierpnia 2021 roku.
12
19:20, 30.12.2019
Mały Pawełek ma mózgowe porażenie dziecięce pod postacią spastycznego niedowładu czterokończynowego, padaczkę i wiele innych schorzeń. Rehabilitacja i leki potrzebne dziecku są bardzo kosztowne, dlatego rodzina potrzebuje wsparcia. Teraz każdy będzie mógł zapełnić serce na nakrętki, to naprawdę drobny gest, a może odmienić życie chłopca i jego rodziny.
7
13:23, 02.12.2019
Gmina Stawiski przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy instalacji solarnych wykorzystujących odnawialne źródła energii słonecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
REKLAMA