Zamknij
REKLAMA

Na co władze miasta wydały pieniądze w ubiegłym roku. Na koniec 2021 r. zadłużenie Kolna wyniosło ponad 9 mln

06:56, 18.06.2022 | Źródło: UM Kolno
Skomentuj
REKLAMA

W 2021 roku kwota wydatków budżetowych miasta Kolno wyniosła 52 500 631,89 zł.  Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 45 987 388,24 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 6 513 243,65 zł. Na koniec 2021 r. zadłużenie miasta wyniosło 9 280 000 zł.

Bilans dochodów i wydatków budżetu Kolna za rok 2021 ilustruje poniższy wykres.

 

 

Wydatki budżetu Miasta Kolno w ujęciu poszczególnych działów zostały przedstawione na poniższym wykresie.

 

Ważną pozycję w wydatkach budżetu Miasta Kolno stanowią wydatki związane z utrzymaniem oświaty tj. utrzymaniem dwóch szkół podstawowych i przedszkoli. Jest to kwota 15 765 453,30 zł i stanowi 30,03% wydatków budżetu Miasta Kolno.

Następną znaczącą pozycją wydatków w budżecie stanowią wydatki w dziale Rodzina w zakresie świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Wydatki tego działu zrealizowano w wysokości 14 068 331,66 zł, co stanowi 26,80% wydatków budżetu.

Otrzymana subwencja oświatowa w wysokości 7 754 105,00 zł stanowi 49,18% wydatków związanych z oświatą.

Kolejną pozycją w wydatkach budżetu miasta są wynagrodzenia i pochodne tj. 17 792 792,46 zł, co stanowi 38,69% wykonanych wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 28 194 595,78 zł skalkulowano na najniższym możliwym poziomie w zakresie bieżących zadań miasta.

Wydatki majątkowe

Poziom wydatków inwestycyjnych w porównaniu do całkowitych wydatków budżetu Miasta Kolno za 2021 r. przedstawia się następująco.

 

W roku 2021 wydatki majątkowe gminy stanowiły 12,41% wydatków budżetu.

W ramach inwestycji realizowanych w roku 2020 wymienić należy:

-  budowę dróg miejskich w kwocie – 1 552 842,27 zł.;

-  rewitalizację placów użyteczności publicznej przeznaczono kwotę – 2 445 002,41 zł;

-  zakup gruntów – 94 422,00 zł;

-  zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta – 27 500,00 zł;

-  zakup sprzętu na potrzeby OSP – 33 040,00 zł;

-  modernizację Szkoły Podstawej Nr 1 i przystosowanie budynku po byłym Gimnazjum na
   potrzeby przedszkola – 181 815,11 zł;

-  przebudowę parkingu oraz wykonanie zaleceń PSP w budynku Przedszkola – 170 750,00 zł;

-  dotacje w zakresie budowy dróg – 927 904,09 zł;

-  przekazanie aportu do miejskiej spółki prawa handlowego w wysokości 770 000,00 zł;

-  modernizację oświetlenia ulicznego – 292 552,00 zł;

-  dotację celową KOKiS – 8 190,77 zł;

-  aktualizację projektu na modernizację stadionu – 9 225,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2021 r. zrealizowano w wysokości 6 513 243,65 zł, co stanowi 94,53%.

Na koniec 2021 r. zadłużenie Miasta Kolno wyniosło 9 280 000,00 zł.

Prognozę limitu zadłużenia oraz harmonogram spłat i obsługi zadłużenia przedstawiono poniżej:

 

Planowaną nadwyżkę budżetu na rok 2021 w kwocie 332 550,32 zł wykonano w wysokości 5 213 252,21 zł. W związku z powyższym skumulowany niedobór budżetu na koniec analizowanego okresu wyniósł 1 562 056,36 zł, wolne środki stanowi kwota 9 280 000,00 zł a nadwyżka budżetowa 3 652 195,85 zł.

Dane z Raportu o Stanie Miasta Kolno za 2021 rok

(Źródło: UM Kolno)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%