Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
5
10:43, 16.09.2021
Tereny przy ul. J. Kochanowskiego w Małym Płocku zostaną utwardzone, powstaną parkingi i chodniki, zostaną zainstalowane elementy małej architektury: huśtawki, ławki parkowe, stojaki na rowery, betonowe figury ogrodowe i nowe nasadzenia roślin.
18:58, 14.09.2021
Po dożynkowym nabożeństwie, które zostało zwieńczone procesją dookoła Sanktuarium Matki Pocieszenia w Małym Płocku, na mieszkańców czekały liczne atrakcje w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku. W budynku GOK zebrani goście mogli spróbować gorących potraw oraz wypieków przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Józefowie. Podczas poczęstunku zebranym umilał czas zespół muzyczny „Bosman”.
3
10:34, 20.08.2021
Przebudową drogi zajmuję się BIK-PROJEKT sp. z o.o. w Łomży. Wcześniej miała nawierzchnię żwirową. Teraz będzie miała nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 5 m. oraz obustronne pobocza o nawierzchni żwirowej i szerokości 0,75 m.
3
12:08, 09.08.2021
Wcześniej droga miała nawierzchnię żwirową. Teraz będzie miała nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 5 m. oraz obustronne pobocza o nawierzchni żwirowej i szerokości 1 m. Wyremontowany zostanie odcinek drogi o długości ok. 1 km.
8
10:22, 05.08.2021
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i potrwa do 15 sierpnia 2021 roku.
REKLAMA
5
09:34, 03.08.2021
Przebudową drogi w miejscowości Popki zajmuję się BIK-PROJEKT sp. z o.o. w Łomży. Całkowita wartość inwestycji to 280 270,36 zł. Na drogę gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 166 506,21 zł.
1
07:36, 23.06.2021
Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. Dofinansowanie nastąpi w przypadku gdy Gmina Mały Płock otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
1
09:35, 18.05.2021
Sama przebudowa stacji potrwa prawdopodobnie do końca sierpnia tego roku, ale projekt uwzględnia również remont kanalizacji na pewnym odcinku w Małym Płocku, którego zakończenie zaplanowano na koniec sierpnia 2022 roku.
3
08:54, 18.05.2021
W uroczystości zorganizowanej z okazji tak wspaniałego jubileuszu udział wzięli Wójt Gminy Józef Dymerski, Kierownik USC Marzena Stepnowska-Backa, proboszcz parafii w Małym Płocku ks. Jan Pieńkosz oraz ks. wikariusz Robert Kulas.
2
09:33, 17.05.2021
Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku zakwalifikował się do udziału w projekcie „Cyfrowe GOK-i w podregionie łomżyńskim”w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
REKLAMA
1
08:05, 30.04.2021
Zostały podpisane umowy na utworzenie parku, placu zabaw oraz centrum aktywności lokalnej w gminie Mały Płock. Wszystkie projekty zostały zgłoszone na nabory w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, a dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Koszt tych inwestycji to ponad milion złotych, z czego dotacje to blisko 690 tys. zł.
6
13:23, 01.04.2021
Gmina Mały Płock zrealizuje dwa projekty, W ramach pierwszego wybuduje plac zabaw w miejscowości Korzeniste. Zostaną tam zamontowane przyrządy do zabawy, ławki, ułożona bezpieczna dla maluchów nawierzchnia oraz zasiana trawa. Inwestycja pochłonie 95 tys. zł, z czego dofinansowanie pokryje 75,6 tys. złotych.
3
19:51, 08.03.2021
Gmina Mały Płock uzyska prawie pół miliona na budowę Parku Kieszonkowego. Tereny przy ul. J. Kochanowskiego w Małym Płocku zostaną utwardzone, powstaną parkingi i chodniki, zostaną zainstalowane elementy małej architektury: huśtawki, ławki parkowe, stojaki na rowery, betonowe figury ogrodowe i nowe nasadzenia roślin
8
12:40, 04.03.2021
Zadaszenie trybun i siłownie plenerowe to tylko niektóre z lokalnych inicjatyw podlaskich gmin wspartych dzięki czwartkowej (4.03) decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego. Inwestycje te powstaną w gminach: Mały Płock, Bielsk Podlaski, Boćki, Narew, Białowieża i Czeremcha.
7
15:44, 02.03.2021
Nieruchomość nr 379/2 zabudowana jest budynkiem szkoły podstawowej z poddaszem użytkowym - pow. użyt. całkowita 426,3 m2/ działalności oświatowej w budynku szkoły nie prowadzi się od 14 lat. Na terenie nieruchomości oprócz budynku szkoły znajdują się dwa murowane budynki gospodarcze.
REKLAMA
REKLAMA