Zamknij
REKLAMA
Kierowanie i obsługa pojazdu.
StPr/21/0578
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny.
StPr/21/0579
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Uk?adanie towaru. Przyjmowanie towaru. Rozwo?enie towaru. Obs?uga Klienta.
StPr/21/0562
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Pobieranie i zapoznanie si? z dokumentacj? technologiczn?, ustawianie obrabiarki i przyrzadów obróbkowych do wykonywanych operacji technologicznych. Wykonywanie prac wed?ug dokumentacji technologicznej na maszynach do obróbki skrawaniem. Organizacja i utrzymanie w nalezytym porzadku stanowiska pracy.
StPr/21/0560
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

-dostarczanie zamówionych produktów do klientów pojazdem dostawczym, -za?adunek i roz?adunek towarów
9/7/2021
data rozpoczęcia pracy od 12.07.2021
wynagrodzenie od od 3 560 PLN

Ksi?gowanie.
StPr/21/0554
data rozpoczęcia pracy od 12.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Transport towarów
StPr/21/0553
data rozpoczęcia pracy od 12.07.2021
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Nauczanie
StPr/21/0519
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Prace porządkowe. Dezynfekcja pomieszczeń.
StPr/21/0512
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2021
wynagrodzenie od od 1 400 PLN

Prace ogólnobudowlane
7/6/2021
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2021
wynagrodzenie od od 18 PLN