Zamknij
REKLAMA

Jak zmienić nauczyciela dla swojego dziecka? jakich argumentów użyć?

08:07, 23.06.2022 | Materiał przy współpracy z Grzegorz Szwaciński

Zmiana nauczyciela na innego - zwłaszcza w trakcie roku szkolnego - to trudne zadanie. Rodzice, którzy chcą do takiej zmiany doprowadzić, powinni sięgnąć wcześniej do przepisów Karty nauczyciela lub porozmawiać z dyrekcją szkoły.

Aby zmienić pedagoga uczącego daną klasę na innego, należy przede wszystkim wystąpić w tej sprawie z odpowiednim wnioskiem do dyrektora placówki. Jak uzasadnić takie pismo?

Czy można zmienić nauczyciela w trakcie roku szkolnego?

Zmiana (również zwolnienie) nauczyciela w trakcie roku szkolnego na wniosek rodziców jest możliwa, choć bardzo trudna w realizacji. W tym przypadku liczą się przede wszystkim: przychylność dyrekcji i argumenty wnioskodawców.

Poziom skomplikowania problemu zależy głównie od tego, na jakiej podstawie zatrudniony jest pedagog. Nauczyciela kontraktowego można zwolnić bowiem znacznie łatwiej niż tego mianowanego i dyplomowanego - usunięcie go ze stanowiska wymaga między innymi dokonania jego oceny przez dyrektora.

Warto pamiętać, że nawet zamiana nauczycieli (pomiędzy klasami) w trakcie roku szkolnego nie jest łatwym zadaniem. Organizację pracy całej szkoły dyrektor placówki opracowuje bowiem z dużym wyprzedzeniem. Następnie jest ona zatwierdzana przez władze zwierzchnie i związki zawodowe. Zatwierdzenie to ma miejsce w maju, zatem na długo przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego.

Jakich argumentów użyć, aby zmienić nauczyciela?

Dyrektor nie będzie ingerować w ustalony porządek pracy szkoły z błahego powodu, dlatego wniosek o zmianę nauczyciela należy bardzo dobrze uzasadnić. Od argumentów tych uzależnione będą działania osób kierujących placówką.

Wśród ważnych powodów, skłaniających do zmiany pedagoga, wymienia się między innymi:

 • nieefektywne prowadzenie zajęć, skutkujące słabymi wynikami uczniów,
 • stosowanie nieakceptowalnych metod nauczania lub oceniania uczniów,
 • złe traktowanie uczniów (dyskryminowanie, obrażanie),
 • zła organizacja pracy (na przykład notoryczne spóźnianie się na zajęcia),
 • stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej.

Skarga zamiast wniosku o zmianę nauczyciela

O ile wniosek o zmianę nauczyciela dyrektor może zignorować, tak skargi lub zbiorowej petycji w sprawie pedagoga już nie. Jeśli nauczyciel stosuje wobec uczniów przemoc fizyczną, sprawa będzie prosta.

W odpowiedzi na pismo dyrektor musi podjąć działania wyjaśniające:

 • wysłuchać wyjaśnień nauczyciela,
 • przeprowadzić rozmowę z pokrzywdzonymi uczniami,
 • wysłuchać relacji świadków zdarzenia i skarżących rodziców.

Jeśli dyrektor udowodni nauczycielowi winę, może:

 • zawiesić go w pełnieniu obowiązków,
 • powiadomić rzecznika dyscyplinarnego,
 • powiadomić organy ścigania.

Nieco trudniejsza do udowodnienia jest sytuacja, w której nauczyciel popełnia tak zwane miękkie przewinienia. Chodzi tu o najczęstszą przyczynę chęci zmiany pedagoga, czyli nieefektywne prowadzenie zajęć, które skutkuje niskim poziomem wiedzy u uczniów (niekoniecznie słabymi ocenami).

Jeśli pedagog nie tłumaczy dzieciom materiału lub robi to w nieprawidłowy sposób, to również można złożyć na niego skargę do dyrektora.

Wzór wniosku o zmianę nauczyciela pobierzesz tu.

(Materiał przy współpracy z Grzegorz Szwaciński )
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%