Zamknij
REKLAMA

Jak ogłosić upadłość konsumencką w 2020 roku?

10:52, 18.09.2020 | nadesłane
Skomentuj

W marcu 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe. Nowe przepisy liberalizują prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej i poszerzają katalog sytuacji, kiedy dłużnik może złożyć do sądu wniosek, by rozpocząć tę procedurę.

Jakie zmiany nastąpiły po tegorocznej nowelizacji przepisów?

24 marca 2020 roku weszły w życie nowe przepisy ustawy Prawo upadłościowe, zmieniające zasady, jakimi rządzi się upadłość konsumencka. Nowelizacja zbiegła się w czasie z pandemią i ogłoszonym lockdownem, które mogą pogrążyć finansowo wiele osób i doprowadzić do stanu niewypłacalności.

Zasadnicza zmiana wprowadzona nowelizacją dotyczy osób fizycznych, które doprowadziły do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Zgodnie z poprzednio obowiązującym stanem prawnym, w takiej sytuacji, sąd obligatoryjnie oddalał wniosek o ogłoszenie upadłości. Obecnie zaś przyczyny niewypłacalności nie mają wpływu na postanowienie sądu. Co więcej, badane są one dopiero w kolejnym etapie postępowania, czyli podczas ustalania planu spłaty, na który mają bezpośredni wpływ. Jeżeli sąd ustali, że niewypłacalność jest efektem umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, dłużnik będzie spłacał swoje zobowiązania dłużej, od 3 do 7 lat.

Według informacji Ministerstwa Sprawiedliwości ponad 2 miliony Polaków ma problem z przeterminowanymi, niespłaconymi długami. Liczba ta w czasie lockdownu i pandemii na pewno jeszcze wzrośnie, stąd decyzja o liberalizacji prawa i uproszczeniu zasad ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Kolejne ułatwienia wprowadzone przez ustawodawcę dla niewypłacalnego dłużnika, to możliwość zawarcia układu z wierzycielami bez konieczności składania do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w razie ogłoszenia upadłości konsumenckiej możliwe jest umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Jeżeli osobista sytuacja upadłego dłużnika wskazuje na to, że w sposób trwały nie jest on w stanie dokonywać jakichkolwiek spłat, wówczas sąd umarza zobowiązania. Jeżeli jednak niezdolność spłacania zobowiązań ma charakter przejściowy, wówczas sąd warunkowo umorzy zobowiązania bez ustalenia planu spłaty. Warunkiem tym jest nie złożenie przez upadłego lub jego wierzycieli, w ciągu 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań, wniosku o ustalenie planu spłaty. W takiej sytuacji sąd uchyli poprzednie postanowienie o warunkowym umorzeniu i ustali plan spłat.

Mimo, że nowelizacja, która weszła w życie w 2020 roku, ułatwia dłużnikom wiele procedur, nadal nie pozwala umorzyć wszystkich zobowiązań. Długi, które nie zostaną umorzone, to m.in. alimenty i renty odszkodowawcze. Więcej informacji o tym, kto może ogłosić upadłość konsumencką i jakie są tego konsekwencje, znajduje się tutaj.

Jak ogłosić upadłość konsumencką w 2020 roku?

Podstawą jest złożenie wniosku do sądu oraz wniesienie opłaty w wysokości 30 złotych. Mimo, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się na stosownym formularzu urzędowym, to ustawodawca nałożył na niego ściśle określone wymagania, które musi spełnić. Dlatego też wiele osób decyduje się na wsparcie kancelarii prawnej, która pozwoli uchronić się przed błędami często popełnianymi przez osoby samodzielnie przygotowujące wniosek.

W oparciu o znowelizowane przepisy postępowanie upadłościowe może toczyć się na dwa sposoby:

  • w trybie ogólnym,
  • w trybie uproszczonym, który daje syndykowi możliwość samodzielnego zdecydowania o sposobie likwidacji majątku. Po zakończeniu likwidacji syndyk składa do sądu projekt planu spłaty wierzycieli razem z listą wierzytelności i planem podziału funduszy masy upadłościowej.

Nowym rozwiązaniem są zapisy, umożliwiające konsumentowi zawarcie układu z wierzycielami bez konieczności składania wniosku o ogłoszenie upadłości. Taka procedura może być prowadzona na wniosek dłużnika lub na skutek decyzji sądu, który może podjąć ją  w ściśle określonej w ustawie sytuacji.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (1)

Adam344Adam344

0 0

W teorii ogłoszenie upadłości konsumenckiej moze się wydawać proste, w praktyce nie jest tak łatwo z uwagi na to, że trzeba spełnić tutaj bardzo wiele dodatkowych postulatów. W skład długów podlegających upadłości konsumenckiej nie wchodzą na przykład długi alimentacyjne czy długi wynikające z poważnych zaniedbań.
Tak wieć dobrze jest wcześniej skonsultować się z prawnikiem, który powie czy mamy szansę na upadłość czy jednak lepiej sobie to odpuscić. 07:43, 22.09.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA