Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
22:29, 06.03.2019
Umowę na kolejny etap termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Zabielu podpisał z wykonawcą wójt gminy Kolno.
7
13:38, 02.03.2019
Umowę na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Lachowie podpisał dziś ( 1 marca 2019 r.) z wykonawcą Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. Nowe przedszkole zbuduje „Kolbud” spółka jawna w Kolna. – To długo oczekiwana inwestycja, którą możemy zrealizować dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - mówi Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Pozyskaliśmy na ten cel blisko 1,5 mln zł.
1
11:09, 22.02.2019
Ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.
20
11:03, 19.02.2019
Zmiana na tym stanowisku była konieczna ponieważ dotychczasowy dyrektor CKGK Marcin Sekściński objął funkcję zastępcy dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży.
18
12:49, 08.02.2019
Mimo, iż od wyborów samorządowych minęło już kilka miesięcy, wciąż niejasna pozostaje sytuacja w jednym z okręgów wyborczych do Rady Gminy Kolno – list takiej treści otrzymała redakcja Kolniaka24.
21
10:49, 20.01.2019
Od 1 marca zmieni się wzór deklaracji, metoda naliczania oraz wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Kolno. Taką decyzję jednomyślnie podjęła Rada Gminy Kolno na sesji 16 stycznia. – Gospodarka odpadami to jest nasza wspólna działalność, wszyscy mieszkańcy gminy Kolno ponoszą tego koszty wobec czego apeluję abyśmy wszyscy czuli się odpowiedzialni – mówił Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
27
09:51, 19.01.2019
Na początku sesji głos zabrał Tadeusz Klama, starosta kolneński, który pogratulował wszystkim wybranym w ostatnich wyborach samorządowych oraz powiedział kilka słów o sytuacji Szpitala Ogólnego w Kolnie i wyraził chęć współpracy zarządu Powiatu Kolneńskiego z Gminą Kolno.
16
14:11, 09.01.2019
Dzięki partnerstwu z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 3 gimnazjów będą mieli szansę na odkrycie i wzmacnianie swoich talentów oraz rozwój kompetencji kluczowych. Ważne jest to, że po raz pierwszy w ramach projektu opracowany zostanie program warsztatów skierowany właśnie do tych konkretnych uczniów.
9
15:38, 21.11.2018
Obrady rozpoczął i do wyboru przewodniczącego prowadził najstarszy wiekiem radny –pan Jan Pieklik. Po wprowadzeniu na sesję sztandaru Gminy Kolno i odśpiewaniu hymnu pan Jan Pieklik odczytał treść ślubowania dla radnych, a każdy wyczytywany kolejno przez najmłodszego radnego – pana Krystiana Borawskiego wstawał i mówił: „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. Po złożeniu ślubowania przez radnych ślubowanie składał Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno, który zgodnie z przepisami sam odczytał jego treść. W imieniu wszystkich radnych gratulacje wójtowi złożył Jan Pieklik, a następnie zaproszenie goście w tym m.in. dyrektorzy szkół gminnych.
22
14:15, 22.10.2018
Józef Wiśniewski Wójtem Gminy Kolno. Na Józefa Wiśniewskiego głosowało 3252 osoby, przeciw było 669 wyborców. Poparcie dla Wiśniewskiego wyniosło 83 procent.
2
14:51, 07.10.2018
Z nowych placów zabaw mogą cieszyć się mieszkańcy miejscowości: Bialiki, Czernice, Filipki Duże, Kiełcze Kopki, Kowalewo, Kumelsk, Rydzewo Świątki, Stare Kiełcze, Stary Gromadzyn, Truszki Zalesie, Tyszki Łabno i Glinki.
07:54, 10.09.2018
Organizatorami imprezy była Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem oraz Szkoła Podstawowa, Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna w Zaskrodziu
19
10:57, 25.07.2018
Właścicielka nie mieszka tu już od lat i dlatego zwróciłem się o pomoc w tej sprawie do wójta gminy Kolno – mówi straszy mężczyzna. – Obiecywano mi zajęcie się tym problemem, ale nic nie zrobiono.
11:19, 06.07.2018
Wykonawca m.in. usunie drzewa i krzewy, zdejmie warstwę humusu, wykona nasypy i nawierzchnię z mieszanki kruszywa niezwiązanego oraz zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych wykonanych dla tej inwestycji .
4
11:04, 04.07.2018
Już być może od września przyszłego roku przedszkolaki będą mogli przebywać w nowym budynku. Gmina Kolno otrzymała bowiem dofinansowanie na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone