Zamknij
REKLAMA

Harmonogram konkursów w ramach RPOWP na lata 2014-2020 planowanych w 2019 roku. Warto skorzystać!

09:00, 03.12.2018 |
REKLAMA
Skomentuj

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przedstawił harmonogram konkursów w ramach RPOWP na lata 2014-2020 planowanych w 2019 roku. Zostanie przeprowadzonych 29 konkursów, których budżet wyniesie blisko 670 milionów złotych. Ponadto cały czas można korzystać z pożyczek w ramach RPOWP – na wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach, na założenie nowej firmy, termomodernizację przedsiębiorstwa lub budynku mieszkalnego.

KONKURSY RPOWP

Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach  kontynuacja konkursu z 2018 r. | 100 mln

Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach  pożyczki przez cały rok

Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – promocja gospodarcza, targi, misje i inne wydarzenia o charakterze międzynarodowym  luty 2019 r. | 3 mln

Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – usługi doradcze na rzecz podlaskich MŚP  luty 2019 r. | 8 mln

Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – pilotażowe projekty polegające na tworzeniu oraz rozwoju infrastruktury biznesowej, w tym inkubatorów przedsiębiorczości  luty 2019 r. | 5 mln

Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – wsparcie kapitałowe nowych firm  pożyczki przez cały rok

Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000  marzec 2019 r. | 11 mln

OŚ II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działania na rzecz równowagi praca – życie – tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat  marzec 2019 r. | 30 mln

Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych – dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej  pożyczki przez cały rok

Aktywne i zdrowe starzenie się – wsparcie realizacji krajowych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego  lipiec 2019 r. | 2,5 mln

OŚ III: Kompetencje i kwalifikacje

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej październik 2019 r. | 18 mln

Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych  maj 2019 r. | 20 mln

Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki  kwiecień 2019 r. | 40 mln

OŚ IV: Poprawa dostępności transportowej

Infrastruktura kolejowa – terminale przeładunkowe  luty 2019 r. | 40 mln

OŚ V: Gospodarka niskoemisyjna

Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii  kwiecień 2019 r. | 30 mln

Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii  lipiec 2019 r. | 50 mln

Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii  wrzesień 2019 r. | 30 mln

Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach – kompleksowe inwestycje służące zmniejszeniu strat energii, ciepła  pożyczki przez cały rok

Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych  pożyczki przez cały rok

OŚ VI: Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami

Efektywny system gospodarowania odpadami  październik 2019 r. | 10 mln

Ochrona wody i gleb  marzec 2019 r. | 50 mln

Oś VII: Poprawa spójności społecznej

Rozwój działań aktywnej integracji  marzec 2019 r. | 20 mln

Rozwój działań aktywnej integracji  wrzesień 2019 r. | 20 mln

Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
– m.in. usługi opiekuńcze, mieszkalnictwo chronione i wspomagane, teleopieka 
marzec 2019 r. | 10 mln

Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – dzienne domy opieki  marzec 2019 r. | 3,7 mln

Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – wdrożenie programów polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci sierpień 2019 r. | 6 mln

Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego – działania realizowane przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej 
kwiecień 2019 r. | 9 mln

OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – e-usługi w administracji 
marzec 2019 r. | 20 mln

Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – digitalizacja zasobów w instytucjach publicznych  czerwiec 2019 r. | 10 mln

Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – e-zdrowie 
wrzesień 2019 r. | 10 mln

Rewitalizacja  marzec 2019 r. | 55 mln

PROJEKTY ZINTEGROWANE

Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki  czerwiec 2019 r. | 47,6 mln

Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych  czerwiec 2019 r. | 23,8 mln

Rozwój usług społecznych w ramach BOF  październik 2019 r. | 2 mln

Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF  październik 2019 r. | 4,5 mln

Źródło: wrota Podlasia

Szczegółowy harmonogram jest dostępny na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl, zobacz tutaj:

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone