Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
2
07:59, 02.09.2019
Jak informuje Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, na ekspresowej trasie Stawiski-Szczuczyn powstanie węzeł drogowy Grabowo, miejsca obsługi podróżnych, zjazdy, połączenia z drogami lokalnymi.
17
09:16, 30.08.2019
Samorząd gminy Kolno uruchomi połączenie autobusowe na trasie Kolno-Janowo-Łosewo-Niksowizna-Gietki. Autobus będzie kursował rano i po południu. Dofinansowanie wynosi złotówkę do każdego wozokilometra. Teraz trzeba jeszcze wyłąnić operatora do obsługi tej linii.
16
10:24, 27.08.2019
Córka legendarnego generała Andersa w 2016 roku została wystawiona przez PiS jako kandydatka w wyborach uzupełniających do Senatu RP w okręgu łomżyńsko-suwalskim. Z mandatu zrezygnował wtedy obecny wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Anders wygrała wybory i zastąpiła senatora PiS.
8
09:26, 14.08.2019
Z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dofinansowywane będzie przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie.
10
11:37, 13.08.2019
Stefan Krajewski, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w naszym województwie, wystosował list do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.
11:36, 08.08.2019
W przyszłym tygodniu planowane jest rozpoczęcie prac związanych z przebudową drogi krajowej nr 61 w granicach administracyjnych Łomży, czyli ulicy Wojska Polskiego. Inwestycja będzie realizowana na odcinku od ul. Polowej do ul. Sikorskiego.
15:51, 02.08.2019
Żołnierze 1 PBOT dziedziczą tradycje oddziałów bojowych podziemia niepodległościowego działającego na terenie Podlasia. Na znak zobowiązania, jakie przyjęli od kombatantów ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Białystok, noszą na mundurach oznaki rozpoznawcze brygady ze znakiem Polski Walczącej. Kultywowanie tradycji powstańczej, zapewnienie żywej pamięci o bohaterach wpisuje się w realny wymiar misji brygady. Żołnierze z 11, 12, 13 i 14 batalionu lekkiej piechoty upamiętnili bohaterów Powstania Warszawskiego we wszystkich lokalizacjach pododdziałów.
15:34, 31.07.2019
W środę (31 lipca) prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski złożył do Prokuratury Rejonowej w Białymstoku uzupełnienie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Artura Kosickiego – Marszałka Województwa Podlaskiego i Roberta Jabłońskiego – zastępcę Dyrektora Gabinetu Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego, będących funkcjonariuszami publicznymi.
16:16, 25.07.2019
W czwartek (25 lipca) prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski złożył do Prokuratury Rejonowej w Białymstoku zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez marszałka województwa podlaskiego Artura Kosickiego.
1
18:25, 24.07.2019
- Zgodnie z zapowiedzią złożoną podczas konferencji prasowej, która odbyła się 22 lipca br., Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki złożył dziś (24.07.) do Prokuratury Rejonowej Białystok - Północ zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Tadeusza Truskolaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku, polegającego na zaniechaniu podjęcia czynności określonych w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. 2019 r. poz. 631) w stosunku do zgromadzenia publicznego zgłoszonego pod nazwą „Pierwszy Białostocki Marsz Równości” organizowanego w dniu 20 lipca 2019 r. w Białymstoku, czyli przestępstwa określonego w art. 231 §1 kk.- poinformowała Izabela Smaczna – Jórczykowska Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Podlaskiego
REKLAMA
09:03, 21.07.2019
W bieżącym roku w konkursie uczestniczyło 61 gospodarstw. Podstawą ich oceny były elementy wpływające na bezpieczeństwo pracy, a w szczególności: organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa, ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych, stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej, przechowywanie środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych, estetyka gospodarstw, zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym
15:13, 17.07.2019
Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka Robert Jabłoński podtrzymał wolę organizacji przez Marszałka Województwa Podlaskiego zgromadzenia wyrażającego poparcie dla idei rodziny w rozumieniu art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Organizacja zgromadzenia polegającego na przemarszu ma również zapewnić mieszkańcom Białegostoku sprawne, komfortowe i przede wszystkim bezpieczne dotarcie na Piknik Rodzinny odbywający się w tym samym dniu na dziedzińcu Pałacu Branickich.
09:02, 09.07.2019
Polskie Stronnictwo Ludowe w województwie podlaskim jest gotowe do startu w ramach Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska w jesiennych wyborach parlamentarnych.
13
21:46, 06.07.2019
Burmistrz Kolna został przewodniczącym Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
2
09:56, 03.07.2019
Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dotacje w wysokości 3,7 miliona złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego na cztery projekty skierowane do osób najbardziej potrzebujących z naszego regionu.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone