Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
11
07:40, 28.03.2020
Inaczej traktowano kolej po północnej stronie granicy. Między 1883 a 1885 powstała linia kolejowa do Piszu. O przebiegu kolei dojazdowych w Prusach decydowały władze powiatowe, ale interesujący nas odcinek Pisz – Dłutowo (położone zaraz naprzeciw Wincenty) stanowił element linii strategicznej, zbiegającej się w Twierdzy Boyen w Giżycku. Oddano go do użytku w 1908 r.
26
12:33, 19.03.2020
Przygotowując się więc do ostatecznej konfrontacji, która miała mieć charakter zbrojny, rozwijano struktury konspiracyjnego wojska (AK) i pionu cywilnego (Delegatura Rządu na Kraj) Polskiego Państwa Podziemnego, zbierano i magazynowano broń, amunicję i wyposażenie wojskowe, prowadzono szkolenie wojskowe kadr, dbano o zachowanie właściwej ideowości wśród żołnierzy i cywilów poprzez realizację misji informacyjnej i propagandę, wreszcie prowadzono działania wywiadowcze, kontrwywiadowcze, legalizacyjne i sabotażowe. Wśród tych ostatnich niezmiernie ważną rolę odgrywały te, które miały charakter defensywny, a więc zabezpieczające organizację przed rozpracowaniem, a jej członków oraz ludność cywilną przed represjami ze strony okupanta. Działalność na tych polach bezwzględnie wymagała infiltracji niemieckich organów administracyjnych, ku czemu sposobność stworzył zresztą sam okupant.
1
22:38, 28.01.2020
Opublikowana w czerwcu zeszłego roku książka "The Volunteer: The True Story of the Resistance Hero who Infiltrated Auschwitz" opowiada o losach rtm. Pileckiego i jego pobycie w niemieckim nazistowskim obozie zagłady Auschwitz.
68
20:14, 23.01.2020
Proszę mój list i załączone dokumenty odczytać na najbliższej sesji Rady Miasta Kolna, tak jak odczytano fałsze historyczne na sesji w dniu 31 grudnia 2019 roku.
19:18, 19.01.2020
Finał, trwających od piątku, uroczystości rocznicowych odbył się w niedzielę w Wąchocku.
8
18:15, 07.01.2020
"Bitwa pod Lemanem przez wiele lat była tematem tabu, nie wolno było wspominać o wojnie z 1920 roku. Jednak nie przeszkadzało to mieszkańcom w upamiętnianiu bohaterskich czynów (hołdu bohaterom). W 1993 roku pomnik zmodernizowano według projektu Tadeusza Butlera. Betonowe krzyże wzdłuż mogiły zastąpiono słupkami z cegły ceramicznej palonej. Przestrzenie między słupkami wypełnia murek, w którym wolne przestrzenie mają kształt krzyży. Ściany boczne wykonane z tej samej cegły zakończone słupkami. Teren przed grobem wyłożono kostką chodnikową. Modernizacja nie naruszyła zabytkowego charakteru mogiły. Raczej starano się przywrócić jej przedwojenny wygląd. W ramach renowacji wstawiono także wielokrotnie niszczoną i usuwaną fotografię."
28
16:15, 06.01.2020
Ireneusz Mieczkowski napisał list otwarty, w którym poruszył sprawę upamiętnienia Mieczysława Torbicza. Tekst jest bardzo krytyczny wobec żołnierza AK, ale nie tylko. Autor domaga się na przykład dymisji wojewody podlaskiego, który uznał że to burmistrz powinien decydować o zamontowaniu w UM tablicy upamiętniającej Torbicza, a nie rada miasta. List został odczytany podczas sesji miejskiej przez Jana Żubrowskiego. Według radnego jest to inne spojrzenie na sprawę Torbicza. – Uzupełnia też naszą wiedzę – mówi Żubrowski.
17
16:11, 25.12.2019
Autor tekstu pyta się w nim, kiedy dzielny żołnierz Armii Krajowej doczeka się w swoim mieście upamiętnienia. Pisze też o „odfajkowaniu” sprawy Torbicza przez władze miasta z burmistrzem na czele.
22:08, 21.12.2019
Żołnierz AK, kawaler Orderu Virtuti Militari, skazany przez komunistyczne władze na karę śmierci, zamienioną na dożywocie, zmarł 13 grudnia w wieku 96 lat w Krakowie. Jego uroczystości pogrzebowe miały charakter państwowy.
20:29, 16.12.2019
Jak napisłą prezydent, to w kopalni Wujek "16 grudnia 1981 r. reżim PRL popełnił największą zbrodnię stanu wojennego. Przeciwko 3 tys. strajkujących górników wysłano wtedy oddziały Milicji Obywatelskiej ZOMO oraz wojsko" - podkreślił prezydent w liście, który pod Krzyżem-Pomnikiem przy kopalni Wujek w Katowicach odczytał w poniedziałek zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha.
REKLAMA
1
14:43, 16.12.2019
Uroczystości odbyły się pod pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970 r., na placu Solidarności w Gdańsku. Pomnik ten znajduje się blisko historycznej Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej, a także miejsca, gdzie zginęły pierwsze cztery ofiary Grudnia'70.
1
10:28, 16.12.2019
Uczyłem się w szkole średniej. Przebywałem w mieszkaniu, gdy rano z zewnątrz usłyszałem odgłosy, jakby ktoś przeciągnął kij po sztachetach płotu. Odgłosy takie powtarzały się raz za razem. Dochodziły z odległości około 1,5 km od mieszkania z rejonu wiaduktu przy przystanku Gdynia-Stocznia.
4
10:30, 21.11.2019
Strach przed zdemaskowaniem spowodował, że podjęto decyzję o zlikwidowaniu konwojujących żandarmów. W wyniku tej akcji czterech żandarmów zginęło. W odwecie za to, Niemcy spośród mieszkańców gminy Turośl, aresztowali czterystu mężczyzn, przyjmując proporcję – za jednego Niemca stu Polaków[3].
13
14:40, 19.11.2019
Zamazywanie pamięci historycznej przez ludzi urodzonych po II wojnie światowej, którzy rządzą w Kolnie, prowadzi do zjawisk znanych z poprzedniej epoki:
13
07:25, 12.11.2019
W głosowaniu nie wziął udziału Zbigniew Twarowski, który uznał że nie jest to kompetencją rady, tylko burmistrza. Równocześnie stwierdził, że nie dostrzega dowodów, aby mówić o takiej funkcji jak burmistrz w latach okupacji.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone