Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
10:37, 02.06.2020
Dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego przyznał zarząd województwa. Projekt samorząd złożył za pośrednictwem LGD Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku.
1
08:39, 30.05.2020
Zadanie zostanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 88 502,00 zł., które Gmina Kolno pozyskała w ramach programu priorytetowego nr 2.8. „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
9
13:39, 28.05.2020
Dotychczasowe nasze rozwiązanie polegające na naliczaniu opłaty od gospodarstwa zostało zaskarżone przez Prokuratora Rejonowego, podobnie jak w setkach innych samorządów w Polsce, stąd między innymi konieczność zmiany metody ustalania stawki opłat za odpady komunalne – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. - Wspólnie z radnymi zgodziliśmy się na taką kwotę, która w porównaniu do stawek w innych gminach w powiecie, wciąż jest jedną z niższych. Złotówkę mniej czyli 17 zł miesięcznie od osoby płacić będą ci, którzy posiadają kompostownik przydomowy.
4
12:20, 28.05.2020
Celem projektu jest zapewnienie uczniom możliwości realizowania zdalnej nauki. Dzięki konsultacjom dyrektorów szkół podstawowych z rodzicami i nauczycielami udało ustalić najpilniejsze potrzeby brakującego uczniom i nauczycielom sprzętu.
11:38, 05.05.2020
Zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej odnośnie wznowienia działalności bibliotek informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem, Filia Biblioteczna w Borkowie i punkty w Lachowie i Zabielu będą funkcjonowały od 04.05.2020 r. według następujących zasad:
3
08:12, 23.04.2020
Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kolno takie samo zadanie wykonali już przy drodze gminnej w miejscowości Górszczyzna. Ponadto w ramach tegorocznego funduszu sołeckiego wyżwirowane zostały drogi w Czerwonem i Brzózkach.
4
10:16, 22.04.2020
Na projekt „Instalacja urządzeń służących do pozyskania energii słonecznej na stacjach uzdatniania wody w Gminie Kolno” samorząd pozyskał ponad 251 tys. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
9
09:51, 18.04.2020
Przebudowa drogi gminnej Lachowo – Kossaki oraz drogi wewnętrznej w Glinkach – to projekty na których realizację samorząd gminy Kolno otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
4
15:35, 16.04.2020
Rządowa tarcza antykryzysowa dała nam takie możliwości, więc skorzystaliśmy z nich, by pomóc naszym przedsiębiorcom – mówi Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Chodzi o uproszczenie procedury ubiegania się o pomoc oraz o objęcie wsparciem przedsiębiorców z tych branż, które w czasach epidemii mają zakaz prowadzenia swojej działalności.
17
08:49, 15.04.2020
Tak duży udział chętnych w akcji szycia maseczek spowodował, że władze gminy Kolno zdecydowały o zakupie materiałów do ich szycia. Fizelina, płótno, gumki i nici już są w świetlicy Centrum Kultury Gminy Kolno w Zabielu, gdzie zorganizowane zostało centrum ich dystrybucji.
REKLAMA
23
13:56, 10.04.2020
Z uwagi na pierwsze w gminie Kolno potwierdzone przypadki zachorowania na COVID-19 Wójt Gminy Kolno apeluje o bezwzględne przestrzeganie zasad narodowej kwarantanny.
26
15:26, 03.04.2020
Zmiana na fotelu dyrektora GOPS w Kolnie była potrzebna, ponieważ na emeryturę odeszła Krystyna Kajko. Na ogłoszony w listopadzie 2019 r. konkurs na stanowisko dyrektora GOPS nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym wójt gminy powierzył pełnienie obowiązków Ewelinie Przytuła na okres trzech miesięcy.
3
14:25, 03.04.2020
Remont wykonuje kolneńska firma Kolbud. Prace polegają na przebudowie sali gimnastycznej, w tym m.in. wymianie okien, odnowieniu posadzki, malowaniu ścian i wykonaniu nowej elewacji.
08:00, 20.03.2020
W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, nie odbędzie się zaplanowana na marzec i kwiecień zbiórka odpadów wielkogabarytowych w gminie Kolno.
9
09:02, 18.03.2020
Wójt Gminy Kolno informuje, że osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, podlegające kwarantannie, bądź też z innych przyczyn niemogące samodzielnie dokonać zakupów, zaopatrzyć się w leki, załatwić spraw urzędowych i pocztowych mogą zwrócić się o taką pomoc do sołtysów lub do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, ul. Sienkiewicza 5, tel. 86 278 26 31
REKLAMA