Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
15:22, 04.03.2019
Organizatorzy biegu wręczyli również specjalne wyróżnienia i podziękowania Wiesławowi Mieczkowskiemu i OSP w Grabowie za pomoc w organizacji dotychczasowych edycji grabowskiego biegu.
08:59, 24.12.2018
Gospodarz spotkania Wójt Gminy Grabowo Andrzej Piętka serdecznie dziękuje wszystkim za życzliwą obecność a dyrekcji i całej społeczności szkoły w Grabowie, Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Bibliotece Publicznej oraz OSP w Grabowie za współorganizację.
12:23, 13.12.2018
11 grudnia jednostki OSP z terenu gminy otrzymały sprzęt od Wójta Gminy Grabowo zakupiony w ramach Projektu „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP Gminy Grabowo z Funduszu Sprawiedliwości”.
5
14:28, 23.11.2018
Wybrano również przewodniczącego Rady Gminy Grabowo, którym został Janusz Wiśniewski, a także jego zastępcę Edwarda Chrzanowskiego.
1
15:36, 12.11.2018
Mszą za Ojczyznę z udziałem pocztów sztandarowych rozpoczęły się oficjalne uroczystości obchodów 100 – tnej rocznicy odzyskania Niepodległości w Gminie Grabowo.
15:28, 12.11.2018
Tablicę ufundowali nauczyciele grabowskiej szkoły. Na uroczystości obecna była cała społeczność szkolna oraz władze gminy Grabowo: wójt Andrzej Piętka i przewodniczący rady Janusz Wiśniewski.
58
17:42, 18.10.2018
Ewa i Jerzy wynajmowali wcześniej budynek komunalny w miejscowości Świdry-Dobrzyce na podstawie umowy najmu lokalu zawartej z gminą Grabowo. W 2016 roku rodzina zamieszkała w Surałach, w rodzinnym domu Jerzego.
3
10:49, 10.10.2018
Dobiega końca budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Grabowie. Chodzi o budowę sieci kanalizacyjnej o długości około 260 m i sieci wodociągowej o długości około 255 m w miejscowości Grabowo przy ulicy Sikorskiego. Koszt inwestycji to prawie 160 tysięcy. 100 tys. samorząd pozyskał ze środków unijnych.
10:41, 01.10.2018
Wyłoniony został wykonawca na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Stawowej i części ul. Witosa w Grabowie.
12
08:07, 27.09.2018
26 września Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Adam Wojciech Sekściński podpisał umowę z Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie Dariuszem Trzonkowskim w sprawie dofinansowania działania: „Budowa siłowni na świeżym powietrzu”.
2
09:32, 07.09.2018
Trwają prace przy termomodernizacji budynku szkoły w Grabowie. Jest już całkowicie wymieniona instalacja centralnego ogrzewania, a obecnie rozpoczęto ocieplanie ścian.
4
09:37, 05.09.2018
Popołudniowe uroczystości rozpoczęła Msza za Ojczyznę z udziałem pocztów sztandarowych i w muzycznej oprawie Kwartetu Diecezjalnego Instytuty Muzyki Kościelnej z Łomży.
1
10:25, 29.08.2018
Wszystko to za sprawą zakończonej przebudowy drogi Ciemianka - Ławsk. Gmina Grabowo przebudowała drogę do granicy swojego obszaru dzięki ponad 227 tys. dofinansowania uzyskanego z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019".
1
10:10, 29.08.2018
Zadanie, na które samorząd otrzymał ponad 1,8 dofinansowania obejmuje budowę 113 takich oczyszczalni na terenie gminy, a także budowę sieci wodociągowo - kanalizacyjnej o dł. 255 m w Grabowie oraz budowę ujęcia wody podziemnej przy hydroforni w Gnatowie.
10
10:21, 27.06.2018
Spotkanie z parlamentarzystką PiS Anitą Czerwińską z mieszkańcami gminy Grabowo odbyło się 24 czerwca w gminnym Ośrodku Kultury w Grabowie.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone