Zamknij
REKLAMA

Jedyne takie urządzenie w Kolnie - UWAGA SŁUCHOWA PRO

09:32, 14.08.2019 |

UWAGA SŁUCHOWA PRO jest programem stymulacji słuchowej, który ma na celu przezwyciężenie zaburzeń uwagi słuchowej i poprawę umiejętności komunikacji. Obejmuje ona trening słuchu przy pomocy odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego oraz ćwiczenia audiowokalne, mające na celu zwiększenie kontroli nad własnym głosem i mową. Trening metodą A.Tomatisa pomaga usprawnić umiejętność słuchania innych osób a także poprawia jakość własnych wypowiedzi. Wpływa w sposób naturalny i nieinwazyjny na układ słuchowy oraz mózg, w efekcie czego prowadzi do znaczącej poprawy w zakresie umiejętności uczenia się, skupiania uwagi, komunikacji, czytania, słuchania oraz procesów integracji sensorycznej.

Dla kogo kierowana jest Metoda A.Tomatisa?

 Metoda A.Tomatisa wspomaga działania terapeutów, rodziców oraz dzieci. Terapii słuchowej tą metodą poddane mogą zostać osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, osoby dotknięte zaburzeniami oraz osoby narażone na stres, depresję czy wypalenie zawodowe. Metoda A.Tomatisa ma zastosowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w celu wyleczenia zaburzeń, efektywniejszej nauki, pozbycia się stresu i depresji. U dzieci Metoda A.Tomatisa sprawdza się podczas:

 • opóźnień w rozwoju psychosomatycznym, językowym lub psychicznym (zwłaszcza u wcześniaków)
 • komplikacji podczas ciąży i porodu
 •  problemów szkolnych (czytanie, pisanie),
 • problemów z koncentracją i słuchaniem (rezygnacja z nauki), dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia  zespołów hiperkinetycznych
 • zaburzeń mowy
 • opóźniony rozwój mowy,
 • zaburzenia artykulacji, jąkanie, seplenienie.
 • zaburzeń głosu (dysfonia)
 • nadpobudliwości ruchowej (ADHD/ADD)
 • zespołu deficytu uwagi
 • gwałtownych zachowań połączonych z blokadą emocjonalną, niepokojem, zachowaniem
 • agresywnym,  zaburzeń komunikacyjnych (Zespół Aspergera, Autyzm)
 •  wrodzonej niepełnosprawności, np. Zespołu Downa
 •  centralnego zaburzenia słuchu (CAPD)
 •  zaburzeń koordynacji ruchowej
 • uszkodzenia mózgu

 U osób dorosłych Metoda A.Tomatisa  sprawdza się podczas:

 • zaburzeń normalnego funkcjonowania
 • depresji reaktywnej, neurotycznej lub
 • wyczerpania psychicznego
 • problemów psychosomatycznych np.niepokoju, zaburzeń snu, napięcia fizycznego
 • dopełnienia terapii w nurcie psychologii głębi (np. kompleks matki)
 • braku samoświadomości
 • dzwonienia w uszach (rzadko uleczalne, ale możliwa znaczna poprawa)
 • choroby Meniere'a
 • rehabilitacji po udarze
 • Metoda prof. Alfreda Tomatisa  udaru mózgu i upośledzenia słuchu
 • przygotowania do porodu (skraca czas trwania porodu oraz redukuje stres)
 • poprawy jakości głosu, śpiewu i mowy
 • rozwoju osobistego, kreatywności
 • nauki języków obcych


Aparat UWAGA SŁUCHOWA PRO będzie dostępny w placówce (Niepubliczne Przedszkole BAJKOWY ŚWIAT w Kolnie) o miesiąca października 2019 r. 
 
Z terapii prowadzonej przez certyfikowanego terapeutę korzystać będą dzieci uczęszczające do żłobka i przedszkola oraz inne zainteresowane osoby /u których wskazane są opisane procesy terapeutyczne,z orzeczeniem lub bez-wymagające wsparcia, rehabilitacji i pomocy/. Więcej informacji w siedzibie placówki.
 
Niepubliczne Przedszkole BAJKOWY ŚWIAT, Niepubliczny Żłobek BAJKOWY ŚWIAT TWOJEGO MALUCHA
Adres: Wojska Polskiego 46T, 18-500 Kolno
Telefon: 512 544 131
 

facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone