Zamknij
REKLAMA

Od przyszłego roku będziemy płacić więcej za śmieci. Wzrasta stawka opłaty za zużytą wodę z danej nieruchomości

06.17, 24.11.2022 Zebrał Kolniak Aktualizacja: 10.38, 29.11.2022
Skomentuj
REKLAMA

W najbliższy piątek kolneńscy radni podejmą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Mieszkańcy Kolna dalej będą płacić na podstawie ilości zużytej wody z danej nieruchomości, ale stawka tej opłaty niestety wzrośnie.

Przypomnijmy, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości (metoda pozostanie bez zmian, ponieważ według władz Kolna – funkcjonuje prawidłowo i jest najbardziej sprawiedliwa dla mieszkańców miasta) oraz stawki opłaty ustalonej w kwocie 11 zł. Według projektu uchwały wzrośnie ona o 2 zł i będzie wynosić 13 zł.

Równocześnie ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości dwukrotności stawki określonej za 1 m³ zużytej wody z danej nieruchomości. Maksymalna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie może wynosić więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe.

Zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 0,50 zł/ 1 m³ zużytej wody.

Zużycie wody będące podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi opomiarowane średniomiesięczne zużycie wody z nieruchomości za okres od 1 lipca roku poprzedniego do 30 czerwca roku następnego, ustalone w oparciu o wodomierz główny.

W przypadku posiadania podlicznika ogrodowego bierze się pod uwagę ilość zużytej wody do celów bytowych z wyłączeniem wody przeznaczonej na podlewanie ogrodu. W przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których nie można ustalić ilości zużywanej wody (brak opomiarowania, brak podłączenia do sieci wodociągowej) podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest przeciętna norma zużycia wody wynosząca 3 m3 miesięcznie na osobę przebywającą na nieruchomości.

– Od 1 stycznia 2022 r. została wprowadzona maksymalna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która nie może wynosić więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe. Zapis ten spowodował obniżenie opłat dla rodzin z dużym zużyciem wody, szczególnie wielodzietnych i tym samym zapewnił ochronę przed wysokimi opłatami za odpady. Obecnie maksymalna opłata wynosi 160 zł 83 gr – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały. – Stawka nie może być wyższa niż 0,7% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za m³ zużytej wody.

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w 2021r . wyniósł 2061,93 zł czyli maksymalna stawka wynosi 14,44 zł za 1 m³ zużytej wody.

– Proponowana stawka w wysokości 13 zł za 1 m³ nie przekracza maksymalnej stawki – podkreślono w uzasadnieniu. – Ustalone dotychczas zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym zostaje podwyższone z 0,30 zł/m³ do wysokości 0,50 zł/m³. Ma to na celu zachęcenie mieszkańców do kompostowania bioodpadów, co w konsekwencji spowoduje obniżenie ich opłat, a dodatkowo zmniejszy ilość odbieranych bioodpadów.

Dalej czytamy, że porównując odebraną ilość bioodpadów od stycznia do października 2022 roku, do tego samego okresu w roku ubiegłym, zauważono znaczny wzrost ilości bioodpadów. Od mieszkańców miasta odebrano o 43 Mg więcej bioodpadów ( tj. I-X.2021 r. – 266,54 Mg, I-X.2022 r. – 309,52 Mg). Cena za zagospodarowanie 1 Mg bioodpadów w IK wynosi 275,40 zł.

– Na wzrost kosztów związanych z odbiorem, transportem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych ma wpływ wiele czynników, niezależnych od gminy – dodano w projekcie.

Można do nich zaliczyć m.in.: - koszty pracownicze (w 2023 r. planowany jest dwukrotny wzrost płacy minimalnej) płaca minimalna w 2021 roku wynosiła 2800 zł brutto, natomiast w 2023 r. będzie wynosić 3490 zł, a następnie 3600 zł brutto, - znaczny wzrost cen paliwa, - wzrost cen za energię elektryczną.

– Systematyczny wzrost kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi spowodował, że utrzymanie stawki opłaty przyjętej w lipcu 2021 r. w kwocie 11 zł/m³ nie jest dłużej możliwy – tłumacza władze miasta.

Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości, gdyż zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz
lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Na tej podstawie właściciele będą zobowiązani do uiszczenia nowych opłat, stosując wysokość opłaty podaną
w zawiadomieniu.

Wszystkie wpłaty dokonywane przez mieszkańców za odbiór odpadów są dochodem gminy i powinny równoważyć zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

– Podwyższenie stawki powinno zapewnić zbilansowanie się kosztów systemu gospodarowania odpadami. Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne – podsumowano w uzasadnieniu.

System się nie bilansuje. Trzeba do niego dopłacić z budżetu miasta

Również w piątek (25.11) radni podejmą uchwałę o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiących różnicę pomiędzy dochodami z pobranej opłaty, a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku.

Zgodnie z art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

– Z uwagi na fakt wzrostu masy odbioru odpadów komunalnych na przestrzeni ostatnich lat, dochody uzyskiwane z tytułu opłaty nie są wystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – podkreślono w uzasadnieniu. – System gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się bilansować, jednak w przypadku wystąpienia przesłanek ustawowych „organ stanowiący uprawniony jest do podjęcia decyzji w sprawie dopłat do systemu z dochodów własnych gminy”.

Na razie nie podano konkretnej kwoty, jaką władze będą musiały przeznaczyć na zbilansowanie systemu. Wszystko zależy od tego, ile śmieci wyprodukują mieszkańcy Kolna w listopadzie i grudniu.

