Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
56
14:23, 15.03.2018
– Informuję, że protokół z posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie jest materiałem pomocniczym do wytworzenia informacji publicznej i nie stanowi informacji publicznej – twierdzi starosta Stanisław Wiszowaty. – Po zasięgnięciu opinii prawnej, że informacja o wynikach może zostać udostępniona publicznie informuję, że kandydat na dyrektora szkoły uzyskał 5 głosów „za” i 6 głosów „przeciw”.
1
11:33, 15.03.2018
Ogłoszono nabór wniosków na udzielenie dotacji w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu kolneńskiego.
2
10:57, 15.03.2018
Pracownia Endoskopii Szpitala Ogólnego w Kolnie wzbogaciła się o: zestaw endoskopowy (video gastroskop, videokolonoskop – 2 szt. wraz z elementami niezbędnymi do ich użytkowania, myjnia – 1 szt.), sterylizator, kardiomonitor (2 szt.) i aparat do znieczuleń.
1
12:38, 14.03.2018
W ramach projektu dyrektor ZST chce zakupić 10 obrabiarek numerycznych, między innymi frezarki i tokarki. Pieniądze mają zostać również przeznaczone na generalny remont budynku warsztatów oraz na utworzenie kilku pracowni technicznych.
8
22:17, 09.03.2018
Łomżyńska firma wykona remont półtorakilometrowego odcinka drogi za 866 tysięcy. Prace powinny ruszyć, jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne. Firma ma czas do końca lipca na wykonanie inwestycji.
75
11:17, 09.03.2018
Kłopoty z rozstrzygnięciem konkursu pojawiły się podczas obrad komisji konkursowej. Jedyny kandydat, który złożył swoją ofertę, nie uzyskał wymaganej większości głosów. Władze nie ujawniają, jaki był stosunek głosów podczas głosowania.
5
17:50, 08.03.2018
Wymagane dokumenty można składać do dnia 19 marca do godz. 1500 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 48.
13:55, 01.03.2018
Zarząd Powiatu Kolneńskiego przyznał dotację na imprezy sportowe organizowane przez lokalne stowarzyszenia w 2018 roku. W sumie w ramach konkursu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu rozdysponowano 25 tysięcy złotych.
7
10:47, 24.02.2018
Z kolei Starosta Kolneński ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze : Referent w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie – stanowisko ds. obsługi administracyjnej zespołu. W tym przypadku ofert można składać do 6 marca.
10:45, 24.02.2018
Pomagamy, ale my również potrzebujemy pomocy! Posiadamy profesjonalny sprzęt ratowniczy, który wykorzystujemy do realizacji przedsięwzięć. Niestety ze względu na podejmowanie wielu działań w formie wolontariatu, nie jesteśmy w stanie zakupić niezbędnego do realizacji naszych celów WOZU RATOWNICZEGO-KARETKI. Dlatego, też zwracamy się z prośbą do społeczności lokalnej o pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Wszystkich zainteresowanych darczyńców prosimy o kontakt.
REKLAMA
19
09:47, 20.02.2018
Do konkursu zgłosił się obecny dyrektor Józef Chodnicki. Teraz o jego wynikach zadecyduje komisja konkursowa.
17
11:36, 17.02.2018
Od 1 stycznia pracuje w Kolnie, a od 1 lutego pełni obowiązki szefa kolneńskiej prokuratury.
23
10:24, 15.02.2018
W rezultacie zarząd powiatu powierzył obowiązki kierownika Beacie Kozłowskiej. Ma ona też uzupełnić braki formalne. Takie rozwiązanie było konsultowane z wojewodą podlaskim.
46
08:56, 02.02.2018
W sierpniu kończy się kadencja obecnego dyrektora Józefa Chodnickiego. W związku z prawem organ administracyjny musi ogłosić konkurs.
23
15:13, 01.02.2018
Glinka nie podpisał jeszcze umowy, a sam starosta chce wrócić do rozwiązania, które już kiedyś było praktykowane w urzędzie. Chodzi o połączenie dwóch stanowisk, czyli sekretarza powiatu oraz naczelnika wydziału spraw społecznych i promocji.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone | 2018