Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
08:00, 20.03.2020
W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, nie odbędzie się zaplanowana na marzec i kwiecień zbiórka odpadów wielkogabarytowych w gminie Kolno.
9
09:02, 18.03.2020
Wójt Gminy Kolno informuje, że osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, podlegające kwarantannie, bądź też z innych przyczyn niemogące samodzielnie dokonać zakupów, zaopatrzyć się w leki, załatwić spraw urzędowych i pocztowych mogą zwrócić się o taką pomoc do sołtysów lub do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, ul. Sienkiewicza 5, tel. 86 278 26 31
4
12:04, 16.03.2020
Dodatkowo w holu budynku, przy głównym wejściu od ulicy Wojska Polskiego, ustawiony został oznakowany pojemnik, do którego będzie można wrzucać wnioski, dokumenty czy korespondencję. Jeśli zajdzie potrzeba uzupełnienia wniosku czy wyjaśnienia sprawy pracownicy Urzędu będą informować o tym drogą pisemną lub telefoniczną (jeśli dopiszą Państwo numer telefonu).
9
17:48, 06.03.2020
Zaproponowane trasy przebiegają również przez gminę Kolno. Redakcja poprosiła włodarzy z powiatu kolneńskiego o stanowisko w tej sprawie. Dzisiaj prezentujemy opinię wójta Józefa Wiśniewskiego.
20
14:37, 20.02.2020
Od 18 lutego obowiązki dyrektora Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle pełni Mariusz Wesołowski. Na to stanowisko został powołany przez Wójta Gminy Kolno po tym, jak upłynął określony termin pełnienia tej funkcji przez Izę Murawską.
10:17, 13.02.2020
W trakcie dziewięciogodzinnego dnia w przedszkolu dzieci mają zapewnione trzy posiłki. Dzieci trzy, cztero i pięcioletnie podzielone są na dwie grupy . Bawią się i uczą w naprawdę komfortowych warunkach.
4
19:27, 07.02.2020
Wartość dofinansowania projektu pt. „Instalacja urządzeń służących do pozyskania energii słonecznej na stacjach uzdatniania wody w Gminie Kolno” wynosi ponad 251 tys.
4
09:57, 05.01.2020
Oferty można składać do 15 stycznia. Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez wójta gminy Kolno.
3
11:31, 15.11.2019
O pieniądze na drogi aplikujemy gdzie tylko jest to możliwe, dzięki temu w ostatnich latach mogliśmy przebudować ich tak wiele – mówi wójt Józef Wiśniewski. – Inwestycje w ramach dziś podpisanych umów będą pierwszymi w naszej gminie współfinansowanymi z Funduszu Dróg Samorządowych, ale mam nadzieję, że nie ostatnimi.
12:49, 14.11.2019
Punktualnie o godz. 12.00 wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego w ramach akcji „Niepodległa do hymnu” rozpoczęły się gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Czerwonem. Sala konferencyjna Gminnej Biblioteki Publicznej wypełniona była po brzegi.
REKLAMA
1
10:28, 30.10.2019
Ile przygotowań i wysiłku wymagał ten zakończony sukcesem proces opowiedział przy wykorzystaniu multimedialnej prezentacji wójt Józef Wiśniewski. W 2017 roku fundusz sołecki Wincenty został przekazany na opracowanie dokumentacji technicznej remontu. W międzyczasie trwały konsultacje i opracowywanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolno na lata 2017 – 2023, w którym m.in. zapisany został właśnie remont świetlicy w Wincencie. Dzięki termu, że Rada Gminy Kolno podjęła uchwalę w sprawie przyjęcia tegoż Programu Gmina Kolno mogła otrzymać wyższe dofinansowanie na realizację inwestycji. O środki unijne Gmina Kolno wnioskowała za pośrednictwem LGD Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku, której przedstawiciele obecni byli na uroczystości. Unijna dotacja pokryła 92 procent kosztów przebudowy świetlicy.
1
08:29, 19.10.2019
Uroczysta gala odbyła się w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Na sześć kategorii aż w czterech pierwsze miejsca w powiecie kolneńskim zdobyli przedstawiciele gminy Kolno.
2
10:39, 12.10.2019
Kapituła konkursu doceniła inicjatywę zorganizowania 74 rocznicy obchodów bitwy pod Piasutnem Żelaznym zgłoszoną w kategorii Kultura i dziedzictwo narodowe.
1
17:55, 16.09.2019
Remont tej sali gimnastycznej był konieczny, dlatego bardzo nas cieszy dobra ocena naszego wniosku i pozyskane dofinansowanie - przyznaje Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Jesteśmy wdzięczni, że w Ministerstwie Sportu i Turystyki dostrzeżono potrzeby naszej gminnej szkoły i jej społeczności.
6
22:42, 15.09.2019
Obchody 80 rocznicy rozwiązania 110 Zapasowego Pułku Ułanów w Janowie odbyły się w niedzielę 15 września. Rozpoczęła je msza św. polowa. Potem uczestnicy obchodów wysłuchali okolicznościowych przemówień.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone