Zamknij
REKLAMA

Władze powiatu nie mogą dogadać się z ZDZ

2018-06-30 12:54:22
REKLAMA

Władze powiatu nie przekazują dotacji dla ZDZ w Kolnie. W efekcie placówka miała problem z wypłaceniem wynagrodzeń nauczycielom. Sprawa była już poruszana na sesji kwietniowej, a od jakiegoś czasu toczy się nawet kilka postępowań sądowych związanych z dotacjami.  Do wojewody podlaskiego trafiło również pismo o niezwłoczne podjęcie czynności kontrolnych w starostwie. Wojewoda nie wszczął kontroli, tylko przekazał sprawę do rady powiatu.

ZDZ skierował do wojewody pismo, aby skontrolował starostę kolneńskiego. Ten bowiem miał nie chcieć przekazywać środków finansowych na działalność szkoły w Kolnie.

Skarga miała być rozpatrywana podczas ostatniej sesji powiatowej, ale ten punkt nie był jednak procedowany. Komisja rewizyjna nie przygotowała stanowiska ze względu na złożoność sprawy. Czekano również na rozstrzygnięcia sądowe. Sprawa ma być poruszona prawdopodobnie podczas sesji sierpniowej.

W tej sprawie toczą się postępowania przed sądem administracyjnym i sądami cywilnymi. W sumie dotyczą tego samego problemu. Została również złożona skarga na starostę do prokuratury.

– Zajmują się więc tym inne kompetentne organy – mówi starosta. –  Mamy już dwa wyroki w tej sprawie, które są korzystne dla powiatu. Dotacja zostanie skierowana do depozytu sądowego. ZDZ będzie się mógł ubiegać o te środki.

Same władze powiatu nie uchylały się od przekazania dotacji, ale chciały spełnienia określonych warunków.

– Chodzi o to, że ZDZ w Łomży nie chce założyć konta, na które moglibyśmy przelać pieniądze – tłumaczy starosta. – Chcą, żeby przelewać je na konto Stowarzyszenia ZDZ. Branżowa Szkoła I stopnia w Kolnie ZDZ w Łomży jest prowadzona przez ZDZ w Łomży. Stowarzyszenie ZDZ w Łomży prowadzi kilka placówek i ma jedno konto. Natomiast prawo oświatowe wyraźnie mówi, że środki mają być przekazywane na konto szkoły.

W tym przypadku, według władz powiatu, konkretnie na konto szkoły w Kolnie.

W tej sytuacji dyrektor kolneńskiej placówki Halina Małż ma problem. Sama nie może założyć konta, jest bowiem uzależniona od organu prowadzącego. Była obecna podczas jednej z sesji powiatu. Nie doszło wtedy do porozumienia z władzami samorządowymi odnośnie kwestii proceduralnej. Powstał impas i sprawa trafiła do wojewody.

– Nie mam z czego zapłacić nauczycielom, ponieważ starosta wstrzymał wypłatę dotacji celowej, która przeznaczona jest na finansowanie zadań oświatowych – mówiła w kwietniu Halina Małż. – Od stycznia nie dostaję ani złotówki.

Dyrektor była również na ostatniej sesji czerwcowej. Czuła się rozżalona tym, że przewodniczący rady zdjął z programu kwestię skargi na starostę.

Powiat już we wcześniejszych latach miał problem z wypłacaniem dotacji dla ZDZ. Jak twierdzi Małż, została ona wyrównana po kontroli RIO za 2015r. Za który była naliczona prawidłowo wg metryczki z MEN.

Być może po ostatnich wyrokach sądowych problem zostanie rozwiązany. Nie jest jednak nim usatysfakcjonowana dyrektor ZDZ.

– Dotacja została przesłana tylko za luty, natomiast pozostałe kwoty sąd odrzucił – tłumaczy. – Pieniądze są u starosty, a on ich nie wypłaca.

Jeżeli przypadkowo znalazłeś się w tym video, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: [email protected]

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone