Zamknij
REKLAMA

Kolno w czasach zarazy. Pomoc instytucji adresowana do mieszkańców

11:45, 21.05.2020 | zebrał Kolniak
Skomentuj
Fot. UM Kolno
REKLAMA

Zarządzeniem z dnia 15 kwietnia Burmistrz Kolna wskazał szczegółowe formy udzielania pomocy społeczności lokalnej miasta Kolno w związku z sytuacją kryzysową spowodowaną koronawirusem. Do tych działań odniósł się w swojej interpelacji radny Twarowski.

Radny przypomina, że pomoc miała być adresowana osobom w kwarantannie, osobom starszym, niepełnosprawnym i samotnym. A formą pomocy miało być min. pomoc w robieniu zakupów, zapewnieniu posiłków, przyznaniu usług opiekuńczych, udzielaniu schronienia osobom bezdomnym, przyznaniu zasiłków celowych. Wskazaną instytucją niosącą pomoc miał być MOPS.

– Ilu było dotychczas beneficjentów ogłoszonego zarządzenia, jaki był koszt tych zwiększonych wysiłków na niesioną pomoc beneficjentom – dopytuje Zbigniew Twarowski prosząc równocześnie o  ocenę podjętych działań.  – Proszę też o udzielenie informacji ile maseczek ochronnych kupił Burmistrz Kolna dla mieszkańców i pracowników jednostek miejskich, jaki był tego koszt i jak wyglądała dystrybucja masek?

Burmistrz poinformował, że pomoc udzielana była osobom objętym kwarantanną na ich wyłączne osobiste zgłoszenie telefoniczne do MOPS Kolno, na zgłoszenie telefoniczne pracowników Sanepidu lub funkcjonariuszy Policji; osobom starszym, niepełnosprawnym i samotnym, jak również bezdomnym i będącym w bardzo trudnej sytuacji materialnej, po ustaleniu aktualnej sytuacji tych osób oraz określeniu najpilniejszych potrzeb.

Dalej włodarz miasta tłumaczy, że pomoc udzielana była i nadal jest świadczona w następujących formach:

-pomoc w robieniu zakupów żywnościowych w sklepie spożywczym 2 razy w tygodniu przez opiekunki środowiskowe - 1 rodzina (2 starsze, niepełnosprawne osoby) na koszt danej rodziny i 1 rodzina (5 osób) objęta kwarantanną domową na koszt MOPS Kolno (środki własne) w wysokości 111 złotych;

-pomoc w formie paczek żywnościowych z CARITAS Łomża - 5 rodzinom (10 osób), w tym: 3 rodzinom (9 osobom) przebywającym w kwarantannie domowej oraz 2 osobom zakupy w sklepie spożywczym na koszt MOPS Kolno (środki własne) około 400,00 złotych;

-pomoc w formie paczek żywnościowych z CARITAS Łomża - 4 osobom bezdomnym, w tym 1 osobie bezdomnej zakupy w sklepie spożywczym na koszt MOPS Kolno (środki własne) w wysokości około 200,00 zł.

Burmistrz dodaje, że przyznano pomoc finansową na zakup żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 - 9 rodzinom, w miesiącu kwietniu br. na kwotę 2 000,00 zł, zaś w maju na kwotę 2 600,00 zł (środki finansowe z dotacji).

Nie przyznawano nowych usług opiekuńczych osobom po leczeniu szpitalnym, gdyż nie zgłaszano takich potrzeb.

W chwili obecnej zostały wszczęte procedury w celu umieszczenia osoby bezdomnej na Oddziale Psychiatrycznym w Kolnie, a w następnym etapie umieszczenie jej w Schronisku dla Osób Bezdomnych.

Udzielanie pomocy w formie rzeczowej w postaci produktów żywnościowych odbywało się zgodnie z art. 48b ust. 4-5 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym: „Osoba lub rodzina może otrzymać pomoc w formie rzeczowej w postaci produktów żywnościowych w sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową … ". Nie wymagane jest wówczas przeprowadzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydawanie decyzji administracyjnej. Nie obowiązuje również stosowanie odpowiednich kryteriów dochodowych. Artykuły żywnościowe wchodzące w skład paczek z CARITAS otrzymano po podpisaniu umowy z CARITAS Diecezji Łomżyńskiej w ramach PO PŻ 2014-2020, PODPROGRAM 2019 — około 400 kg. Żywność została dostarczona do MOPS Kolno w ramach współpracy ze Strażą Miejską.

Ponadto artykuły żywnościowe zakupione w sklepach i paczki z CARITAS dostarczane były do osób i rodzin w ramach współpracy z OSP w Kolnie, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Kontynuacją współpracy MOPS Kolno z CARITAS Diecezji Łomżyńskiej jest nowy program pn.: „Na codzienne zakupy” realizowany razem z CARITAS Polska i Fundacją Biedronka. Uczestnikami programu na terenie miasta Kolno w chwili obecnej są 2 osoby w wieku powyżej 60 lat i mające dochód netto na osobę do 1 100,00 zł. W ramach ww. programu mogą robić zakupy w sklepie Biedronka na kwotę 150,00 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy.

– Dotychczasowa pomoc udzielona osobom i rodzinom przez MOPS na terenie miasta Kolno w sytuacji kryzysowej związanej z wirusem SARS CoV-2 nie generowała dużych wydatków – podsumowuje Andrzej Duda. – Wpływ na to miało przede wszystkim brak informacji o osobach poddanych kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Mimo określonych wytycznych dla gmin przez Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącego tego, iż dysponentami informacji o adresach osób przebywających w izolacji i kwarantannie są Wojewodowie, Policja i Ośrodki Pomocy Społecznej oraz uprawnień dla Ośrodków Pomocy Społecznej wynikających z § 2 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii — Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolnie mimo 2-krotnie składanych wniosków przez MOPS o udostępnienie danych odmówiła udzielenia informacji o osobach przebywających w kwarantannie, jednocześnie podając, iż wszystkie te osoby nie wymagają udzielenia im pomocy ze strony ośrodka pomocy społecznej, ani wsparcia psychologicznego.

Podano również, iż pomoc żywnościowa ww. osobom udzielana jest przez ich rodziny i znajomych. Natomiast w przypadku powzięcia informacji o potrzebie udzielenia wsparcia osobom kwarantannowym, dane te będą przekazywane do MOPS Kolno na bieżąco, za zgodą tych osób.

– Miasto zakupiło ogółem 2 900 szt. maseczek ochronnych dla mieszkańców Kolna, w szczególności seniorów oraz dla jednostek organizacyjnych miasta na kwotę 16 083,40 zł – informuje Andrzej Duda. – Dystrybucją maseczek ochronnych, o czym informowano na łamach kolneńskich portali internetowych, w tym Urzędu Miasta Kolno zajmowali się przede wszystkim strażnicy miejscy.

(zebrał Kolniak)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA