Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
1
12:21, 28.04.2022
Uroczystości poprzedziła Msza Święta w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Romanach celebrowana przez kapelana NSZ Okręgu Łomża ks. kanonika dr Andrzeja Mikuckiego.
3
10:27, 01.04.2022
Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania:,,Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Grabowa”- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
2
18:59, 01.03.2022
Inaugurację Roku Jakuba Wagi rozpoczęło złożenie kwiatów przed jego pomnikiem w parku miejskim w Łomży, w którym uczestniczyła delegacja gminy Grabowo z wójtem Andrzejem Piętką i Przewodniczącym Rady Gminy Grabowo Januszem Wiśniewskim.
2
12:15, 28.02.2022
Grabowo solidarne z Ukraino
08:22, 25.02.2022
Wysokość wsparcia finansowego wynosi 162 500,00 zł. Programw całości sfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa.
REKLAMA
4
15:08, 17.02.2022
Dotacja udzielona będzie w wysokości 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 0/100) – za każdy kW zainstalowanego systemu fotowoltaicznego, jednak nie więcej niż 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Kwota dotacji nie może przekroczyć 50% poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów kwalifikowalnych, określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków.
10:01, 09.02.2022
Łącznie z oferty skorzystało 120 uczestników. GOK w Grabowie dziękuję Bibliotece Publicznej Gminy Grabowo oraz Iwonie Rogińskiej i Halinie Makarewicz za pomoc organizacyjną w wyjeździe na lodowisko, a Mateuszowi i Patrykowi Kozikowskim oraz Piotrowi Szymanowskiemu za pomoc o w organizacji turniejów gier komputerowych.
1
19:52, 01.12.2021
O sposobie wykorzystania otrzymanych środków Gmina decyduje samodzielnie, uwzględniając przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz zasad gospodarki finansowej.
2
09:35, 01.12.2021
Zakres rzeczowy programu obejmuje odbiór i unieszkodliwienie odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag.
6
08:21, 29.11.2021
Radnym z tytułu udziału w pracach rady i jej komisjach, przysługuje miesięczna dieta w formie zryczałtowanej w wysokości zależnej od funkcji pełnionych w organach gminy. Za podstawę do ustalenia wysokości diety przysługującej rademu przyjmuje się kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
REKLAMA
5
23:40, 18.11.2021
Wprowadza się tymczasowe obostrzenia tj. zamknięcie drzwi wejściowych do Urzędu Gminy od dnia 19.11.2021 r. do dnia 01.12.2021 r. Przed wejściem do Urzędu proszę zadzwonić pod przypisany dla każdego pracownika numer wewnętrzny, który został wywieszony na drzwiach Urzędu - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej UG Grabowo.
3
09:53, 18.11.2021
Za otrzymane środki zakupiono pompę do wody zanieczyszczonej, ubrania specjalne oraz rękawice specjalne. Zakupiony sprzęt ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie przekazano do użytkowania jednostce OSP Grabowo.
2
10:10, 12.11.2021
Uroczystości rozpoczęły się mszą za Ojczyznę. Następnie uczestnicy obchodów udali się na cmentarz, gdzie złożono kwiaty na grobach poległych w obronie Ojczyzny.
1
11:27, 26.10.2021
Dofinansowanie obejmie rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grabowo. Lista dofinansowanych zadań w ramach I edycji Programu Inwestycji Strategicznych w województwie podlaskim.
10:12, 08.10.2021
Zakończyły się prace przy montażu paneli instalacji fotowoltaicznej na gruncie, przy oczyszczalni ścieków w Grabowie i Stacji Uzdatniania Wody w Grabowie. Wartość inwestycji oszacowana została na 245.936,77 zł i w całości została sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Wykonawca robót była firma,,INSBUD’’ z Giełczyna.
REKLAMA
REKLAMA