Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
1
18:10, 01.07.2019
Głównym organizatorem uroczystości jubileuszowych była oczywiście jednostka OSP w Grabowo, którą wsparły władze gminy, gminne instytucje kultury oraz nauczyciele wychowania fizycznego z grabowskiej szkoły. W obchodach poza lokalną społecznością udział wzięli wójt gminy Grabowo Andrzejem Piętką, posłowie na sejm Bernadeta Krynicka, Kazimierz Gwiazdowski i Lech Kołakowski, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie, gminne jednostki OSP ze Stawisk, Małego Płocka i Kolna oraz jednostki OSP z terenu Gminy Grabowo.
1
07:41, 29.06.2019
Sejmik Województwa Podlaskiego udzielił gminie Grabowo pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Grabowie i Siwkach.
07:33, 15.06.2019
Wójt Gminy Grabowo zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w budynkach mieszkańców.
12:47, 28.05.2019
Dzięki tej inwestycji poprawi się bezpieczeństwo Gminy w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i zapewniona zostanie ciągłość dostaw w sytuacjach zwiększonego poboru i awarii.
11:33, 28.05.2019
Zakończono termomodernizację budynków użyteczności publicznej gminy Grabowo w zakresie docieplenia ścian i montażu instalacji fotowoltaicznej (część 2) dotyczącą budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie.
08:08, 22.05.2019
Gmina Grabowo podpisała porozumienie z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019
5
07:53, 22.05.2019
Dobiegają końca prace przy budowie otwartych stref aktywności w Przyborowie, Konopkach-Monetach i w Grabowie. Umowny termin zakończenia inwestycji to 28 czerwca 2019 r. Z postępu prac wynika, że strefy zostaną wybudowane wcześniej.
3
07:45, 22.05.2019
W ramach projektu „Termomodernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Grabowo” prowadzone są prace przy budynku Urzędu Gminy Grabowo.
15:22, 04.03.2019
Organizatorzy biegu wręczyli również specjalne wyróżnienia i podziękowania Wiesławowi Mieczkowskiemu i OSP w Grabowie za pomoc w organizacji dotychczasowych edycji grabowskiego biegu.
08:59, 24.12.2018
Gospodarz spotkania Wójt Gminy Grabowo Andrzej Piętka serdecznie dziękuje wszystkim za życzliwą obecność a dyrekcji i całej społeczności szkoły w Grabowie, Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Bibliotece Publicznej oraz OSP w Grabowie za współorganizację.
12:23, 13.12.2018
11 grudnia jednostki OSP z terenu gminy otrzymały sprzęt od Wójta Gminy Grabowo zakupiony w ramach Projektu „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP Gminy Grabowo z Funduszu Sprawiedliwości”.
5
14:28, 23.11.2018
Wybrano również przewodniczącego Rady Gminy Grabowo, którym został Janusz Wiśniewski, a także jego zastępcę Edwarda Chrzanowskiego.
1
15:36, 12.11.2018
Mszą za Ojczyznę z udziałem pocztów sztandarowych rozpoczęły się oficjalne uroczystości obchodów 100 – tnej rocznicy odzyskania Niepodległości w Gminie Grabowo.
15:28, 12.11.2018
Tablicę ufundowali nauczyciele grabowskiej szkoły. Na uroczystości obecna była cała społeczność szkolna oraz władze gminy Grabowo: wójt Andrzej Piętka i przewodniczący rady Janusz Wiśniewski.
58
17:42, 18.10.2018
Ewa i Jerzy wynajmowali wcześniej budynek komunalny w miejscowości Świdry-Dobrzyce na podstawie umowy najmu lokalu zawartej z gminą Grabowo. W 2016 roku rodzina zamieszkała w Surałach, w rodzinnym domu Jerzego.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone