Zamknij
REKLAMA

środa, 12.12, godz. 12.00

Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Kolnie przy ul. 11 Listopada

W dniu 12 grudnia  2018 r. (środa) o godz.12.00,  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie, przy ul. 11 Listopada 1,  odbędzie się  II   Sesja Rady Powiatu Kolneńskiego (VI kadencji) z następującym   porządkiem obrad:

Otwarcie obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
Interpelacje i  zapytania radnych.
Podjęcie uchwał wg projektów wniesionych przez zarząd powiatu:

1) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2018 r.;

2) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające Powiatowi Kolneńskiemu w 2018 r.;

3) w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kolneńskiego;

4) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolneński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

5) w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku;

6) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym  w 2019 r.  oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu  na terenie powiatu Kolneńskiego;

7) w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego;

8) w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie garażu w drodze bezprzetargowej;

9) w sprawie zatwierdzenia planu naprawczego  Szpitala Ogólnego w Kolnie.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wnioski i oświadczenia radnych.
Zamknięcie sesji.

© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone