Zamknij

Przed nami XXXIV zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno

10.47, 19.11.2022 Źródło: UM Kolno Aktualizacja: 18.13, 21.11.2022
Skomentuj
REKLAMA

XXXIV zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno została zwołana na dzień 25 listopada 2022 r. (piątek). Początek sesji godzina 12.00. Rada obradować będzie w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Porządek dzienny posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji, zapoznanie z porządkiem obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
  w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Kolno.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie
  z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz warunków zwolnienia z tych opłat
  w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Kolno.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby obliczania wysokości zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kolno.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
  za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
  z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Kolno do roku 2030.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem
  św. Anny w Kolnie.
 18. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za III kwartał 2022 r.
 19. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2021 rok.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad.
(Źródło: UM Kolno)
 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (3)

MieszkaniecMieszkaniec

6 6

Szopki ciąg dalszy, weźcie się ku.ź.wa zbierzcie w urzędzie w jednym pokoju a nie od pi er dal a cie jaja 21:00, 19.11.2022

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

GregorGregor

2 7

Rada Miasta Białystok obraduje w sali na stadionie miejskim. Można, można. 22:32, 19.11.2022


do półmózgado półmózga

0 2

Zdjęcie jest ze starszych sesji sesja odbędzie się w urzędzie miasta!!!! 09:19, 21.11.2022


0%