Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
10:12, 08.10.2021
Zakończyły się prace przy montażu paneli instalacji fotowoltaicznej na gruncie, przy oczyszczalni ścieków w Grabowie i Stacji Uzdatniania Wody w Grabowie. Wartość inwestycji oszacowana została na 245.936,77 zł i w całości została sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Wykonawca robót była firma,,INSBUD’’ z Giełczyna.
1
12:44, 07.09.2021
Apel Pamięci odbył się w asyście kompanii honorowej Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu w Bemowie Piskim z komendantem ppłk. dypl. - Jarosławem Wyszeckim oraz pocztami sztandarowymi.
3
17:20, 05.09.2021
Całość rozpoczęła się od mszy za ojczyznę i apelu pamięci. Rekonstrukcja odbyła się na placu przy ośrodku zdrowia.
10:02, 20.08.2021
Gmina Grabowo informuje, że ruszają prace przy inwestycji ,, Dostawa i montaż paneli instalacji fotowoltaicznej na gruncie w budynkach komunalnych gminy tj. Oczyszczalni ścieków w Grabowie i Stacji Uzdatniania wody w Grabowie’’.
08:26, 20.08.2021
Rok 2020 był rokiem wyjątkowym dla 8 par małżeńskich z gminy Grabowo obchodzących 50-lecie związku małżeńskiego – Złote Gody. Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne uroczystość została przesunięta na rok 2021.
REKLAMA
11:23, 15.08.2021
Impreza odbyła się 14 sierpnia w Parku Wagów w Grabowie
1
22:29, 30.06.2021
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania poprzedzone było przedstawieniem raportu o stanie Gminy Grabowo za 2020 r.Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
2
09:20, 28.06.2021
Puchary i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Grabowo wręczył wiceprzewodniczący Rady Gminy Grabowo Edward Chrzanowski.
2
09:50, 17.06.2021
9 czerwca w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej Wójt Gminy Grabowo Andrzej Piętka i skarbnik gminy Edyta Mosakowska podpisali z Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego Stanisławem Derehajło umowę na dofinansowanie projektu „Wyposażenie sali multimedialno-szkoleniowej dla mieszkańców Gminy Grabowo”, w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna wieś”.
09:37, 17.06.2021
Gmina Grabowo otrzyma 400 tyś zł na modernizację oświetlenia ulicznego oraz dobudowę nowych punktów oświetleniowych na terenie Grabowa. Szacowany koszt inwestycji to 435 896,44 zł.
REKLAMA
4
11:04, 01.06.2021
Po przejęciu działki Gmina Grabowo zagospodaruje przejętą nieruchomość w celu poprawy estetyki i wyglądu ulicy Jakuba Wagi w Grabowie.
2
23:57, 02.05.2021
W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025 Edycja 2021 Gmina Grabowo otrzymała dotację na utrzymanie Klubu Senior+ w Chełchach w 2021 roku. Wysokość dotacji to ponad 40 tyś. zł stanowiące 50 % całości kosztów.
16:11, 01.05.2021
W ramach tego zadania docieplono ściany zewnętrzne oraz naniesiono wyprawę cienkowarstwową z tynku silikatowo - silikonowego.
6
10:34, 29.04.2021
Zadanie obejmowało rozbudowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami o łącznej długości 320 m i sieci wodociągowej o długości 230 m, z której w przyszłości korzystać będą mieszkańcy ulicy Szkolnej i Słonecznej - ok. 16 nieruchomości. Zrealizowane przez Gminę uzbrojenie nowych terenów w sieć sanitarną i wodociągową zapewni lepsze warunki dla dalszego rozwoju budownictwa mieszkaniowego i pozwoli przyłączyć już istniejące nieruchomości w sieć wodociągową i kanalizacyjną gminy Grabowo.
08:40, 21.04.2021
Wójt Gminy Grabowo zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Grabowo na lata 2021-2027.
REKLAMA
REKLAMA