Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
20
14:12, 09.11.2019
W ramach przebudowy na całym odcinku drogi zaprojektowano konstrukcję nawierzchni jezdni o szer. 5,5 m dla ruchu KR 2 z betonu asfaltowego, uzupełnienie poboczy o szer. 2x1 m, zjazdy gospodarcze, przepusty pod koroną drogi, drogami bocznymi i zjazdami oraz wycinkę drzew.
5
10:46, 24.10.2019
Celem obchodów Międzynarodowego Dnia Niewidomych jest przypomnienie, że osoby niewidome i słabowidzące są obecne w naszym społeczeństwie oraz uczestniczą w nim na równi z osobami pełnosprawnymi.
67
18:23, 21.10.2019
– Brakowało w tych relacjach empatii, zwykłego zrozumienia i chęci pomocy innym – podkreśla starosta. – Pracowałem w kilku zakładach pracy i tam jego praca wyglądała zupełnie inaczej. Skarbnik był zawsze gotowy do pomocy. Nie było sytuacji, że pracownik czy naczelnik wydziału boi się wejść do pani skarbnik porozmawiać. To jest niedopuszczalne.
62
14:15, 21.10.2019
Głosowanie nad wnioskiem starosty o odwołanie skarbnik powiatu odbyło się podczas sesji 21 października.
97
16:43, 19.10.2019
Na tych łamach jej nie bronimy, ale chcemy wiedzieć, czemu taka decyzja ma zapaść. Starosta i radni to tylko nasi przedstawiciele. Powiat nie jest ich własnością. Domagamy się informacji. Piszący te słowa ma możliwości rozmów z radnymi, ale na razie nikt oficjalnie nic nie chce mówić. Co ciekawe, nawet nieoficjalnie niewiele mówią o konkretach (straciłem ich zaufanie, czy po prostu nie ma o czym?).
147
11:18, 15.10.2019
Radni zadecydują więc o ewentualnym odwołaniu podczas najbliższej sesji powiatowej, która odbędzie się 21 października. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę.
3
16:27, 09.10.2019
Wystawa w Szepietowie jest wielką imprezą hodowlaną na terenie województwa podlaskiego. Zamyka 3-letni okres pracy włożonej w wyhodowanie ogiera przeznaczonego do rozrodu. Służy między innymi do promocji koni, będących żywą wizytówką naszego województwa w kraju.
11:03, 09.10.2019
Firma Kolbud z Kolna wygrała przetarg ogłoszony przez władze powiatu na adaptację pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie – II etap. Przedsiębiorstwo wykona prace za 1.2 mln. W przetargu złożone zostały dwie oferty. Firma z Łomży zaproponowała wykonanie prac adaptacyjnych za prawie 1.4 mln.
5
10:45, 09.10.2019
Celem projektu jest wykonanie niezbędnych robót budowlanych w Pododdziale Geriatrycznym oraz Oddziale Medycyny Paliatywnej tj. remont sal chorych, wymiana instalacji elektroenergetycznej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej wewnątrz pomieszczeń użytkowych.
37
19:51, 25.09.2019
W tym samym miejscu wojewoda podlaski przekazał staroście kolneńskiemu decyzję o przyznaniu dofinansowania miejscowemu szpitalowi na zakup tomografu w kwocie 1,6 mln. Te akurat środki pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu państwa.
REKLAMA
24
12:15, 25.09.2019
Szpital Ogólny w Kolnie otrzymał 1,6 mln dofinansowania z rezerwy budżetu państwa na zakup tomografu. O dofinansowaniu poinformował nas poseł Kazimierz Gwiazdowski.
13
09:29, 24.09.2019
Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolneńskiego (Starosta Kolneński) poszukuje usługodawców do składania ofert na prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego – Powiat Kolneński (tj. Starostwo Powiatowe w Kolnie i powiatowe jednostki organizacyjne).
09:10, 20.09.2019
W założeniach do projektu budżetu powiatu na 2020 r. przewiduje się niewielki wzrost dochodów powiatu, w związku ze wzrostem PKB o 3,7 % w stosunku do 2019 r. Wzrost ten może dotyczyć dochodów budżetu powiatu takich jak: subwencja wyrównawcza i subwencja równoważąca.
3
08:45, 17.09.2019
Zarząd Powiatu przedstawił założenia kierunkowe polityki społecznej i gospodarki powiatu, które - po publicznej dyskusji oraz po zaopiniowaniu przez komisje rady powiatu – posłużą jako wytyczne do dalszych prac nad budżetem powiatu na rok 2020.
5
06:22, 17.09.2019
W odpowiedzi poinformowano nas, iż w najbliższych latach nie przewiduje się takiego przedsięwzięcia, a ponadto wskazano, iż droga m 647 na odcinku Kolno­ Stawiski należy do relatywnie najsłabiej obciążonych odcinków sieci o znaczeniu regionalnym i m.in. z tych względów nie znalazła się na liście rankingowej 30 najważniejszych zadań inwestycyjnych na Podlasiu na lata 2014-2020.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone