Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
22
14:35, 20.07.2020
Gmina Kolno na inwestycję pozyskała ponad 600 tys. Całość będzie kosztować około milion złotych. Mini rynek powstanie w Lachowie. Samorząd już w ubiegłym roku zakupił działkę pod tą inwestycję.
2
08:58, 02.07.2020
Zgodnie z umową zadanie polegające na zorganizowaniu szkolnej kuchni i stołówki w Lachowie ma zostać zrealizowane do 31 grudnia 2020 roku.
9
00:14, 02.07.2020
- Co roku wspólnie z gminą Zbójna i Stowarzyszeniem Kawaleryjskim im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie organizowaliśmy obchody z rekonstrukcją bitwy i patriotycznym piknikiem, niestety w tym roku epidemia koronawirusa pokrzyżowała nasze plany – mówi Józef Bogdan Wójt Gminy Kolno. – W tym roku oddaliśmy hołd poległym wspólną modlitwą i kwiatami, za co wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję.
3
14:04, 14.06.2020
Siłowania zewnętrzna w Zabielu powstanie na placu przy budynku remizy OSP i świetlicy Centrum Kultury Gminy Kolno. Siłownia będzie dostępna dla wszystkich, ale jej użytkownicy będą musieli przestrzegać regulaminu.
28
09:45, 10.06.2020
Do sprawy odniosły się władze samorządowe. Przypominają, że remont cząstkowy drogi polegający na skropieniu oraz uzupełnieniu ubytków nawierzchni grysem był wykonany w poprzednim roku. Referat Gospodarki Komunalnej ma ujęte w planach remontowych naprawę nawierzchni drogi. 13 maja został złożony wniosek o dokonanie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2020 rok o wprowadzenie nowej\' inwestycji pn. \"Przebudowa drogi o nr ewid. 320 we wsi Stary Gromadzyn\". Powyższe zmiany będą przedmiotem obrad na najbliższej sesji Rady Gminy Kolno.
10:37, 02.06.2020
Dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego przyznał zarząd województwa. Projekt samorząd złożył za pośrednictwem LGD Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku.
1
08:39, 30.05.2020
Zadanie zostanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 88 502,00 zł., które Gmina Kolno pozyskała w ramach programu priorytetowego nr 2.8. „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
9
13:39, 28.05.2020
Dotychczasowe nasze rozwiązanie polegające na naliczaniu opłaty od gospodarstwa zostało zaskarżone przez Prokuratora Rejonowego, podobnie jak w setkach innych samorządów w Polsce, stąd między innymi konieczność zmiany metody ustalania stawki opłat za odpady komunalne – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. - Wspólnie z radnymi zgodziliśmy się na taką kwotę, która w porównaniu do stawek w innych gminach w powiecie, wciąż jest jedną z niższych. Złotówkę mniej czyli 17 zł miesięcznie od osoby płacić będą ci, którzy posiadają kompostownik przydomowy.
4
12:20, 28.05.2020
Celem projektu jest zapewnienie uczniom możliwości realizowania zdalnej nauki. Dzięki konsultacjom dyrektorów szkół podstawowych z rodzicami i nauczycielami udało ustalić najpilniejsze potrzeby brakującego uczniom i nauczycielom sprzętu.
11:38, 05.05.2020
Zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej odnośnie wznowienia działalności bibliotek informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem, Filia Biblioteczna w Borkowie i punkty w Lachowie i Zabielu będą funkcjonowały od 04.05.2020 r. według następujących zasad:
REKLAMA
3
08:12, 23.04.2020
Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kolno takie samo zadanie wykonali już przy drodze gminnej w miejscowości Górszczyzna. Ponadto w ramach tegorocznego funduszu sołeckiego wyżwirowane zostały drogi w Czerwonem i Brzózkach.
4
10:16, 22.04.2020
Na projekt „Instalacja urządzeń służących do pozyskania energii słonecznej na stacjach uzdatniania wody w Gminie Kolno” samorząd pozyskał ponad 251 tys. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
10
09:51, 18.04.2020
Przebudowa drogi gminnej Lachowo – Kossaki oraz drogi wewnętrznej w Glinkach – to projekty na których realizację samorząd gminy Kolno otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
4
15:35, 16.04.2020
Rządowa tarcza antykryzysowa dała nam takie możliwości, więc skorzystaliśmy z nich, by pomóc naszym przedsiębiorcom – mówi Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Chodzi o uproszczenie procedury ubiegania się o pomoc oraz o objęcie wsparciem przedsiębiorców z tych branż, które w czasach epidemii mają zakaz prowadzenia swojej działalności.
17
08:49, 15.04.2020
Tak duży udział chętnych w akcji szycia maseczek spowodował, że władze gminy Kolno zdecydowały o zakupie materiałów do ich szycia. Fizelina, płótno, gumki i nici już są w świetlicy Centrum Kultury Gminy Kolno w Zabielu, gdzie zorganizowane zostało centrum ich dystrybucji.
REKLAMA