Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
01:41, 01.08.2021
Z opublikowanej (28 lipca 2021) listy projektów ocenionych pozytywnie wynika, że wniosek Gminy Kolno został zakwalifikowany do dofinansowania. Całkowita wartość projektu to 1 997 951,00 , a kwota dofinansowania wyniosła 1 398 565,70 zł. Pozyskane pieniądze pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.
13
09:42, 28.07.2021
Kolejny z wniosków złożonych przez samorząd to poprawa komunikacji lokalnej w Gminie Kolno poprzez przebudowę i rozbudowę dróg o długości ok. 8,2 km. W tym przypadku przewidywana wartość inwestycji to 8,5 mln.
4
08:22, 16.07.2021
Z Kumelska przejechaliśmy przez Kossaki, gdzie na gminnym placu montowana jest właśnie altana, a w Rydzewie radni i sołtysi zwiedzili dawny budynek szkoły, który przez ostatnie lata w ramach funduszu sołeckiego i bieżącego utrzymania budynków gminnych był remontowany. Teraz jego wnętrze jest atrakcyjne i funkcjonalne, a w bieżącym roku zostanie również wyposażone, bo Gmina Kolno pozyskała dotację na ten cel.
8
23:45, 30.06.2021
Przebudowa dróg w Borkowie i Starym Gromadzynie zmierza już ku końcowi, na bardzo zaawansowanym etapie jest też przebudowa drogi w Czerwonem. W początkowej fazie są budowy dróg na odcinku1,7 km drogi Kozioł – Szablaki, 3,5 km drogi Czerwone – Bialiki i 1,1 km w Wykowie. Zakończona natomiast i odebrana jest już drogowa inwestycja realizowana w tym roku w Kumelsku.
10:38, 28.06.2021
Msza polowa została odprawiona na terenie dawnej leśniczówki w Piasutnie Żelaznym. Oprawę muzyczną zapewnili Czerwieniacy. Największą atrakcją była rekonstrukcja potyczki.
REKLAMA
11
10:06, 28.06.2021
W trakcie sesji 25 czerwca Rada Gminy Kolno podjęła również następujące uchwały: - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2021 - 2032 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2021 r. - w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kolno na lata 2021 – 2030 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy. - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Zabiele uchwalonego uchwałą nr XXVII/200/06 Rady Gminy Kolno z dnia 28 kwietnia 2006 r. - uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolno. - w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią, - w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Kolno w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu - w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia Rada zapoznała się również ze sprawozdaniem z działalności Miejsko – Gminnego Z OSP w Kolnie za 2020 rok.
09:16, 24.06.2021
Spotkanie zacznie się od wprowadzenia w temat programu Czyste Powietrze, zostanie przedstawiona prezentacja multimedialna o zasadach programu, zostaną przedstawione informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność wraz z załącznikami. Na szkoleniu będzie możliwość zadawania wszelkich pytań dotyczących programu Czyste Powietrze.
5
13:14, 21.06.2021
Najmłodsi uczestnicy imprezy z radością korzystali z darmowej zjeżdżalni, możliwości pomalowania twarzy w wybrany przez siebie wzór przez instruktorki CKGK czy z oferty przygotowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich w Koźle, gdzie na ich stoisku można było ozdobić ciało tatuażem z henny czy uatrakcyjnić fryzurę kolorowymi warkoczykami plecionymi przez członkinie KGW. Świetną zabawę mieli też korzystając z urządzeń dostępnych na placu zabaw, który jest częścią Otwartej Strefy Aktywności.
4
11:06, 18.06.2021
- To droga, łącząca tę miejscowość z drogą wojewódzką nr 647, która także dzięki wsparciu zarządu została w tym roku odremontowana - mówił Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. - Jakość nawierzchni tej drogi jest na prawdę słaba. Nie byłoby tego remontu, żeby nie pieniądze z budżetu województwa, a to świadczy najlepiej o skali pomocy, jakieś doświadczyliśmy.
11:25, 14.06.2021
W oczekiwaniu na poprawienie pogody strażacy przygotowali kilka atrakcji, zostały wręczone podziękowania dla osób zaangażowanych w przygotowanie rajdu. Koła gospodyń przygotowały słodki poczęstunek, kawę i herbatę.
REKLAMA
14
18:47, 18.05.2021
Jak poinformowała Elżbieta Boryszewska kierownik Nadzoru Wodnego w Kolnie, na 2021 rok, w ramach tzw. robót utrzymaniowych zaplanowane zostało dwukrotne wykaszanie od jazu w Kątach do jazu w Borkowie, pierwsze odbędzie się po 15 czerwca i potrwa dwa, trzy tygodnie, kolejne na początku sierpnia, co powinno znacznie poprawić sytuację na tym obszarze.
5
11:45, 14.05.2021
– Podpisanie umowy z wykonawcą zawsze cieszy, bo wieńczy długi proces przygotowań dokumentacji i starań o środki na przebudowę każdej drogi – mówi wójt Józef Wiśniewski. – W przypadku tej konkretnej inwestycji satysfakcja jest ogromna, ponieważ kilkukrotnie składaliśmy wnioski o jej dofinansowanie, zanim osiągnęliśmy cel. Najważniejsze, że się udało, i że już wkrótce na trasie Kozioł – Szablaki mieszkańcy będą mogli jeździć po nowej nawierzchni.
21:59, 11.05.2021
Dzięki współpracy z Fundacją VCC z Lublina, w ramach realizacji projektu \"Cyfrowe GOKi w podregionie łomżyńskim\", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Centrum Kultury Gminy Kolno otrzymało sprzęt komputerowy, w tym laptopy i oprogramowanie o wartości 18.628,63 zł. W ramach projektu zostanie przeprowadzony cykl szkoleń na temat bezpieczeństwa w sieci, oraz dziennikarstwa on-line.
7
14:32, 10.05.2021
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o. o. z Łomży przebuduje drogę gminną Czerwone – Bialiki oraz drogę wewnętrzną w Wykowie. Stosowne umowy z wykonawcą Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno podpisał 6 i 10 maja. Obie inwestycje zrealizowane zostaną przy wsparciu środków pozyskanych przez Gminę Kolno z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1
16:49, 09.05.2021
To już trzecia edycja projektu realizowanego przez GOPS w Kolnie. Jego Uczestnicy uzyskają wsparcie psychologa, doradcy zawodowego. Prowadzone będą warsztaty aktywizacyjne oraz kursy i szkolenie tj. kurs cukierniczy, kurs prawa jazdy kat. B, szkolenie pracownika budowlanego. Naprawdę warto skorzystać.
REKLAMA
REKLAMA