Zamknij
REKLAMA

Pięć umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Ponad 1,7 mln zł dla Ziemi Kolneńskiej

16:20, 30.05.2019 |
REKLAMA
Skomentuj

W czwartek, 30 maja, w urzędzie miejskim w Kolnie zostało podpisanych pięć umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki nim zostaną zrealizowane projekty dotyczące m.in. edukacji przedszkolnej, usług opiekuńczych dla mieszkańców czy rewitalizacji.

W podpisaniu umów wzięli udział: marszałek Artur Kosicki, burmistrz Kolna Andrzej Duda, wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski oraz burmistrz Stawisk Agnieszka Rutkowska.

– Spotykamy się dzisiaj na przekazaniu środków miękkich, inwestycji w ludzi, których chcemy aktywizować – mówi marszałek Artur Kosicki. – To również inwestycja w młode pokolenie, bo są to pieniądze na dodatkowe zajęcia.

Marszałek  zwrócił również uwagę na największy projekt, czyli rewitalizację parku w Stawiskach. 

Największe pieniądze trafiły właśnie do tego samorządu. Jak podkreśla burmistrz Stawisk, mieszkańcy czekają na remont parku od 20 lat. Ciekawostką jest umiejscowienie w nim szachownicy. Władze planują tam organizować turnieje.

– Nie wszyscy wiedzą, ale w Stawiskach urodził się Akiba Rubinstein, wielki arcymistrz szachowy – mówi   Agnieszka Rutkowska. – Chcemy to wykorzystać. 

Z kolei wójt gminy Kolno cieszy się ze środków przeznaczonych na poszerzenie oferty edukacyjnej.

 – Chcemy wzmocnić ofertę dla młodszych dzieci i zorganizujemy zajęcia dodatkowe z matematyki, informatyki, zajęcia artystyczne oraz dodatkowe lekcje nauki języków obcych – podkreśla  Józef Wiśniewski.– Chodzi o zajęcia, które będą niwelowały pewne deficyty rozwojowe, ale również rozwijały umiejętności kluczowe. Nasi uczniowie będą mieli więcej bodźców, aby się rozwijać. 

Wójt cieszy się również z drugiego projektu, w ramach którego wsparciem zostaną objęci bezrobotni. W planach jest zorganizowanie między innymi kursu dla operatorów  koparek. 

– Jest to dla nas bardzo ważne, ale również istotne dla tych osób – podsumowuje włodarz gminy. 

Natomiast  burmistrz Kolna przypomniał, że miasto nie jest  beneficjentem wyłącznie przedsięwzięć  budowlanych, ale również partycypuje w miękkich projektach. 

Marszałek Kosicki przypomniał o kolejnym konkursie, w którym miasto Kolno będzie brało udział. Chodzi o termomodernizację budynków. Ogłoszony bedzie także konkurs dla przedsiębiorców.

Realizowane projekty:

Miasto Kolno

Realizator: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie

Tytuł projektu: „AKTYWNY PRZEDSZKOLAK”

Wartość projektu: 64 tys. zł

Dofinansowanie: 61 tys. zł

64 przedszkolaków (5-6-latków) ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolnie z oddziałem przedszkolnym skorzysta z dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje i umiejętności kluczowe: podstawowe kompetencje i umiejętności matematyczno-techniczne, informatyczne, umiejętności porozumiewania się w językach obcych. W ramach projektu zostaną zakupione także pomoce dydaktyczne, np.: materiały do zajęć naukowo-technicznych, zajęć IT czy zajęć z języków obcych. Poprzez realizację projektu wzrośnie dostępność, różnorodność i jakość oferty edukacyjnej szkoły.

Beneficjent: Gmina Kolno

Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

Tytuł projektu: „Aktywna społeczność, aktywna rodzina Gminy Kolno”

Wartość projektu: 341 tys. zł

Dofinansowanie: 306 tys. zł

Projekt posłuży zaktywizowaniu piętnastu osób i ich rodzin oraz osób z otoczenia, zamieszkałych w gminie Kolno, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, które są jednocześnie wykluczone społecznie i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, poprzez zastosowanie kompleksowej aktywnej integracji – społecznej i zawodowej oraz pracy socjalnej: wsparcie psychologiczne, warsztaty aktywizacyjne, praca socjalna, szkolenia zawodowe, doradztwo zawodowe i kreowanie postaw przedsiębiorczych, aktywizacja społeczna i działania o charakterze środowiskowym, działania animatorów o charakterze środowiskowym. Realizacja projektu oparta zostanie o PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE KOLNO NA LATA 2017-2020.

Beneficjent: Gmina Kolno

Realizator: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie; Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem; Szkoła Podstawowa w Lachowie; Szkoła Podstawowa w Zabielu

Tytuł projektu: „Wsparcie kompetencji kluczowych w OWP Gminy Kolno”

Wartość projektu: 80 tys. zł

Dofinansowanie: 76 tys. zł

48 dzieci (25 K, 23M) z  ośrodków wychowania przedszkolnego w Czerwonem, Lachowie i Zabielu będzie miało okazję uczęszczać na zajęcia dodatkowe z zakresu porozumiewania się w języku angielskim, kompetencji matematycznych oraz kształtowania postaw i umiejętności - zajęcia z przedsiębiorczości, plastyczne, muzyczne. Zakupione zostaną także pomoce dydaktyczne.

Beneficjent: Gmina Stawiski

Tytuł projektu: „SĄSIEDZKIE USŁUGI OPIEKUŃCZE”

Wartość projektu: 295 tys. zł

Dofinansowanie: 280 tys. zł

Dwunastu osobom niesamodzielnym zostanie udzielone wsparcie i pomoc w podstawowych codziennych czynnościach domowych i życiowych, poprzez organizację sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz wsparcie specjalistów tj.: psychologa, dietetyka i fizjoterapeuty.

Beneficjent: Gmina Stawiski

Tytuł projektu: „Rewitalizacja parku w Stawiskach”

Wartość projektu ogółem: 1,1 mln zł

Kwota dofinansowania projektu: 1 mln zł

Rewitalizacja zabytkowego parku w Stawiskach zakłada zbudowanie nowych urządzeń małej architektury, nowej nawierzchni utwardzonych ścieżek i placów, nowego oświetlenia wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz remont istniejącego pomnika. Działania te podniosą estetykę i funkcjonalność społeczną zabytkowej przestrzeni parkowej w Stawiskach jako miejsca wypoczynku i integracji mieszkańców. Dzięki inwestycji zwiększy się atrakcyjność przestrzeni parkowej, która zostanie dostosowana także do realizacji aktywizacji społecznej osób wykluczonych. Projekt wpłynie na integrację lokalnych społeczności, w tym osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz integrację mieszkańców podczas uroczystości patriotycznych, religijnych i kulturalnych. 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (2)

jaja

16 8

Pisowska Patologia kwitnie...... 19:27, 30.05.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

jj

10 7

niech wiśniak zorganizuje dodatkowe lekcje religii-śmichu warte,nie jesteście lepsi od tej Wiosny-banda nie wiadomo czego,nachapać się,gościu podobny do zająca 21:50, 30.05.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone