Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
12
09:55, 16.05.2019
Gmina Kolno zakupiła na swoje potrzeby nowszy model równiarki oraz autobus do przewozu dzieci. Zakup został sfinansowany ze środków budżetowych.
11
10:12, 06.05.2019
Radni zadecydowali ponadto o tym, że samorząd przekaże Powiatowi Kolneńskiemu 500 tys. zł na budowę drogi powiatowej na odcinku Janowo – Łosewo – Niksowizna. Władze powiatu pozyskały pieniądze z zewnątrz na inwestycję, ale potrzebny jest wkład własny. Gmina Kolno pomoże ją realizować.
1
10:30, 24.04.2019
We wtorek, 23 kwietnia, Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na projekt skierowany do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
9
08:18, 12.04.2019
Pozytywnie został rozpatrzony wniosek gminy Kolno na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP Czerwone. Samorząd otrzymał promesę od ministra Jarosława Zielińskiego.
18
14:43, 01.04.2019
Chodzi o szkoły w Czerwonem, Zaskrodziu, Lachowie, Janowie i Borkowie. Powodem ogłoszenia konkursów jest we wszystkich przypadkach koniec kadencji na stanowiskach dyrektorów.
1
11:20, 29.03.2019
W trakcie VI zwyczajnej sesji Rady Gminy Kolno radni podjęli siedem uchwał i przyjęli dwa sprawozdania. Sesja odbyła się 28 marca w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem.
22:29, 06.03.2019
Umowę na kolejny etap termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Zabielu podpisał z wykonawcą wójt gminy Kolno.
7
13:38, 02.03.2019
Umowę na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Lachowie podpisał dziś ( 1 marca 2019 r.) z wykonawcą Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. Nowe przedszkole zbuduje „Kolbud” spółka jawna w Kolna. – To długo oczekiwana inwestycja, którą możemy zrealizować dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - mówi Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Pozyskaliśmy na ten cel blisko 1,5 mln zł.
1
11:09, 22.02.2019
Ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.
21
11:03, 19.02.2019
Zmiana na tym stanowisku była konieczna ponieważ dotychczasowy dyrektor CKGK Marcin Sekściński objął funkcję zastępcy dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży.
18
12:49, 08.02.2019
Mimo, iż od wyborów samorządowych minęło już kilka miesięcy, wciąż niejasna pozostaje sytuacja w jednym z okręgów wyborczych do Rady Gminy Kolno – list takiej treści otrzymała redakcja Kolniaka24.
21
10:49, 20.01.2019
Od 1 marca zmieni się wzór deklaracji, metoda naliczania oraz wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Kolno. Taką decyzję jednomyślnie podjęła Rada Gminy Kolno na sesji 16 stycznia. – Gospodarka odpadami to jest nasza wspólna działalność, wszyscy mieszkańcy gminy Kolno ponoszą tego koszty wobec czego apeluję abyśmy wszyscy czuli się odpowiedzialni – mówił Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
27
09:51, 19.01.2019
Na początku sesji głos zabrał Tadeusz Klama, starosta kolneński, który pogratulował wszystkim wybranym w ostatnich wyborach samorządowych oraz powiedział kilka słów o sytuacji Szpitala Ogólnego w Kolnie i wyraził chęć współpracy zarządu Powiatu Kolneńskiego z Gminą Kolno.
16
14:11, 09.01.2019
Dzięki partnerstwu z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 3 gimnazjów będą mieli szansę na odkrycie i wzmacnianie swoich talentów oraz rozwój kompetencji kluczowych. Ważne jest to, że po raz pierwszy w ramach projektu opracowany zostanie program warsztatów skierowany właśnie do tych konkretnych uczniów.
9
15:38, 21.11.2018
Obrady rozpoczął i do wyboru przewodniczącego prowadził najstarszy wiekiem radny –pan Jan Pieklik. Po wprowadzeniu na sesję sztandaru Gminy Kolno i odśpiewaniu hymnu pan Jan Pieklik odczytał treść ślubowania dla radnych, a każdy wyczytywany kolejno przez najmłodszego radnego – pana Krystiana Borawskiego wstawał i mówił: „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. Po złożeniu ślubowania przez radnych ślubowanie składał Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno, który zgodnie z przepisami sam odczytał jego treść. W imieniu wszystkich radnych gratulacje wójtowi złożył Jan Pieklik, a następnie zaproszenie goście w tym m.in. dyrektorzy szkół gminnych.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone