Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
7
13:59, 14.11.2018
Nasze drogi zajęły w kolejności 9 i 13 miejsce na liście rankingowej dróg powiatowych. Mowa jest o drodze powiatowej Nr 1880B Kolno ( ul. M. Konopnickiej ) – Górskie na odcinku o długości 1 200 mb wartość całkowita inwestycji ponad 5,5 mln zł oraz drodze powiatowej Nr 1891B na odcinku Janowo - Łosewo – Niksowizna na dwóch odcinkach o ogólnej długości 3,5 km i wartości 4,2 mln zł.
13
17:58, 08.11.2018
31 października 2018 roku zakończone zostały roboty budowlane nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892 B od drogi woj. Nr 648 – Rudka Skroda”
23
17:01, 06.11.2018
We wtorek 6 listopada radni powiatowi odebrali zaświadczenia o wyborze na radnego. Wręczał je Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej sędzia Piotr Rykaczewski.
125
13:23, 22.10.2018
W nowej radzie będzie zasiadać przez następne pięć lat piętnastu radnych. Dla niektórych będzie to kolejna przygoda z pracą w tym samorządzie, inni zaś będą stawiać w nim pierwsze kroki.
34
15:13, 19.10.2018
Współpraca z samorządami powiatu kolneńskiego, Samorządem Województwa Podlaskiego, parlamentarzystami oraz Rządem RP w sprawach najbardziej potrzebujących wsparcia. Realizacja założeń Piątki Morawieckiego oraz Planu Zrównoważonego Rozwoju Polski Przygotowanie powiatu do aplikacji wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z dofinansowanie nawet 80%. Zwrócenie uwagi kierownictwa „Wód Polskich” oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na problemy melioracji m.in. rz. Skrody. Wpływ na kształt modernizacji żeglowności rz. Pisy z uwzględnieniem przystani w kluczowych turystycznie miejscach Naszego Powiatu. Wsparcie wraz z innymi samorządami przyspieszenia realizacji linii kolejowej Ostrołęka-Kolno-Pisz. Wsparcie środkami zewnętrznymi Szpitala Ogólnego w Kolnie i gruntowna zmiana jego funkcjonowania. Zagwarantowanie rozwoju szkolnictwa zawodowego w ramach współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Pomoc mieszkańcom powiatu w składaniu wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze” – wymiany pieców i ociepleń domów prywatnych. Zmiana funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Kolnie i Powiatowego Urzędu Pracy – by stały się bardziej przyjazne interesantom, a także proponowany jeden dzień w tygodniu na dłuższe ich funkcjonowanie.
14
17:56, 18.10.2018
Przewodniczący Rady Powiatu Kolneńskiego podziękował radnym za współpracę podczas ostatnich czterech lat.
10
22:23, 08.10.2018
Oficjalnego otwarcia drogi dokonali Starosta Kolneński Stanisław Wiszowaty, Wicestarosta Kolneński Robert Wacław Nadara, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Mieczkowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wiesław Dąbrowski, Wójt Gminy Kolno Józef Bogdan Wiśniewski, Przewodniczący Rady Gminy Kolno Wojciech Jermacz, Radny Gminy Kolno Ryszard Podchul, Prezes BIK-PROJEKT Sp. z o.o. w Łomży Robert Skarżyński, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie Grzegorz Chiliński, Inspektor Nadzoru Sylwia Szczech, Sołtys wsi Brzozowo Karol Karwowski oraz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Lachowie ks. Krzysztof Malinowski, który dokonał poświecenia tej drogi. Na otwarciu nie zabrakło mieszkańców wsi Brzozowa, którzy dziękowali za długo oczekiwaną i obiecywaną drogę, a w ich imieniu przemówił sam sołtys miejscowości Brzozowa. Podziękowania z jego strony skierowane zostały szczególnie do władz samorządu powiatu i gminy.
2
10:34, 02.10.2018
Projekt dotyczy remontu Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, remont sali pooperacyjnej Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz zakup nowoczesnego wyposażenia na potrzeby oddziału i sali pooperacyjnej.
21
13:07, 28.09.2018
W ramach zadania wykonana byłaby nowa nawierzchnia jezdni o szerokości 6,0 m oraz 7,2 m na łukach, obustronne chodniki o szer. zmiennej od 1,5 do 3,5 m, ścieżka rowerowa o długości 594 m i szer. 2 m, stanowiska postojowe. Wykonana zostanie również nowa kanalizacja deszczowa, rozbudowane zostanie oświetlenie uliczne oraz doświetlone zostaną 4 przejścia dla pieszych.
4
09:17, 21.09.2018
Starosta przypomniał radnym o pozyskaniu przez szpital środków finansowych na sprzęt i remonty. Były to dla niego argumenty za tym, aby podjąć taką uchwałę.
16
09:12, 21.09.2018
Krajewski zapowiedział, że prace remontowe na drogach wojewódzkich (nr 647 i nr 648) przebiegających przez powiat kolneński będą kontynuowane w 2019 r.
08:48, 20.09.2018
Powiat kolneński wyremontuje i zmodernizuje budynek Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie, dostosuje go też do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
3
11:47, 07.09.2018
Powiat kolneński otrzymał pół miliona złotych z budżetu państwa na drugi etap budowy Środowiskowego Domu Samopomocy.
17:27, 28.08.2018
Następnie dożynkowy korowód przeszedł na plac przy Szkole Podstawowej, gdzie odbyła się część oficjalna (przemówienia, łamanie się chlebem) oraz festyn.
4
10:03, 28.08.2018
Wiszowaty twierdzi, że w mijającej kadencji zrobiono bardzo dużo, jeżeli chodzi o drogi. skorzystano zwłaszcza z PROW-u. Jest jednak jeszcze dużo do wykonania, ale na to są potrzebne przede wszystkim środki z zewnątrz.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone