Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
1
22:29, 30.06.2021
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania poprzedzone było przedstawieniem raportu o stanie Gminy Grabowo za 2020 r.Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
2
09:20, 28.06.2021
Puchary i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Grabowo wręczył wiceprzewodniczący Rady Gminy Grabowo Edward Chrzanowski.
2
09:50, 17.06.2021
9 czerwca w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej Wójt Gminy Grabowo Andrzej Piętka i skarbnik gminy Edyta Mosakowska podpisali z Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego Stanisławem Derehajło umowę na dofinansowanie projektu „Wyposażenie sali multimedialno-szkoleniowej dla mieszkańców Gminy Grabowo”, w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna wieś”.
09:37, 17.06.2021
Gmina Grabowo otrzyma 400 tyś zł na modernizację oświetlenia ulicznego oraz dobudowę nowych punktów oświetleniowych na terenie Grabowa. Szacowany koszt inwestycji to 435 896,44 zł.
4
11:04, 01.06.2021
Po przejęciu działki Gmina Grabowo zagospodaruje przejętą nieruchomość w celu poprawy estetyki i wyglądu ulicy Jakuba Wagi w Grabowie.
REKLAMA
2
23:57, 02.05.2021
W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025 Edycja 2021 Gmina Grabowo otrzymała dotację na utrzymanie Klubu Senior+ w Chełchach w 2021 roku. Wysokość dotacji to ponad 40 tyś. zł stanowiące 50 % całości kosztów.
16:11, 01.05.2021
W ramach tego zadania docieplono ściany zewnętrzne oraz naniesiono wyprawę cienkowarstwową z tynku silikatowo - silikonowego.
6
10:34, 29.04.2021
Zadanie obejmowało rozbudowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami o łącznej długości 320 m i sieci wodociągowej o długości 230 m, z której w przyszłości korzystać będą mieszkańcy ulicy Szkolnej i Słonecznej - ok. 16 nieruchomości. Zrealizowane przez Gminę uzbrojenie nowych terenów w sieć sanitarną i wodociągową zapewni lepsze warunki dla dalszego rozwoju budownictwa mieszkaniowego i pozwoli przyłączyć już istniejące nieruchomości w sieć wodociągową i kanalizacyjną gminy Grabowo.
08:40, 21.04.2021
Wójt Gminy Grabowo zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Grabowo na lata 2021-2027.
2
14:34, 31.03.2021
Dofinansowanie samorząd otrzymał na budowę instalacji fotowoltaicznej w budynku komunalnym gminy Grabowo. Chodzi o stację uzdatniania wody w Gnatowie.
REKLAMA
15:24, 29.03.2021
Wniosek Gminy Grabowo na wsparcie finansowe inwestycji „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Grabowie” operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” / poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 został rozpatrzony pozytywnie.
3
16:14, 26.03.2021
Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami o łącznej długości ok. 320 m i sieci wodociągowej o długości ok. 230 m do której przyłączonych będzie osiem nieruchomości. Zrealizowane przez Gminę uzbrojenie nowych terenów w sieć sanitarną i wodociągową zapewni lepsze warunki dla dalszego rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
2
14:34, 26.03.2021
Trwają intensywne prace budowlane przy rozbudowie drogi gminnej nr 104271B Grabowo-Konopki Monety w gm. Grabowo realizowanej w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”
08:54, 05.01.2021
Dochody budżetu wyniosą 20 716 506 zł, a wydatki 20 666 506 zł. Nadwyżka budżetowa w wysokości 50 000 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów.
2
15:39, 04.01.2021
Nowy samochód zastąpi autobus który został zniszczony w tragicznym wypadku drogowym na początku września br. w miejscowości Łubiane.
REKLAMA
REKLAMA