Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
5
10:32, 09.11.2018
W ramach przyznanej dotacji ze środków WFOŚiGW w Białymstoku dofinansowano zakup: używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego, motopompy pływającej, nożyc hydraulicznych, zestawu PSP R-1, detektora gazu, drabiny nasadkowej oraz 2 szt sygnalizatorów bezruchu.
18
15:04, 28.09.2018
Zadanie polegało na budowie 4-torowej bieżni okrężnej długości 300 m i nawierzchni z poliuretanu, bieżni 4-torowej prostej długości 120 m, stanowiącej przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej, o nawierzchni z poliuretanu, zakończonej skocznią do skoku w dal, skoczni do skoku wzwyż, rzutni do pchnięcia kulą oraz dostarczeniu wyposażenia lekkoatletycznego.
9
08:36, 20.09.2018
Gmina Turośl zamontuje pięć instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkoły podstawowej i gimnazjum, urzędu gminy, hydroforni, oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody. Koszt tej inwestycji wyniesie 374,8 tys. zł, dotacja – 259 tys. zł.
16
20:21, 26.08.2018
Odbył się również apel poległych, a uczestnicy obchodów złożyli kwiaty i wieńce pod Pomnikiem Żołnierzy Polskich Poległych w Bitwie pod Lemanem 1920 roku.
2
09:52, 24.08.2018
Przywrócona wartość historyczna dekoracji malarskich wpłynie na poprawę estetyki wnętrza kościoła oraz podniesie jego wartość historyczną. Umożliwi ona szerokiemu gronu mieszkańców i osób zwiedzających zapoznanie się ze sztuką malowania obiektów sakralnych w tym okresie
08:27, 20.08.2018
Powalone drzewa zatarasowały drogi, a zerwane linie energetyczne pozbawiły prądu ponad 100 gospodarstw domowych w gminie.
07:37, 08.06.2018
Program \"Patriotyzm Jutra\" realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od 2009 roku. Na przestrzeni ostatnich lat rozdysponowano 20 mln zł i dofinansowano blisko 960 projektów.
60
10:58, 20.04.2018
Iwona Potaś została pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośli. Jest zatrudniona na stanowisku opiekuna rodziny.
44
18:08, 03.04.2018
W sumie samorządy otrzymały 10,1 mln zł. Wśród nich znalazł się samorząd Turośli. Gmina na przebudowę drogi gminnej Krusza - Cieloszka (dł. 1350 mb) otrzymała 968 800 złotych. Dofinansowanie jest efektem ulewnych opadów deszczu i zatoru lodowego na rzece Pisa w styczniu 2017 roku.
7
09:30, 29.09.2017
Uroczystość odbyła się na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ptakach.
1
19:47, 08.06.2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przyznał samorządowi z gminy Turośl dofinansowanie w kwocie 15 tysięcy złotych.
4
07:47, 16.05.2017
Wójt Gminy Turośl ogłosił konkursy na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej. Chodzi o placówkę w Ksebkach i w Turośli.
18
22:27, 21.03.2017
W dniu 21 marca odbyło sie spotkanie mieszkańców gminy Turośl z Kazimierzem Gwiazdowskim. Posłowi towarzyszyli przedstawiciele instytucji rolniczych.
09:40, 06.03.2017
W gminie Turośl będą zbierane wnioski mieszkańców, którzy chcą skorzystać z programu dofinansowań do instalacji fotowoltaicznych. Dotacja pozwoli na uzyskanie do 85 procent środków na budowę instalacji fotowoltaicznych i solarnych.
16
11:24, 02.02.2017
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Łacha – Popiołki – Szablaki – Adamusy kosztowała ponad 1,8 mln. Samorząd z Turośli pozyskał z zewnątrz ponad 1,2 mln.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone