Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
7
14:54, 30.03.2022
Jaz oglądali Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno, Jan Stanisław Pieklik Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kolno, Jerzy Samul Radny Gminy Kolno i sołtys z Janowa, Alfred Samul sołtys Niksowizny i Andrzej Kleczyński kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kolno. To ważna inwestycja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ale potrzeby rolników z Gminy Kolno w tym zakresie są jeszcze spore.
5
13:18, 18.03.2022
Mieszkańców Ukrainy gości już kilka sołectw w naszej gminie. Są bezpieczni, zakwaterowani w miejscach zabezpieczonych i przygotowanych przez Gminę Kolno oraz u osób prywatnych. Ich dzieci zapisane zostały do szkół, gdzie nie tylko uczęszczają na zajęcia, ale też otrzymują ciepły posiłek. Tym, którzy chcą pracować oferowana jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Przybywający do gminy Kolno uchodźcy korzystają również z darów zbieranych przez mieszkańców naszej gminy, które ulokowane zostały w gminnym magazynie w Zabielu.
5
09:00, 16.03.2022
Spotkanie było okazją nie tylko do złożenia podziękowań i życzeń, ale również do omówienia najważniejszych spraw dotyczących gminnych inwestycji, funduszu sołeckiego, jubileuszu 30-lecia Gminy Kolno, który przypada w tym roku czy kwestii związanych z bieżącymi sprawami. Zanim rozpoczęła się dyskusja i doszło do wręczania kwiatów Paniom oraz dyplomów i gadżetów promocyjnych Sołtyskom i Sołtysom zgromadzeni chwilą ciszy uczcili pamięć Sołtysów, którzy zmarli w ostatnich kilku latach.
7
19:26, 04.03.2022
Agregaty prądotwórcze, prądownice, węże pożarnicze, odzież specjalna, buty specjalne i inne wyposażenie zebrane w jednostkach OSP w Wykowie, Lachowie, Starym Gromadzynie, Zaskrodziu, Borkowie, Janowie, Zabielu, i Czerwonem do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie, a stąd do Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku, trafiło już kilka dni temu.
8
19:00, 04.03.2022
Równocześnie przypomniano, że zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Edukacji i Nauki dzieci przybywające z Ukrainy mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach.
REKLAMA
1
13:54, 04.03.2022
Dzięki ofiarności uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkół udało się zebrać wiele kartonów żywności, środków higienicznych oraz innych artykułów pierwszej potrzeby.
9
14:07, 03.03.2022
We współpracy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku w Gminie Kolno zabezpieczona została określona liczba miejsc zakwaterowania dla mieszkańców Ukrainy. W razie potrzeby na ten cel przystosowane zostaną również nasze wiejskie świetlice. Dziś trudno oszacować skalę potrzeb w tym zakresie, a wiemy, że w Gminie Kolno są mieszkańcy, którzy chętnie przyjmą do siebie uciekających przed wojną obywateli Ukrainy dlatego apelujemy o zgłaszanie w Urzędzie Gminy Kolno danych dotyczących liczby takich miejsc zakwaterowania.
16:54, 28.02.2022
Zbiórki darów prowadzone są w gminnych szkołach podstawowych i w przedszkolu, w świetlicach Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle, Lachowie i Zabielu w godzinach od 11.00 do 18.00 oraz przez Koła Gospodyń Wiejskich i w poszczególnych sołectwach zgodnie z informacjami przekazywanymi mieszkańcom przez organizatorów.
2
10:57, 28.02.2022
Dzień po ataku, 25 lutego, jednogłośnie przyjęty został projekt uchwały w sprawie wyrażenia solidarności i wsparcia dla Ukrainy, który przedstawiłem Radzie Gminy Kolno. W ślad za tym oficjalnym stanowiskiem ruszyła akcja konkretnej pomocy, którą organizujemy w oparciu o nasze instytucje kultury i oświaty oraz przy współpracy z Radnymi i Sołtysami z Gminy Kolno, stowarzyszeniami, Kołami Gospodyń Wiejskich, Klubami Seniora. Zbieramy dary i zabezpieczamy miejsca noclegowe dla uchodźców z Ukrainy, w tym m.in. w świetlicach wiejskich.
10
10:50, 28.02.2022
„Gmina Kolno i jej mieszkańcy solidaryzują się z Narodem Ukraińskim w obliczu brutalnej i niczym nieprowokowanej agresji ze strony Rosji. Jednoznacznie potępiamy agresję i przemoc, której obecnie doświadcza niepodległa Ukraina. Jesteśmy gotowi udzielić Mieszkańcom Ukrainy pomocy humanitarnej, będącej w możliwościach samorządu Gminy Kolno”.
REKLAMA
3
15:05, 24.02.2022
Członkowie gminnej komisji już ruszyli w teren i dotarli do wszystkich gospodarstw, które zgłosiły szkody. Dokonali oględzin, wykonali dokumentację fotograficzną, teraz szacowane będą straty. Po zakończeniu prac komisji stosowne dokumenty dostarczone zostaną do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Kwota pomocy doraźnej wypłacanej poszkodowanym może wynieść do 6 tys. zł.
20:09, 22.02.2022
Na liście rezerwowej znalazł się projekt dotyczący przebudowy dróg wewnętrznych we wsi Niksowizna. Całkowita wartość inwestycji drogowej w Truszkach Zalesiu to 874 214,52 zł, a w Niksowiźnie to 476 200,00 zł. Dofinansowanie pokryje 50% kosztów.
1
18:50, 21.02.2022
Gmina Kolno otrzymała 237 tys. zł w ramach konkursu "Granty PPGR - wsparcie dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym". Dzięki temu 71 uczniów z naszej gminy otrzyma sprzęt komputerowy. – Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach tego konkursu, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne i potrzebne jest wsparcie właśnie na ten cel – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.
21:24, 02.02.2022
Władze Gminy Kolno uprzejmie informują, że jednorazowe maseczki ochronne, które Gmina Kolno otrzymała z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w celu nieodpłatnego przekazania mieszkańcom dostępne będą do odbioru w następujących punktach dystrybucji:
1
11:46, 10.01.2022
Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
REKLAMA
REKLAMA