Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
3
20:06, 15.10.2021
Więcej osób z szansą na zatrudnienie – to główny cel projektów, których realizacja zostanie dofinansowana z funduszy europejskich. Decyzję o przyznaniu dotacji zarząd województwa podjął podczas piątkowego (15.10) posiedzenia.
5
12:16, 06.10.2021
Formularz zgłoszenia zadań oraz zasady Budżetu Obywatelskiego dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stawiskach oraz do pobrania poniżej. Wypełniony formularz wraz z poparciem innych osób należy przesłać pocztą na adres Urzędu (Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski) lub złożyć w Punkcie Obsługi Klienta.
9
07:34, 12.09.2021
Trzy gminy: Stawiski, Kobylin-Borzymy i Dąbrowa Białostocka otrzymają dotacje na montaż kolektorów słonecznych na dachach domów mieszkańców, a dwa przedsiębiorstwa: EPV 1 Faszcze i EPV 1 Wizna – na budowę elektrowni fotowoltaicznych. Zarząd województwa na posiedzeniu w piątek, 10 września, zwiększył o blisko 6,7 mln zł budżety dwóch konkursów na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
2
15:23, 27.08.2021
Rozkłady jazdy dostępne są na stronie internetowej www.stawiski.pl oraz w pok. Nr 20 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach. Więcej informacji można uzyskać również pod nr telefonu 86 278 51 95.
23
13:33, 19.07.2021
W podsumowaniu nie zabrakło również informacji na temat tzw. projektów miękkich, wizyt przedstawicieli Rządu RP w Stawiskach, informacji o dofinansowaniu dla OSP czy relacji z wydarzeń kulturalnych. Zarówno z treściwego podsumowania, jak i z przedłożonego radnym szerszego Raportu o Stanie Gminy Stawiski za 2020 rok wynika, że był to bardzo dobry czas dla Gminy Stawiski.
REKLAMA
1
09:05, 02.07.2021
Zadbany plac przy remizie w Porytem to nie tylko kwestia poprawy estetyki, ale przede wszystkim troska o funkcjonalność. Utwardzony teren spełni swoją rolę przy realizacji zadań jednostki OSP, która od niedawna włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
16
08:52, 02.07.2021
Zadanie pt. „Budowa hali sportowej w Stawiskach” realizuje łomżyńska firma Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski. Po zakończeniu jego realizacji do dyspozycji uczniów szkoły, ale też wszystkich mieszkańców Gminy Stawiski, będzie pełnowymiarowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem (szatnie, łazienki) siłownia oraz łącznik pomiędzy nowym obiektem a szkołą.
5
09:24, 17.06.2021
W województwie podlaskim, w ramach tego rządowego funduszu, na popegeerowskich terenach zrealizowanych zostanie 19 inwestycji. Stawiski znalazły się na drugim miejscu pod kątem wysokości pozyskanej dotacji.
38
11:35, 07.05.2021
Burmistrz Stawisk opowiedziała także o swoim marzeniu, czyli stworzeniu terenów inwestycyjnych na terenie gminy. Podkreśliła, że przechodzi przez nią ponad 30 kilometrów Via Baltica. Zachwalała więc znakomitą lokalizację atrakcyjna dla inwestorów. Krajowy Plan Odbudowy ma w jej ocenie pozwolić na przygotowanie terenów inwestycyjnych.
4
11:50, 02.04.2021
Oddana do użytku 28 lat temu Oczyszczalnia Ścieków w Stawiskach wreszcie zostanie rozbudowana i zmodernizowana
REKLAMA
5
07:40, 01.04.2021
250 000 złotych zostanie przekazane na budowę i przebudowę infrastruktury drogowej oraz rozbudowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stawiski. Inwestycja ma na celu m.in. poprawienie złego stanu dróg gminnych, stworzenie bezpiecznych warunków dla użytkowników ruchu drogowego, utworzenie niezbędnych parkingów.
15
12:10, 22.03.2021
Władze Stawisk ogłosiły konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach. To efekt mijającej kadencji obecnego dyrektora placówki.
32
12:20, 08.02.2021
Pierwszym etapem realizacji zadania, na które władze Stawisk pozyskały ponad 3,1 mln zł dotacji, jest trwający obecnie remont parteru budynku po dawnym gimnazjum. To właśnie w tym miejscu mieszkańcy w potrzebie będą mogli korzystać z szerszej niż dotychczas oferty wsparcia. Pieniądze pokrywające 100% kosztów na remont budynku i organizację CUS w Stawiskach pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
17
12:09, 28.01.2021
Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał w ramach inwestycji wodno-ściekowych dotację siedmiu gminom w podlaskiem. Wśród nich jest gmina Stawiski.
1
08:00, 27.01.2021
Jako mieszkaniec, dzięki Lupe możesz: zgłaszać różne problemy, takie jak: awarie, dziury w drogach i inne problemy; kontrolować ich obsługę, otrzymywać informacje o ich załatwieniu (zobaczyć mapę wszystkich zgłoszeń); otrzymywać natychmiastowe informacje o ważnych sprawach i wydarzeniach kulturalnych; sprawdzić harmonogram wywozu odpadów komunalnych (z funkcją powiadomień).
REKLAMA
REKLAMA