Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
9
15:00, 16.05.2022
Poprawiona będzie także geometria trasy, przebudowane będą również skrzyżowania. Zmiany mają poprawić komfort korzystania z drogi, ale przede wszystkim zwiększyć poziom bezpieczeństwa jej użytkowników. - mówi Starosta Kolneński, Tadeusz Klama.
18:40, 14.05.2022
Tadeusz Klama przekazał też sprzęt strażakom z OSP Chludnie - Włodki, z okazji nadania ich jednostce sztandaru. Podziękował im też za dotychczasową służbę i poświęcenie swojego czasu dla innych, dla zapewnienia im bezpieczeństwa.
5
11:57, 13.05.2022
"Powstanie lądowiska przy naszym szpitalu zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Kolneńskiego. Zapewni im sprawniejszą i przede wszystkim szybszą pomoc. Teraz, kiedy pacjent wymaga transportu lotniczego, trzeba go najpierw przewieźć na najbliższe lądowisko, czyli na przykład do Łomży. Kiedy lądowisko będzie przy naszym szpitalu, helikopter będzie mógł wylądować przy samej placówce. A pacjenci trafią na pokład w kilka minut od opuszczenia szpitalnego oddziału" - mówił Starosta Kolneński, Tadeusz Klama.
4
17:26, 12.05.2022
Cztery podlaskie samorządy otrzymają 1,9 mln zł na dostosowanie budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
07:40, 02.05.2022
Promesy na sumę ponad 11 mln zł na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dostało w piątek (29.04) 14 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
REKLAMA
11:53, 29.04.2022
Pomoc finansową w wysokości łącznie 8,6 mln zł otrzyma 17 podlaskich samorządów (16 gmin i jeden powiat). Tak jednogłośnie zdecydowali radni wojewódzcy podczas czwartkowego (28.04) posiedzenia sejmiku. Pieniądze pochodzą z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. To kolejne dotacje z tej puli w tym roku. W lutym radni rozdysponowali już 20 mln zł dla 28 samorządów.
3
13:32, 27.04.2022
Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podczas wczorajszej konferencji prasowej poinformował o tym, jak wygląda finansowanie pobytu uchodźców z Ukrainy w województwie podlaskim.
14
17:49, 25.04.2022
W Starostwie Powiatowym w Kolnie z okazji Dnia Książki, Starosta Kolneński, Tadeusz Klama i Wicestarosta, Karol Pieloszczyk spotkali się z uczniami IV klasy Szkoły Podstawowej nr 1. Czytali im bajki, ale także mówili o tym jak ważne jest czytanie - mówi dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie, Bożena Kowalewska.
4
07:34, 20.04.2022
Z informacji przekazanej przez dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie wynika, że o zamówienie ubiegają się 4 firmy. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji kwotę w wysokości 10.8 mln.
4
07:23, 19.04.2022
Drugi przetarg dotyczy inwestycji pn. Poprawa dostępności budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie w celu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
REKLAMA
08:46, 16.04.2022
Oto wykaz dotowanych ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku:
11
11:20, 15.04.2022
Najważniejsze to możliwość pracy z pacjentem, bo pacjent psychiatryczny wymaga indywidualnego podejścia, indywidualnej pracy, żeby było miejsce na rozmowy, na terapię.
4
12:05, 12.04.2022
W ramach wsparcia realizacji zadań publicznych odpowiadających zadaniom powiatu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zgodnie z konkursem ogłoszonym uchwałą Nr 88/437/22 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 24 lutego 2022 r. dotacje z budżetu Powiatu Kolneńskiego otrzymują organizacje pozarządowe zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
1
16:05, 10.04.2022
Ofiarami zbrodni katyńskich były też rodziny zamordowanych. W nocy z 12 na 13 kwietnia 1940 roku ich członkowie zostali aresztowani i deportowani. Wywieziono ich w głąb Związku Radzieckiego, przede wszystkim do Kazachstanu. Według szacunków historyków było to ponad 60 tysięcy Polaków.
12
09:04, 09.04.2022
Inwestycja polega na: wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę oraz wykonaniu prac budowlanych.
REKLAMA
REKLAMA