Zamknij
REKLAMA

Trwają żniwa, pamiętajmy o bezpieczeństwie!

15:39, 03.08.2018 |

Według danych statystycznych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w czasie żniw wypadkom ulega średnio jedna czwarta wszystkich osób poszkodowanych w gospodarstwach rolnych w skali roku. Najczęściej są to zdarzenia z grupy upadek osób, pochwycenie i uderzenie przez ruchome części maszyn i urządzeń oraz uderzenie, przygniecenie i pogryzienie przez zwierzęta.

Duża liczba prac do wykonania, pośpiech, zmienne warunki atmosferyczne powodujące spiętrzenie prac, a przede wszystkim nieprzestrzeganie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, tj. praca niesprawnymi maszynami rolniczymi, przebywanie w miejscach niedozwolonych, niewyłączanie napędu podczas napraw, niestosowanie się do instrukcji obsługi czy też niewłaściwy sposób postępowania ze zwierzętami, to najczęstsze przyczyny prowadzące do wypadków w okresie letnim.       

 Najbardziej tragiczne w skutkach są zdarzenia z udziałem maszyn rolniczych (np. upadki z ładunków objętościowych, błotników i zaczepów, wciągnięcia przez prasę belującą, przygniecenia przez ciągnik lub zaczep). Często kończą się rozległymi urazami lub kalectwem, a czasem nawet śmiercią. Oto przykłady wypadków, do których doszło podczas prac latem 2017 roku:

Rolnik belował siano na łące. Spieszył się, ponieważ zbliżała się burza – nie chciał by pokosy zmokły. Gdy zauważył, że prasa zwijająca nie wiąże bel, zatrzymał ciągnik i wszedł na maszynę w celu naprawy usterki. Mechanizm wiążący wciągnął rękę rolnika. Poszkodowany trafił do szpitala z poważnym urazem kończyny.

 

W czasie koszenia zboża kombajnem, rolnik usłyszał niepokojące stukanie maszyny. Wszedł na obudowę gardzieli, aby sprawdzić czy łańcuch podajnika nie spadł. Blacha zgięła się pod ciężarem rolnika do środka. Nastąpiło pochwycenie obu nóg w łańcuchy kombajnu, co spowodowało zmiażdżenie stóp.

 

Zanim zaczniesz naprawiać czy regulować maszynę, wyłącz silnik, napęd i poczekaj, aż zatrzymają się elementy robocze!

Gdy zaczął padać deszcz, rolnik postanowił rozciągnąć plandekę nad workami z nawozem. Podczas schodzenia poślizgnął się na zaczepie przyczepy, stracił równowagę i spadł na ziemię. W wyniku upadku poszkodowany doznał ogólnych potłuczeń ciała.

 

Jeśli konieczne jest wchodzenie lub schodzenie ze środków transportowych, wykorzystuj drabiny i podesty!

 

Podczas zwożenia zboża z pola o znacznym nachyleniu, rolnik stracił panowanie nad zaprzęgiem. Doszło do przewrócenia nieposiadającego kabiny ciągnika i śmierci przygniecionego mężczyzny.

 

 

Podczas pracy na znacznych pochyłościach, wykorzystuj ciągniki kołowe z kabiną lub ramą ochronną!

 

Poszkodowana przepędzała na pastwisku krowy na drugą kwaterę. Podczas wykonywania tej czynności rolniczka została poturbowana przez zwierzę w rui, w wyniku czego doznała poważnego złamania odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy.

 

Wzmożonej uwagi wymaga opieka nad stadem, zwłaszcza jeśli są w nim osobniki w okresie rui, dlatego zachowaj szczególną ostrożność i nie stawaj z przodu zwierzęcia!

 

 Do tego typu zdarzeń dochodzi najczęściej w okresie letnim w gospodarstwach rolnych. Aby żniwa były bezpieczne należy:

 • odpowiednio wcześnie zaplanować prace, by eliminować ich spiętrzenie i towarzyszący temu pośpiech;
 • zadbać o ład i porządek w gospodarstwie;
 • zapoznać się z zasadami bezpiecznej pracy określonymi w instrukcji obsługi ciągnika, urządzenia lub narzędzia;
 • użytkować sprawne maszyny i urządzenia, wyposażone w osłony i zabezpieczenia ruchomych części, sprawny układ hamulcowy i kierowniczy oraz sygnalizację świetlną;
 • zabezpieczać maszyny i urządzenia podczas pracy i postoju;
 • wykonywać naprawy, usuwać awarie, zanieczyszczenia i zapchania po wyłączeniu silnika i WOM;
 • przebywać w bezpiecznej odległości od pracujących maszyn i urządzeń;
 • uwzględniać w czasie dnia pracy przerwy na odpoczynek, regenerację sił i spokojne spożycie posiłków i napojów;
 • uzgodnić sposób porozumiewania się podczas wykonywania pracy zespołowej;
 • stosować odzież roboczą przylegającą do ciała i obuwie na protektorowanej podeszwie, przylegające do kostki;
 • używać maszyn wyposażonych w mocne i dobrze zamontowane drabinki oraz schodki wejściowe do kabin, przyczep i na pomosty;
 • przestrzegać zasady prawidłowego wychodzenia z  maszyny, tj. twarzą do maszyny, z zachowaniem trzypunktowego podparcia;
 • zabezpieczać przewożone ładunki objętościowe przed upadkiem i osunięciem ze środka transportu;
 • przewozić ludzi na przyczepach ciągnikowych przystosowanych do tego celu – wyposażonych w stałe siedziska, podwyższone burty oraz drabinkę służącą do wchodzenia i schodzenia;
 • przystępować do pracy wypoczętym i zdrowym;
 • ograniczać ekspozycję ciała na działanie słońca i wysokich temperatur;
 • zapewnić opiekę dzieciom oraz wydzielić im miejsce do zabawy, z dala od miejsca wykonywania pracy w gospodarstwie.

Rolniku, pamiętaj – zdrowie i życie to wartości bezcenne. To od Ciebie zależy bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny.

REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone