Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
11
19:20, 30.12.2019
Mały Pawełek ma mózgowe porażenie dziecięce pod postacią spastycznego niedowładu czterokończynowego, padaczkę i wiele innych schorzeń. Rehabilitacja i leki potrzebne dziecku są bardzo kosztowne, dlatego rodzina potrzebuje wsparcia. Teraz każdy będzie mógł zapełnić serce na nakrętki, to naprawdę drobny gest, a może odmienić życie chłopca i jego rodziny.
7
13:23, 02.12.2019
Gmina Stawiski przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy instalacji solarnych wykorzystujących odnawialne źródła energii słonecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
13
16:09, 12.11.2019
Rozpoczęta meldunkiem uroczystość zakończona została odprowadzeniem sztandaru wojskowego przez kompanię honorową i złożeniem meldunku o zakończeniu uroczystych obchodów rocznicy odzyskania niepodległości w Stawiskach.
34
06:27, 09.11.2019
Obiekt powstanie przy Szkole Podstawowej w Stawiskach, ale będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców. Samorząd pozyskał na inwestycję 5 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
10
17:11, 09.10.2019
Malownicza trasa rajdu zaczęła się przed budynkiem GOKiSu i prowadziła przez ul. Polową, szosę w kierunku Rogal, następnie Mieszołki i Lisy - gdzie Pani sołtys Katarzyna Zelkowskata poczęstowała rajdowców herbatą.
13:37, 29.09.2019
Osiem jednostek OSP z gminy Stawiski otrzymało łącznie 40 tys. zł z budżetu państwa. Potwierdzenie o przyznaniu dofinansowania druhowie otrzymali z rąk Jarosława Zielińskiego, Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w trakcie spotkania, które odbyło się 20 września br. w Białymstoku.
22
18:02, 18.09.2019
Po zakończeniu realizacji zadania park w Stawiskach ma być nie tylko atrakcyjną przestrzenią do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta i gminy, ale też miejscem świadczącym o bogatej historii tych ziem, dlatego w ramach projektu wyremontowany zostanie pomnik Orła Białego, a na środku parku powstanie szachownica – bo przecież Akiba Rubinstein polski arcymistrz w szachach klasycznych i jeden z czołowych zawodników świata w pierwszych dekadach XX w., urodził się w Stawiskach.
18
13:36, 18.09.2019
Przypomnijmy. Samorząd pozyskał na budowę hali przy szkole w Stawiskach 5 milionów dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska. Nowa hala ma być połączona z budynkiem szkoły rozbudowanym łącznikiem, powstać mają też dojazdy i miejsca parkingowe.
3
10:21, 18.09.2019
Projekt został wybrany w konkursie w ramach działania 6.2 RPOWP (ochrona wody i gleb), w którym można było uzyskać dofinansowanie na inwestycje polegające na kompleksowym wsparciu gospodarki wodno-ściekowej oraz zwiększeniu dostępności do linii wodociągowych i poprawie jakości wody pitnej.
22
14:42, 27.08.2019
Ks. Wojciechowi za posługę w Stawiskach dziękowali m.in. przedstawiciele władz w osobach Pani Agnieszki Rutkowskiej, Burmistrz Stawisk i pani Iwony Niedźwiedzkiej, Zastępcy Burmistrza Stawisk, strażacy ochotnicy, dzieci i… w sposób szczególny podziękowała Księdzu młodzież z Ruchu Lednickiego.
REKLAMA
2
14:04, 27.08.2019
Wszystko dzięki pieniądzom pozyskanym przez Burmistrza Stawisk i Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
27
08:18, 14.08.2019
Po zakończeniu realizacji zadania park w Stawiskach ma być nie tylko atrakcyjną przestrzenią do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta i gminy, ale też miejscem świadczącym o bogatej historii tych ziem, dlatego w ramach projektu wyremontowany zostanie pomnik Orła Białego, a na środku parku powstanie szachownica – bo przecież Akiba Rubinstein polski arcymistrz w szachach klasycznych i jeden z czołowych zawodników świata w pierwszych dekadach XX w., urodził się w Stawiskach.
29
14:45, 13.08.2019
Trwa remont dwukilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 647 położonego na terenie gminy Stawiski. To spełnienie słów, które pod koniec marca br. w Stawiskach na temat tej inwestycji wypowiedział Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego w trakcie spotkania z Agnieszką Rutkowską, Burmistrz Stawisk.
4
12:30, 23.07.2019
Dla mieszkańców oznacza to łatwiejszy dostęp nie tylko do informacji, ale też możliwość składania wniosków do programu Czyste Powietrze w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, a nie w WFOŚiGW w Białymstoku jak dotychczas.
12
21:01, 09.05.2019
Rewitalizacja polegać będzie na budowie nowych urządzeń małej architektury, wykonaniu utwardzonych ścieżek i placów, rozbiórce istniejącego i wykonaniu nowego oświetlenia wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, remoncie istniejącego pomnika.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone