Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
3
09:57, 27.07.2021
Bardzo ważne dla gminy i potencjalnych operatorów jest posiadanie informacji o tym ile gospodarstw domowych w danej miejscowości byłoby zainteresowanych otrzymaniem takich usług. W tym celu proszę o zgłoszenie informacji do Urzędu Gminy Turośl pod numerem tel. 86-278-67-65 w terminie do 31 sierpnia 2021 r. czy jesteście Państwo zainteresowani powyższymi usługami.
3
09:10, 18.05.2021
W sumie to 147 tysięcy złotych, które przeznaczone zostaną na organizację projektów Kurpiowska Scena Tradycji, Bitwa pod Lemanem oraz Podróże po skarbach kultury i sztuki.
9
09:32, 28.04.2021
Ministerstwo Finansów, na wniosek wojewody podlaskiego, zwiększyło dotację celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na 2021 rok o kwotę 425 tys. zł. Za te pieniądze Gmina Turośl kupi autobus szkolny do dowożenia uczniów do szkół oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych.
14
12:49, 23.03.2021
Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się 23 marca podczas sesji gminnej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Turośli. Odznaczenie zostało przyznane decyzją ministra MON z dnia 27 sierpnia 2020r. Jak podkreśla szef WKU w Łomży, medal jest szczególnym wyróżnieniem.
8
20:39, 30.09.2020
Wsparty projekt to tzw. mała rewitalizacja, której celem jest uzyskanie ładniejszej, ciekawszej przestrzeni, która zaprosi mieszkańców do korzystania z niej. Powstałe uporządkowane miejsca będą służyć zarówno dzieciom jak i osobom starszym, będą integrować lokalną społeczność i zapewnią miło spędzony czas dla całych rodzin. Kraina Mlekiem Płynąca to lokalna grupa działania, która prowadziła nabór w tym zakresie.
REKLAMA
15:52, 04.09.2020
Wręczenie milionowej Karty Dużej Rodziny odbyło się 4 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli. Obecni byli: wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Barbara Socha, poseł Lech Kołakowski, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, wójt gminy Turośl Piotr Niedbała, Judyta Kruk – rzecznik Związku Dużych Rodzin 3+ oraz oczywiście Rodzina, która przystąpiła do Programu.
6
10:23, 02.06.2020
Kwota środków, jakie dany samorząd mógł pozyskać była uzależniona od liczby uczniów. Gmina Turośl na zakup sprzętu mogła wydać do 60 tysięcy złotych.
65
12:15, 14.04.2020
– W trosce o dobro i bezpieczeństwo naszych mieszkańców postanowiłem o zakupie dla wszystkich maseczek wielokrotnego użytku – informuje Piotr Niedbała. – Mam świadomość tego, że maseczki są obecnie towarem deficytowym i nie chcę pozostawić nikogo, szczególnie seniorów bez wsparcia.
64
17:38, 27.03.2020
Gminna Komisja Wyborcza w Turośli poinformowała, że w okręgu wyborczym nr 9 do Rady Gminy Turośl, które dotyczyły obsadzenia jednego mandatu – zarejestrowano tylko jednego kandydata na radnego. Jest nim 33-letni Jarosław Cichy z miejscowości Popiołki.
261
10:20, 10.02.2020
O planach władz zrobiło się głośno w październiku ubiegłego roku. Wtedy doszło również do spotkania z rodzicami uczniów. Ci ostatni głośno protestowali. Przedstawiciele gminy próbowali wytłumaczyć rodzicom, dlaczego w ogóle pojawił się taki pomysł. Podawano konkretne liczby i wyliczenia.
REKLAMA
9
12:58, 08.01.2020
Od 1 stycznia 2020 roku zmieniła się stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Turośl.
9
16:21, 20.12.2019
W czwartek 12 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie wodociągu w Nowej Rudzie. W miejscowości główna sieć wodociągu liczy 22 688 metrów, natomiast długość przyłączy wynosi 3250 m.
24
15:03, 05.12.2019
Powstała ona z myślą przewodnią projektu Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) - pomóżmy ludziom - aby pomogli sobie sami.
12
14:39, 02.12.2019
W dniu 28 listopada 2019 r. wójt Gminy Turośl Piotr Niedbała wraz z Panem Mirosławem Potaś skarbnikiem odebrali z rąk marszałka Artura Kosickiego oraz wicemarszałków Stanisława Derehajło i Marka Olbrysia symboliczny czek na kwotę 997 457 PLN. Dotyczy on dofinansowania na realizację operacji: „Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Turośl oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl i Potasie”.
16
12:21, 14.11.2019
Następnie w swoim przemówieniu Wójt Gminy Turośl – Piotr Niedbała przedstawiał rys historyczny tych wydarzeń oraz wymienił pojmanych i wywiezionych do obozów mężczyzn. Przemówienia wygłosił również Z-ca Dyrektora Gabinetu Marszałka - Juliusz Jakimowicz oraz w imieniu mieszkańców Wanacji - Stanisław Siwik.
REKLAMA
REKLAMA