Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
1
07:36, 23.06.2021
Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. Dofinansowanie nastąpi w przypadku gdy Gmina Mały Płock otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
1
09:35, 18.05.2021
Sama przebudowa stacji potrwa prawdopodobnie do końca sierpnia tego roku, ale projekt uwzględnia również remont kanalizacji na pewnym odcinku w Małym Płocku, którego zakończenie zaplanowano na koniec sierpnia 2022 roku.
3
08:54, 18.05.2021
W uroczystości zorganizowanej z okazji tak wspaniałego jubileuszu udział wzięli Wójt Gminy Józef Dymerski, Kierownik USC Marzena Stepnowska-Backa, proboszcz parafii w Małym Płocku ks. Jan Pieńkosz oraz ks. wikariusz Robert Kulas.
2
09:33, 17.05.2021
Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku zakwalifikował się do udziału w projekcie „Cyfrowe GOK-i w podregionie łomżyńskim”w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
1
08:05, 30.04.2021
Zostały podpisane umowy na utworzenie parku, placu zabaw oraz centrum aktywności lokalnej w gminie Mały Płock. Wszystkie projekty zostały zgłoszone na nabory w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, a dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Koszt tych inwestycji to ponad milion złotych, z czego dotacje to blisko 690 tys. zł.
REKLAMA
6
13:23, 01.04.2021
Gmina Mały Płock zrealizuje dwa projekty, W ramach pierwszego wybuduje plac zabaw w miejscowości Korzeniste. Zostaną tam zamontowane przyrządy do zabawy, ławki, ułożona bezpieczna dla maluchów nawierzchnia oraz zasiana trawa. Inwestycja pochłonie 95 tys. zł, z czego dofinansowanie pokryje 75,6 tys. złotych.
2
19:51, 08.03.2021
Gmina Mały Płock uzyska prawie pół miliona na budowę Parku Kieszonkowego. Tereny przy ul. J. Kochanowskiego w Małym Płocku zostaną utwardzone, powstaną parkingi i chodniki, zostaną zainstalowane elementy małej architektury: huśtawki, ławki parkowe, stojaki na rowery, betonowe figury ogrodowe i nowe nasadzenia roślin
7
12:40, 04.03.2021
Zadaszenie trybun i siłownie plenerowe to tylko niektóre z lokalnych inicjatyw podlaskich gmin wspartych dzięki czwartkowej (4.03) decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego. Inwestycje te powstaną w gminach: Mały Płock, Bielsk Podlaski, Boćki, Narew, Białowieża i Czeremcha.
7
15:44, 02.03.2021
Nieruchomość nr 379/2 zabudowana jest budynkiem szkoły podstawowej z poddaszem użytkowym - pow. użyt. całkowita 426,3 m2/ działalności oświatowej w budynku szkoły nie prowadzi się od 14 lat. Na terenie nieruchomości oprócz budynku szkoły znajdują się dwa murowane budynki gospodarcze.
20
09:59, 18.11.2020
Z wielkim smutkiem i żalem informujemy, że dziś nad ranem walkę o życie przegrał Prezes Senior Ochotniczej Straży Pożarnej w Małym Płocku - dh Zdzisław Połoński.
REKLAMA
6
16:19, 23.05.2020
Nowy projekt współfinansowany przez Unię Europejską na terenie Gminy Mały Płock. Celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza w Gminie Mały Płock oraz upowszechnienie gospodarki niskoemisyjnej
08:39, 23.04.2020
Wniosek rozpatrywany jest w ramach Programu priorytetowego z dziedziny Ochrony Ziemi: nr 2.8. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
20
08:24, 23.04.2020
Za te środki zostały zakupione 24 laptopy, które trafiły do wszystkich szkół, w tym: 10 dla SP w Małym Płocku, 6 dla SP w Rogienicach wielkich i po 4 dla SP w Chludniach i Kątach.
3
12:49, 08.01.2020
Ponadto UG w małym Płocku poinformował, że w związku z rezygnacją oddawania bioodpadów i kompostowaniem ich we własnym zakresie, mieszkańcy otrzymają miesięczną ulgę w opłacie za śmieci w wysokości 1,00 zł miesięcznie od osoby.
22:36, 20.12.2019
Uczniowie z Chludni w pięknych i kolorowych strojach zaprezentowali się na tle bożonarodzeniowych dekoracji, z dużym przejęciem oraz zaangażowaniem wiernie odtwarzali swoje role.
REKLAMA
REKLAMA