Zamknij

Rekrutacja do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego

14.16, 05.12.2022 podlaskie.eu Aktualizacja: 17.22, 05.12.2022
Skomentuj
REKLAMA

Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki ogłasza konkurs na radnych do IV kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego na lata 2022-2024. Rekrutacja dla kandydatów na radnych potrwa do 31 grudnia br.

Ogłoszenie listy nowo wybranych radnych nastąpi do 31 stycznia 2023 r. Inauguracja IV Kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego - I posiedzenie nastąpi do 28 lutego 2023 r.

Kadencja sejmiku trwa 2 lata, zaś kandydatem na radnego może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) w dniu wyboru ukończyła 16 lat, a nie ukończyła 21 lat;

2) zamieszkuje na terenie województwa podlaskiego;

3) bierze aktywny udział w życiu społecznym województwa podlaskiego;

4) działa na rzecz młodzieży z terenu województwa podlaskiego w samorządach uczniowskich szkół ponadpodstawowych, samorządach studenckich, organizacjach pozarządowych, młodzieżowych radach powiatów lub gmin (miast).

Kandydaci dokonują zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, do którego dołączają potwierdzenie lub oświadczenie o ich działalności w: samorządach uczniowskich szkół ponadpodstawowych, samorządach studenckich, organizacjach pozarządowych, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których statutowym celem jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży lub działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz młodzieżowych radach powiatów lub radach gmin (miast).

Zgłoszenia kandydatów, ubiegających się o mandat radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego, przyjmowane będą wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym dla kandydatów ubiegających się o mandat radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego (dla każdego z kandydatów osobno), stanowiących załącznik nr 1 do regulaminu wyborów, do którego powinno być dołączone potwierdzenie o działalności kandydata.

Do formularza zgłoszeniowego kandydaci dołączają zgodę na kandydowanie oraz pracę w sejmiku, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich zgodę taką wyraża także rodzic lub opiekun prawny; zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez urząd oraz upublicznienie informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich zgodę wyraża także rodzic lub opiekun prawny.

Formularze w wersji papierowej wraz z załącznikami w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Rekrutacja do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego”  należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok (decyduje data stempla pocztowego). Nie dopuszcza się składania dokumentów w postaci elektronicznej.

Wybory przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

Dodatkowych informacji w sprawach zgłaszania kandydatów na radnych i funkcjonowania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego udziela Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tel. 85 6654869, e-mail: [email protected]

Formularz zgłoszeniowy ( 67 KB ) Podgląd załącznika

Harmonogram rekrutacji ( 12,88 KB ) Podgląd załącznika

Ogłoszenie ( 15,63 KB ) Podgląd załącznika

Regulamin wyborów ( 23,82 KB ) Podgląd załącznika

Opublikował: Anna Augustynowicz

(podlaskie.eu)
 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%