Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
10:49, 21.10.2021
W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w danym PPGR, należy dołączyć go do oświadczenia. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr W przypadku pytań prosimy o kontakt z panem Adamem Masłowskim Sekretarzem Gminy Kolno pod nr Tel. 86 278 91 22
10
08:42, 19.10.2021
Przebudowa drogi Kozioł – Szablaki dotyczyła odcinka o długości 1680 m. Teraz droga na tym odcinku ma asfaltową nawierzchnię o szerokości 4 metrów, obustronne pobocza, wykonane zostały również rowy. Koszt inwestycji to ponad 1 mln zł z czego dofinansowanie pokryje 60% kosztów. Przebudowę tej drogi wykonała łomżyńska firma MARGO.
19
17:39, 12.10.2021
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Kolno do udziału w konsultacjach, a w szczególności mieszkańców sołectw: Zabiele, Borkowo, Czerwone, Janowo, Stary Gromadzyn, Rupin, Bialiki i Wincenta, na terenie których, lub w pobliżu których zlokalizowana jest planowana inwestycja.
1
18:00, 11.10.2021
Mamy dobrą wiadomość do Gminy Kolno trafi 70 tys. złTo pieniądze na zakup pomocy dydaktycznych dla: Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie (35 tys. zł)Szkoła Podstawowa w Lachowie (35 tys. zł)Pozyskane wsparcie pochodzi z Rządowego programu „Aktywna tablica” 2021. Szczegółowe informacje o kwalifikacji wniosków z tego programu w naszym województwie
3
10:00, 29.09.2021
KGW wspomagało Centrum Kultury Gminy Kolno ze sceną, dmuchaną zjeżdżalnią i instruktorami. Piknik odbył się na placu przy świetlicy wiejskiej w Bialikach.
REKLAMA
2
08:28, 23.09.2021
Pracownicy wymienionego referatu pracują też nad kolejnym zadaniem z funduszu sołeckiego jakim jest utwardzanie poboczy drogi gminnej w Obiedzinie.
08:22, 23.09.2021
Zakończyły się prace nad montażem i uruchomieniem podziemnej komory z odpowiednim zestawem pompowym oraz szafy zasilająco – sterującej czyli elementów nowej przepompowni wody w Czerwonem.
3
10:07, 22.09.2021
Zgodnie z zapisami umowy rozbudowa i przebudowa budynku w Niksowiźnie ma potrwać do 17 grudnia br. Kwota dotacji pozyskanej w programu Infrastruktura kultury wynosi 164 tys. zł. Po zakończeniu inwestycji mieszkańcy sołectwa zyskają wygodną przestrzeń do organizowania spotkań, warsztatów czy wydarzeń kulturalnych.
8
08:50, 20.09.2021
Obchody odbyły się 19 września. W organizację imprezy zaangażowała się zwłaszcza sołtys miejscowości Beata Kuliś-Nalewajek, która podkreślała, że wielkość miejscowości o niczym nie świadczy.
5
10:31, 16.09.2021
U zbiegu wyremontowanych odcinków drogi gminnej i powiatowej w minioną sobotę spotkali się przedstawiciele władz Gminy Kolno i Powiatu Kolneńskiego oraz ks. Krzysztof Malinowski Proboszcz Parafii pw. Zwiastowania NMP w Lachowie, Adam Wojciech Sekściński Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego i mieszkańcy Glinek. Po poświęceniu wyremontowanych dróg symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno, Tadeusz Klama Starosta Kolneński, Adam Wojciech Sekściński Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, ks. Proboszcz Krzysztof Malinowski, Anastazy Jan Kalinowski Przewodniczący Rady Gminy Kolno, Krystian Borawski Radny Gminy Kolno i sołtys Glinek, Grzegorz Kulągowski Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie i Robert Nadara Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Gminy Kolno oraz Radny Powiatu Kolneńskiego.
REKLAMA
6
09:18, 12.09.2021
Gmina Kolno otrzyma 1,4 mln zł na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W piątek, 10 września, wicemarszałek Marek Olbryś i wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski podpisali umowę na dofinansowanie tej inwestycji z funduszy europejskich.
19
12:00, 31.08.2021
W trakcie Dożynek Gminnych w Borkowie można było skorzystać z mobilnego punktu szczepień zorganizowanego przez OSP Borkowo oraz zwiedzić stoiska przygotowane przez KRUS, ARiMR, PODR w Szepietowie, 13 Łomżyński Batalion Lekkiej Piechoty w Łomży oraz firmę Agrocentrum.
17
12:14, 30.08.2021
Dużym powodzeniem cieszył się ogródek piwny. Firma z Białej Piskiej serwowała napój w cenie 7 zł. Lokalni piwosze stwierdzili, że to tanio. Kiedyś napisałem, że firma wyzyskiwała mieszkańców Kolna, sprzedając piwo po tej samej cenie w strefie kibica z okazji ME w piłkę nożną. Okazuje się, że nie miałem racji. To normalna cena na tego rodzaju imprezach. Zainteresowanych przepraszam.
01:41, 01.08.2021
Z opublikowanej (28 lipca 2021) listy projektów ocenionych pozytywnie wynika, że wniosek Gminy Kolno został zakwalifikowany do dofinansowania. Całkowita wartość projektu to 1 997 951,00 , a kwota dofinansowania wyniosła 1 398 565,70 zł. Pozyskane pieniądze pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.
15
09:42, 28.07.2021
Kolejny z wniosków złożonych przez samorząd to poprawa komunikacji lokalnej w Gminie Kolno poprzez przebudowę i rozbudowę dróg o długości ok. 8,2 km. W tym przypadku przewidywana wartość inwestycji to 8,5 mln.
REKLAMA
REKLAMA