Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
1
14:47, 19.06.2019
Aby otrzymać ów bonus, Lokalne Grupy Działania musiały do końca grudnia 2018 r., przede wszystkim w ramach danego funduszu osiągnąć wskaźniki określone w umowie ramowej na poziomie min. 60% i wykorzystać min. 80% funduszy przyznanych umową na wsparcie realizacji działań w ramach lokalnych strategii rozwoju.
09:46, 22.05.2019
Doroczne święto 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej zostało ustanowione decyzją ministra obrony narodowej nr 81/MON z 20 maja 2019 roku. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele garnizonowym św. Jerzego. Następnie pododdziały brygady przemaszerowały przez teren kompleksu wojskowego na plac, gdzie o godz. 12.00 rozpoczął się apel.
2
15:51, 12.05.2019
Dzięki Funduszom Europejskim nasz region bardzo się rozwinął. Powstały nowe firmy, miejsca pracy, drogi, tereny inwestycyjne, zmodernizowane zostały szkoły, uczelnie i szpitale, duża pomoc została też przeznaczona na odnawialne źródła energii i gospodarkę niskoemisyjną. To inwestycje twarde, ale jak wiele działo się w sferze społecznej! Mieszkańcy podnosili kompetencje i umiejętności na szkoleniach i warsztatach, dzięki dotacjom zakładali działalność gospodarczą, zyskiwali samodzielność.
15
13:14, 25.04.2019
Przed konferencją Poseł Krzysztof Jurgiel złożył kwiaty pod pomnikiem Bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
13:56, 20.04.2019
Umiłowani Bracia i Siostry, Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego pozwala nam po raz kolejny usłyszeć orędzie o zwycięstwie Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Wszczepieni w Niego przez chrzest święty mamy udział w tym zwycięstwie i jesteśmy posłani do świata, by w mocy Bożego Ducha nieść nadzieję i miłość każdemu człowiekowi.
23
18:24, 25.03.2019
Według prezentowanych map linia kolejowa z Warszawy do Giżycka zahaczy również o Kolno. Odcinek Ostrołęka – Łomża – Kolno – Pisz – Giżycko miałby być budowany przez nową spółkę powołaną przez CPK.
09:54, 21.03.2019
Podlascy przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie finansowe działalności badawczo-rozwojowej. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dziś (20 marca) dotację z RPOWP w wysokości 10 mln złotych na projekt, który zakłada utworzenie funduszu grantów. Zgromadzone w nim środki finansowe pozwolą pokryć część wydatków przedsiębiorców na prace badawczo-rozwojowe.
9
10:43, 20.03.2019
Podlaskie samorządy otrzymają w 2019 r. na budowę, przebudowę oraz remonty dróg gminnych i powiatowych ponad 332 mln zł. Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie ok. 82 mln na każdy kolejny rok. Łącznie kwota wsparcia adresowanego do podlaskich dróg lokalnych wyniesie 414 mln zł.
3
14:18, 19.03.2019
W śniadaniu z marszałkiem uczestniczyli: Natalia Maliszewska, Mistrzyni Europy w short-tracku i jej trenerka – Urszula Kamińska z klubu „Juvenia” Białystok, Klaudia Kardasz, lekkoatletka, która w ubiegłym roku m.in. zdobyła pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski, Rafał Czuper, tenisista stołowy, który zajął m.in. drugie miejsce na Mistrzostwach Świata Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym, a także Leszek Zega, sędzia szachowy klasy międzynarodowej, pomysłodawca Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej.
3
10:54, 13.03.2019
Blisko 2,2 mln zł otrzymają samorządy z woj. podlaskiego na utworzenie i prowadzenie placówek dla osób starszych w ramach tegorocznej edycji rządowego programu Senior+. Pozwoli to utworzyć 190 nowych miejsc w Klubach oraz dofinansować kolejne 280 miejsc w placówkach już istniejących.
09:14, 13.03.2019
9,8 mln zł z programu Ministerstwa Rodziny „MALUCH+ 2019” trafi do województwa podlaskiego na rozwój i utrzymanie placówek opieki dla najmłodszych dzieci. Utworzonych zostanie 555 nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Dofinansowanych zostanie 2296 już funkcjonujących miejsc opieki, w tym trzy miejsca dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz o specjalnych potrzebach.
11
17:15, 09.03.2019
Jest to bardzo ważne i istotnie, ponieważ wraz z postępem medycyny jak i poprawą warunków bytu, średnia długość życia znacznie się wydłużyła – mówi radny wojewódzki. – W związku z czym potrzeby w zakresie medycyny geriatrycznej z roku na rok będą coraz większe. Cieszę się, że Marszałek wraz z Zarządem dostrzegają potrzeby naszego powiatu i deklarują chęć dalszej współpracy na rzecz poprawy infrastruktury na naszym terenie. Liczę na to, iż niebawem uda nam się po raz kolejny pozyskać środki zarówno te na inwestycje jak i projekty miękkie.
15
10:23, 09.03.2019
Dzięki dotacji z RPO szpital poprawi jakość świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji osób starszych na terenie powiatu kolneńskiego.
21:01, 05.03.2019
Ten projekt jest adresowany do 700 osób (400 kobiet i 300 mężczyzn) biernych zawodowo i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkających w Łomży oraz na terenie powiatów łomżyńskiego, kolneńskiego, zambrowskiego, wysokomazowieckiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i gminy Boćki.
1
09:19, 02.03.2019
1 marca jest datą symboliczną w historii 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W tym dniu dwa lata temu brygada otrzymała imię gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. \"Mścisław\" - Komendanta Okręgu ZWZ-AK Białystok oraz nadane jej zostały tradycje oddziałów bojowych Armii Krajowej, Armii Krajowej Obywateli oraz Zrzeszenia \"Wolność i Niezawisłość\".
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone