Zamknij
REKLAMA

Unieważnienie kredytu frankowego jest możliwe

14.19, 22.11.2022 sponsorowany Aktualizacja: 14.20, 22.11.2022
Skomentuj

O unieważnieniu kredytów mówi się coraz więcej. Czy to prawda i jak to jest możliwe, by po latach można było umowę o kredyt unieważnić? Owszem, to jest realne, jednak nie w każdej sytuacji. Muszą wystąpić przesłanki ku temu, by sąd miał podstawę do unieważnienia. Takimi przesłankami są klauzule niedozwolone, jakie powodują nieważność umowy, w tym wypadku kredytowej.

Kto może wystąpić o unieważnienie kredytu?

Unieważnienie kredytu frankowego zaczyna być popularne, jednak nie jest ono możliwe dla każdego. Jeśli umowa kredytowa nie zawiera klauzul abuzywnych, bądź jeżeli w ciągu trwania zobowiązania podpisaliśmy ugodę z bankiem nie możemy wnosić roszczenia o unieważnienie. Co istotne, a często pomijane – również kredytobiorcy, którzy ukończyli spłatę swojego kredytu we frankach mogą wnieść pozew do sądu o unieważnienie. Tym samym na każdym etapie spłaty możliwe jest założenie sprawy frankowej. Pozew wnosi kredytobiorca jako strona sporu, może to zrobić osobiście lub za pośrednictwem przedstawiciela, reprezentanta.

Abuzywność umowy z bankiem

Kluczowa dla unieważnienia kredytu jest abuzywność umowy kredytowej. Nie każdy kredyt frankowy został udzielony z naruszeniem prawa. Dlatego zanim napiszemy pozew winniśmy poddać umowę kredytową analizie prawnej pod kątem abuzywności. Analiza prawna pośrednio oszacuje ryzyko przegrania sprawy frankowej, jak też określi stopień skomplikowania sprawy, który przekłada się na czas trwania sprawy, koszty pomocy prawnej, obsługi itd.

Kancelarie frankowe i obsługa postępowania procesowego

Wygodnym dla kredytobiorcy wnoszącego pozew do sądu jest skorzystanie z zastępstwa procesowego w postaci adwokata z kancelarii frankowej, specjalizującej się w sprawach frankowych. Dzięki doświadczeniu i wiedzy z tej wąskiej dziedziny kancelarie są w stanie działać skutecznie, przyspieszając tok postępowania, rzetelnie argumentując stanowisko powoda, odpierając zarzuty, przeprowadzając niezbędne dowody w sprawie. Obsługa prawa, usługi kancelarii są odpłatne, jednak przeliczając koszty względem korzyści, sum jakie można zyskać wygrywając sprawę, nie są zbyt wygórowane. Pomiędzy kancelariami mogą być bardzo duże różnice w wycenie kosztów, co wynika zarówno z rynku lokalnego jak też renomy kancelarii, jej doświadczenia, skuteczności – wygranych spraw i wielu innych czynników.

Co daje unieważnienie kredytu?

Prawomocne unieważnienie kredytu we frankach powoduje konieczność zwrotu zobowiązania wzajemnego banku względem kredytobiorcy i kredytobiorcy względem banku. W praktyce wygląda to w ten sposób, iż bank zwraca nadpłatę wynikającą z wpłat po zawyżonym obecnym kursie franka i zalicza nadpłatę na poczet spłaty pozostałej części kredytu. Zdarza się iż nadpłata przewyższa wartość zobowiązania, wówczas bank zwraca nadpłatę kredytobiorcy a kredyt został rozliczony i zamknięty. Jeśli jednak wpłacony kapitał przeliczony po kursie z dnia podpisania umowy nie pokrywa całości zobowiązania, wówczas bank w trybie natychmiastowej wykonalności wzywa kredytobiorcę do zwrotu sumy jaka pozostała do spłaty całości kredytu. Frankowicz winien się z tym liczyć, będąc gotowym do oddania bankowi pełnej sumy brakującej do spłaty. Wówczas kredyt ulega zaliczeniu.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%