Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
2
23:57, 02.05.2021
W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025 Edycja 2021 Gmina Grabowo otrzymała dotację na utrzymanie Klubu Senior+ w Chełchach w 2021 roku. Wysokość dotacji to ponad 40 tyś. zł stanowiące 50 % całości kosztów.
16:11, 01.05.2021
W ramach tego zadania docieplono ściany zewnętrzne oraz naniesiono wyprawę cienkowarstwową z tynku silikatowo - silikonowego.
5
10:34, 29.04.2021
Zadanie obejmowało rozbudowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami o łącznej długości 320 m i sieci wodociągowej o długości 230 m, z której w przyszłości korzystać będą mieszkańcy ulicy Szkolnej i Słonecznej - ok. 16 nieruchomości. Zrealizowane przez Gminę uzbrojenie nowych terenów w sieć sanitarną i wodociągową zapewni lepsze warunki dla dalszego rozwoju budownictwa mieszkaniowego i pozwoli przyłączyć już istniejące nieruchomości w sieć wodociągową i kanalizacyjną gminy Grabowo.
08:40, 21.04.2021
Wójt Gminy Grabowo zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Grabowo na lata 2021-2027.
2
14:34, 31.03.2021
Dofinansowanie samorząd otrzymał na budowę instalacji fotowoltaicznej w budynku komunalnym gminy Grabowo. Chodzi o stację uzdatniania wody w Gnatowie.
REKLAMA
15:24, 29.03.2021
Wniosek Gminy Grabowo na wsparcie finansowe inwestycji „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Grabowie” operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” / poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 został rozpatrzony pozytywnie.
3
16:14, 26.03.2021
Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami o łącznej długości ok. 320 m i sieci wodociągowej o długości ok. 230 m do której przyłączonych będzie osiem nieruchomości. Zrealizowane przez Gminę uzbrojenie nowych terenów w sieć sanitarną i wodociągową zapewni lepsze warunki dla dalszego rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
2
14:34, 26.03.2021
Trwają intensywne prace budowlane przy rozbudowie drogi gminnej nr 104271B Grabowo-Konopki Monety w gm. Grabowo realizowanej w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”
08:54, 05.01.2021
Dochody budżetu wyniosą 20 716 506 zł, a wydatki 20 666 506 zł. Nadwyżka budżetowa w wysokości 50 000 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów.
2
15:39, 04.01.2021
Nowy samochód zastąpi autobus który został zniszczony w tragicznym wypadku drogowym na początku września br. w miejscowości Łubiane.
REKLAMA
1
10:20, 08.12.2020
Samorząd z Grabowa otrzymał 50 tys. na zakup autobusu szkolnego. Pojazd posłuży do przewozu uczniów do szkół gminnych. Środki finansowe pochodzą z budżetu województwa podlaskiego.
16:25, 10.10.2020
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
19:11, 07.09.2020
W tym roku obchody odbyły się 6 września, a rozpoczęła je Msza za Ojczyznę w kościele parafialnym w Grabowie i Apel Pamięci na grabowskim cmentarzu z udziałem Kompani Honorowej Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu i pocztów sztandarowych.
1
13:03, 28.05.2020
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Druga edycja programu skierowana jest głównie na potrzeby rodzin wielodzietnych 3+ znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
4
21:28, 04.05.2020
Dotychczas uszyto już ponad 500 masek, w które wyposażono wszystkich pracowników szkoły. Ponad 200 masek przekazano do dyspozycji Wójta Gminy Grabowo.
REKLAMA
REKLAMA