Zamknij
REKLAMA

PIT 38: Kto powinien go złożyć?

19:38, 28.02.2019 |
Skomentuj

Osoby dokonujące sprzedaży papierów wartościowych bądź udziałów w spółkach są zobowiązane do rozliczenia dochodów kapitałowych na druku PIT – 38. Wymieniony druk podatkowy mają obowiązek złożyć podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli przychody z określonych operacji finansowych.

Kogo dotyczy PIT – 38?

Dla urzędu skarbowego nie jest ważne, czy podatnik w tym samym roku uzyskał prawa do sprzedaży papierów wartościowych. Przy rozliczeniu przychodu najważniejsza jest data sprzedaży i uzyskania środków finansowych, nie jest istotna data poniesienia kosztów ich uzyskania czy data nabycia praw do osiągniętych w tym czasie zysków ze sprzedaży papierów wartościowych (np. akcje, obligacje). Rozliczenie przychodów kapitałowych odbywa się za pomocą PIT – 38.

Wymieniony druk podatkowy mają obowiązek złożyć podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli przychody z racji sprzedaży:

- Udziałów w spółkach mających osobowość prawną

- Papierów wartościowych

- Pożyczonych papierów wartościowych

- Powiązanych instrumentów rynku pieniężnego a także wykonywania praw z nich wynikających

- Wejście w posiadanie akcji w spółkach posiadających osobowość prawną lub wkładów w spółdzielniach otrzymując aport (wkład niepieniężny) w innej formie niż firma (przedsiębiorstwo).

Co jest zaliczane do przychodów kapitałowych?

Przychody kapitałowe (pieniężne) to:

- Lokaty (oraz inne sposoby oszczędzania)

- Odsetki od depozytów bankowych

- Przychody uzyskane z obrotu papierami wartościowymi

- Przechowywanie albo inwestowanie

- Dywidendy

- Pozostałe przychody uzyskane z udziałów w zyskach podmiotów prawa cywilnego.

 Istotną informacją dla podatników są zyski, jakich nie trzeba rozliczać w PIT, a należą do nich osiągnięte zyski z oprocentowania rachunków bankowych, lokat bankowych, otwartych funduszy inwestycyjnych. Zyski z takich produktów inwestycyjnych są rozliczane przez banki, które odprowadzają należny podatek. Samodzielne rozliczenie musi zostać dokonane przez podatników w przypadku ich sprzedaży. Przychody kapitałowe podlegają oddzielnemu rozliczeniu PIT 38 nie można ich rozliczać z innymi uzyskanymi dochodami. Ten druk służy także rozliczeniom kapitałowym, które osiągnięto w innym kraju a które nie podlegały zwolnieniu z podatku.

Jakie informacje są niezbędne do rozliczenia PIT – 38?

 Przystępując do rozliczenia o uzyskanych przychodach kapitałowych za dany rok, trzeba wejść w posiadanie danych z biura maklerskiego i jest to druk PIT – 8C. Jeżeli podatnik korzysta z usług kilku takich biur, każde z nich osobno musi przedstawić taki druk. Podatnicy muszą również mieć świadomość, że dokonując zbycia poza rachunkiem inwestycyjnym, są zobowiązani do indywidualnego sporządzenia PIT – 38.

 Płatnik ma nałożony obowiązek przygotowania i dostarczenia druku PIT 8C, który stanowi podstawę do rozliczenia PIT 38. Ostatecznym terminem jego przedłożenia podatnikowi jest koniec lutego następnego roku podatkowego. Biuro maklerskie w tym formularzu wykazuje osiągnięte przez podatnika przychody pochodzące ze zbycia akcji, obligacji oraz koszty poniesione przez podatnika w ciągu całego roku podatkowego.

 Osiągnięte dochody kapitałowe są nierozerwalnie związane z ponoszeniem kosztów ich uzyskania. Inwestor zbywając np. akcje do kosztów może zaliczyć prowizje od sprzedaży. Dokonując rozliczenia PIT 38 ma możliwość odliczenia ich od osiągniętego przychodu. Jednak takie koszty można odliczyć wtedy, gdy następuje obowiązek uiszczenia podatku po ich sprzedaży. W przypadku braku sprzedaży instrumentów finansowych w danym roku, nie powstaje obowiązek składania rozliczenia PIT – 38.

Artykuł powstał przy współpracy z portalem Pitax.pl. Dzięki PITax rozliczysz swoje podatki w prosty i wygodny sposób nie wychodząc z domu.


Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone