Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
1
08:45, 17.09.2019
Zarząd Powiatu przedstawił założenia kierunkowe polityki społecznej i gospodarki powiatu, które - po publicznej dyskusji oraz po zaopiniowaniu przez komisje rady powiatu – posłużą jako wytyczne do dalszych prac nad budżetem powiatu na rok 2020.
1
06:22, 17.09.2019
W odpowiedzi poinformowano nas, iż w najbliższych latach nie przewiduje się takiego przedsięwzięcia, a ponadto wskazano, iż droga m 647 na odcinku Kolno­ Stawiski należy do relatywnie najsłabiej obciążonych odcinków sieci o znaczeniu regionalnym i m.in. z tych względów nie znalazła się na liście rankingowej 30 najważniejszych zadań inwestycyjnych na Podlasiu na lata 2014-2020.
2
09:36, 16.09.2019
Kilka miesięcy temu radni dyskutowali na temat placówki mieszczącej się w budynku Starostwa. Temat został poruszony w związku z wątpliwościami zarządu, dotyczącymi zasadności prowadzenia Bursy. Ostatecznie nie doszło do jej rozwiązania.
07:18, 11.09.2019
Chodzi o część budynku usytuowanego na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie przy ulicy Wojska Polskiego. W 2017 roku zabudowana część terenu w ramach darowizny została przeznaczona na siedzibę Brygady Patrolowej w Kolnie PZDW Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży.
3
12:58, 09.09.2019
W niedzielę, 8 września, w kościele pw. św. Anny w Kolnie o godz. 1100 odbyły się dożynki parafialne w których udział wziął Starosta Kolneński Tadeusz Klama.
1
11:20, 09.09.2019
Pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie wykonali utwardzenie pobocza (strona prawa) w miejscowości Brzozowo na długości 300 mb o szerokości 1 m z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm.
27
07:01, 05.09.2019
Starosta twierdzi, że na razie w ramach zadań własnych Powiatowy Zarząd Dróg nie da rady teraz tego wykonać. Tadeusz Klama uważa, że trzeba to zlecić firmie zewnętrznej lub jeszcze poczekać z rozpoczęciem prac.
8
15:59, 04.09.2019
W dniu 30 sierpnia Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań rekomendowanych przez Wojewodę Podlaskiego do dofinansowania w 2019 r. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Na liście podstawowej do dofinansowania znalazły się drogi gminne w powiecie kolneńskim.
4
11:50, 03.09.2019
Przedmiotem zamówienia jest zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji administracyjno-mieszkalnej na funkcję administracyjną i środowiskowy dom samopomocy wraz z jego nadbudową, przebudową, wykonanie elewacji zewnętrznej i instalacji odgromowej, dostawy i montażu dźwigu osobowego, remontu I piętra, remontu stropodachu I piętra oraz dostawy wyposażenia.
3
09:58, 03.09.2019
– Ta ulica przez te wszystkie kadencje była męczona i teraz jest praktycznie wykończona – tłumaczy Michał Kulczewski. – Został jednak odcinek między bankiem i garażami, to jest odcinek długości może 150 metrów. Tam jest stary i zaniedbany chodnik. Czy tam by się nie dało czegoś zrobić?
REKLAMA
1
09:51, 02.09.2019
Dofinansowanie z FDS dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny jst, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów realizacji zadania.
1
08:33, 30.08.2019
Projekt obejmuje swoim zakresem zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby geriatrii, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji osób starszych oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych w Pododdziale Geriatrycznym oraz Oddziale Medycyny Paliatywnej.
17
11:38, 27.08.2019
Poprawa bezpieczeństwa ruchu w Stawiskach, została zrealizowana poprzez zamontowanie progów zwalniających na ul. Polowej w ciągu drogi powiatowej nr 1821B Stawiski-Rogale-Sokoły-Romany-Wilamowo-Słucz. Przy ul. Polowej zlokalizowane są dwa budynki oświatowe Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Stawiskach oraz kompleks boisk sportowych „Orlik”, co przekłada się na wzmożony ruch pieszych. Nadmierne prędkości rozwijane przez kierowców stwarzają realne zagrożenie dla przechodniów. Przeciwdziałać mają temu : ograniczenie na całym odcinku ulicy prędkości dopuszczalnej dla pojazdów do 30 km/h oraz zamontowanie w/w progów zwalniających.
2
20:10, 22.08.2019
Wartość całości inwestycji wynosi ponad 4 mln zł. Istniejąca wcześniej nawierzchnia drogi posiadała szerokość 5 m oraz wykonana była w technologii powierzchniowego utrwalenia.
3
08:36, 10.08.2019
Beata Kozłowska wcześniej pełniła tylko obowiązki kierownika w kolneńskiej placówce. W międzyczasie uzupełniła kwalifikacje (uzyskała specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, która jest wymagana przy kierowaniu tego typu instytucjami) i nic nie stało już na przeszkodzie, aby wziąć udział w konkursie.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone