Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
10:02, 19.04.2021
Wójt Gminy Kolno ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2021 r.
5
11:27, 02.04.2021
Gmina Kolno otrzymała pół miliona złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na projekt dotyczący termomodernizacji budynków szkół gminnych.
9
13:32, 25.03.2021
Przebudowa drogi gminnej w Starym Gromadzynie, to kolejna inwestycja realizowana z Funduszu Dróg Samorządowych.
17
16:08, 10.03.2021
Świetlica powstanie w miejscowości Tyszki-Łabno (gm. Kolno) i będzie służyć integracji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców. Umowę w tej sprawie podpisał wicemarszałek Marek Olbryś oraz Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
13:30, 26.02.2021
Na portalu zrzutka.pl zarejestrowana została zbiórka na rzecz Bartosza z Brzozowa – nastolatka, który w tragicznych okolicznościach stracił rodziców i został sam na gospodarstwie. Każdy może wesprzeć nastolatka , który po bardzo trudnych doświadczeniach, chce stanąć na nogi.
REKLAMA
15
11:26, 20.02.2021
Linia autobusowa Kolno - Janowo - Łosewo - Niksowizna - Gietki - Janowo - Kolno? na którą Gmina Kolno otrzymała dofinansowanie z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, w tym roku również będzie obsługiwana przez PKS Nova S. A.
09:23, 19.02.2021
O ewentualnych zagrożeniach jakie przynieść może prognozowane ocieplenie rozmawiano dziś na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W wideokonferencji zwołanej przez Bohdana Paszkowskiego Wojewodę Podlaskiego uczestniczył również Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno i inspektor Mirosław Podsiad z Urzędu Gminy Kolno.
9
09:08, 19.02.2021
Gmina Kolno otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tyszki – Łabno”. Decyzję o przyznaniu nam na ten cel 400 tys. zł z funduszy europejskich podjął dziś (18 lutego) Zarząd Województwa Podlaskiego. – To będzie pierwsza w naszej gminie świetlica modułowa – informuje Józef Bogdan Wiśniewski wójt Gminy Kolno.
38
11:29, 15.02.2021
Wójt Józef Wiśniewski podkreśla, że mieszkańcy Czerwonego wielokrotnie apelowali o poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów przemieszczających się drogą krajową nr 63 do Kolna i z powrotem.
09:28, 11.02.2021
ZARZĄDZENIE NR 300/21 WÓJTA GMINY KOLNO z dnia 10 lutego 2021 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2021 rok
REKLAMA
9
13:14, 10.02.2021
Odpadów tych nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady komunalne z posesji na terenie Gminy Kolno.
7
12:31, 26.01.2021
Dzięki porozumieniu zawartemu między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Gminą Kolno rozpoczął działalność punkt konsultacyjny programu „Czyste powietrze”.
50
11:41, 22.01.2021
W Czerwonem, w miejscu upamiętniającym powstańców styczniowych, mieszkańców tych ziem: Kajki, Stodupa i Banacha delegacja z Gminy Kolno złożyła dziś kwiaty i znicze. Powstanie, które wybuchło 22 stycznia 158 lat temu nie ominęło ziemi kolneńskiej. – Dziękuję, że wspólnie dziś oddaliśmy hołd powstańcom, naszym przodkom, bo to bardzo ważne, byśmy zachowali pamięć o bohaterach – powiedział Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.
2
14:10, 21.01.2021
- Dziś spotkaliśmy się, by przekazać sprzęt zakupiony w ramach programu „Mały Strażak, ale przecież wspieraliście nas również w zakupie wozów strażackich, za co serdecznie dziękujemy. Dziękuję Panu, ale też innym osobom, które angażowały się w proces jakim jest pozyskanie tego sprzętu – zwrócił się do Prezesa WFOŚiGW w Białymstoku Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – Cieszę się, ze nasza współpraca wkracza też w nowy obszar w ramach Programu „Czyste Powietrze”, bo widzimy tu szansę dla naszych mieszkańców i będziemy zachęcać do tego, aby z niego skorzystali między innymi przy wymianie pieców, czy termomodernizacji.
1
13:10, 04.01.2021
Wydatki inwestycyjne to przede wszystkim: rozbudowa sieci wodociągowej Borkowo i Janowo, opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przepompowni w miejscowości Czerwone, przebudowa dróg i utwardzenie poboczy oraz opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg, dowieszanie lamp oraz budowa oświetlenia ulicznego, termomodernizacja budynków szkół, budowa targowiska w Lachowie i przebudowa świetlic wiejskich.
REKLAMA
REKLAMA