Zamknij
REKLAMA

15 lat w Unii Europejskiej. Województwo podlaskie

15:51, 12.05.2019 |
Skomentuj
Fot. Wrota Podlasia
REKLAMA

Dzięki Funduszom Europejskim nasz region bardzo się rozwinął. Powstały nowe firmy, miejsca pracy, drogi, tereny inwestycyjne, zmodernizowane zostały szkoły, uczelnie i szpitale, duża pomoc została też przeznaczona na odnawialne źródła energii i gospodarkę niskoemisyjną. To inwestycje twarde, ale jak wiele działo się w sferze społecznej! Mieszkańcy podnosili kompetencje i umiejętności na szkoleniach i warsztatach, dzięki dotacjom zakładali działalność gospodarczą, zyskiwali samodzielność.

Województwo podlaskie od 2004 roku zrealizowało blisko 12 tys. projektów, na które otrzymaliśmy 20 mld zł dofinansowania z Unii Europejskiej.

− W poprzedniej perspektywie i na początku naszego członkostwa w Unii województwo podlaskie odrabiało przede wszystkim zapóźnienia rozwojowe, ponieważ nasz region przez wiele lat był niedoinwestowany. Realizowane były wówczas głównie projekty infrastrukturalne – budowa i modernizacja dróg, kanalizacji, zakup wyposażenia do szkół, uczelni, szpitali czy inwestycje w parki maszynowe w firmach – mówi Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.  − W tej perspektywie nacisk kładziemy na projekty badawczo-rozwojowe, transfer nauki i biznesu, zwłaszcza w obszarach naszych inteligentnych specjalizacji, takich jak m.in. przemysł rolno-spożywczy, metalowo-maszynowy, sektor medyczny czy ekoinnowacje – podkreśla marszałek. I dodaje: – Naszym priorytetem jest zwiększanie konkurencyjności regionu i rozwój gospodarczy. Ale bez zbudowania bazy infrastrukturalnej nie moglibyśmy przejść do tego etapu. Zawdzięczamy go w dużej mierze funduszom europejskim.

Liczby

Województwo podlaskie

Od 2004 do 2019 roku:

Zrealizowaliśmy dzięki wsparciu Funduszy Europejskich: 11 895 projektów

Wartość tych projektów: 34,86 mld zł

Dofinansowanie z UE: 20,16 mld zł

Efekty to m.in: (wszystkie programy)

Blisko 9 tys. nowych miejsc pracy
Ponad 2,5 tys. przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc
Ponad 25 tys. osób w gospodarstwach domowych, podłączonych do sieci kanalizacyjnej (230 km sieci kanalizacyjnej)
Ponad 30 tys. osób w gospodarstwach domowych, podłączonych do sieci wodociągowej (121 km sieci wodociągowej)
3,5 tys. km sieci internetu szerokopasmowego
725 km wybudowanych i przebudowanych dróg
Ponad 800 tys. specjalistycznych badań medycznych, na kupionym dzięki dotacjom sprzęcie

RPOWP (2007-2013 i 2014-2020)

Prawie 7 tys. nowych miejsc pracy

Ponad 1000 projektów zrealizowanych przez podlaskich przedsiębiorców
148 ha terenów inwestycyjnych
558  km nowych lub zmodernizowanych dróg
45 km wybudowanej sieci wodociągowej
80 km wybudowanej sieci kanalizacyjnej
642 km wybudowanej sieci internetu szerokopasmowego
44 tys. jednostek wytwarzania energii z OZE
Ponad 100 tys. uczniów, którzy skorzystali z projektów dydaktycznych
14 tys. osób długotrwale bezrobotnych lub biernych zawodowo, którym udzielono wsparcia
Blisko 8 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z pomocy
473 zabytki objęte wsparciem
96 nowych produktów turystycznych
171 wybudowanych/przebudowanych obiektów turystycznych
51 doposażonych instytucji ochrony zdrowia
502 tys. specjalistycznych badań medycznych
359 uruchomionych usług on-line

PO Kapitał Ludzki (część regionalna 2007-2013)

8 tys. osób otrzymało środki na założenie działalności gospodarczej
68 tys. bezrobotnych objętych wsparciem
57 tys. pracujących dorosłych, którzy przeszli szkolenia
Blisko 4 tys. utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego
7,6 tys. uczniów skorzystało ze staży i praktyk zawodowych
1200 szczególnie uzdolnionym uczniom przyznano stypendia
9,6 tys. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym skorzystało z pomocy
662 podmiotów ekonomii społecznej otrzymało wsparcie

ZPORR (2004-2006)

130 km wybudowanych/przebudowanych dróg
140 ha terenów inwestycyjnych
115 km sieci wodociągowej
41 km sieci kanalizacyjnej
213 sztuk sprzętu medycznego dla zakładów opieki zdrowotnej
34 tys. studentów korzystających z infrastruktury objętej wsparciem
61 tys. osób korzystających z nowej infrastruktury sportowej, kulturalnej, rekreacyjnej 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (2)

hmmhmm

6 1

A ile Polska musiała wpłacić składki do UE aby z niej otrzymać dofinansowanie? 09:35, 13.05.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

GG

4 1

A teraz prosimy o podsumowanie dla Kolna 20:54, 13.05.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA