Zamknij
REKLAMA

Koszty pogrzebowe - co do nich należy i kto powinien je pokryć?

15.32, 26.08.2022 materiał partnera

Śmierć bliskiej osoby zwykle jest dla nas trudnym doświadczeniem. Potrzeba czasu i spokoju, by pogodzić się z nową sytuacją i przeżyć żałobę. Tymczasem pewne czynności trzeba wykonać tuż po śmierci danej osoby. Wiele z nich wiąże się z kosztami, które muszą ponieść pozostali przy życiu członkowie rodziny. I choć rozmowa o pieniądzach w takiej sytuacji jest trudna i kłopotliwa, warto wiedzieć, jak się do niej przygotować. Kto zatem i w jakim wymiarze powinien ponieść koszty pogrzebu, a także pomnika i nagrobka? Czy to obowiązki spadkobiercy?

Koszty pogrzebowe jako dług spadkowy

Tematykę spadku reguluje Kodeks cywilny. Jego przepisy dotykają także kwestii kosztów związanych z pochówkiem, pomnikiem czy nagrobkiem dla osoby zmarłej. Na mocy art. 922 § 3 tego Kodeksu koszty pogrzebu spadkodawcy należą do długów spadkowych – w takim zakresie, w jakim pogrzeb odpowiada zwyczajom miejscowym. Do długów takich zaliczamy również np. koszty postępowania spadkowego czy obowiązek wykonania zapisów i poleceń.Jak więc widać, długi spadkowe to temat szeroki. Spadkobiercy muszą zmierzyć się z długami, które dotyczyły osoby zmarłej, ale także z tymi, które powstają na mocy przepisów prawa spadkowego. Do tych drugich należą właśnie koszty związane z pogrzebem i grobem.

Koszty pogrzebu

Do kosztów pogrzebu zwyczajowo zaliczamy w naszym kraju kilka elementów. Na pewno należą do nich wykupienie miejsca pochówku na cmentarzu oraz zakup trumny (bądź urny – wtedy również kremacja zwłok). Kolejną składową są wydatki na ceremonię pogrzebową. W jej skład wchodzą np. wieńce, przewóz zwłok. W niektórych sytuacjach również oprawa muzyczna tego wydarzenia. Do kosztów można zaliczyć też zamówienie mszy pogrzebowej czy inne datki związane z danym wyznaniem.Kolejnym kosztem związanym z pogrzebem jest wydatek na nagrobek – o ile w danym środowisku obowiązuje taki zwyczaj. Jak zatem widać, koszty pogrzebowe obejmują wiele elementów. Zasadne jest zatem wcześniejsze określenie, kto poniesie te wydatki. Oczywiście z pomocą przychodzą przepisy Kodeksu cywilnego.

Poniesienie kosztów związanych z pochówkiem spadkodawcy

Jak już wspomniano, wydatki na ceremonię, oprawę, trumnę/urnę oraz nagrobek zaliczamy zgodnie z Kodeksem cywilnym do długów spadkowych. Kto zatem jest odpowiedzialny za pokrycie tych kosztów? Zależy to od sposobu dziedziczenia. Jeżeli dochodzi do dziedziczenia ustawowego – spadek przejmują odpowiedni spadkobiercy określeni w Kodeksie cywilnym (zasadniczo w pierwszej kolejności małżonek i dzieci osoby zmarłej). Wówczas otrzymują oni nie tylko majątek spadkowy, ale także solidarnie odpowiadają za długi spadkowe – a więc także za koszty pochówku, pomnika czy nagrobka.Jeżeli mamy do czynienia z dziedziczeniem testamentowym, wówczas do pokrycia kosztów pogrzebu zobowiązane są osoby (bądź osoba) wskazane w testamencie jako spadkobiercy. Gdy inne osoby poniosą te wydatki, mają skuteczne roszczenie o zwrot środków. Najlepiej oczywiście sprawę załatwić polubownie, zwłaszcza że kłótnie i spory tuż po śmierci osoby bliskiej raczej nie są pożądane. Oczywiście w trudnych przypadkach i oporze spadkobierców należy powołać się na swoje prawa opisane w Kodeksie cywilnym.Warto też pamiętać, że obowiązek zwrotu kosztów pogrzebu i innych z nim związanych temu, kto je poniósł, dotyczy wydatków już faktycznie dokonanych.

Więcej informacji na stronie Spadek.info

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%