(Zebrał Kolniak)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (24)

ZbyszekZbyszek

46 2

Jako wierny i zatroskany czytelnik Kolniaka chciałbym Ci drogi redaktorku po raz kolejny zwrócić uwagę. Przecież każdy wie że pisowscy radni nic tu nie mają do gadania to takie bezwolne pacynki do głosowania bez własnego zdania więc redaktorku oszczędź sobie pisania że radni decydują. Po drugie uważam że należałoby tym wszystkim rządzącym obniżyć pensje do średniej krajowej bo są oni już oderwani od rzeczywistości. 12:25, 24.11.2022

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

GPKolnoGPKolno

19 2

Ja bym tym rządzącym obniżył pensje do najniższej krajowej, choć nie wiem czy na tyle też zapracowali. 18:01, 24.11.2022


Kolno Kolno

9 1

Biedne Kolno ma płacić więcej za śmieci niż warszawka czajki to o co tu chodzi 10:05, 25.11.2022


XxxXxx

0 6

Liczę, że w następnych wyborach wystartujesz wygrasz obniżysz sobie pensje a nam wszystkie opłaty. Startuj na burmistrza! Tylko w programie zapisz jak to osiągniesz.
A nie pier... aby pier... Kto tu jest oderwany od rzeczywistości??
Znając rzeczywistość pewnie Twoim największym osiągnięciem jest wypicie 0,7 wódy na raz ?? 12:09, 27.11.2022


Podatnik Podatnik

23 1

Kto zgadnie jakiego podatku nie podniosą to stawiam flaszkę .Czas do 1 grudnia.

12:30, 24.11.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

LuduLudu

19 1

A no kościelnego szanowny Panie! 14:16, 24.11.2022


JAJA

27 0

Ludzie!!! Ile można! Wszystko w górę!!! A nie, przepraszam, wypłata w miejscu. 17:45, 24.11.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JanJan

27 6

Po cholere ci radni? Czy oni nas reprezentują? Wszystko na tak co każe włodarz ! Gdyby była opozycja tak jak w Łomży to wziąby się za robotę a nie tylko Nie chcę ale muszę. 18:07, 24.11.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

kolkol

11 0

Naród wybiera naród ma... Nie długo wybory zweryfikują głupotę i ślepotę ludzi... 07:20, 25.11.2022


AniaAnia

25 5

Sobie 20.000 tysięcy a nam tylko podwyżki. 18:08, 24.11.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

RobertRobert

26 7

Referendum i odwołać radę i burmistrza. 19:29, 24.11.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

OJOJ

20 1

Te wiszałki kupione bardzo drogo i darmo oddane wyjdą nam bokiem. Skądś te 1,5 grubej bańki trzeba wziąć, cudów nie ma. A jak wódz przemawia, to fałsz aż mu z brody kapie. Ludzie, przecież te podwyżki wyjdą wam tylko na dobre. To wszystko w trosce o was. 22:35, 24.11.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

obywatelobywatel

11 1

Należało by zadać pytanie od kogo kupił?Czy jakieś powiązania? Z czego będą spłacać zadłużenie na tą "inwestycje"?. Dlatego wszystko w mieście w górę...
Niech kopią szybko ten zalew to będziemy prać, pić i myć się za darmo🤣 07:28, 25.11.2022


Arturoooo Arturoooo

6 3

Dobra władza! Podwyżki muszą być! 07:58, 25.11.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PZPRPZPR

16 2

Jak Partia mówiła że da to da jeżeli burmistrz mówi że mają być podwyżki to mają jeżeli trzeba 4 prezesów to trzeba las oddać to oddać jeżeli jest zima to ma być zimno. 12:45, 25.11.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

test wytrzymałościtest wytrzymałości

11 3

Już chyba w tym miesiącu podnieśli wszystko co się dało: ciepło, wodę, ścieki(śmieci), podatek od nieruchomości. Teraz do wiosny będziemy mieć spokój. Dobrze że w Kolnie tak dobrze się zarabia 🙂 13:48, 25.11.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

Test wytrzymałości 2Test wytrzymałości 2

9 0

Od nowego roku następe podwyżki. Tylko od tych cen nowych, żeby procentowo nie wychodziło za dużo. 06:22, 26.11.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

123123

4 14

Czytam te komentarze i widzę że tu same barany piszą. Co ma burmistrz do inflacji? Ona jest i przez podwyżki należy regulować wynagrodzenie.
Do wszystkich narzekających proponuję wziąść się za pracę, której w dzisiejszych czasach nie brakuję. Pozdrawiam 🙂 08:49, 26.11.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

123123

14 0

Pracuję i żona pracuję 2 dzieci i pięćset plus i inne darowizny od państwa i ledwie starcza bo kredyt wzrósł o 1000 zł.Nie obrażaj ludzi . 15:56, 26.11.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

123123

0 6

To może poszukaj drugiego etatu? 08:29, 28.11.2022


123123

7 0

Arturoooo. 15:57, 26.11.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

stary kolniakstary kolniak

4 6

Pani Irenko... bardzo ładnie Pani w czarnym kolorze!❤️ 17:02, 26.11.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ŚmiećŚmieć

2 0

Najwyższe opłaty za śmieci w całym powiecie. Nawet w Stawiskach gdzie jest po 30 zł od osoby to w porównaniu z miastem to tanizna. Brawo wy: radni, burmistrz i reszta. Kolno jedne z droższych miast. Super i dziękujemy. 14:32, 30.11.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Lokator alternatywy Lokator alternatywy

0 0

Za śmieci ? Czynsz z 450 wzrósł w ciągu miesiąca do 670 !!! 00:52, 03.12.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
0%