Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
13
09:28, 17.07.2019
Do przeprowadzenia procedury naboru powołano komisję w składzie: Tadeusz Klama (starosta) - przewodniczący komisji, Krzysztof Sobiewski (Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie) - członek komisji i Agnieszka Chrzanowska (sekretarz powiatu) - członek komisji.
4
12:23, 05.07.2019
Podpisano umowę na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1891 B na odcinku Janowo-Łosewo-Niksowizna, którą będzie realizowało PBK w Łomży. Wartość całości inwestycji wynosi ponad 4 mln zł.
7
12:04, 05.07.2019
Trwa remont mostu na rzece Skroda w ciągu drogi powiatowej Nr 1896 B. Koszt inwestycji opiewa na kwotę 136 tys. zł. Remont mostu realizowany jest ze środków własnych Powiatu Kolneńskiego.
2
18:22, 27.06.2019
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ogłasza nabór na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko urzędnicze: głównego księgowego
3
22:37, 26.06.2019
Podczas sesji radni w pierwszej kolejności zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku oraz wnioskiem i opinią Komisji Rewizyjnej.
2
10:29, 24.06.2019
W szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu kolneńskiego odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Nadszedł długo oczekiwany dzień, dzień podsumowania wytężonej nauki i pracy, dzień nagród i pochwał oraz odbioru świadectw, a przede wszystkim dzień rozpoczęcia zasłużonego wypoczynku wakacyjnego.
16
14:14, 17.06.2019
Uroczystości odbyły się w niedzielę 16 czerwca w Stawiskach. Pododdziały Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu zebrały się przy Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego, gdzie o godz. 12.00 w ich intencji została odprawiona msza święta.
16
13:37, 17.06.2019
W województwie warmińsko-mazurskim mamy do czynienia z zagrożeniem. Jak informuje Katarzyna Waszkiewicz, tylko w tym roku na terenie sąsiedniego województwa stwierdzono 31 przypadków ASF u dzików. Odstrzał na naszym terenie ma zminimalizować ryzyko przejścia ASF.
4
18:27, 11.06.2019
Miasto Kolno będzie natomiast realizować projekt: Termomodernizacja budynków komunalnych oraz obiektu użyteczności publicznej - siedziby MOPS. Samorząd dostanie ponad 2,6 mln (całość projektu to ponad 3,2 mln).
27
09:21, 04.06.2019
Agnieszka Chrzanowska pracuje w urzędzie przy ulicy 11 Listopada 1 od 18 lat. Zaczynała od stażu, była referentem i inspektorem w wydziale organizacyjnym. Ostatnio kierowała tym wydziałem jako naczelnik.
10
08:09, 04.06.2019
W wyniku postępowania konkursowego dyrektorem placówki na okres od 1 września 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2024 r. został Zdzisław Śliwecki. W ramach konkursu wpłynęła tylko jedna oferta.
2
16:20, 30.05.2019
W podpisaniu umów wzięli udział: marszałek Artur Kosicki, burmistrz Kolna Andrzej Duda, wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski oraz burmistrz Stawisk Agnieszka Rutkowska.
15
14:44, 30.05.2019
Dzięki zrealizowanej inwestycji Szpital Ogólny w Kolnie unowocześnił bazę sprzętową, przez co będzie miał możliwość wdrożenia również nowych metod leczenia przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa pacjentów.
12
10:50, 29.05.2019
Deficyt budżetu powiatu kolneńskiego na dzień 31 grudnia 2018r. wyniósł – 572 360,22 zł, natomiast wolne środki budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2018r. wyniosły – 2 477 437,45 zł.
12
08:24, 29.05.2019
W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone