Zamknij
REKLAMA

Mieszkancom nie podoba się takie załatwienie sprawy

2019-05-24 16:25:22
REKLAMA

Radni miejscy podjęli uchwałę w  sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszeń spowodowanych uchwałą nr XXXVIII/211/18 Rady Miasta Kolno z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kolno. Właściciele gruntów, na których ma przebiegać linia elektroenergetyczna 110 WN Łyse-Kolno zarzucają, że podjęta uchwała ich zdaniem jest sprzeczna z normami obowiązującego prawa, gdyż nie przeprowadzono wcześniej konsultacji społecznych. Po burzliwej dyskusji na sesji Rady Miasta (12 kwietnia) radni zdecydowali o odmowie uchylenia uchwały uznając wezwanie za bezzasadne.

Chodzi o mieszkańców zabudowań położonych przy drodze w kierunku miejscowości Górskie. W tym miejscu  przebiega linia energetyczna, która ma być powiększona o dodatkowe trzy kable. Mieszkańcy czują się zagrożeni tym faktem, uważają że wpłynie to na ich zdrowie. Równocześnie zarzucają miastu złą formę przeprowadzenia konsultacji. Według nich powinni zostać zawiadomieni indywidualnie o inwestycji. Domagają się poprowadzenia linii pod ziemią. W rezultacie sprawa trafiła do NSA.

– My mamy małe dzieci i się boimy – mówi jedna z mieszkanek. – Postawcie się w naszej sytuacji. Czy ktoś chciałby tak mieszkać, żeby taka linia szła nad samym domem. Przecież linię można ziemią puścić. Czy burmistrz by naraził na to swoje dzieci i wnuki?

Pełnomocnik prawny mieszkańców argumentuje, że dobrą praktyką jest zawiadamianie mieszkańców w takich sprawach drogą listowną, indywidualnie a nie na przykład w Miesięczniku Kolneńskim. Tak się  robi nawet w przypadkach, gdy dotyczy to ponad tysiąca mieszkańców. Radca uważa, że sąd zbada nie tylko legalność uchwały, ale również praktykę stosowaną przez inne urzędy. Dodaje, że należy zbadać postawę burmistrza, jako organu który nie złożył żadnego zastrzeżenia co do sposobu poprowadzenia tej linii.

Czytaj wiecej: w_rezultacie_sprawa_trafi_a_do_nsa.html

Jeżeli przypadkowo znalazłeś się w tym video, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: [email protected]

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone