Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
6
07:55, 18.05.2019
17 maja podpisano umowę pomiędzy Powiatem Kolneńskim a Gminą Kolno. Przedmiotem umowy jest udzielenie w 2019 roku Powiatowi Kolneńskiemu przez Gminę Kolno pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891 B na odcinku Janowo – Łosewo – Niksowizna” realizowanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
39
13:23, 15.05.2019
O zwiększeniu wynagrodzeń mówiono już od jakiegoś czasu. Podwyżki wejdą w życie prawdopodobnie od czerwca. Każdy z pracowników otrzyma miesięcznie około 150 zł brutto więcej.
34
10:19, 12.05.2019
Przewodniczący Rady Powiatu Kolneńskiego uważa, że to powinno być bezwzględnie poprawione, zwłaszcza jeżeli inwestycję obejmuje jeszcze okres gwarancyjny.
29
08:23, 11.05.2019
Radni powiatowi dokonali podczas ostatniej sesji zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2019 rok w związku z inwestycją. Wprowadzone zmiany dotyczą dofinansowania z gminy Kolno w wysokości 500 000 zł oraz dofinansowania z budżetu wojewody w wysokości 2 120 467 zł na przebudowę drogi powiatowej Janowo – Łosewo – Niksowizna. Cała wartość inwestycji to 4 240 934 zł. Pozostałą część sfinansuje powiat kolneński.
39
18:21, 08.05.2019
Realizowane są remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami na drodze powiatowej nr 1888B w okolicach miejscowości Krusza oraz Charubin.
1
11:46, 08.05.2019
Celem głównym jest zwiększenie do 31 marca 2022 r. aktywności społecznej i zawodowej 700 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego, poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej świadczonej przez CIS: uzyskanie zatrudnienia przez min. 25% osób i podjęcie aktywności społecznej przez min. 34% osób.
4
11:25, 08.05.2019
Z poboczy i rowów przy drogach powiatowych usuwane są zalegające śmieci. Zakończono już zbiórkę śmieci wzdłuż drogi powiatowej nr 1861B. Zebrano ponad tonę odpadów.
26
10:04, 18.04.2019
16 kwietnia w Urzędzie Miasta Kolno Burmistrz Andrzej Duda i Wójt Gminy Kolno Józef Bogdan Wiśniewski oficjalnie poparli wypracowane z inicjatywy Wójta Gminy Łomża Piotra Kłysa stanowisko rządowego planu realizacji infrastruktury kolejowej w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego tzw. „10 szprych do lotniska”.
10
12:11, 17.04.2019
O ile inwestycja w Janowie będzie prawdopodobnie realizowana, to były wcześniej wątpliwości czy uda się w tym roku wykonać remont ulicy w Kolnie. Kolno jest rozkopane, a władze miasta chcą jeszcze na tej ulicy wykonać poważne prace ziemne. Zostało mało czasu na wykonanie remontu, ponieważ trzeba brać pod uwagę procedurę przetargową.
8
13:24, 16.04.2019
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego przewodniczący komisji konkursowej powiadomi indywidualnie kandydatów pisemnie, w postaci papierowej, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji konkursowej.
23
12:05, 10.04.2019
W obchodach wzięli udział między innymi przedstawiciele samorządów, organizacji związkowych oraz instytucji publicznych. Obecni byli również reprezentanci służb mundurowych.
30
12:35, 02.04.2019
– Chodzi o to, żeby te wychowawstwo było godne – dodaje radna. – Działka wychowawcza jest bardzo istotna w szkołach, jest coraz więcej problemów, nawet emocjonalnych. Wychowawcy odgrywają niezwykle ważną rolę w szkołach.
21
10:57, 01.04.2019
Wykonanie drogi z Kolna do Grabowa od początku oddania inwestycji budziło niejakie kontrowersje. Stan nawierzchni badali nawet eksperci z zewnątrz. Natomiast rolnikom nie podobały się zwłaszcza pobocza i przepusty.
21
22:39, 31.03.2019
W sobotę 30 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli odbyło się spotkanie polityków Prawa i Sprawiedliwości z mieszkańcami gminy Turośl.
7
11:40, 29.03.2019
Uczestnicy ŚDS po wielodniowych przygotowaniach pod okiem pracowników przygotowali część artystyczną pt. „Być jak Leonardo da Vinci”, która wywarła wrażenie na gościach.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone