Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
10
12:21, 14.11.2019
Następnie w swoim przemówieniu Wójt Gminy Turośl – Piotr Niedbała przedstawiał rys historyczny tych wydarzeń oraz wymienił pojmanych i wywiezionych do obozów mężczyzn. Przemówienia wygłosił również Z-ca Dyrektora Gabinetu Marszałka - Juliusz Jakimowicz oraz w imieniu mieszkańców Wanacji - Stanisław Siwik.
148
19:31, 17.10.2019
Przedstawiciele gminy przez ponad godzinę próbowali wytłumaczyć rodzicom, dlaczego w ogóle pojawił się taki pomysł. Podawano konkretne liczby i wyliczenia (red. spotkanie zarejestrowaliśmy na wideo i niebawem relacja powinna pojawić się na portalu).
89
15:17, 10.10.2019
Reorganizacja od września następnego roku szkolnego dotyczyć miałaby szkół w Ptakach, Ksebkach, Łasze i Lemanie. Z trzech ostatnich placówek miałaby zostać utworzona jedna szkoła dla klas 4-8, prawdopodobnie w Lemanie. W pozostałych zostałyby klasy 0-3.
6
15:24, 09.10.2019
Jak dodaje pani Witkiewicz, jeszcze w bieżącym roku szkolnym obie placówki otrzymają w pełni wyposażone mobilne pracownie multimedialne, składające się z szesnastu laptopów, z dostępem do szybkiego i bezpiecznego Internetu, dzięki którym nauczyciele w większym niż dotychczas zakresie będą mogli prowadzić cyfrowe lekcje, a uczniowie będą korzystać z internetowych zasobów edukacyjnych.
10
11:05, 02.10.2019
Poświęcenia pomnika dokonał proboszcz parafii Turośl – ks. Krzysztof Karwowski. Na zakończenie chór ze szkoły podstawowej w Turośli pod batutą Józefa Zawalich wykonał pieśni patriotyczne.
1
09:54, 20.09.2019
Jak informuje samorząd gminy Turośl - w ramach Programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” gmina Turośl uzyskała dofinansowanie w kwocie 20 tysięcy złotych na „Wykonanie pomnika upamiętniającego mieszkańców wsi Nowa Ruda wywiezionych do obozów koncentracyjnych w 1944 r.”.
13:44, 17.09.2019
Dzięki dotacjom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego dzieci z czterech szkół podstawowych w gminie Turośl wezmą udział w zajęciach dodatkowych. Dotacje na cel przyznał na dzisiejszym (17 września) posiedzeniu Zarząd Województwa Podlaskiego.
3
11:52, 28.08.2019
Przy dźwiękach hymnu państwowego, wykonanego przez Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wasilków, nastąpiło uroczyste wciągnięcie flagi narodowej na maszt.
1
09:30, 18.07.2019
Impreza odbyła się 14 lipca w Ptakach. Na scenie wystąpił między innymi Kabaret Kałamasz z aktorami serialu Ranczo. Gwiazdą wieczoru był zespół Czerwone Gitary.
25
10:07, 21.03.2019
Ponad pół miliona złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego przyznał podczas dzisiejszego posiedzenia (20 marca) Zarząd Województwa Podlaskiego na projekt pn. Centrum Aktywności Lokalnej w Cieloszce. Dzięki dotacji Gmina Turośl utworzy na terenie wsi Cieloszka świetlicę wiejską, która będzie pełnić funkcję Centrum Aktywności Lokalnej.
REKLAMA
13
09:06, 11.01.2019
Piotr Niedbała zwołał w sołectwach gminy Turośl zebrania wiejskie w celu dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich.
5
10:32, 09.11.2018
W ramach przyznanej dotacji ze środków WFOŚiGW w Białymstoku dofinansowano zakup: używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego, motopompy pływającej, nożyc hydraulicznych, zestawu PSP R-1, detektora gazu, drabiny nasadkowej oraz 2 szt sygnalizatorów bezruchu.
20
15:04, 28.09.2018
Zadanie polegało na budowie 4-torowej bieżni okrężnej długości 300 m i nawierzchni z poliuretanu, bieżni 4-torowej prostej długości 120 m, stanowiącej przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej, o nawierzchni z poliuretanu, zakończonej skocznią do skoku w dal, skoczni do skoku wzwyż, rzutni do pchnięcia kulą oraz dostarczeniu wyposażenia lekkoatletycznego.
9
08:36, 20.09.2018
Gmina Turośl zamontuje pięć instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkoły podstawowej i gimnazjum, urzędu gminy, hydroforni, oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody. Koszt tej inwestycji wyniesie 374,8 tys. zł, dotacja – 259 tys. zł.
16
20:21, 26.08.2018
Odbył się również apel poległych, a uczestnicy obchodów złożyli kwiaty i wieńce pod Pomnikiem Żołnierzy Polskich Poległych w Bitwie pod Lemanem 1920 roku.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone