Zamknij
REKLAMA

Radni miejscy spotkają się w piątek na sesji

10:39, 11.03.2018 |
REKLAMA
Skomentuj

Mieczysław Śniadach zwołał XXXIV zwyczajną sesję Rady Miasta Kolno. Obrady odbędą się 16 marca (piątek). Początek sesji o godzinie 12.00. Rada obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kolno. 

Porządek dzienny posiedzenia:

Otwarcie sesji, zapoznanie z porządkiem obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2018-2030.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2018 r.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Kolno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez miasto Kolno.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Kolnie.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Kolno za rok 2017.
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Kolno za rok 2017.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (1)

stanczykstanczyk

7 3

Żeby dogodzić rossmanowi i zrobić mu parking przy kdk - "nieznani sprawcy" inspirowani upustami w zakupach? - wycięli świerki i dzisiaj -najładniejsze cisy w mieści!!! Bezradni - obudźcie się!!! Może jak suweren wam diety obetnie - zareagujecie na bezmyślność jaśniepana...Znowu będziecie chcieli być radnymi? Wstydu nie macie!!! 21:17, 13.03.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone