Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
2
17:50, 22.10.2020
Powstaną też cztery nowe kluby seniora w gminie Kolno, które wesprą 40 starszych mieszkańców gminy (niesamodzielnych, niepełnosprawnych). Do pracy w klubach zostaną zaangażowane cztery osoby – specjaliści–animatorzy do prowadzenia zajęć specjalistycznych. Na ten cel gmina Kolno otrzymała ponad 200 tys. zł. w ramach konkursu organizowanego przez lokalną grupę działania Kraina Mlekiem Płynąca. Projekt będzie realizować Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie.
1
20:38, 30.09.2020
To pomoc psychologa w budowaniu poczucia własnej wartości, to udział w warsztatach, które pomogą odnaleźć się na rynku pracy, to też szkolenia zawodowe (kurs z zakresu cukiernictwa, szkolenie - pracownik budowlany, prawo jazdy kat. B).
11
12:57, 23.09.2020
Samorząd na inwestycję otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 586 tys. Remontowany odcinek ma długość 2,1 km. W ramach prac modernizacyjnych zaplanowano między innymi budowę jezdni, wykonanie poboczy i rowów odwadniających oraz mijanek i zjazdów na działki sąsiednie.
5
18:31, 07.09.2020
W tym roku , z uwagi na epidemię koronawirusa , Dożynki Gminne ograniczyliśmy do tego, co najważniejsze, do wspólnej modlitwy – mówi Józef Bogdan Wiśniewski, Wójt Gminy Kolno. –Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie i uczestniczyli w tym najważniejszym w naszej gminie święcie rolników.
22
14:35, 20.07.2020
Gmina Kolno na inwestycję pozyskała ponad 600 tys. Całość będzie kosztować około milion złotych. Mini rynek powstanie w Lachowie. Samorząd już w ubiegłym roku zakupił działkę pod tą inwestycję.
2
08:58, 02.07.2020
Zgodnie z umową zadanie polegające na zorganizowaniu szkolnej kuchni i stołówki w Lachowie ma zostać zrealizowane do 31 grudnia 2020 roku.
9
00:14, 02.07.2020
- Co roku wspólnie z gminą Zbójna i Stowarzyszeniem Kawaleryjskim im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie organizowaliśmy obchody z rekonstrukcją bitwy i patriotycznym piknikiem, niestety w tym roku epidemia koronawirusa pokrzyżowała nasze plany – mówi Józef Bogdan Wójt Gminy Kolno. – W tym roku oddaliśmy hołd poległym wspólną modlitwą i kwiatami, za co wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję.
3
14:04, 14.06.2020
Siłowania zewnętrzna w Zabielu powstanie na placu przy budynku remizy OSP i świetlicy Centrum Kultury Gminy Kolno. Siłownia będzie dostępna dla wszystkich, ale jej użytkownicy będą musieli przestrzegać regulaminu.
28
09:45, 10.06.2020
Do sprawy odniosły się władze samorządowe. Przypominają, że remont cząstkowy drogi polegający na skropieniu oraz uzupełnieniu ubytków nawierzchni grysem był wykonany w poprzednim roku. Referat Gospodarki Komunalnej ma ujęte w planach remontowych naprawę nawierzchni drogi. 13 maja został złożony wniosek o dokonanie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2020 rok o wprowadzenie nowej\' inwestycji pn. \"Przebudowa drogi o nr ewid. 320 we wsi Stary Gromadzyn\". Powyższe zmiany będą przedmiotem obrad na najbliższej sesji Rady Gminy Kolno.
10:37, 02.06.2020
Dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego przyznał zarząd województwa. Projekt samorząd złożył za pośrednictwem LGD Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku.
REKLAMA
1
08:39, 30.05.2020
Zadanie zostanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 88 502,00 zł., które Gmina Kolno pozyskała w ramach programu priorytetowego nr 2.8. „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
9
13:39, 28.05.2020
Dotychczasowe nasze rozwiązanie polegające na naliczaniu opłaty od gospodarstwa zostało zaskarżone przez Prokuratora Rejonowego, podobnie jak w setkach innych samorządów w Polsce, stąd między innymi konieczność zmiany metody ustalania stawki opłat za odpady komunalne – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. - Wspólnie z radnymi zgodziliśmy się na taką kwotę, która w porównaniu do stawek w innych gminach w powiecie, wciąż jest jedną z niższych. Złotówkę mniej czyli 17 zł miesięcznie od osoby płacić będą ci, którzy posiadają kompostownik przydomowy.
4
12:20, 28.05.2020
Celem projektu jest zapewnienie uczniom możliwości realizowania zdalnej nauki. Dzięki konsultacjom dyrektorów szkół podstawowych z rodzicami i nauczycielami udało ustalić najpilniejsze potrzeby brakującego uczniom i nauczycielom sprzętu.
11:38, 05.05.2020
Zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej odnośnie wznowienia działalności bibliotek informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem, Filia Biblioteczna w Borkowie i punkty w Lachowie i Zabielu będą funkcjonowały od 04.05.2020 r. według następujących zasad:
3
08:12, 23.04.2020
Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kolno takie samo zadanie wykonali już przy drodze gminnej w miejscowości Górszczyzna. Ponadto w ramach tegorocznego funduszu sołeckiego wyżwirowane zostały drogi w Czerwonem i Brzózkach.
REKLAMA