Zamknij
REKLAMA

Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na zwiększenie efektywności

13:46, 02.10.2020 | Materiały partnera

Zamówienia publiczne służą realizacji jakiegoś zadania na użytek publiczny. Często spotyka się przypadek, gdy zadanie to realizuje wspólnie sektor publiczny i prywatny. Na czym polega partnerstwo publiczno-prywatne i w jaki sposób przebiega?

 

Czym jest partnerstwo publiczno-prywatne?

 

Partnerstwo publiczno-prywatne definicja zresztą sama na to wskazuje, jest partnerstwem sektora publicznego i prywatnego. Celem tego partnerstwa jest wspólna realizacja jakiegoś przedsięwzięcia bądź świadczenie jakichś usług, które w tradycyjnej formie są dostarczane przez sektor publiczny. Założeniem tego typu partnerstwa jest twierdzenie, że każda ze stron umowy- publiczna i prywatna- realizuje swoje zadania najlepiej, a w połączeniu daje to najlepsze efekty. Strona publiczna i prywatna uzupełniają się nawzajem, rekompensując swoje braki i ograniczenia.

 

Jakie korzyści przynosi partnerstwo publiczno prywatne?

 

Partnerstwo publiczno prywatne pozwala na efektywny rozwój infrastruktury i świadczenie usług na najwyższym poziomie dzięki podziałowi zadań, a także odpowiedzialności za ich wykonanie. Wspólne pozostaje także podejmowane przez obie strony ryzyko. Kontrakty zawarte w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego są najczęściej długotrwałe, a czas ich trwania sięga nawet kilkudziesięciu lat. Korzyścią, jaką daje tego typu współpraca jest wzajemne uzupełnianie się i poszerzanie dzięki temu swoich możliwości.

 

Jakie zadania mogą być wykonywane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego?

 

Prawo nie wprowadza żadnych ograniczeń branżowych dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedmiotem współpracy sektora publicznego i prywatnego mogą być więc wszelkie zadania publiczne. Obowiązuje to na całym świecie. Partnerstwo publiczno-prywatne ma charakter umowny.

 

Jak przebiega partnerstwo publiczno-prywatne?

 

Współpraca w ramach partnerstwa sektora publicznego i prywatnego przebiega na podstawie umowy w trybie konkurencyjnym. Umowa ta dotyczy realizacji konkretnego zadania publicznego. Kiedy współpraca zostanie podjęta, następuje podział zadań i ich realizacja. Warto podkreślić, że obie strony podejmują wspólne ryzyko, również ekonomiczne, związane z realizacją danego zadania publicznego. Na każdym etapie realizacji zadania publicznego może okazać się, że potrzebna będzie fachowa pomoc. Można się po nią zwrócić do wyspecjalizowanej kancelarii (https://jacekkosinski.pl/uslugi/partnerstwo-publiczno-prywatne/), która zapewnia prawne wsparcie, doradztwo i kompleksową pomoc w zakresie realizacji zadania na każdym etapie. 

(Materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA