Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
16
14:11, 09.01.2019
Dzięki partnerstwu z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 3 gimnazjów będą mieli szansę na odkrycie i wzmacnianie swoich talentów oraz rozwój kompetencji kluczowych. Ważne jest to, że po raz pierwszy w ramach projektu opracowany zostanie program warsztatów skierowany właśnie do tych konkretnych uczniów.
9
15:38, 21.11.2018
Obrady rozpoczął i do wyboru przewodniczącego prowadził najstarszy wiekiem radny –pan Jan Pieklik. Po wprowadzeniu na sesję sztandaru Gminy Kolno i odśpiewaniu hymnu pan Jan Pieklik odczytał treść ślubowania dla radnych, a każdy wyczytywany kolejno przez najmłodszego radnego – pana Krystiana Borawskiego wstawał i mówił: „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. Po złożeniu ślubowania przez radnych ślubowanie składał Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno, który zgodnie z przepisami sam odczytał jego treść. W imieniu wszystkich radnych gratulacje wójtowi złożył Jan Pieklik, a następnie zaproszenie goście w tym m.in. dyrektorzy szkół gminnych.
22
14:15, 22.10.2018
Józef Wiśniewski Wójtem Gminy Kolno. Na Józefa Wiśniewskiego głosowało 3252 osoby, przeciw było 669 wyborców. Poparcie dla Wiśniewskiego wyniosło 83 procent.
2
14:51, 07.10.2018
Z nowych placów zabaw mogą cieszyć się mieszkańcy miejscowości: Bialiki, Czernice, Filipki Duże, Kiełcze Kopki, Kowalewo, Kumelsk, Rydzewo Świątki, Stare Kiełcze, Stary Gromadzyn, Truszki Zalesie, Tyszki Łabno i Glinki.
07:54, 10.09.2018
Organizatorami imprezy była Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem oraz Szkoła Podstawowa, Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna w Zaskrodziu
19
10:57, 25.07.2018
Właścicielka nie mieszka tu już od lat i dlatego zwróciłem się o pomoc w tej sprawie do wójta gminy Kolno – mówi straszy mężczyzna. – Obiecywano mi zajęcie się tym problemem, ale nic nie zrobiono.
11:19, 06.07.2018
Wykonawca m.in. usunie drzewa i krzewy, zdejmie warstwę humusu, wykona nasypy i nawierzchnię z mieszanki kruszywa niezwiązanego oraz zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych wykonanych dla tej inwestycji .
4
11:04, 04.07.2018
Już być może od września przyszłego roku przedszkolaki będą mogli przebywać w nowym budynku. Gmina Kolno otrzymała bowiem dofinansowanie na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole.
9
16:31, 03.07.2018
Rada Gminy Kolno jednogłośnie zagłosowała za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Kolno z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
09:16, 28.06.2018
Zakres robót obejmuje budowę i montaż fabrycznie nowych przydomowych mechaniczno – biologicznych oczyszczalni ścieków w technologii SBR – sekwencyjny reaktor biologiczny wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Realizacja zadania potrwa do 26 października 2018 r.
15:19, 25.06.2018
24 czerwca odbyły się uroczyste obchody 74. rocznicy bitwy pod Piasutnem Żelaznym zorganizowane przez Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie oraz Gminę Kolno i Gminę Zbójna.
10:34, 25.06.2018
VIII rajd rowerowy odbył się 24 czerwca. Organizatorami rajdu było Stowarzyszenie KaFCuki i Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem.
08:27, 22.06.2018
Zakup wozów będzie możliwy dzięki połączeniu pieniędzy z różnych źródeł w tym m.in. środków z Narodowego i Wojewódzkiego FOŚiGW, środków z budżetu Gminy Kolno oraz dotacji budżetowej na Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy i środków MSWiA.
07:52, 18.06.2018
W programie były m.in. bezpłatne atrakcje dla dzieci, obrzęd sobótkowy, pokaz tańca z ogniem, konkurs na wianek i koncert zespołu Dejw.
2
04:28, 13.06.2018
Uroczystościom przewodniczył Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski. Wspólnie z parafianami w tym wyjątkowym dniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, instytucji i stowarzyszeń.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone