Zamknij
REKLAMA

Tańsze ciepło systemowe dla odbiorców wrażliwych – złóż oświadczenie

23.43, 04.10.2022 Źródło: UM Kolno Aktualizacja: 18.23, 11.10.2022
Skomentuj
REKLAMA

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw została przewidziana rekompensata dla odbiorców energii, wśród których są m.in. szkoły i przedszkola, żłobki, szpitale, ośrodki pomocy społecznej, placówki kulturalne oraz wszystkie te, które wymienione są w powyższej ustawie, a których źródło ciepła jest dostarczane przez sieć ciepłowniczą tj. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o.o.

Zgodnie ze wspomnianą ustawą, która obowiązuje od 20 września 2022 r., jednostki te będą mogły zapłacić niższe rachunki za zużycie energii cieplnej pod warunkiem, że złożą stosowne oświadczenie do swojego dostawcy energii. Czas na złożenie takiego oświadczenia to 21 dni od momentu wejścia w życie tej ustawy, czyli do 10 października br.

Szczegółowe informacje na temat tego, co zawiera oświadczenie, jak i jego wzór jest dostępny poniżej.

Jednostki, którym przysługuje taka rekompensata wymienione są w ustawie w art.4 ust. 1, pkt 4 lit. a-r.

Lista podmiotów wrażliwych:

- podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

- jednostki organizacyjne pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej;

- noclegownie albo ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy o pomocy społecznej;

- jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

- podmioty systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy Prawo oświatowe;

- podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

- podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienny opiekun, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

-  kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;

- podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

-  podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

- ochotnicze straże pożarne;

- placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy o pomocy społecznej;

- rodzinne domy pomocy, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej albo mieszkania chronione, o których mowa w art. 53 tej ustawy;

- centra integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;

- kluby integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;

- warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy i art. 29 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

- organizacje pozarządowe albo podmioty w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

- spółdzielnie socjalne w rozumieniu art. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Niezłożenie oświadczenia w przewidzianym terminie będzie skutkować sprzedażą energii cieplnej po cenach rynkowych.

Wkrótce przekażemy szczegółowe informacje o dodatku dla podmiotów wrażliwych, które nie są przyłączone do sieci ciepłowniczej.

Załączniki do pobrania:

Rozporządzenie - wzory oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła

(Źródło: UM Kolno)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%