Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
1
10:54, 13.03.2019
Blisko 2,2 mln zł otrzymają samorządy z woj. podlaskiego na utworzenie i prowadzenie placówek dla osób starszych w ramach tegorocznej edycji rządowego programu Senior+. Pozwoli to utworzyć 190 nowych miejsc w Klubach oraz dofinansować kolejne 280 miejsc w placówkach już istniejących.
09:14, 13.03.2019
9,8 mln zł z programu Ministerstwa Rodziny „MALUCH+ 2019” trafi do województwa podlaskiego na rozwój i utrzymanie placówek opieki dla najmłodszych dzieci. Utworzonych zostanie 555 nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Dofinansowanych zostanie 2296 już funkcjonujących miejsc opieki, w tym trzy miejsca dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz o specjalnych potrzebach.
11
17:15, 09.03.2019
Jest to bardzo ważne i istotnie, ponieważ wraz z postępem medycyny jak i poprawą warunków bytu, średnia długość życia znacznie się wydłużyła – mówi radny wojewódzki. – W związku z czym potrzeby w zakresie medycyny geriatrycznej z roku na rok będą coraz większe. Cieszę się, że Marszałek wraz z Zarządem dostrzegają potrzeby naszego powiatu i deklarują chęć dalszej współpracy na rzecz poprawy infrastruktury na naszym terenie. Liczę na to, iż niebawem uda nam się po raz kolejny pozyskać środki zarówno te na inwestycje jak i projekty miękkie.
15
10:23, 09.03.2019
Dzięki dotacji z RPO szpital poprawi jakość świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji osób starszych na terenie powiatu kolneńskiego.
21:01, 05.03.2019
Ten projekt jest adresowany do 700 osób (400 kobiet i 300 mężczyzn) biernych zawodowo i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkających w Łomży oraz na terenie powiatów łomżyńskiego, kolneńskiego, zambrowskiego, wysokomazowieckiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i gminy Boćki.
1
09:19, 02.03.2019
1 marca jest datą symboliczną w historii 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W tym dniu dwa lata temu brygada otrzymała imię gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. \"Mścisław\" - Komendanta Okręgu ZWZ-AK Białystok oraz nadane jej zostały tradycje oddziałów bojowych Armii Krajowej, Armii Krajowej Obywateli oraz Zrzeszenia \"Wolność i Niezawisłość\".
3
17:28, 18.02.2019
Karol Pilecki i Cezary Cieślukowski zostali w poniedziałek odwołani z prezydium podlaskiego sejmiku. Radni opozycyjni nie wzięli udziału w głosowaniu.
36
13:06, 18.02.2019
Marcin Sekściński ostatnio szefował w Centrum Kultury Gminy Kolno. Wcześniej był Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Powiatu Kolneńskiego oraz kierownikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie.
27
20:03, 17.02.2019
Cieszę, że ludzie z Kolna awansują i zajmują stanowiska dyrektorskie w powiecie jak i województwie – podkreśla Wojciech Sekściński. – Mam nadzieję, że choć trochę wpłyną na poprawę standardów życia na naszym terenie. Jednocześnie życzę dalszego powodzenia w życiu zawodowym. Życzę, aby ich przemyślane decyzje służyły jak najlepiej mieszkańcom.
74
11:15, 15.02.2019
Marcin Sekściński od poniedziałku obejmie stanowisko zastępcy dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1
09:41, 15.02.2019
W stolicy województwa główne obchody odbyły się pod pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej. Prezes Okręgu Białystok Światowego Związku Żołnierzy AK mjr Czesław Chociej w przemówieniu przypomniał, że utworzenie Armii Krajowej miało służyć scaleniu organizacji niepodległościowych, które nie godziły się z okupacją.
6
15:37, 14.02.2019
Na liście przedsiębiorstw, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów znalazła się między innymi kolneńska firma Hetman. Wnioskowany projekt – Wzrost konkurencyjności firmy Hetman Produkcja s.c. dzięki wdrożeniu wyników prac B+R, nowej technologii produkcji oraz nowej kategorii ubrań roboczych.
1
07:52, 12.02.2019
W poniedziałek 11 lutego płk SG Grzegorz Biziuk oraz płk Sławomir Kocanowski podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej a 1 Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej.
2
11:17, 11.02.2019
Od kilku lat zajmowała się m.in. współpracą z mediami oraz była redaktorką informatora RPOWP „Zmieniamy Podlaskie”. W międzyczasie prowadziła też zajęcia dla studentów studiów podyplomowych związanych z funduszami UE na Politechnice Białostockiej i Uniwersytecie w Białymstoku.
2
13:21, 07.02.2019
Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki wycofał swoją rezygnację. i pozostanie na stanowisku. Według marszałka nowe władze PiS musiały mu udzielić wotum zaufania.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone