Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
1
13:10, 04.01.2021
Wydatki inwestycyjne to przede wszystkim: rozbudowa sieci wodociągowej Borkowo i Janowo, opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przepompowni w miejscowości Czerwone, przebudowa dróg i utwardzenie poboczy oraz opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg, dowieszanie lamp oraz budowa oświetlenia ulicznego, termomodernizacja budynków szkół, budowa targowiska w Lachowie i przebudowa świetlic wiejskich.
2
08:52, 22.12.2020
Dnia 21 grudnia 2020 r. w Kancelarii Notarialnej Izabeli Marek-Święszkowskiej, Starosta Kolneński Tadeusz Klama, działający w imieniu Skarbu Państwa, przekazał w formie darowizny Gminie Kolno, reprezentowanej przez Wójta Józefa Bogdana Wiśniewsiego, zabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Wykowo o powierzchni 0,0590 ha. Nieruchomość ma zostać przeznaczona na cel publiczny, związany z budową i utrzymaniem samorządowych instytucji kultury. Na przekazanej nieruchomości Gmina Kolno planuje urządzić parking obsługujący sąsiadującą świetlicę wiejską.
1
10:36, 18.12.2020
Ponad 18 mln zł z rządowego funduszu wesprze w 2021 r. w Podlaskiem funkcjonowanie 143 linii autobusów komunikacji publicznej w regionie. Dofinansowanie otrzymają 24 samorządy - wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podpisał już z nimi umowy.
20
15:47, 14.12.2020
Wójt w rozmowie z nami nie skomentował wyników, ale podkreślił że liczy na dofinasowanie w drugim naborze, który został właśnie ogłoszony. Maksymalnie można złożyć 3 wnioski.
16
12:01, 14.12.2020
W trakcie piątkowej ( 11 grudnia) sesji Rady Gminy Kolno radni podjęli trzy uchwały. XXIII sesja odbyła się na Sali konferencyjnej w Czerwonem. Obrady prowadził Jan Pieklik Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kolno.
21
13:00, 22.11.2020
- Przed nam mnóstwo pracy, którą wykonać musimy w bardzo krótkim czasie, by zrealizować inwestycje z listy rezerwowej i mam nadzieję, ze wszystko przebiegnie zgodnie z planem – mówi wójt Józef Wiśniewski. – Czekamy też na decyzje dotyczące inwestycji drogowych, na których wnioski o dofinansowanie złożyliśmy do Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 rok. Przebudowy dróg to kwestie najważniejsze w gminie, a potrzeby w tym zakresie są bardzo duże, dlatego priorytetem jest dla nas pozyskiwanie dodatkowych pieniędzy na ten cel i wykorzystanie każdej szansy.
08:54, 10.11.2020
Świętowanie w czasie pandemii siłą rzeczy musi mieć inny wymiar. Naszą troską dziś jest przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych, dlatego trzeba przestrzegać określonych zasad i ograniczeń. Te nadzwyczajne okoliczności nie mogą jednak przesłonić nam tego, co w Narodowym Święcie Niepodległości najważniejsze, czyli upamiętnienia faktu, że w 1918 roku, po 123 latach zaborów, Polska odzyskała niepodległości! Każdy z nas w rodzinnym gronie może uczcić 102 rocznicę tego ważnego wydarzenia, a sposobów na to jak to zrobić jest bardzo wiele: wywieszenie flagi biało – czerwonej, przyłączenie się do akcji „Niepodległa do hymnu”, wysłuchanie patriotycznych koncertów online. Każdy z nas może to zrobić na swój własny sposób.
4
11:33, 31.10.2020
Dzięki temu na terenie Gminy Kolno zostanie postawiony maszt z biało-czerwoną flagą! Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej polskiej gminie, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców.
1
09:17, 28.10.2020
Ponad 214 tys. zł z Funduszu Dróg Samorządowych otrzyma Gmina Kolno na przebudowę drogi wewnętrznej w Kumelsku. To inwestycja, która była na liście rezerwowej tegorocznego naboru. Po aktualizacji zadań inwestycyjnych okazało się, że 13 projektów przebudowy dróg gminnych w województwie podlaskim z tej listy uda się jeszcze zrealizować w ramach środków na 2020 rok.
6
17:50, 22.10.2020
Powstaną też cztery nowe kluby seniora w gminie Kolno, które wesprą 40 starszych mieszkańców gminy (niesamodzielnych, niepełnosprawnych). Do pracy w klubach zostaną zaangażowane cztery osoby – specjaliści–animatorzy do prowadzenia zajęć specjalistycznych. Na ten cel gmina Kolno otrzymała ponad 200 tys. zł. w ramach konkursu organizowanego przez lokalną grupę działania Kraina Mlekiem Płynąca. Projekt będzie realizować Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie.
REKLAMA
1
20:38, 30.09.2020
To pomoc psychologa w budowaniu poczucia własnej wartości, to udział w warsztatach, które pomogą odnaleźć się na rynku pracy, to też szkolenia zawodowe (kurs z zakresu cukiernictwa, szkolenie - pracownik budowlany, prawo jazdy kat. B).
11
12:57, 23.09.2020
Samorząd na inwestycję otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 586 tys. Remontowany odcinek ma długość 2,1 km. W ramach prac modernizacyjnych zaplanowano między innymi budowę jezdni, wykonanie poboczy i rowów odwadniających oraz mijanek i zjazdów na działki sąsiednie.
5
18:31, 07.09.2020
W tym roku , z uwagi na epidemię koronawirusa , Dożynki Gminne ograniczyliśmy do tego, co najważniejsze, do wspólnej modlitwy – mówi Józef Bogdan Wiśniewski, Wójt Gminy Kolno. –Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie i uczestniczyli w tym najważniejszym w naszej gminie święcie rolników.
22
14:35, 20.07.2020
Gmina Kolno na inwestycję pozyskała ponad 600 tys. Całość będzie kosztować około milion złotych. Mini rynek powstanie w Lachowie. Samorząd już w ubiegłym roku zakupił działkę pod tą inwestycję.
2
08:58, 02.07.2020
Zgodnie z umową zadanie polegające na zorganizowaniu szkolnej kuchni i stołówki w Lachowie ma zostać zrealizowane do 31 grudnia 2020 roku.
REKLAMA