Zamknij
REKLAMA

Współpraca Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z lokalnymi jednostkami OSP

09:21, 23.06.2018 |
KRUS

22 czerwca w Centrali KRUS odbyło się spotkanie Prezesa Kasy Adama Wojciecha Sekścińskiego z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Stawiski, podczas którego omówiono wspólne działania, które skutkować będą podpisaniem umów na dofinansowanie jednostki OSP.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od ponad 15 lat podejmuje wspólne działania z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych.

Celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz ochrona mienia rolników przed skutkami pożarów i negatywnych zjawisk przyrody.

Druhowie OSP swoją wiedzę i doświadczenie przekazują też rolnikom, sołtysom, młodzieży wiejskiej oraz dzieciom podczas działań prewencyjnych realizowanych przez jednostki terenowe KRUS, uczestnicząc w szkoleniach i prelekcjach z zakresu wiedzy o bhp w gospodarstwie rolnym i pokazach: udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, gaszenia pożarów, stosowania ochron osobistych i odzieży roboczej. 

W małych miejscowościach jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej są pierwszym, a często też jedynym, elementem systemu ratownictwa przedlekarskiego, czym skutecznie przyczyniają się do minimalizowania skutków wypadków i poprawy bezpieczeństwa na wsi, o co od lat skutecznie zabiega Kasa.

REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone