Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
35
10:38, 13.01.2019
Plotki są różne, ale nie ma w tej chwili żadnych wypowiedzeń ze strony księgowej, dyrekcji oraz pracowników szpitala – twierdzi starosta. – Jak będą jakieś zmiany kadrowe, to będziemy o nich informować.
5
12:09, 12.01.2019
W ramach projektu zostanie przeprowadzony remont sal budynku warsztatów (uwzględniający dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnością) i modernizacja instalacji elektrycznej, zakup nowoczesnego wyposażenia parku maszynowego (wyposażenia bazy dydaktyczno-technicznej w sprzęt, narzędzia i urządzenia służące doskonaleniu zawodowemu i praktycznej nauce zawodu).
70
12:11, 07.01.2019
Grzegorz Chiliński został w miniony piątek odwołany ze stanowiska dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie.
50
15:58, 29.12.2018
Rada Powiatu Kolneńskiego wyraziła 28 grudnia zgodę na zaciągnięcie limitu pożyczki odnawialnej przez Szpital Ogólny w Kolnie. Limit pożyczki to maksymalnie jeden milion złotych. Pieniądze są potrzebne placówce na wywiązanie się ze zobowiązań wymagalnych. Szpital ciągle boryka się z problemem płynności finansowej. Chodzi między innymi o terminowe regulowanie zobowiązań krótkoterminowych.
4
13:30, 29.12.2018
Radni powiatowi zaakceptowali przede wszystkim projekt budżetu powiatu zaproponowany przez zarząd
30
15:16, 14.12.2018
12 grudnia w restauracji Colnus odbyło się świąteczne spotkanie opłatkowe sympatyków i przyjaciół samorządu Powiatu Kolneńskiego. Życzenia radosnych pełnych spokoju i rodzinnego ciepła świąt Bożego Narodzenia złożył starosta Tadeusz Klama.
4
12:06, 13.12.2018
12 grudnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie odbyła się II Sesja Rady Powiatu Kolneńskiego (VI kadencji). Sesji przewodniczył Michał Kulczewski.
11:07, 13.12.2018
Radni będą pracować w czterech komisjach. Zadania powołanych komisji i tryb ich pracy określa Statut Powiatu.
5
18:23, 11.12.2018
Zarząd Powiatu Kolneńskiego określił podział obowiązków i kompetencji pomiędzy Starostą i Wicestarostą, jako etatowymi członkami Zarządu, w wykonywaniu nadzoru nad realizacją zadań przez komórki wewnętrzne Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne powiatu, przy pomocy których Zarząd wykonuje zadania powiatu.
15
13:54, 28.11.2018
Rada Powiatu Kolneńskiego ustaliła miesięczne wynagrodzenie staroście kolneńskiemu – Tadeuszowi Klamie, w łącznej wysokości 10 180 zł brutto.
4
20:25, 25.11.2018
Nowy Przewodniczący Rady Powiatu Kolneńskiego nie wyobraża sobie prowadzenia obrad bez zaangażowania wszystkich radnych.
15
20:03, 25.11.2018
Klama chce przekonać radnych i włodarzy, żeby uznali to również za swój obowiązek. Chodzi o zadania związane z oświatą i służbą zdrowia.
11
14:18, 22.11.2018
22 listopada odbyła się pierwsza sesja szóstej kadencji rady Powiatu Kolneńskiego. Na początku obrad radni złożyli ślubowanie.
51
14:05, 22.11.2018
Starosta zaproponował również kandydatury na członków zarządu. Jan Lutrzykowski, Tomasz Chojnowski i Zbigniew Rogowski otrzymali po 13 głosów za. Dwie osoby wstrzymały się od głosu.
7
14:35, 20.11.2018
19 listopada w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku podpisano umowę na dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania „Remont drogi powiatowej nr 1862B na odcinku Grabowo- Konopki Białystok”.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone