Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
20
09:59, 18.11.2020
Z wielkim smutkiem i żalem informujemy, że dziś nad ranem walkę o życie przegrał Prezes Senior Ochotniczej Straży Pożarnej w Małym Płocku - dh Zdzisław Połoński.
6
16:19, 23.05.2020
Nowy projekt współfinansowany przez Unię Europejską na terenie Gminy Mały Płock. Celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza w Gminie Mały Płock oraz upowszechnienie gospodarki niskoemisyjnej
08:39, 23.04.2020
Wniosek rozpatrywany jest w ramach Programu priorytetowego z dziedziny Ochrony Ziemi: nr 2.8. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
20
08:24, 23.04.2020
Za te środki zostały zakupione 24 laptopy, które trafiły do wszystkich szkół, w tym: 10 dla SP w Małym Płocku, 6 dla SP w Rogienicach wielkich i po 4 dla SP w Chludniach i Kątach.
3
12:49, 08.01.2020
Ponadto UG w małym Płocku poinformował, że w związku z rezygnacją oddawania bioodpadów i kompostowaniem ich we własnym zakresie, mieszkańcy otrzymają miesięczną ulgę w opłacie za śmieci w wysokości 1,00 zł miesięcznie od osoby.
REKLAMA
22:36, 20.12.2019
Uczniowie z Chludni w pięknych i kolorowych strojach zaprezentowali się na tle bożonarodzeniowych dekoracji, z dużym przejęciem oraz zaangażowaniem wiernie odtwarzali swoje role.
2
16:21, 29.11.2019
Celem projektu jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody o zbiorniki retencyjne, wyposażenie w nowe urządzenia technologiczne i automatykę, przebudowę i wyposażenie studni głębinowych w nowe pompy oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej.
14
18:42, 11.11.2019
Obchody Święta Niepodległości 11 Listopada 2019 r. w Małym Płocku i II Bieg Niepodległości
17
20:27, 31.10.2019
Jarosław Zieliński przekazał na ręce prezesa OSP w Małym Płocku Zdzisława Połońskiego oraz naczelnika OSP w Małym Płocku akt przekazania oraz klucze do samochodu.
2
06:47, 26.10.2019
Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię poprzez zmianę struktury wytwarzania energii, zwiększenie lokalnej produkcji energii ze źródeł odnawialnych i efektywności wykorzystania energii pierwotnej oraz poprawę efektywności energetycznej sektora publicznego. Projekt przyczynia się do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i realizacji celów Strategii Europa 2020 w zakresie klimatu i energii.
REKLAMA
6
13:16, 10.10.2019
Trwa przebudowa chodnika przy ul. Ignacego Potocznego w Małym Płocku. Na odcinku około 140 metrów położona zostanie kostka betonowa.
12
14:31, 04.10.2019
Gmina Mały Płock była jednym z obszarów, gdzie w dniu 3 października 2019 r. odbył się epizod praktyczny ćwiczenia „Ewakuacja III stopnia” w ramach wojewódzkiego ćwiczenia obronnego „PODLASIE-19”.
27
07:34, 24.09.2019
W ramach każdej strefy powstanie siłownia plenerowa z siedmioma urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu oraz część rekreacyjna wyposażona w m.in. piłkarzyki i stolik do gry w szachy.
8
11:19, 16.09.2019
Po dożynkowym nabożeństwie, które zostało zwieńczone procesją dookoła Kościoła, nastąpił przemarsz na plac obok zabytkowego dworku, gdzie na zebranych czekały występy zespołów oraz inne ciekawe atrakcje, w tym dmuchany plac zabaw dla dzieci.
23
08:10, 05.09.2019
Nie zabrakło ciepłych słów, życzeń i podziękowań za wieloletnią współpracę i zaangażowanie w pracę na rzecz rozwiązywania problemów lokalnej społeczności.
REKLAMA
REKLAMA