Zamknij
REKLAMA

Czerwone: Program Czyste Powietrze

17:22, 14.09.2018 |

Kolejne spotkanie w powiecie kolneńskim, tym razem w gminie Kolno, na temat Programu "Czyste Powietrze" odbędzie się 17 września o godz. 17.00 w Czerwonem, w sali Gminnej Biblioteki Publicznej. Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. 
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
103 mld zł do wykorzystania do 2029 roku na wymianę/zakup i montaż źródeł ciepła oraz termomodernizację

Maksymalna kwota dotacji:

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów.
Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. 
Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.
Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

- wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu 

- docieplenie przegród budynku

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

- montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

- instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej) 

- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła


TWÓJ MĄDRY WYBÓR NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA, KLIMATU I ŚRODOWISKA.


 

REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone