Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
40
11:42, 20.01.2020
Po 21 latach kierowania Powiatowym Urzędem Pracy w Kolnie na emeryturę przechodzi Wacław Sójko. Na razie stanowisko dyrektora zajmie jego zastępczyni - Dorota Konopka. W lutym zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko szefa PUP.
3
15:02, 14.01.2020
Tak duża modernizacja jest możliwa dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wszystkie prace i zakup nowoczesnego sprzętu będą kosztowały cztery miliony złotych. Wkład własny to sześćset tysięcy złotych. Modernizacja potrwa do końca sierpnia.
11
12:19, 31.12.2019
Według zatwierdzonego przez radnych budżetu, przyszłoroczne dochody powiatu zaplanowane są na poziomie ponad trzydziestu dziewięciu milionów trzystu tysięcy złotych. Wydatki mają być o milion trzysta tysięcy większe. Deficyt ma być, w części, pokryty z kredytu, a w części z innych dochodów powiatu, które wynikają np z realizacji projektów.
2
16:21, 20.12.2019
Hasło to jest odniesieniem słów Jana Pawła II wypowiedzianych na krakowskich Błoniach w 1979 r. Nawołuje do umocnienia innych w pokonywaniu samych siebie i realizowaniu podjętych zadań.
17
11:57, 20.12.2019
Młodzież z Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie śpiewała kolędy i zaprezentowała choreografię do muzyki o charakterze bożonarodzeniowym. Część artystyczna została przygotowana przez Panie Justynę Targońską,i Annę Dudę, Barbarę Lutrzykowską oraz Barbarę Dobrzycką.
4
09:49, 20.12.2019
Będzie on wyposażony w nowoczesny sprzęt, dostosowany do potrzeb osób starszych. W ramach projektu szpital będzie też miał nową karetkę.
13
14:55, 04.12.2019
Dokumenty podpisał Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Starosta Kolneński Tadeusz Klama, Wicestarosta Karol Pieloszczyk oraz Skarbnik Anna Olszak.
3
14:33, 04.12.2019
Warsztaty Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie zostaną wyremontowane. Wzbogaci i unowocześni się również park maszynowy
10:49, 03.12.2019
Starosta ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kolneńskiego w 2020 roku.
5
14:38, 27.11.2019
Równolegle przygotowywany jest również wniosek do Ministerstwa Zdrowia o fundusze na dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. Wykonana ma być dodatkowa klatka schodowa, parking, łazienki i rejestracja z elektronicznym powiadamianiem. Dostosowanie obiektu dla osób niewidomych wymaga też zastosowania specjalnego oznakowania, sygnalizacji świetlnej i głosowej.
REKLAMA
20
14:12, 09.11.2019
W ramach przebudowy na całym odcinku drogi zaprojektowano konstrukcję nawierzchni jezdni o szer. 5,5 m dla ruchu KR 2 z betonu asfaltowego, uzupełnienie poboczy o szer. 2x1 m, zjazdy gospodarcze, przepusty pod koroną drogi, drogami bocznymi i zjazdami oraz wycinkę drzew.
5
10:46, 24.10.2019
Celem obchodów Międzynarodowego Dnia Niewidomych jest przypomnienie, że osoby niewidome i słabowidzące są obecne w naszym społeczeństwie oraz uczestniczą w nim na równi z osobami pełnosprawnymi.
69
18:23, 21.10.2019
– Brakowało w tych relacjach empatii, zwykłego zrozumienia i chęci pomocy innym – podkreśla starosta. – Pracowałem w kilku zakładach pracy i tam jego praca wyglądała zupełnie inaczej. Skarbnik był zawsze gotowy do pomocy. Nie było sytuacji, że pracownik czy naczelnik wydziału boi się wejść do pani skarbnik porozmawiać. To jest niedopuszczalne.
62
14:15, 21.10.2019
Głosowanie nad wnioskiem starosty o odwołanie skarbnik powiatu odbyło się podczas sesji 21 października.
97
16:43, 19.10.2019
Na tych łamach jej nie bronimy, ale chcemy wiedzieć, czemu taka decyzja ma zapaść. Starosta i radni to tylko nasi przedstawiciele. Powiat nie jest ich własnością. Domagamy się informacji. Piszący te słowa ma możliwości rozmów z radnymi, ale na razie nikt oficjalnie nic nie chce mówić. Co ciekawe, nawet nieoficjalnie niewiele mówią o konkretach (straciłem ich zaufanie, czy po prostu nie ma o czym?).
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone